Tải bản đầy đủ

Giáo án tiếng việt 3 tuần 14 bài tập đọc người liên lạc nhỏ

Giáo án Tiếng việt 3
TẬP ĐỌC- KỂ CHUYỆN
Tiết 40-41: NGƯỜI LIÊN LẠC NHỎ
I. Mục đích yêu cầu :
Tập đọc:
- Đọc trôi chảy toàn bài.
- Đọc đúng, rành mạch; Đọc đúng các câu hỏi, câu kể. Biết ngắt nghỉ hơi
đúng. Bước đầu biết đọc phân biệt lời dẫn chuyện và lời nhân vật
- Hiểu nội dung bài: Kim Đồng là một liên lạc rất nhanh trí, dũng cảm khi
làm nhiệm vụ dẫn đường và bảo vệ cán bộ cách mạng.( trả lời được các câu hỏi
trong SGK).
Kể chuyện:
- Dựa vào trí nhớ và tranh minh hoạ kể lại được từng đoạn của câu chuyện.
HS khá giỏi kể lại được toàn bộ câu chuyện.
II. Chuẩn bị:
Tranh minh họa truyện trong sgk.
III.Các hoạt động dạy học:
A.Kiểm tra bài cũ:
Đọc và trả lời câu hỏi bài Cửa Tùng.
B. Dạy bài mới:
a. Tập đọc:

Hoạt động 1: Luyện đọc
- Đọc đúng các tiếng, từ khó trong bài; biết ngắt nghỉ hơi đúng.
- GV đọc mẫu.
- HS quan sát tranh.
- GV giới thiệu hoàn cảnh xảy ra câu chuyện.
- HS nói về Kim Đồng.
- GV hướng dẫn HS luyện đọc:
. Luyện đọc câu. Chú ý luyện đọc từ khó trong câu .
. Luyện đọc từng đoạn trước lớp và giải nghĩa các từ: ông ké, Nùng, Tây
đồn, thầy mo, thong manh
. Luyện đọc từng đoạn trong nhóm.
. Cả lớp đọc đồng thanh đoạn 4.
Hoạt động 2: Tìm hiểu bài
- Hiểu nội dung truyện: Kim Đồng là một liên lạc rất nhanh trí, dũng cảm khi
làm nhiệm vụ dẫn đường và bảo vệ cán bộ cách mạng.
- HS đọc thầm đoạn 1, trình bày cá nhân câu hỏi 1,3 và thảo luận nhóm đôi
câu hỏi 2 sgk.
- HS đọc thầm đoạn 2,3,4 trao đổi nhóm câu hỏi 4 sgk.
Hoạt động 3: Luyện đọc lại
- Đọc trôi chảy; Biết đọc phân biệt lời dẫn chuyện và lời nhân vật(ông ké,
Kim Đồng, bọn lính).
- GV hướng dẫn HS đọc phân vai đoạn 3.
- HS luyện đọc theo nhóm 3.
- HS thi đọc trước lớp.
b. Kể chuyện:
- Dựa vào trí nhớ và tranh minh hoạ 4 đoạn của câu chuyện, , kể lại được toàn
bộ câu chuyện.
- HS quan sát tranh.
- GV cho 1HS kể mẫu đoạn 1 theo tranh 1.
- HS tập kể theo nhóm 4.
- HS thi kể chuyện trước lớp.
C. Củng cố, dặn dò:
- Qua câu chuyện này, các em thấy anh Kim Đồng là một thiếu niên như thế
nào?
- Về nhà đọc lại bài và chuẩn bị bài “Nhớ Việt Bắc”.

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×