Tải bản đầy đủ

Bảng câu hỏi nghiên cứu mức độ hài lòng của người tiêu dùng đối với sản phẩm dầu gội đang sư dụng

NHÓM THỰC HIỆN : NHÓM 1
BẢNG CÂU HỎI NGHIÊN CỨU MỨC ĐỘ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI
TIÊU DÙNG ĐỐI VỚI SẢN PHẨM DẦU GỘI ĐANG SỬ DỤNG

Hiện nay công ty chúng tôi đang nghiên cứu về vấn đề mức độ hài lòng của quý khách đối
với các dòng sản phẩm dầu trị gàu mà quý khách đang dùng cũng như những yêu cầu cần
thiết thêm về chất lượng dầu gội mà bạn đang sử dụng để công ty chúng tôi có thể cải tiến về
sản phẩm như chất lượng, hiệu quả để xứng đáng với đồng tiền mà quý khách đã bỏ ra để có
thể sở hữu sản phẩm mà quý khách đang sử dụng, để có thể làm được điều đó chúng tôi rất
mong nhận được sự chia sẻ của quý khách về một số thông tin cần thiết để từ đó có đáp ứng
được yêu cầu tốt nhất của quý khách về sản phẩm dầu gội đầu, chúng tôi cam đoan toàn bộ
thông tin dưới đây sẽ được dùng cho việc cải tiến sản phẩm mà không hề dùng vào việc riêng
khác.
Do đó, tôi rất mong nhận được sự giúp đỡ chân thành của bạn.
Tên phỏng vấn viên: ……………………………………………………………………….
Ngày phỏng vấn: ……………… chữ ký phỏng vấn viên :………………………………
Tên đáp viên:..................................................... Tuổi: …………………
Địa chỉ:.......................................................................................................................................
1. Xin bạn cho biết bạn có thích chất lượng dầu gội mà hiện nay bạn đang sử dụng hay
không?
 có  không

2. Sản phẩm dầu gội bạn sử dụng có giá rẻ hơn so với các loại dầu gội khác mà bạn đã
từng sử dụng hay không ?
 có  không
3. Bạn có thích các chương trình khuyến mãi về dầu gội hay không ?
 có  không
4. Bạn có từng dùng những sản phẩm dầu gội sau đây không (Có thể chọn nhiều loại)
 Dove  Sunsilk  Clear  Rejoice  Pantene
 Loại khác (xin ghi rõ) :……………….
5. Trong các sản phẩm trên, bạn sử dụng loại nào thường xuyên nhất (chỉ chọn một loại)
 Dove  Sunsilk  Clear  Rejoice  Pantene
 Loại khác (xin ghi rõ) :…………….
Sau đây chúng tôi xin phỏng vấn về mức hài lòng đối với sản phẩm dầu gội hiện nay
bạn đang sử dụng . Xin vui lòng đọc kỹ những phát biểu sau. Sau mỗi câu phát biểu,
PHẠM MINH HUY - PHAN THỊ SONG PHƯƠNG - TRẦN HỒNG ĐẠT - LÊ THỊ NGỌC THU
NGUYỄN MẾN TRƯƠNG THỊ NHÃ UYÊN BÙI THỊ DIỆU THUẦN
NHÓM THỰC HIỆN : NHÓM 1
vui lòng đánh dấu (x) trả lời thể hiện đúng nhất quan điểm của bạn theo những mức
độ sau:
1. Hoàn toàn không đồng ý. 2. Không đồng ý. 3. Không ý kiến.
4. Đồng ý. 5. Hoàn toàn đồng ý.
LOẠI DẦU GỘI HIỆN NAY BẠN ĐANG SỬ DỤNG:……………………………...
Dầu gội thể hiện cá tính của bạn: 1 2 3 4 5
1 Sử dụng dầu gội phản ảnh cá tính của chính bạn.
2
Sử dụng dầu gội này giúp bạn thể hiện chính mình.
3
Sử dụng dầu gội này giúp bạn cảm thấy thoải mái.
Chất lượng dầu gội bạn đang sử dụng : 1 2 3 4 5
4
Dầu gội không làm xơ cứng tóc.
5
Dầu gội không gây ngứa sau khi sử dụng.
6
Dầu gội có mùi hương lôi cuốn.
7
Dầu gội không gây gàu cho tóc.
8
Chất lượng của cải tiến liên tục.
9
Chất lượng của đúng như những gì được quảng cáo.


Giá sản phẩm đang sử dụng : 1 2 3 4 5
10
Sản phẩm dầu gội này có giá rẻ
11
Sản phẩm tương xứng với giá tiền của nó.
12
Sản phẩm có giá đắt hơn so với một số sản phẩm khác
13
Sản phẩm có giá quá cao so với chất lượng.
14
Tôi hài lòng với giá phải trả khi mua sản phẩm đang dùng
Các hình thức quảng cáo 1 2 3 4 5
15 Quảng cáo của sản phẩm rất lôi cuốn
16 Quảng cáo của sản phẩm rất ấn tượng
17 Quảng cáo của sản phẩm rất thường xuyên
18
Tôi thích những quảng cáo của sản phẩm này
Các hình thức khuyến mãi 1 2 3 4 5
19 Các chương trình khuyến mãi của sản phẩm rất phong phú
20 Các chương trình khuyến mãi của sản phẩm rất hấp dẫn
21
Các chương trình khuyến mãi rất thường xuyên
22
Tôi thích các chương trình khuyến mãi của sản phẩm
Hệ thống phân phối: 1 2 3 4 5
23
Tôi có thể dễ dàng mua sản phẩm ở các siêu thị
24 Tôi có thể dễ dàng tìm thấy sản phẩm tại các cửa hàng bán ở các khu
PHẠM MINH HUY - PHAN THỊ SONG PHƯƠNG - TRẦN HỒNG ĐẠT - LÊ THỊ NGỌC THU
NGUYỄN MẾN TRƯƠNG THỊ NHÃ UYÊN BÙI THỊ DIỆU THUẦN
NHÓM THỰC HIỆN : NHÓM 1
vực
25
Hệ thống phân phối đều có giá bán đồng nhất.
Mức độ sử dụng đối với sản phẩm : 1 2 3 4 5
26
Bạn sẽ tiếp tục sử dụng sản phẩm bởi vì bạn cảm thấy sản phẩm rất
thích hợp với bạn
27
Bạn sẽ sử dụng sản phẩm mặc dù có những sản phẩm cạnh tranh
tương tự.
28
Bạn thích sản phẩm đang dùng hơn những sản phẩm khác.
29
Bạn không thích mua những sản phẩm tương tự khác ngay cả khi
những sản phẩm đó tốt.
30
Khi phải sử dụng sản phẩm khác bạn cảm thấy không thích thú.
31
Bạn cho rằng bạn là người sẽ luôn luôn sử dụng sản phẩm đang dùng
Xin bạn vui lòng cho biết một số thông tin về bạn
6. Tuổi của bạn
 15 – 25  36 – 45
 26 – 35  Trên 45
7. Học vấn của bạn:
 Cấp 1  Trungcấp
 Cấp 2  Cao đẳng
 Cấp 3  Đại học
 Trên đại học
8. Nghề nghiệp của bạn:
 Nhân viên văn phòng  Công nhân
 Giảng viên  Nội trợ
 Sinh viên học sinh
 Nghề nghiệp khác (xin vui lòng ghi rõ):………………………………….
9. Thu nhập:
 Dưới 1 triệu đồng  Từ 1 – 2 triệu
 Từ 2 – 3 triệu  Trên 2 triệu
10. Tình trạng gia đình:
 Độc thân, sống riêng  Độc thân, sống chung với gia đình
 Đã lập gia đình

-----------------------
Xin chân thành cảm ơn ý kiến của Bạn!
PHẠM MINH HUY - PHAN THỊ SONG PHƯƠNG - TRẦN HỒNG ĐẠT - LÊ THỊ NGỌC THU
NGUYỄN MẾN TRƯƠNG THỊ NHÃ UYÊN BÙI THỊ DIỆU THUẦN

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×