Tải bản đầy đủ

Giáo án tiếng việt 3 tuần 3 bài kể chuyện chiếc áo len

Giáo án Tiếng việt 3
Kể chuyện
Chiếc áo len
I Mục tiêu
B. Kể chuyện
- Rèn kĩ năng nói : dựa vào gợi ý trong SGK, HS biết nhập vai kể lại được
từng đoạn của câu chuyện theo lời của nhân vật Lan, biết thay đổi giọng kể phù
hợp với ND, biết phối hợp lời kể với điệu bộ, nét mặt
- Rèn kĩ năng nghe : Chăm chú nghe bạn kể chuyện. Biết nhận xét, đánh giá
lời kể của bạn, kể tiếp được lời bạn
II. Đồ dùng GV : Tranh minh hoạ bài đọc,
Bảng phụ viết gợi ý từng đoạn của câu chuyện Chiếc áo len
HS : SGK
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu
Hoạt động của thầy Hoạt động của trò
Kể chuyện
1. GV nêu nhiệm vụ
- Kể từng đoạn câu chuyện " Chiếc áo
len " theo lời của Lan
2. HD HS kể từng đoạn câu chuyện theo
gợi ý

a. Giúp HS nắm được nhiệm vụ
- Đọc lại yêu cầu và gợi ý
- 1 HS đọc lại
b. Kể mẫu đoạn 1
- GV treo bảng phụ
c. Từng cặp HS tập kể
d. HS kể trước lớp
- 1 HS đọc 3 gợi ý kể đoạn 1, lớp đọc
thầm
- 1, 2 HS kể mẫu
+ HS kể theo cặp
+ HS nối nhau kể 4 đoạn câu chuyện
- Cả lớp và GV nhận xét
IV Củng cố, dặn dò
- Câu chuyện trên giúp em hiểu ra điều gì ?
- GV nhận xét tiết học
- Yêu cầu HS tập kể lại câu chuyện

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×