Tải bản đầy đủ

Kể lại truyện thánh gióng mà em đã học

Kể lại truyện Thánh Gióng mà em đã học
October 20, 2014 - Chuyên mục: Văn mẫu THCS - Tác giả: Thu Huyền
Đề bài: Kể lại truyện “Thánh Gióng” mà em đã học.
Ngày xửa, ngày xưa vào thời vua Hùng Vương thứ sáu, ở làng Gióng có hai vợ chồng ông lão chăm
làm ăn và có tiếng là phúc đức. Hai vợ chồng ao ước có một đứa con để an ủi tuổi già. Một hôm, bà ra
đồng trông thấy một vết chân thật to, thử xem coi vết chân dó to hơn chân mình bao nhiêu, bà liền dặt
chân vào. Không ngờ sau đó bà thụ thai. Đến mười hai tháng sau bà sinh được một đứa con trai mặt
mũi rất khôi ngô. Hai vợ chồng mừng lắm. Nhưng lạ thay, đã ba tuổi rồi mà nó chẳng biết nói cười gì,
cũng không đi được, đặt đâu nằm đấy.
Bấy giờ trong nước giặc Ân đến xâm lược. Thế giặc rất mạnh, nhà vua lấy làm lo sợ, bền sai sứ giả đi
khắp nơi tìm người tài giỏi ra giúp nước. Khi tiếng loa vang lền, bỗng nhiên đứa bé nói được và xin với
sứ giả về tâu với vua sắm cho một con ngựa sắt, một cái roi sắt và một tấm áo giáp cũng bằng sắt để
cậu bé đi phá tan lũ giặc. Sứ giả vừa kinh ngạc, vừa mừng rỡ chạy về tâu với vua. Nhà vua truyền cho
thợ ngày đêm phải làm cho xong những vật mà cậu bé dặn.
Gióng yêu cầu phải có một con ngựa sắt, một cái roi sắt, một áo giáp sắt để đi đánh giặc
Càng lạ hơn nữa, từ sau hôm gặp sứ giả, cậu bé lớn nhanh như thổi. Cơm ăn mấy cùng không no, áo
vừa mặc xong đã căng đứt chỉ. Hai vợ chồng làm ra bao nhiêu cũng không đủ nuôi con nên phải chạy
nhờ bà con hàng xóm. Bà con ai cũng vui lòng giúp đỡ, gom góp thóc để nuôi cậu bé, vì ai cũng mong
cậu giết giặc, cứu nước.
Rồi giặc kéo đến chân núi Trâu. Thế giặc rất mạnh, mọi người đều hoảng sợ. Ngay lúc đó, sứ giả đem
ngựa sắt, roi sắt, áo giáp sắt đến. Vừa thấy các đồ vật này, cậu bé bỗng vươn vai biến thành một tráng

sĩ to lớn khác thường thật oai phong lẫm liệt. Rồi tráng sĩ bước đến vỗ vào mông ngựa, ngựa hí dài lên
mấy tiếng vang dội khắp nơi. Tráng sĩ mặc áo giáp, cầm roi nhảy lên mình ngựa. Ngựa phun lửa ra đỏ
ngòm, tráng sĩ thúc ngựa phi thẳng đến nơi có giặc. Giặc vừa bị lửa phun, vừa bị roi sắt đập vào người,
chết như rạ. Bỗng roi sắt bị gãy, tráng sĩ bèn nhổ những bụi tre cạnh đường quật vào giặc. Giặc tan rã
chạy tán loạn, tráng sĩ đuổi đến chân núi Sóc Sơn. Đến đấy, tráng sĩ chạy lên đỉnh núi, cởi giáp sắt bỏ
lại rồi cả người lẫn ngựa từ từ bay lên trời.
Vua nhớ công ơn, phong là Phù Đổng Thiên Vương và lập đền thờ ngay ở quê nhà. Hiện nay vẫn còn
đền thờ ở làng Phù Đổng tục gọi là Làng Gióng. Hàng năm đến tháng tư làng mở hội to lắm. Người ta
kể rằng những bụi tre đằng ngà ở huyện Gia Bình vì bị ngựa phun lửa nên ngả màu vàng óng, còn
những vết chân của ngựa thì thành hồ ao liên tiếp. Khi ngựa phun lửa làm cháy mất một làng, người ta
gọi đó là Làng Cháy.
Read more: http://taplamvan.edu.vn/ke-lai-truyen-thanh-giong-ma-em-da-
hoc/#ixzz3mXK4j84P

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×