Tải bản đầy đủ

Giáo án tiếng việt 3 tuần 8 bài tập đọc tiếng ru

Giáo án Tiếng việt 3
TẬP ĐỌC
TIẾT 24: TIẾNG RU
I. Mục đích yêu cầu :
- Đọc trôi chảy toàn bài.
- Đọc đúng, rành mạch, biết ngắt nghỉ hơi đúng nhịp thơ. Bước đầu biết đọc bài
thơ với giọng tình cảm.
- Hiểu nội dung của bài thơ: Con người sống giữa cộng đồng phải yêu thương anh
em, bạn bè, đồng chí. ( trả lời được các câu hỏi trong SGK ; thuộc 2 khổ thơ trong
bài). Đối với HS khá, giỏi thuộc cả bài thơ.
II. Chuẩn bị :
Bảng phụ viết bài thơ.
III. Các hoạt động dạy học:
A.Kiểm tra bài cũ:
Đọc và trả lời câu hỏi bài Các em nhỏ và cụ già.
B.Dạy bài mới:
Hoạt động 1: Luyện đọc
. Đọc đúng, rành mạch, biết ngắt nghỉ hơi đúng nhịp thơ.
- GV đọc mẫu.
- GV hướng dẫn HS luyện đọc:
.Luyện đọc câu. Chú ý luyện đọc từ khó trong câu.

.Luyện đọc từng khổ thơ trước lớp và giải nghĩa từ: đồng chí, nhân gian, bồi.
.Luyện đọc từng khổ thơ trong nhóm.
.HS cả lớp đọc đồng thanh bài thơ.
Hoạt động 2: Tìm hiểu bài
- Hiểu nội dung của bài thơ: Con người sống giữa cộng đồng phải yêu thương
anh em, bạn bè, đồng chí.
- HS đọc thầm khổ thơ 1, trình bày cá nhân câu hỏi 1 sgk.
- HS đọc thầm khổ thơ 2, trình bày cá nhân câu hỏi 2 sgk.
- HS đọc khổ thơ 3, thảo luận nhóm đôi câu hỏi 3 sgk và trình bày trước lớp.
- . HS đọc thầm khổ thơ 1, trình bày cá nhân câu hỏi 4 sgk.
- GV hỏi: Bài thơ muốn nói với em điều gì?
Hoạt động 3: Học thuộc lòng bài thơ.
- Đọc trôi chảy toàn bài; Bước đầu biết đọc bài thơ với giọng tình cảm. Thuộc 2
khổ thơ trong bài ; Đối với HS khá, giỏi thuộc cả bài thơ.
- GV hướng dẫn HS thuộc lòng từng khổ thơ và cả bài thơ.
- HS thi đọc thuộc lòng trước lớp.
C. Củng cố, dặn dò:
- Đọc thuộc bài thơ và chuẩn bị bài “Ôn tiết 1.”

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×