Tải bản đầy đủ

Bài giảng Tiếng Việt 2 tuần 6 bài Chính tả - Tập chép Mẩu giấy vụn. Phân biệt AIAY, SX, dấu hỏidấu ngã

Bài giảng điện tử
Chào mừng quý thầy cô về dự giờ
MÔN: TIẾNG VIỆT 2
Phân môn: Chính tả
MẨU GIẤY VỤN
Chính tả:( Tập chép)
Mẩu giấy vụn
Bỗng một em gái đứng dậy, tiến tới chỗ mẩu giấy,
nhặt lên rồi mang bỏ vào sọt rác. Xong xuôi, em mới
nói:
- Em có nghe thấy ạ. Mẩu giấy bảo: “Các bạn ơi! Hãy
bỏ tôi vào sọt rác!”
Bỗng một em gái đứng dậy, tiến tới chỗ mẩu giấy,
nhặt lên rồi mang bỏ vào sọt rác. Xong xuôi, em mới
nói:
- Em có nghe thấy ạ. Mẩu giấy bảo: “Các bạn ơi! Hãy
bỏ tôi vào sọt rác!”
Chính tả:( Tập chép)
Mẩu giấy vụn
Hai dấu phẩy
Bông một em gái đứng dậy, tiến tới chỗ mâu giấy,

nhặt lên rồi mang bỏ vào sọt rác. Xong xuôi, em mới
nói:
- Em có nghe thấy ạ. Mẩu giấy bảo: “Các bạn ơi! Hãy
bỏ tôi vào sọt r !”
Mẩu giấy vụn
ỗ ẩ
ặt
s
ác
Chính tả:( Tập chép)
Dấu chấm, dấu hai chấm, dấu gạch ngang, dấu
ngoặc kép, dấu chấm than.
ác
s
Chính tả:( Tập chép)
Mẩu giấy vụn
- Bỗng
- mẩu giấy
- nhặt lên
- sọt rác
Mẩu giấy vụn
Chính tả:( Tập chép)
Mẩu giấy vụn
Bài tập 1: Điền vào chỗ trống ai hay ay
a) m… nhà m… cày
b) thính t…. giơ t…

a) mái nhà
máy cày
b) thính tai
giơ tay
Chính tả:( Tập chép)
Mẩu giấy vụn
Bài tập 2: Điền vào chỗ trống
a) (sa, xa) ? … xôi, …. xuống
(sá, xá) ? phố …, đường …
xa xôi, sa xuống
phố xá, đường sá
Chính tả:( Tập chép)
Mẩu giấy vụn
Tìm những từ có tiếng sa
sa sẩy, sa lưới, chim sa cá lặn, sa cơ
Tìm những từ có tiếng xa
xa xôi, xa nhà, xa lạ
Chính tả:( Tập chép)
Mẩu giấy vụn
Bài học đến đây kết thúc
Xin chân thành cảm ơn!

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×