Tải bản đầy đủ

Giáo án tiếng việt 3 tuần 4 bài tập làm văn nghe kể dại gì mà đổi, điền vào giấy tờ in sẵn

Giáo án Tiếng việt 3
TẬP LÀM VĂN
NGHE – KỂ: DẠI GÌ MÀ ĐỔI. ĐIỀN VÀO GIẤY TỜ IN SẴN
I.Mục đích yêu cầu:
1. Kiến thức:
- HS kể lại được câu chuyện: Dại gì mà đổi. Điền vào mẫu đơn điện báo.
2. Kĩ năng:
- Kể lại nội dung câu chuyện hồn nhiên. Điền đúng nội dung vào mẫu điện báo.
3. Thái độ: Giáo dục HS tình cảm yêu thương giữa những người thân trong gi
đình.
II. Đồ dùng dạy học:
- HS: Vở bài tập.
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu:
GIÁO VIÊN HỌC SINH
1. Kiểm tra bài cũ:
- Nhận xét, cho điểm.
2. Dạy bài mới:
- 1 em kể về gia đình mình.
- 2 em đọc đơn xin nghỉ học.
Giới thiệu bài: Nêu nội dung của tiết học.
b. Hướng dẫn HS làm bài tập:

Bài tập 1 ( 36 ):
- Gv ghi bảng 3 câu hỏi gợi ý SGK.
- Gv kể chuyện lần 1 và hỏi 3 câu hỏi SGK.
- 1 em đọc yêu cầu của đề và câu hỏi
gợi ý.
- 3 HS trả lời.
- HS kể lại chuyện: 5 – 7 HS thi kể
TaiLieu.VN Page 1
- Kể lại lần 2:
Hỏi truyện này buồn cười ở chỗ nào?
Bài tập 2 ( 36 ):
- HD HS nắm tình huống và yêu cầu đề:
+ Tình huống cần viết điện báo là gì?
+ Yêu cầu của bài là gì?
- HD HS điền đúng nd điện báo.
Lớp bình chọn người kể hay.
- 1 HS đọc yêu cầu của đề và mẫu
điện báo.
- 3 HS trả lời.
- HS làm miệng nhìn vào mẫu SGK.
- Cả lớp làm vở.
3. Củng cố dặn dò:
- Nhận xét, bổ sung.
- Nhận xét tiết học, nhắc HS kể lại câu
chuyện và ghi nhớ cách điền nd điện báo.
- 1 HS kể lại chuyện: Dại gì mà đổi.
2 em đọc điện báo.
TaiLieu.VN Page 2

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×