Tải bản đầy đủ

Ôn tập củng cố kỹ năng giải toán

Tuần:
Môn: toán
Luyện tập (173)
I. MC TIấU:
- ễn tp cng c kin thc k nng gii mt s dng toỏn: Tèm 2 s khi bit hiu v t s;
tng v t s.
- Bi toỏn cú liờn quan n eỳt v n v, bi toỏn v t s phn trm.
II. DNG DY HC:
- Bng ph thng kờ cỏc dng toỏn c bit ó hc lp 5 v cỏch gii.
III. CC HOT NG DY - HC CH YU:
Hoạt động dạy Hoạt động học
Gii thiu.
Hot ng 1: Thc hnh Luyn tp (35)
Bi tp 1: - 1HS c bi tp 1.
- 1HS nờu túm tt.
- GV v hỡnh lờn bng.
- 1HS lờn bng lm, HS lp lm vo v.
- GV quan sỏt.
- GV nhn xột. - HS nhn xột cha bi - i v.
- Yờu cu HS nờu li cỏc bc gii bi toỏn
dng tỡm 2 s khi bit hiu qu t s.

- 2HS nờu.
Bi tp 2: - 1 HS c bi tp 2.
+ Bi toỏn thuc dng toỏn no? - 1HS lờn bng lm, lp lm vo v.
- HS nhn xột cha bi.
- GV nhn xột. - i v cha bi.
Bi tp 3: - 1HS c bi tp 3.
- 1HS nờu túm tt.
- Bi toỏn ny thuc dng toỏn gỡ? - 1HS lờn bng, lp lm vo v.
- GV nhn xột. - HS nhn xột cha bi, i v.
Bi tp 4: - 1HS c .
- 1HS nờu túm tt.
- GV gi ý:
+ toỏn cho ta bit gỡ? - HS tr li.
+ toỏn yờu cu ta tỡm gỡ?
+ S HS khỏ l 120 em ng vi bao nhiờu
phn trm s HS ton trng.
+ Tớnh s HS ton trng bng cch no? - 1HS lờn bng lm, lp lm vo v.
- GV nhn xột. - HS nhn xột cha bi i v.
Hot ng 2: Cng c, dn dũ (2)
- GV nhn xột tit hc.
- V nh ụn li cỏc dng toỏn ó hc, chun b bi luyn tp (174)
Tuần:
Môn: toán
Luyện tập (TT) (174)
I. MC TIấU:
- ễn tp, cng c kin thc v k nng gii toỏn v chuyn ng u.
II. DNG DY HC:
III. CC HOT NG DY - HC CH YU:
Hoạt động dạy Hoạt động học
Gii thiu.
Hot ng 1: Thc hnh Luyn tp (35)
Bi tp 1: - 1HS c bi tp 1.
- 1HS nờu túm tt.
+ Bi toỏn thuc dng toỏn no? - 3HS lờn bng lm a, b, c, lp lm vo v.
+ Yờu cu HS nhc qui tc tớnh. - HS nhn xột cha bi.
- GV nhn xột. - i v cha bi.
Bi tp 2: - 1 HS c .
- 1HS lm bng, lp lm v.
- GV hi cú cỏch gii no khỏc khụng? - HS nhn xột cha bi.
- GV nhn xột. - i v cha bi.


Bi tp 3: - 1HS c .
- 1HS nờu túm tt.
- GV v s lờn bng
- 1HS lờn bng gii, lp lm vo v.
- HS nhn xột cha bi.
- GV nhn xột.
Hot ng 2: Cng c, dn dũ (2)
- GV nhn xột tit hc.
- V nh xem li dng toỏn ny, chun b luyn tp (175)
Tuần:
Môn: toán
Luyện tập (TT) (175)
I. MC TIấU:
- ễn tp, cng c kin thc v k nng gii toỏn cú ni dung hỡnh hc.
II. DNG DY HC:
III. CC HOT NG DY - HC CH YU:
Hoạt động dạy Hoạt động học
Gii thiu.
Hot ng 1: Thc hnh Luyn tp (35)
Bi tp 1: - 1HS c toỏn BT1.
- 1HS nờu túm tt.
- 1HS lờn bng lm, lp lm vo v.
- GV nhn xột. - HS nhn xột cha bi i v.
Bi tp 2: - 1 HS c toỏn BT2.
- 1HS nờu túm tt.
+ Em hóy nờu cụng thc tớnh din tớch hỡnh
thng?
- 1HS nờu.
2
)( hba
S
ì+
=
+ T cụng thc tớnh din tớch em suy ra
cỏch tớnh chiu cao hỡnh thang?
2
:
ba
Sh
+
=
- 1HS lờn bng lm
- GV i quan sỏt. - HS lp lm bi vo v.
- GV nhn xột. - HS nhn xột cha bi.
Bi tp 3: - 1HS c bi.
- 1HS nờu túm tt.
- GV vẽ hình lên bảng. - Lớp làm vở
- Yêu cầu HS nêu cách tính chu vi hình chữ
nhật – nêu cách tính diện tích hình thang.
- 1HS làm phần 3a,b.
- Bài 3c HS thảo luận nhóm đôi tìm cách
tính diện tích hình tam giác EDM.
- Đại diện nhóm trình bày kết quả.
- 1HS lên bảng giải 3c.
- GV nhận xét. - HS khác nhận xét.
Hoạt động 2: Củng cố, dặn dò (2’)
- GV nhận xét tiết học.
- HS về nhà ôn lại công thức tính diện tích các hình.
- Ôn tập về biểu đồ (176).
TuÇn:
M«n: to¸n
«n tËp vÒ biÓu ®å (176)
I. MỤC TIÊU:
- Giúp HS củng cố kĩ năng đọc số liệu trên biểu đồ, tập phân tích số liệu từ biểu đồ và bổ
sung tư liệu trong một bảng thống kê số liệu.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- Các biểu đồ, bảng số liệu phóng to BT2.
- Tranh vẽ biểu đồ ở bài tập 1 SGK.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU:
Ho¹t ®éng d¹y Ho¹t ®éng häc
Giới thiệu.
Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ (4’)
+ Em hãy nêu tên các dạng biểu đồ đã học? - 3 HS trả lời.
+ Em hãy nêu tác dụng của biểu đồ? - HS khác nhận xét.
+ Em hãy nêu cấu tạp của biểu đồ?
- GV nhận xét – chốt ý.
Hoạt động 2: Thực hành luyện tập (30’)
Bài tập 1:
- GV gắn tranh vẽ biểu đồ trong bài tập 1. - HS quan sát.
- HS trả lời.
+ Biểu đồ cho ta biết cái gì?
+ Biểu đồ đó có dạng hình gì?
+ Hàng ngang của biểu đồ hiển thị gì?
+ Cột dọc bên trái ghi số biểu thị gì?
* GV cho HS thảo luận nhóm đôi. - HS thảo luận nhóm đôi trả lời các câu hỏi
SGK.
- 5HS của 5 nhóm trình bày kết quả, nhóm
khác nhận xét bổ sung.
- GV nhận xét và hỏi
+ Đây là biểu đồ hình gì?
- Yêu cầu 1 HS nêu cách đọc biểu đồ hình
cột.
- 1HS nêu.
Bài tập 2: - 1HS đọc đề bài tập 2a.
- HS tự làm ý (a) vào SGK.
- 1HS lên bảng làm bảng phụ.
- HS trỡnh by bi lm (mụ t bng: ý
ngha, cu to gm ...)
- GV nhn xột. - HS nhn xột.
- 1HS c yờu cu bi tp 2b.
- GV hi:
+ Ct dc v hang ngang ch s?
+ Hóy quan sỏt cỏc ct ú cú c im gỡ?
- 1HS lm bng v vo bng ph.
- HS v vo SGK.
- GV nhn xột kim tra kt qu v ca mt
s HS.
- HS nhn xột cha bi.
Bi tp 3: - 1HS c yờu cu BT3.
- HS lm bi ch ghi ỏp ỏn.
- 1HS c bi lm, HS khỏc nhn xột.
- GV nhn xột, kim tra xỏc nhn kt qu.
+ Ti sao li chn ý c? - HS tr li.
Hot ng 3: Cng c, dn dũ (2)
- Cú my loi biu ?
- Biu cho ta bit iu gỡ?
- GV nhn xột tit hc chun b bi luyn tp chung (177).
Tuần:
Môn: toán
Luyện tập chung (177)
I. MC TIấU:
- Giỳp HS tip tc cng c cỏc k nng thc hnh tớnh cng tr, vn dng tớnh giỏ tr
biu thc s, tỡm thnh phn cha bit ca phộp tớnh v gii bi toỏn v chuyn ng cựng
chiu.
II. DNG DY HC:
- Bng ph.
III. CC HOT NG DY - HC CH YU:
Hoạt động dạy Hoạt động học
Gii thiu.
Hot ng 1: Thc hnh Luyn tp (35)
Bi tp 1: - 1HS c yờu cu BT1.
- GV i quan sỏt - HS lm v.
- GV nhn xột.
- 3 HS lờn bng lm bng ph, HS cha bi
Nhn xột.
- GV nhc HS chỳ ý trng hp bi 1b
i c ra s thp phõn.
- HS i v cha bi.
Bi tp 2: - 1HS c bi tp 2.
- HS lm v.
- 2HS lm bng ph.
- GV kim tra 1 s HS cỏch trỡnh by. - HS cha bi.
- GV nhn xột.
Bi tp 3: - 1HS c yờu cu BT3.
- 1HS lờn túm tt.
- 1HS lm bng ph.
- Gv v hỡnh lờn bng. - HS lp lm v.
- HS chữa bài nhận xét.
- GV nhận xét. - Đổi vở chữa bài.
Bài tập 4: - 1HS đọc đề bài tập 4.
- GV vẽ hình lên bảng.
- HS làm vào vở.
- 1HS làm bảng phụ.
- GV kiểm tra 1 số HS. - HS chữa bài – Đổi vở.
- GV nhận xét.
Bài tập 5: (nếu còn thời gian)
- GV cho HS làm hoặc làm buổi chiều.
Hoạt động 2: Củng cố, dặn dò (2’)
- Gv nhận xét tiết học.
- Chuẩn bị bài luyện tập chung (tt) (178).

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×