Tải bản đầy đủ

Toán:Ứng dụng của tỉ lệ bản đồ (tt)


Giáo viên: Trần Minh Hiền

Thứ sáu ngày 15 tháng 4 năm 2011
Toán :
Kiểm tra bài cũ :
Trên bản đồ tỉ lệ 1: 200,chiều dài phòng học lớp em
đo được 4cm.Hỏi chiều dài thật của phòng học đó là
mấy mét?
Bài giải:
Chiều dài thật của phòng học là:
4 x 200 = 800 (cm)
800cm = 8m
Đáp số : 8m

Thứ sáu ngày 15 tháng 4 năm 2011
Toán : Ứng dụng của tỉ lệ bản đồ (tiếp theo)
Bài toán 1: Khoảng cách giữa hai điểm
A và B trên sân trường là 20m.Trên bản
đồ tỉ lệ 1 : 500,khoảng cách giữa hai
điểm đó là mấy xăng-ti-mét?

Tỉ lệ: 1: 500A
B
?cm
*Cho biết:
-Khoảng cách giữa 2 điểm A và B: 20m
( độ dài thật)
*Yêu cầu tính :
-Độ dài được vẽ thu nhỏ tương ứng trên
bản đồ có tỉ lệ 1 : 500 là bao nhiêu cm ?


Thứ sáu ngày 15 tháng 4 năm 2011
Toán : Ứng dụng của tỉ lệ bản đồ (tiếp theo)
Bài toán 1: Khoảng cách giữa hai điểm
A và B trên sân trường là 20m.Trên bản
đồ tỉ lệ 1 : 500,khoảng cách giữa hai
điểm đó là mấy xăng-ti-mét?
Tỉ lệ: 1: 500
A
B
?cm
20m = 2000cm
Khoảng cách giữa hai điểm A và B trên
bản đồ là:
2000 : 500 = 4 (cm)
Đáp số : 4cm
Bài giải:

Thứ sáu ngày 15 tháng 4 năm 2011
Toán : Ứng dụng của tỉ lệ bản đồ (tiếp theo)
Bài toán 2: Quãng đường từ trung tâm Hà Nội đến Sơn Tây là
41km.Trên bản đồ tỉ lệ 1 : 1 000 000,quãng đường đó dài bao nhiêu


mi-li-mét ?
Bài giải:
41km = 41 000 000mm
Quãng đường từ trung tâm Hà Nội đến Sơn Tây trên bản đồ dài là :
41000000 : 1000000 = 41 (mm)
Đáp số : 41mm
*Từ độ dài thật và tỉ lệ bản đồ cho
trước,ta tính được độ dài thu nhỏ
trên bản đồ.

Thứ sáu ngày 15 tháng 4 năm 2011
Toán : Ứng dụng của tỉ lệ bản đồ (tiếp theo)
*Luyện tập:
Viết số thích hợp vào chỗ chấm :
1/158
Tỉ lệ bản đồ 1 : 10 000 1 : 5000 1 : 20 000
Độ dài thật 5km 25km 2km
Độ dài trên bản đồ ……… cm ……… mm ………….dm
*Từ độ dài thật và tỉ lệ bản đồ cho
trước,ta tính được độ dài thu nhỏ
trên bản đồ.

Thứ sáu ngày 15 tháng 4 năm 2011
Toán : Ứng dụng của tỉ lệ bản đồ (tiếp theo)
*Luyện tập:
Viết số thích hợp vào chỗ chấm :
1/158
Tỉ lệ bản đồ 1 : 10 000 1 : 5000 1 : 20 000
Độ dài thật 5km 25km 2km
Độ dài trên bản đồ ……… cm ……… mm ………….dm
*Từ độ dài thật và tỉ lệ bản đồ cho
trước,ta tính được độ dài thu nhỏ
trên bản đồ.
50
5000
1

Thứ sáu ngày 15 tháng 4 năm 2011
Toán : Ứng dụng của tỉ lệ bản đồ (tiếp theo)
Quãng đường từ bản A đến bản B dài 12km.Trên bản đồ tỉ
lệ 1 : 100 000,quãng đường đó dài bao nhiêu xăng-ti-mét ?
2/158
Bài giải:
12km = 1 200 000cm
Quãng đường từ bản A đến bản B trên bản đồ dài là :
1200000 : 100000 = 12 (cm)
Đáp số : 12cm
*Từ độ dài thật và tỉ lệ bản đồ cho
trước,ta tính được độ dài thu nhỏ
trên bản đồ.

Thứ sáu ngày 15 tháng 4 năm 2011
Toán : Ứng dụng của tỉ lệ bản đồ (tiếp theo)
Về nhà làm bài tập
3/158:
Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài 15m,chiều
rộng 10m được vẽ trên bản đồ tỉ lệ 1: 500.Hỏi trên bản đồ
đó, độ dài của mỗi cạnh hình chữ nhật là mấy xăng-ti-mét ?
Chuẩn bị thước dây để tiết sau chúng ta thực hành đo
Mỗi tổ chuẩn bị một thước dây.

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×