Tải bản đầy đủ

Giáo án tiếng việt 3 tuần 5 bài kể chuyện người lính dũng cảm

Giáo án Tiếng việt 3
Kể chuyện
Người lính dũng cảm
I. Mục tiêu
B. Kể chuyện
+ Rèn kĩ năng nói : dựa vào trí nhớ và các tranh minh hoạ trong SGK, kể
lại được câu chuyện
+ Rèn kĩ năng nghe : Chăm chú theo dõi bạn kể, nhận xét đánh giá đúng
lời kể của bạn
II. Đồ dùng GV : Tranh minh hoạ truyện trong SGK
HS : SGK
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu
Hoạt động của thầy Hoạt động của trò
Kể chuyện
1. GV nêu nhiệm vụ
2. HD HS kể chuyện theo tranh
+ Nếu HS lúng túng GV gợi ý
- HS QS 4 tranh minh hoạ trong
SGK
- Tranh 1 : Viên tướng ra lệnh thế
nào ? Chú lính nhỏ có thái độ ra

sao ?
- Tranh 2 : Cả tốp vượt rào bằng
cách nào ? Chú lính nhỏ vượt rào
bằng cách nào ? Kết quả ra sao ?
- Tranh 3 : Thầy giáo nói gì với HS
? Thầy mong điều gì ở các bạn ?
- Tranh 4 : Viên tướng ra lệnh thế
nào ? Chú lính nhỏ phản ứng ra sao
? Câu chuyện kết thúc thế nào ?
- 4 HS tiếp nối nhau kể 4 đoạn câu
chuyện
- 1, 2 HS kể lại toàn bộ câu chuyện
IV. Củng cố, dặn dò
- Câu chuyện trên giúp em hiểu điều gì ?
- GV nhận xét tiết học
- Về nhà tập kể lại chuyện cho người thân nghe.

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×