Tải bản đầy đủ

Giáo án tiếng việt 3 tuần 8 bài tập làm văn kể về người hàng xóm

Giáo án Tiếng việt 3
Tập làm văn
Kể về người hàng xóm
I. Mục tiêu
- Rèn kĩ năng nói : HS kể lại tự nhiên, chân thật về một người hàng xóm mà
em yêu quý.
- Rèn kĩ năng viết : Viết lại được những điều vừa kể thành một đoạn văn
ngắn ( 5 đến 7 câu ) diễn đạt rõ ràng.
II. Đồ dùng GV : Bảng lớp viết 4 câu hỏi gợi ý kể về người hàng xóm
HS : Vở viết
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu
Hoạt động của thầy Hoạt động của trò
A. Kiểm tra bài cũ
- Kể lại câu chuyện Không nỡ nhìn
- Nói về tính khôi hài của câu chuyện
B. Bài mới
1. Giới thiệu bài
- GV nêu MĐ, YC của tiết học
2. HD HS làm BT
* Bài tập 1
- Đọc yêu cầu BT

- 1, 2 HS kể
- Nhận xét bạn kể
+ Kể về một người hàng xóm mà em
- GV nhận xét, rút kinh nghiệm
* Bài tập 2
- Đọc yêu cầu BT
- GV nhắc HS chú ý kể giản dị, chân
thật
quý mến
- Dựa vào 4 gợi ý 1 HS khá giỏi kể mẫu
vài câu
- 3, 4 HS thi kể
+ Viết những điều em vừa kể thành một
đoạn văn ngắn ( từ 5 đến 7 câu )
- HS viết bài
- 5, 7 em đọc bài viết
- Nhận xét, bình chọn người viết tốt
IV. Củng cố, dặn dò
- GV nhận xét tiết học
- Về nhà đọc lại bài văn cho người thân nghe.

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×