Tải bản đầy đủ

Đề Thi IELTS Speaking Part 2 - Chủ đề Describe a film or a Cafe

Đề Thi IELTS Speaking Part 2 - Chủ đề "Describe a film or a Cafe
Trong phần thi IELTS Speaking part 2, các bạn có thể bị yêu cầu: mô tả về một bộ phim hoặc một
quán cafe mà bạn yêu thích. Nhưng trên thực tế, bạn lại không thích xem phim, đi uống cafe, hoặc
bạn không ấn tượng với bât cứ một bộ phim hoặc quán cafe nào
Chuyên mục Bí Quyết Học xin giới thiệu một số câu hỏi trong luyện thi IELTS Speaking Part 2, chủ đề "Describe a
film or a Cafe".
Trong phần thi IELTS Speaking part 2, các bạn có thể bị yêu cầu: mô tả về một bộ phim hoặc một quán
cafe mà bạn yêu thích. Nhưng trên thực tế, bạn lại không thích xem phim, đi uống cafe, hoặc bạn không
ấn tượng với bât cứ một bộ phim hoặc quán cafe nào. Vậy việc luyện tập, và "khởi tạo ý tưởng" cho chủ
đề này là rất cần thiết. Xin mời các bạn xem một vài ví dụ về phần thi này:

Ví dụ 1:
Describe a cafe that you like to visit a lot. Please say
- Where it is located
- Why you like it
- How often you visit it
Discussion
- Is a cafe a good place to meet people?
- Compare a cafe and a restaurant, what are the differences?
- Do you like to meet with your friends at home or outside?
Ví dụ 2:

Describe a film based on a real life event or a real person. Please say
- When you saw it
- you like it or not and Why
- What you learnt from the movie
Discussion
- In your country what kind of real people are filmed in movies?
- What do you think is better: to read a book or to see a movie based on a book?
- What are the most important things to make a movie successful?
- Do you think the star acting in the movie influences the success of the movie? Why?

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×