Tải bản đầy đủ

Giáo án tiếng việt 4 tuần 3 bài tập đọc thư thăm bạn

Giáo án Tiếng việt 4
TẬP ĐỌC
BÀI: THƯ THĂM BẠN
I.Mục tiêu:
1.Đọc lá thư lưu loát, giọng đọc thể sự thông cảm với người bạn bất hạnh bị trận lũ
lụt cướp mất ba.
2.Hiểu tình cảm của người viết thư: Thương bạn, muốn chia sẻ đau buồn cùng bạn.
3.Nắm được tác dụng của phần mở đầu và phần kết thúc của bức thư.

II. CÁC KỸ NĂNG SỐNG CƠ BẢN:
-Giao tiếp: Ứng xử lịch sự trong giỏo tiếp.
-Thể hiện sự cảm thụng;
-Xác định giá trị;
-Tư duy sáng tạo.

III.PHƯƠNG TIỆN -KỸ THUẬT :
-Động não; trải nghiệm; trao đổi cặp đôi.

IV. PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC:
- Tranh minh hoạ bài đọc trong sgk.V.TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:
1.Kiểm tra bài cũ :5’
Gọi học sinh lên bảng đọc thuộc lũng bài

- 3 Hs đọc thuộc lòng bài thơ, trả lời câu hỏi

thơ Truyện cổ nước mỡnh.

của bài.

Gv nhận xột, ghi điểm.
2.Bài mới:30’
a. Khỏm phỏ: Giới thiệu bài.

- Hs quan sát tranh minh hoạ, nêu nội dung

- Tranh vẽ gì?

tranh.

-Em đó viết thư cho ai bao giờ chưa?
b.Kết nối:

-HS trả lời

-b1. Hướng dẫn luyện đọc.

- 1 hs đọc toàn bài.

- Tổ chức cho hs đọc bài, luyện đọc từ
khó, giải nghĩa từ.

- Hs nối tiếp đọc từng đoạn trước lớp.
Lần 1: Đọc + đọc từ khó.
Lần 2: Đọc + đọc chú giải.

- Gv đọc mẫu cả bài.

- Hs luyện đọc theo cặp.b2.Tìm hiểu bài:

- 1 hs đọc cả bài.

- Bạn Lương có biết bạn Hồng từ trước
không?

- Không, Lương chỉ biết Hồng khi đọc qua

- Bạn Lương viết thư cho bạn Hồng để làm báo.
gì?
- Nêu ý đoạn 1?

- Để chia buồn với bạn.


- Lý do viết thư.
- " Hôm nay….ra đi mãi mãi."

- Tìm những câu cho thấy bạn Lương rất
thông cảm với bạn Hồng?

- Khơi gợi trong lòng Hồng niềm tự hào về

- Tìm những câu cho thấy bạn Lương rất

người cha…

biết an ủi bạn Hồng?

Khuyến khích Hồng học tập người cha vượt
qua
nỗi đau.
Làm cho Hồng yên tâm là bên cạnh Hồng
còn có rất nhiều người.

- Nêu ý 2?

- Lời chia sẻ an ủi, thăm hỏi bạn.

- Nêu tác dụng của dòng mở đầu và dòng

- Nói về địa điểm, thời gian viết thư và lời

kết thúc bức thư?

chào hỏi.


Dòng cuối: Ghi lời chúc hoặc lời nhắn nhủ,
- Nêu nội dung chính của bài.

cảm ơn, hứa hẹn, kí tên.
- Hs nêu.

c. Thực hành:
Hướng dẫn đọc diễn cảm:
- Gv HD đọc diễn cảm toàn bài.

- 3 hs thực hành đọc 3 đoạn.

- HD đọc diễn cảm đoạn 1 - 2.

- Hs theo dõi.

- Gv đọc mẫu.

- Hs luyện đọc diễn cảm theo cặp.

d. Áp dụng- củng cố:

- Hs thi đọc diễn cảm.

Qua bài đọc này em nhận biết được điều

- Hs nêu lại nội dung chính.

gí? Về cách trỡnh bày bức thư, nội dung
bức thư?Học tập điều gỡ ở ban Lương?

-HS : Bức thư gồm 3 phần
-Giúp đỡ bạn bè, long nhân hậu, tính thương
người.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×