Tải bản đầy đủ

Giáo án tiếng việt 3 tuần 6 bài chính tả nghe viết bài tập làm văn, phân biệt eooeo, sx, dấu hỏidấu ngã

Giáo án Tiếng việt 3
CHÍNH TẢ (NGHE-VIẾT)
TIẾT 11: BÀI TẬP LÀM VĂN
I. Mục đích yêu cầu:
- Nghe-viết đúng bài chính tả; trình bày đúng hình thức bài văn xuôi.
- Làm các bài tập điền tiếng có vần eo/ oeo.
- Làm đunng1 bài tập 3a.
II. Chuẩn bị:
Bảng lớp viết sẵn BT 2, 3a.
III. Các hoạt động dạy học:
A. Kiểm tra bài cũ:
HS làm lại bài tập 2, 3b tiết 10.
B. Dạy bài mới:
Hoạt động 1: Hướng dẫn HS HS nghe-viết
- Nghe-viết chính xác đoạn văn tóm tắt truyện Bài tập làm văn. Biết viết hoa tên
riêng nước ngoài.
- GV đọc đoạn văn.
- 1,2 HS đọc lại đoạn văn.
- GV hướng dẫn HS nhận xét:
. Đoạn văn có mấy câu?
. Những chữ nào trong đoạn văn cần viết hoa?

. Tìm các tên riêng trong bài. Các tên riêng ấy viết như thế nào?
. Những dấu câu nào được dùng trong đoạn văn?
. Đoạn văn này trình bày thế nào?
- HS luyện viết từ khó: tìm, viết vào bảng con từ dễ viết sai.
- GV hướng dẫn HS luyện viết 1số từ: Cô-li-a, lúng túng, giặt quần áo, hôm sau,
bỗng, vui vẻ.
- HS viết chính tả vào vở.
- GV chấm điểm, nhận xét và hướng dẫn sửa lỗi.
Hoạt động 2: Hướng dẫn HS làm bài tập chính tả
Bài tập 2:
- Làm các bài tập chính tả phân biệt cặp vần eo/ oeo.
- HS đọc yêu cầu bài tập.
- HS làm bài cá nhân: suy nghĩ ghi nhanh từ bảng con.
- GV nhận xét, chốt lại.
Bài tập 3a:
- Phân biệt cách viết một số tiếng có âm dầu dễ sai s/x.
- HS đọc yêu cầu bài tập.
- HS làm bài cá nhân. 2 HS làm bài trên bảng phụ.
- Cả lớp và GV nhận xét, chốt lại.
C. Củng cố, dặn dò:
Về nhà xem lại bài. Chuẩn bị bài: Nhớ lại buổi đầu đi học ( nghe-viết).

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×