Tải bản đầy đủ

Giáo án tiếng việt 3 tuần 16 bài tập đọc đôi bạn

Giáo án Tiếng việt 3
TẬP ĐỌC- KỂ CHUYỆN
TIẾT 46-47: ĐÔI BẠN
I. Mục đích yêu cầu :
Tập đọc:
- Đọc trôi chảy toàn bài.
- Đọc đúng, rành mạch; Đọc đúng các câu hỏi, câu kể. Biết ngắt nghỉ hơi
đúng. Bước đầu biết đọc phân biệt lời dẫn chuyện và lời nhân vật
- Hiểu ý nghĩa câu chuyện: Ca ngợi phẩm chất tốt đẹp của người ở làng quê
và tình cảm thuỷ chung của người thành phố với những người đã giúp đỡ mình
lúc gian khổ, khó khăn. ( trả lời được các câu hỏi 1,2,3,4; HS khá giỏi trả lời
được câu hỏi 5 trong SGK).
Kể chuyện:
- Kể lại được từng đoạn câu chuyện theo gợi ý. Đối với HS khá giỏi kể được
toàn bộ câu chuyện.
II. Chuẩn bị:
Tranh minh họa truyện trong sgk.
Bảng phụ viết gợi ý từng đoạn.
III.Các hoạt động dạy học:
A.Kiểm tra bài cũ:
Đọc và trả lời câu hỏi bài Nhà rông ở Tây Nguyên.

B. Dạy bài mới:
a. Tập đọc:
Hoạt động 1: Luyện đọc
- Đọc đúng các tiếng, từ khó trong bài; biết ngắt nghỉ hơi đúng.
- GV đọc mẫu.
- GV hướng dẫn HS luyện đọc:
. Luyện đọc câu. Chú ý luyện đọc từ khó trong câu .
. Luyện đọc từng đoạn trước lớp và giải nghĩa các từ: sơ tán, sao sa, công
viên, tuyệt vọng.
. Luyện đọc từng đoạn trong nhóm.
. Cả lớp đọc đồng thanh đoạn 1.
Hoạt động 2: Tìm hiểu bài
- Hiểu ý nghĩa câu chuyện: Ca ngợi phẩm chất tốt đẹp của người ở làng quê
và tình cảm thuỷ chung của người thành phố với những người đã giúp đỡ mình
lúc gian khổ, khó khăn.
- HS đọc thầm đoạn 1, trình bày cá nhân câu hỏi câu hỏi 1,2sgk.
- HS đọc thầm đoạn 2, trao đổi nhóm câu hỏi 3 sgk và trình bày trước lớp.
. HS trả lời câu hỏi: Ở công viên có những trò chơi gì? Em thấy Mến có đức
tính gì đáng quý?
- HS đọc đoạn 3, trả lời câu hỏi 4 sgk.
- HS trao đổi nhóm câu hỏi 5 sgk và trình bày trước lớp.
Hoạt động 3: Luyện đọc lại
- Đọc trôi chảy; Biết đọc phân biệt lời nhân vật và lời nhân vật(lời kêu cứu,
lời bố).
- GV hướng dẫn HS đọc đoạn 2,3.
- HS luyện đọc theo nhóm.
- HS thi đọc trước lớp.
b. Kể chuyện:
- Kể lại được từng đoạn và toàn bộ câu chuyện theo gợi ý. Kể tự nhiên, biết
thay đổi giọng kể cho phù hợp với từng đoạn.
- HS nhìn gợi ý kể mẫu đoạn 1.
- HS tập kể theo nhóm 3.
- HS thi kể chuyện trước lớp.
C. Củng cố, dặn dò:
- Về nhà đọc lại bài và chuẩn bị bài “Về quê ngoại”.

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×