Tải bản đầy đủ

Giáo án tiếng việt 3 tuần 6 bài tập làm văn kể lại buổi đầu em đi học

Giáo án Tiếng việt 3
TẬP LÀM VĂN
TIẾT 6: KỂ LẠI BUỔI ĐẦU EM ĐI HỌC.
I. Mục đích yêu cầu:
- Bước đầu kể lại được một vài ý nói về buổi đầu đi học.
- Viết lại được những điều vừa kể thành một đoạn văn ngắn khoảng 5 câu.
II. Chuẩn bị:
III.Các hoạt động dạy học:
A. Kiểm tra bài cũ:
Để tổ chức tốt một cuộc họp, các em phải chú ý những gì?
B. Dạy bài mới:
Hoạt động: Hướng dẫn HS làm BT
Bài tập 1:
- HS kể lại hồn nhiên, chân thật buổi đầu đi học của mình.
- GV nêu yêu cầu bài tập.
- GV gợi ý: Buổi đầu em đến lớp là buổi nào? Thời tiết thế nào? Ai dẫn em đến
trường? Lúc đầu em bỡ ngỡ ra sao? Buổi học đã kết thúc thế nào? Cảm xúc của em
về buổi học đó?
- HS kể mẫu, HS và GV nhận xét.
- HS tập kể theo nhóm đôi về buổi đầu đi học của mình.
- Một vài nhóm thi kể trước lớp.

- Cả lớp và GV nhận xét.
Bài tập 2:
- Viết lại được những điều vừa kể thành một đoạn văn ngắn khoảng 5 câu.
- HS đọc yêu cầu bài.
- GV nhắc HS viết giản dị, chân thật.
- HS thực hành viết lại những điều vừa kể thành một đoạn văn ngắn.
- 1 số HS đọc bài viết của mình trước lớp.
- Cả lớp và GV nhận xét.
C. Củng cố, dặn dò:
-Xem lại bài, kể lại buổi đầu đi học của mình cho cả nhà nghe.
- Chuẩn bị bài Nghe- kể: Không nỡ nhìn. Tập tổ chức cuộc họp.

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×