Tải bản đầy đủ

Giáo án tiếng việt 3 tuần 6 bài kể chuyện bài tập làm văn

Giáo án Tiếng việt 3
Kể chuyện
Bài tập làm văn
I. Mục tiêu
* Kể chuyện :
+ Rèn kĩ năng nói :
- Biết sắp xếp lại các tranh theo đúng thứ tự trong câu chuyện
- Kể lại được một đoạn của câu chuyện bằng lời của mình
+ Rèn kĩ năng nghe.
II Đồ dùng GV : Tranh minh hoạ chuyện
HS : SGK
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu
Hoạt động của thầy Hoạt động của trò
Kể chuyện
1. GV nêu nhiệm vụ
2. HD kể chuyện
a. Sắp xếp lại 4 tranh theo đúng thứ
tự câu chuyện
b. Kể lại 1 đoạn của chuyện theo
- HD QS lần lượt 4 tranh
- Tự sắp xếp lại 4 tranh theo cách

viết ra giấy trình tự đúng của 4
tranh
- HS phát biểu trật tự đúng của
tranh là :
lời của em 3 - 4 - 2 - 1
- 1 HS đọc lại yêu cầu và mẫu
- 1 HS kể mẫu 2, 3 câu
- Từng cặp HS tập kể
- 3, 4 HS tiếp nối nhau thi kể 1
đoạn bất kì của chuyện
- Nhận xét
IV. Củng cố, dặn dò
- Em có thích bạn nhỏ trong câu chuyện này không ? Vì sao ?
- GV khuyến khích HS về nhà kể chuyện cho người thân nghe.

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×