Tải bản đầy đủ

Bài giảng tiếng việt 3 tuần 7 bài chính tả tập chép trận bóng dưới đường, phân biệt trch, iêniêng, bảng chữ

Chính tả:
Kiểm tra bài cũ:
Chính tả:(Tập chép)
Một chiếc xích lô xịch tới. Bác đứng
tuổi vừa dìu ông cụ lên xe, vừa bực bội:
-
Thật là quá quắt!
Quang sợ tái cả người. Bỗng cậu thấy
cái lưng còng của ông cụ sao giống lưng
ông nội thế. Cậu bé vừa chạy theo chiếc
xích lô, vừa mếu máo:
- Ông ơi… cụ ơi…! Cháu xin lỗi cụ.

Trận bóng dưới lòng đường
Vì sao Quang lại ân hận
sau sự việc mình đã gây
ra?
Vì cậu thấy cái lưng còng của ông
cụ giống ông nội mình.

Trận bóng dưới lòng đường
Chính tả:(Tập chép)
Sau đó Quang đã
làm gì?
Cậu vừa chạy theo chiếc xích
lô vừa mếu máo xin lỗi cụ.
Trận bóng dưới lòng đường
Chính tả:(Tập chép)
Một chiếc xích lô xịch tới. Bác đứng tuổi vừa
dìu ông cụ lên xe, vừa bực bội:
-
Thật là quá quắt!
Quang sợ tái cả người. Bỗng cậu thấy cái
lưng còng của ông cụ sao giống lưng ông nội
thế. Cậu bé vừa chạy theo chiếc xích lô, vừa
mếu máo:
- Ông ơi… cụ ơi…! Cháu xin lỗi cụ.

Trận bóng dưới lòng đường
Chính tả:(Tập chép)
Viết từ khó:
xích lô
Trận bóng dưới lòng đường
bực bội
xịch tới
quá quắt
Chính tả:(Tập chép)
Một chiếc xích lô xịch tới. Bác đứng tuổi
vừa dìu ông cụ lên xe, vừa bực bội:
- Thật là quá quắt !
Quang sợ tái cả người. Bỗng cậu thấy cái
lưng còng của ông cụ sao giống lưng ông
nội thế. Cậu bé vừa chạy theo chiếc xích
lô, vừa mếu máo:
- Ông ơi… cụ ơi…! Cháu xin lỗi cụ.
Trận bóng dưới lòng đường
Chính tả:(Tập chép)
VIẾT CHÍNH TẢ
Trận bóng dưới lòng đường


Chính tả:(Tập chép)
Bài tập
Bài 2: Điền vào chỗ trống và giải câu đố:
a, tr hay ch ?
Mình ….òn, mũi nhọn
…ẳng phải bò, …âu
Uống nước ao sâu
Lên cày ruộng cạn
(Là cái gì?)
Là cái bút mực
tr
Ch tr
Bi 3: Vit vo v nhng ch v tờn ch cũn
thiu trong bng sau:
Soỏ thửự tửù Chửừ Teõn chửừ
1 q
2
3
4
5 th
6 tờ e-r
7 u
8
9
10 x
11 i di
quy
r
e-r
s
ột-sỡ
t
tờ
tờ-hỏt
tr
u

v
vờ
ớch-xỡ
y
CHÚC CÁC EM CHĂM
NGOAN HỌC GIỎI !

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×