Tải bản đầy đủ

skkn ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động tại liên đội trường thcs phan triêm


Trang

1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

MÔ TẢ SÁNG KIẾN
Mã số (do Thường trực HĐ ghi)……………………………………………….
1.Tên sáng kiến : “Ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong các hoạt động Đội
tại Liên đội trường THCS Phan Triêm”.
2.Lĩnh vực áp dụng sáng kiến : Quản lý giáo dục.
3.Mô tả bản chất của sáng kiến:
3.1.Tình trạng giải pháp đã biết:
-Trước đây, trong công tác tổ chức giáo dục truyền thống, lịch sử cách mạng,
giáo dục về Đảng, Bác Hồ, về Đoàn - Hội - Đội, về quê hương, đất nước, giáo dục
pháp luật, giáo dục về quyền bổn phận trẻ em … cho các em chỉ bằng hình thức
truyền đạt thông tin là chính. Người phụ trách Đội tổ chức tuyên truyền giáo dục
xuông bằng văn bản, tài liệu có liên quan.
-Các tiết sinh hoạt Đội được thực hiện một cách đơn thuần như một tiết lên lớp

của bộ môn. Giảng dạy về truyền thống quê hương đất nước, dạy về nghi thức Đội
TNTP Hồ Chí Minh, kỹ năng dã ngoại……đối với các nội dung giáo dục truyền
thống, giáo viên TPT đội chỉ nêu xuông bằng văn bản, tài liệu. Nghi thức Đội thì
người Giáo viên Tổng phụ trách (GV TPT) Đội phải thị phạm nhiều lần cho học sinh
dẫn đến mất nhiều thời gian, hay là kỹ năng dã ngoại phần nút dây thì giáo viên cũng
phải thực hiện mẫu cho HS nhiều lần thì học sinh mới có thể thực hiện được. Về việc
tổ chức trò chơi cho HS thì chủ yếu là các trò chơi về vận động, một phần ít là các
trò chơi trí tuệ.
-Các buổi lễ của Đội thường diễn ra khá đơn điệu với phần điều khiển của
người dẫn chương trình, đoàn chủ tịch…. Các em điều khiển phải làm việc nhiều
(đọc quá nhiều văn bản) điều này làm các em ngồi phía dưới dự thường có tâm lý
mệt nhọc, uể oải.

Trang
2

*Những ưu điểm và khuyết điểm :
-Ưu điểm: giáo viên chủ động được về quá trình lên lớp, tổ chức các trò chơi
cho học sinh.
-Khuyết điểm:
+Chưa tạo sự thu hút lôi cuốn các em vào các nội dung giáo dục.
+Chưa phát huy được tính tích cực, chủ động, sáng tạo cho các em đội
viên, học sinh.
+Mất nhiều thời gian cho việc làm mẫu của giáo viên.
+các buổi lễ kéo dài thời gian, thường làm cho các em mệt mỏi, không
tập trung váo lúc cuối.
3.2. Nội dung giải pháp đề nghị công nhận là sáng kiến :
a.Mục đích của giải pháp :
-Đề tài đã giải quyết được những khó khăn trong khâu lên lớp đối với các tiết
sinh hoạt Đội với nội dung tuyên truyền, giáo dục về những ngày lễ lớn trong năm,
các văn bản pháp luật.
-Qua việc thực hiện đề tài này giúp giáo dục học tập cho đội viên- học sinh
(ĐV-HS)với phương châm : “Học mà chơi – chơi mà học”
-Nâng cao nghiệp vụ công tác Đội và phong trào thiếu nhi cho đồng chí giáo
viên Tổng phụ trách Đội.
-Đổi mới phương pháp tổ chức các phong trào, hoạt động cho đội viên tại Liên
đội trường.
-Trao đổi kinh nghiệm với các GVTPT Đội khác trong và ngoài huyện.
b. Những điểm khác biệt, tính mới của giải pháp so với giải pháp đã
áp dụng :


-Đổi mới được hình thức tổ chức các hoạt động, trò chơi cho các em đội viên
học sinh.
-Gây hứng thú, thu hút các em hơn trong khi tham gia các buổi sinh hoạt, tổ

Trang
3

chức trò chơi, các buổi lễ trong Đội.
-Đề tài này là một hình thức mới trong phương pháp tổ chức các hoạt động
của phong trào Đội của nhà trường.
c.Mô tả chi tiết bản chất của giải pháp :
A. SỰ CẦN THIẾT CỦA ỨNG DỤNG CNTT TRONG DẠY HỌC,
THỰC HIỆN ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP GIÁO DỤC
. 1.Dạy và học theo quan điểm CNTT:
Học là một quá trình thu nhận thông tin; dạy là phát thông tin và giúp người
học thực hiện quá trình trên một cách có hiệu quả, nếu nội dung bài chỉ truyền tới
người học bằng văn bản thì người học có thể sẽ kém hứng thú. Nhờ sự phát triển của
KHKT, quá trình dạy học có thể sử dung các phương tiện dạy học sau:
-Đèn chiếu Overhead.
-Video-projector.
-Phần mềm dạy học. Công nghệ kiểm tra trên vi tính.
-Sử dụng Internet.
Ở đây tôi đã ứng dụng Microsoft Powerpoint-projector trong bài giảng sinh
hoạt Đội, trong tổ chức các trò chơi, các hoạt động khác, với phương tiện tôi thấy có
các ưu thế sau:
-TPT Đội chuẩn bị một lần mà được giảng dạy nhiều lần, nhiều khối.
-Tăng tính năng động cho người học.
-GV trình bày bài giảng sinh động, dễ dàng cập nhật thích nghi với sự thay đổi
nhanh chóng của khoa học hiện đại.
-Phương tiện hỗ trợ làm tăng thêm hiệu qủa đối với những nội dung khó, phức
tạp, khô khan nhàm chán.
-Đội viên, học sinh không bị thụ động khi các hoạt động, các trò chơi, câu hỏi
của GV TPT Đội đã chuẩn bị ở bài giảng.
2.CNTT với vai trò phương tiện, thiết bị dạy học :

Trang
4

Trong những năm trở lại đây, ứng dụng CNTT trong dạy học được đẩy mạnh
và đạt hiệu qủa tích cực. Một trong những yếu tố dễ nhận thấy là một giờ học có ứng
dụng CNTT thì việc truyền đạt kiến thức- luyện tập kĩ năng của GV được cải thiện,
HS dễ tiếp thu bài học và giờ học sinh động, lôi cuốn các em vào bài học và chất
lượng giờ học được nâng cao. Tất cả các môn học đều có đặc thù khác nhau kể cả
hoạt động Đội và phong trào thiếu nhi, vì vậy việc vận dụng các thiết bị công nghệ
và phần mềm tin học cũng khác nhau nhưng nhìn chung ứng dụng CNTT trong dạy
học là một việc làm hết sức cần thiết nhằm nâng cao chất lượng dạy học và từng
bước đổi mới phương pháp dạy học theo hướng hiện đại hoá, không những đáp ứng
nhu cầu bộ môn mà còn dần dần tạo cho HS làm quen với phương pháp học tập hiện
đại, GV cũng từng bước nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ của mình để đáp ứng với yêu
cầu công tác trong thời đại mới. Theo chương trình “Rèn luyện phụ trách Đội do Hội
đồng đội Trung ương ban hành thì một GVTPT Đội ít nhất phải có bằng A tin học và
bằng A ngoại ngữ, do đó công tác tự học, tự rèn của GVTPT Đội về việc ứng dụng
CNTT trong tổ chức các hoạt động là hết sức cần thiết.
B. HIỆU QUẢ CỦA VIỆC ỨNG DỤNG CNTT VÀO CÁC TIẾT SINH
HOẠT ĐỘI VÀ TỔ CHỨC CÁC TRÒ CHƠI CHO ĐV-HS:
1.Tính hiệu quả của ứng dụng CNTT vào các tiết sinh hoạt Đội và tổ chức
các trò chơi cho đội viên, học sinh:
Trong những năm chưa có điều kiện ứng dụng CNTT trong các tiết sinh hoạt
Đội, tổ chức các trò chơi chỉ có văn bản hoặc các phương tiện thô sơ như : viết bảng
phụ, bảng phụ bằng giấy khổ A
0
thì công tác chuẩn bị của GVTPT đội rất lâu và mất
rất nhiều công sức, các em lại không hứng thú tham gia. Vì vậy, việc hỗ trợ nhà
trường trong giáo dục toàn diện đội viên- học sinh là rất khó khăn. Nhưng thực tế do
điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị còn thiếu thốn nên việc tổ chức các tiết sinh
hoạt Đội và tổ chức các trò chơi cho đội viên, học sinh hiệu quả chưa cao. Từ khi
nhà trường đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong dạy học với tất cả các môn học và trong

Trang
5

hoạt động Đội, dần dần chất lượng các tiết sinh hoạt Đội và các buổi tổ chức trò chơi
được nâng cao, học sinh hứng thú hơn với tiết sinh hoạt và các trò chơi và bước dầu
đã đạt được những kết quả nhất định.
-98% đội viên, học sinh ham thích đến các tiết sinh hoạt Đội và tham gia các
trò chơi tìm hiểu về kiến thức các môn, lịch sử các ngày lễ lớn…
-02% đội viên, học sinh không ham thích (học sinh,đội viên cá biệt).
Với những tiết sinh hoạt và trò chơi trong hoạt động Đội, khi được học và chơi
bằng những thiết bị công nghệ và các phần mềm được ứng dụng, đa số các em đều
rất thích thú và chất lượng các tiết, hoạt động cũng cao hơn hẳn. Giờ sinh hoạt Đội
được tiến hành nhẹ nhàng hơn, lôi cuốn hơn. Các em đội viên giỏi thì việc tiếp thu
và tham gia trở nên đơn giản và chất lượng, các em chưa phát triển được năng khiếu
cũng tích cực hơn trong học tập. Đa số học sinh dần dần yêu thích các tiết sinh hoạt,
hoạt động hơn. Đội viên, học sinh ngày càng mạnh dạn hơn trong các tiết sinh hoạt
của GVTPT Đội cũng như các buổi tổ chức các trò chơi.
2.Những giải pháp nhằm mạng lại hiệu quả:
2.1 GVTPT Đội phải lên kế hoạch tham mưu BGH nhà trường trong việc tổ
chức một số tiết sinh hoạt đội, tổ chức các trò chơi ôn tập kiến thức các môn, trò chơi
chủ đề….để BGH trường có hướng chỉ đạo chuyên môn hỗ trợ GVTPT Đội trong
việc soạn ra các câu hỏi phù hợp với từng đối tượng, từng khối lớp một cách cụ thể.
2.2 GVTPT Đội trên cơ sở kế hoạch tổ chức và bộ các câu hỏi do chuyên môn
cung cấp bắt đầu soạn các trò chơi trên nền Microsoft powerpoint. Riêng các tiết
sinh hoạt Đội thì GVTPT sẽ sưu tầm những tài liệu có liên quan như : mật thư, dấu
đường, nút dây, morse, semapho, ý nghĩa các ngày lễ lớn trong năm, các văn bản luật
: phòng chống ma túy, an toàn giao thông….tại thư viện trường để sau đó cũng trên
nền Microsoft powerpoint soạn thành nội dung một số tiết sinh hoạt ứng dụng
CNTT.

Trang
6

HỘI ĐỒNG ĐỘI HUYỆN CHÂU THÀNH
LIÊN ĐỘI THCS PHAN TRIÊM
Tro
Tro
ø
ø
Chơi
Chơi
C©u hái 1
Home
C¸c lo¹i c©y l¬ng thùc nh: lóa, ng«, ®Ëu, l¹c …
cã qu·ng ®êi (n¶y mÇm ®Õn chÕt) lµ bao nhiªu l©u?
A. 3 – 6 th¸ng
B. 2 – 7 th¸ng
C. 9 – 11 th¸ng
D. 6 – 8 th¸ng
(GâphÝmENTER®Ĩ xem
®¸p ¸n)
2.3 Trong khi tổ chức các trò chơi, GVTPT Đội là người dẫn chương trình,
mời GV bộ mơn sẽ là ban cố vấn cho chương trình.
2.4 Ngồi ra, GV TPT Đội còn lên mạng internet tìm thêm các thơng tin liên
quan đến tiết sinh hoạt Đội, các hình thức tổ chức trò chơi, hoạt động phù hợp với
điều kiện thực tế tại Liên đội để phục vụ cho cơng tác.
3. Thực nghiệm: Dưới đây là một trong số những trò chơi mà GVTPT Đội ứng dụng
CNTT để tổ chức cho các em đội viên học sinh của tồn trường (dưới đây chỉ là trích
dẫn 1 số slide ) với trò chơi được mang tên “ Rung chng vàng”
Trang
7

Home
Câu hỏi 21
Câu: Các vua Hùng đã có công dựng nớc Bác
cháu ta phải cùng nhau gữi lấy nớc do ai nói?
(Gõ phím ENTER để xem
đáp án)
Hồ CHí MInh
éỏp ỏn
Home
Câ u hỏi 19
Trong các trờng hợp sau đây, trờng hợp
nào có ứng dụng nguyên tắc của đòn bẩy?
A. Vặn ốc bằng cờ lê
B. Dùng búa đóng đinh
C. Bánh xe ô tô quay
D. Bơm xe đạp
(Gõ phím ENTER để xem
đáp án)

C. NG DNG CNTT VO CC BUI L CA I
1.Tớnh thit thc, hiu ca ca vic ng dng CNTT vo cỏc bui l ca
i:
Trc õy, vic t chc cỏc bui l ca i ch din theo ỳng nghi thc i
TNTP H Chớ Minh vi hỡnh thc l trỡnh by cỏc vn bn. Do i tng tham d
cỏc bui l l cỏc em i viờn, hc sinh cho nờn vic nghe v ghi nhn ni dung,
chng trỡnh bui l l vụ cựng khú khn. Khụng nhng th m cỏc em nghe quỏ
nhiu quỏ lõu d dn n nhm chỏn mt tp trung lo ra, lm vic riờng.
Vi vic ng dng CNTT vo cỏc bui l ca i s lm cho bui l thờm
sinh ng, bờn cnh vic nghe cỏc vn bn cỏc em cũn c xem v chng trỡnh,
ni dung ca bui l t ú ghi chộp cỏc ni dng, s liu quan trng m thc hin
cú hiu qu.
2.Nhng gii phỏp ó thc hin:

Trang
8

LIÊN ĐỘI TRƯỜNG THCS PHAN TRIÊM
Nhiệt Liệt Chào Mừng Q Đại Biểu
Về Tham Dự
NĂM HO
NĂM HO
Ï
Ï
C : 2009
C : 2009
-
-
2010
2010
Tường Đa, ngày 23 tháng 10 năm 2009
CH
CH
Ư
Ư
ƠNG TRÌNH
ƠNG TRÌNH
Đ
Đ
A
A
Ï
Ï
I HO
I HO
Ä
Ä
I
I
I./
I./
Nghi
Nghi
th
th


c
c : gồm có
-Nghi thức chào cờ.
-Tuyên bố lí do, giới thiệu đại biểu.
-Bầu đoàn chủ tòch, đoàn chủ tòch bầu đoàn thư kí .
II./
II./
Pha
Pha
à
à
n
n
No
No
ä
ä
i
i
dung
dung :gồm có .
1. Báo cáo tổng kết năm học 2008-2009 và phương
hướng chương trình công tác Đội năm học 2009-2010
2.Ýù kiến phát biểu chỉ đạo của HÐÐ các cấp , BGH
3.Thảo luận đóng góp báo cáo tổng kết và phương
hướng năm học mới .
4.Thống nhất chỉ tiêu .
5.Chủ tòch đoàn công bố BCH LÐ cũ hết nhiệm kì.
6. Chủ tòch đoàn nêu cơ cấu và số lượng được bầu và
Ban Chỉ Huy Liên Đội mới .
7.Bầu ban kiểm phiếu, ban kiểm phiếu làm việc.
ĐẠI HỘI GIẢI LAO
8.Ban bầu cử công bố kết quả bầu cử .
9.Ban chỉ huy Liên đội mới ra mắt đại hội và
thầy TPT công nhận và giao nhiệm vụ.
10.Đại diện BCHL
Ð
phát biểu nhận nhiệm vụ .
11.Thư kí trình bày dự thảo nghò quyết đại hội ,
đại hội biểu quyết .
12.Tổng kết đại hội .
13.Chào cờ bế mạc
GV TPT Đội căn cứ vào chương trình các buổi lễ của Đội, sau đó dùng
Microsoft Powerpoint để tạo những silde có sử dụng liên kết và khơng dùng liên kết.
Chạy chương trình (phần cứng của chương trình theo nghi thức) kết hợp với
trình chiếu các slide.
Khi đến chương trình lễ, cử 1 đội viên trình chiếu theo chương trình đang diễn
ra giống như khi chạy chương trình.
3.Thực nghiệm: dưới đây là ứng dụng CNTT vào buổi Đại hội Liên đội.(dưới
đây là 2 slide trong tổng số các slide của tồn bộ chương trình đại hội)
3.3. Khả năng áp dụng của giải pháp:
Đề tài này có thể ứng dụng và triển khai sâu rộng trong các liên đội tồn
huyện, tồn tỉnh.
3.4. Hiệu quả, lợi ích thu được hoặc dự kiến có thể thu được do áp dụng
giải pháp:
Đề tài này đã áp dụng thực tế tại Liên đội trường THCS Phan Triêm vào năm
học 2009-2010 đến năm học 2012-2013 . Qua 4 năm áp dụng thực tế đề tài đã mang

Trang
9

lại những hiệu quả cụ thể như sau : cùng với hội đồng sư phạm nhà trường từng bước
nâng cao chất lượng 2 mặt giáo dục: học tập, hạnh kiểm qua từng học kì, từng năm.
Kết quả có sự tiến bộ vượt bậc, năm sau luôn cao hơn năm trước. Cụ thể như sau:
HỌC TẬP HẠNH KIỂM
Năm học
Giỏi -Khá Trung bình

Yếu Tốt khá
2009-2010 73.3% 20% 6.7% 90.2% 9.8%
2010-2011 60.5% 35% 4.5% 90.4% 9.6%
2011-2012 69.5% 26% 4.5% 91.6% 8.4%
2012-2013 80.3% 18.5% 1.2% 92.1% 7.9%

3.5.Những người tham gia tổ chức áp dụng sáng kiến lần đầu: không có
3.6.Những thông tin cần được bảo mật : không có
3.7.Những điều kiện cần thiết để áp dụng sáng kiến:
-Trường phải được trang bị cơ bản về các dụng cụ như Laptop,
projector, mạng Internet… để thực hiện việc ứng dụng CNTT vào hoạt động .
-Phải có sự tham mưu tốt với lãnh đạo nhà trường, hội đồng sư phạm
nhà trường trong khâu chuẩn bị nôi dung, kiến thức cho các trò chơi.
3.8.Tài liệu kèm theo : không có

Bến Tre, ngày tháng năm 20
Nguyễn Hữu Phúc
Trường Trung học cơ sở Phan Triêm,
huyện Châu Thành
Giáo viên 8,2đ

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×