Tải bản đầy đủ

MỘT SỐ BIỆN PHÁP RÈN KỸ NĂNG VIẾT CHỮ ĐÚNG, ĐẸP CHO HỌC SINH LỚP 3

MỤC LỤC
Trang
1. Sự cần thiết, mục đích của việc thực hiện sáng kiến.
2. Phạm vi triển khai thực hiện.
3. Mô tả sáng kiến.
3.1. Tầm quan trọng của việc rèn chữ đúng, đẹp cho học sinh Tiểu học.
3.2. Thực trạng chữ viết của học sinh lớp 3 ở trường tiểu học A Khánh Bình Tây.
* Nguyên nhân từ phía giáo viên.
* Nguyên nhân từ phía học sinh.
* Nguyên nhân từ phía phụ huynh.
3.3. Một số biện pháp giúp học sinh lớp ba viết chữ đúng, đẹp.
* Rèn chữ mẫu của giáo viên.
* Phân loại chữ viết học sinh - Xây dựng nề nếp phong trào rèn chữ viết.
* Nâng cao nhận thức cho học sinh và phụ huynh.
* Rèn kỹ năng viết chữ đúng, đẹp qua tiết tập viết.
* Biện pháp khắc phục điều kiện để rèn chữ đúng, đẹp cho học sinh.
4. Kết quả, hiệu quả mang lại.
5. Đánh giá về phạm vi ảnh hưởng của sáng kiến.
6. Kiến nghị, đề xuất.
2
3

3
3
3
4
4
5
5
5
6
7
7
8
10
11
11
1
SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM
Đề tài:
MỘT SỐ BIỆN PHÁP RÈN KỸ NĂNG VIẾT CHỮ
ĐÚNG, ĐẸP CHO HỌC SINH LỚP 3.
1. Sự cần thiết, mục đích của việc thực hiện sáng kiến:
Cha ông ta đã từng khẳng định: Hiền tài là nguyên khí của quốc gia. "Nâng
cao nhân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài" là một trong những chiến lược
quan trọng mà Đảng đã vạch ra cho giáo dục – đào tạo. Nhà trường của chúng ta
đang hướng đến phát triển tối đa những năng lực tiềm ẩn trong mỗi học sinh.
Chúng ta biết rằng chữ viết có tầm quan trọng đặc biệt ở bậc tiểu học, học
sinh phải dùng chữ viết để học tập và giao tiếp. Nếu học sinh viết đúng, đẹp, rõ
ràng, đảm bảo tốc độ quy định thì học sinh có điều kiện để ghi chép bài học tốt,
nhờ vậy mà kết quả học tập tốt hơn, ngược lại viết xấu sẽ ảnh hưởng không nhỏ
đến chất lượng học tập của các em.
Bên cạnh đó người xưa đã từng đúc rút khái quát về mối liên hệ giữa nét chữ
với tính cách, tâm hồn con người qua câu: “Nét chữ nết người”. Quả thực, nhìn nét
chữ viết của một người, người ta có thể phần nào phỏng đoán được tính cách, tâm
hồn của chủ nhân những nét chữ ấy. Chỉ cần thoáng qua nét chữ là có thể nhận biết
được người viết có tính cẩu thả, qua loa hay cẩn thận chu toàn.
Trong thực tế giảng dạy những năm gần đây và quá trình tìm hiểu về chữ viết
của học sinh nơi tôi công tác và các trường lân cận tôi nhận thấy; tỉ lệ học sinh viết
chữ đẹp còn rất ít, tỉ lệ học sinh viết chữ xấu thì còn nhiều. Nhiều học sinh quan
niệm chỉ cần ghi chép lưu giữ đầy đủ nội dung kiến thức đã học là được không
quan trọng chữ viết đẹp. Nhìn cách trình bày sổ thiếu thẩm mỹ và chữ viết tự do


thiếu nét, thiếu độ cao của học sinh. Tôi nhận thấy bản thân là một giáo viên phải
2
có trách nhiệm giúp cho HS nhận thức đúng đắn vai trò của chữ viết trong học tập
và giao tiếp. Để từ đó học sinh có thái độ rèn luyện chữ viết, bởi viết chữ xấu hay
đẹp phụ thuộc nhiều vào quá trình uốn nắn, rèn luyện cũng như tính cẩn thận của
mỗi người, nhất là thói quen luyện viết trong thời gian học tập. Chính vì vậy mà tôi
chọn đề tài: “Một số biện pháp rèn kỹ năng viết chữ đúng, đẹp cho học sinh lớp 3”.
Với hi vọng học sinh tự tin trong học tập, hoàn thành nhiệm vụ học tâp bên cạnh
đó giáo dục và hình thành cho học sinh nhân cách, đạo đức con người mới, con
người xã hội chủ nghĩa thông qua việc rèn luyện chữ viết.
2. Phạm vi triển khai thực hiện:
Với sáng kiến "Một số biện pháp rèn kỹ năng viết chữ đúng, đẹp cho học sinh lớp
ba" tôi đã triển khai và thực hiện trong toàn khối lớp ba. Ngoài ra sáng kiến này còn có thể
áp dụng để rèn luyện chữ viết cho học sinh các khối lớp từ khối lớp 1 đến khối lớp 5 trong
nhà trường Tiểu học nói chung.
3. Mô tả sáng kiến:
3.1. Tầm quan trọng của việc rèn chữ đúng, đẹp cho học sinh Tiểu học.
Rèn kĩ năng viết chữ đúng, đẹp cho học sinh giúp học sinh:
- Phát triển một cách toàn diện về Đức - Chí - Mỹ.
- Bồi dưỡng cho trẻ những phẩm chất tốt như: tính cẩn thận, tinh thần kỷ luật
và óc thẩm mỹ.
- Nâng cao chất lượng chữ viết cũng như chất lượng giáo dục phù hợp với sự
phát triển của ngành giáo dục và của đất nước trong thời đại mới.
3.2. Thực trạng chữ viết của học sinh lớp 3 ở trường tiểu học A Khánh Bình Tây.
Trường Tiểu học "A" Khánh Bình Tây là một trường mà giáo viên và học
sinh có truyền thống bề dày về phong trào "Luyện chữ, giữ vở". Trong nhiều năm
qua giáo viên và học sinh của trường đều rất tích cực tham gia các hội thi viết chữ
đẹp do trường, ngành tổ chức và đạt giải cao. Tuy nhiên vị trí của trường nằm trên
địa bàn vùng sâu, vùng xa kinh tế văn hóa xã hội còn gặp nhiều khó khăn. Đời
3
sống nhân dân còn lạc hậu. Dân cư luôn biến động có nhiều dân di cư tự do đến
làm ăn sinh sống. Số lượng học sinh luôn biến động do phải di dời theo cha mẹ.
Chính vì vậy chữ viết của học sinh chưa được đồng đều. Bên cạnh đó đặc điểm học
sinh lớp 3 là lứa tuổi giao thoa giữa học sinh lớp 1,2 với lớp 4,5. Khả năng viết chữ
của các em còn chậm. Ở lớp một, lớp hai các em đã được học cấu tạo chữ thường,
chữ hoa nhưng do đặc điểm lứa tuổi dễ nhớ mau quên của học sinh tiểu học và
không được rèn luyện thường xuyên nên khi lên tới lớp 3 thì phần lớn học sinh viết
chữ chưa đúng mẫu, chưa đẹp. Nguyên nhân cụ thể như sau:
* Nguyên nhân từ phía giáo viên:
Mấy năm gần đây phong trào Vở sạch chữ đẹp đã lan rộng khắp cả nước nên
chữ viết của học sinh cũng đã được cải thiện. Nhiều giáo viên đã trăn trở, góp
nhiều công sức cải tiến kiểu chữ, nội dung và phương pháp giảng dạy nhằm nâng
cao chất lượng chữ viết của học sinh. Bên cạnh đó vẫn còn giáo viên chưa thật sự
nhiệt tình trong công tác luyện chữ. Cụ thể:
Chữ viết của một số giáo viên còn xấu chưa đúng độ cao khoảng cách theo
mẫu chữ mới.
Có giáo viên viết bảng trình bày bảng lớp vẫn còn cẩu thả chữ viết không
đúng mẫu, sai chính tả, tuỳ tiện trong cách trình bày.
Nhiều giáo viên chưa nhiệt tình trong giảng dạy thiếu đồ dùng trực quan nhất
là khi dạy phân môn tập viết và dạy phân môn chính tả dẫn đến học sinh viết chữ
sai do chưa nắm vững cấu tạo chữ, quy tắc chính tả.
Giáo viên chưa có phương pháp rèn luyện chữ viết phù hợp tích cực để học
sinh dễ dàng tiếp thu tri thức và có thói quen cẩn thận khi viết chữ.
* Nguyên nhân từ phía học sinh:
- Nhiều học sinh chữ xấu nhưng ngại viết, không có hứng thú và lòng say mê
khi viết chữ mà chủ yếu là chỉ dừng lại ở mức độ viết đúng.
- HS viết sai độ cao của chữ kể cả chữ thường và chữ hoa.
4
- Chữ viết xiên thẳng, cong vẹo lẫn lộn.
- Khả năng viết chữ liên kết nét chưa đúng cho nên chữ viết bị dính nét hoặc
rời rạc không có sự liên kết với nhau.
- Dấu câu tùy tiện không dúng quy định.
- Khoảng cách các chữ không đồng đều thậm chí nhiều học sinh viết chữ thiếu
nét, sai lỗi chính tả, trình bày bài xấu không khoa học.
- Học sinh vùng sâu vùng xa hoàn cảnh kinh tế gia đình khó khăn nên thiếu
đồ dùng, phương tiện phục vụ cho việc rèn luyện chữ viết.
- Sử dụng các loại bút, vở viết không đúng tiêu chuẩn cho nên chữ viết học
sinh chỉ dừng lại ở viết đúng mà chưa đẹp hoàn toàn không có nét thanh, nét đậm.
* Nguyên nhân từ phía phụ huynh:
Do đông con và có hoàn cảnh kinh tế khó khăn nên phụ huynh chỉ lo việc kiếm
sống là chính. Họ ít quan tâm đến việc học của con em mình. Nhiều phụ huynh
trình độ văn hóa thấp không nắm bắt được cách dạy con học, không có phương
pháp dạy con phù hợp nhiều khi dạy sai nên cũng ảnh hưởng không nhỏ đến việc
viết chữ đúng đẹp của học sinh.
3.3. Một số biện pháp giúp học sinh lớp ba viết chữ đúng, đẹp.
* Rèn chữ mẫu của giáo viên:
Chúng ta thường nói rằng “Thầy nào - trò nấy”. Thực tế thấy rằng nếu giáo
viên viết chữ đẹp và có ý thức rèn chữ viết thì chất lượng chữ viết của lớp đó sẽ
cao và qua thực tế ở mỗi lớp khác nhau thì chữ viết của học sinh sẽ khác nhau. Và
học sinh trong một lớp thì chữ viết lại tương đối giống nhau và rất giống chữ của
giáo viên. Một giáo viên có chữ viết đẹp sẽ có thể có nhiều học trò viết chữ đẹp và
ngược lại. Như vậy muốn dạy cho học sinh kĩ năng viết chữ đúng yêu cầu, luyện
cho học sinh viết chữ ngày càng đẹp; ngoài việc nắm vững nội dung phương pháp
dạy học, giáo viên còn cần có năng lực thẩm mĩ để cảm nhận được vẻ đẹp của chữ
viết, có khả năng viết chữ đẹp để học sinh noi theo.
5
Nhận thức được điều đó, tôi quyết tâm luyện chữ viết theo mẫu chữ mới theo
Quyết định số 31/2002 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hàng tuần tôi
giành một ít thời gian để luyện viết, mỗi tuần tôi viết ba đến bốn bài vừa viết trên
giấy ô ly vừa viết theo mẫu trên vở tập viết của học sinh lớp 2, 3 hoặc các vở luyện
viết dành cho học sinh lớp 4,5 qua mỗi bài viết tôi thường xem kĩ lại để tự rút kinh
nghiệm. Ngoài viết đúng ra tôi cố gắng rèn luyện để viết đều và đẹp. Từ nét chữ
viết đều tôi rèn luyện cách cầm bút, phấn để có thể viết chữ có nét thanh nét đậm.
Qua một thời gian rèn luyện chữ viết của tôi đã tiến rõ rệt và có thể tham gia các
cuộc thi viết chữ đẹp do trường và ngành tổ chức và đạt kết quả khá cao. Ngoài ra
tôi luôn chú trọng khâu trình bày bảng lớp sao cho khoa học và có thẩm mỹ ở tất cả
các môn học. Cũng từ đó chữ viết của học sinh do tôi phụ trách cũng ngày càng
đẹp hơn.
* Phân loại chữ viết học sinh - Xây dựng nề nếp phong trào rèn chữ viết:
- Vào đầu năm học mới tôi tiến hành kiểm tra sách vở, đồ dùng học tập của
học sinh. Phân loại chữ viết của học sinh theo từng loại để có phương pháp rèn
luyện chữ phù hợp. "Loại chữ đúng, đẹp. Loại chữ sai chính tả. Loại chữ sai độ
cao. Loại chữ sai khoảng cách. loại chữ dính nét v . v."
- Hướng dẫn học sinh nên dùng loại vở nào, dùng loại bút nào để luyện viết,
hướng dẫn học sinh cách bọc vở và bảo quản, giữ gìn sách vở như thế nào trong
năm học. Hướng dẫn cho học sinh các tiêu chuẩn cần phấn đấu để đạt danh hiệu
“Vở sạch - Chữ đẹp”. Đồng thời cùng học sinh ra quyết tâm thực hiện các chỉ tiêu
về phong trào rèn chữ viết và giữ gìn sách vở.
- Hướng dẫn cách trình bày ở vở của học sinh trong từng thể loại bài, cách kẻ
vở khi hết bài, cách trình bày các thể thơ khi viết bài để thống nhất trong cả lớp.
- Hàng ngày, hàng tuần giáo viên phải kiểm tra chấm và nhận xét, động viên
để học sinh cố gắng hơn ở những lần sau.
- Kết hợp tốt với chuyên môn, đoàn đội đánh giá phong trào "Vở sạch
6
đẹp" theo từng đợt, từng học kì và cả năm học một cách nghiêm túc, chặt chẽ.
Trong đó tiêu chí đánh giá về chất lượng chữ viết được đặt lên hàng đầu.
* Nâng cao nhận thức cho học sinh và phụ huynh:
- Đầu năm học, trong cuộc họp phụ huynh đầu năm ngoài việc phổ biến kế
hoạch hoạt động của nhà trường trong năm học mới giáo viên cần tuyên truyền
trong phụ huynh về việc cần phải quan tâm rèn chữ viết cho học sinh.
- Tuyên truyền giảng giải cho phụ huynh và học sinh về vai trò của chữ viết,
vị trí, tầm quan trọng của việc rèn chữ viết đối với việc hình thành nhân cách, tính
kiên trì, tính kỉ luật, chịu khó của các em trong quá trình học tập. Chỉ ra cho phụ
huynh thấy được nguyên nhân học sinh viết chữ xấu và tác hại của việc viết chữ
xấu trong quá trình học tập. Chữ viết đẹp sẽ tạo hứng thú cho học sinh trong việc
học các môn học khác.
- Vận động phụ huynh mua sắm đủ các loại học cụ có chất lượng cho học sinh
trong quá trình học tập như: bút, vở, mực, thước kẻ Hướng dẫn phụ huynh dựa
vào mẫu chữ ở vở tập viết để kiểm tra và thường xuyên quan tâm sửa chữa các sai
sót cho con em mình.
* Rèn kỹ năng viết chữ đúng, đẹp qua tiết tập viết:
- Chúng ta biết rằng muốn viết đẹp thì trước tiên là phải viết đúng mẫu chữ,
kích cỡ, độ cao, tốc độ viết đảm bảo. Vì thế trong các giờ tập viết, chính tả trên
lớp, giáo viên cần cung cấp cho học sinh những khái niệm cơ bản về đường kẻ, toạ
độ viết chữ, tên gọi các nét chữ, cấu tạo chữ cái, vị trí dấu thanh, dấu phụ, các khái
niệm liên kết nét chữ hoặc liên kết chữ cái … Từ đó, hình thành ở các em những
biểu tượng về hình dáng, độ cao, sự cân đối, tính thẩm mĩ của chữ viết. Bên cạnh
đó, giáo viên cần dạy học sinh các thao tác viết chữ từ đơn giản đến phức tạp, bao
gồm các kỹ năng viết nét, liên kết nét tạo các chữ cái và liên kết chữ cái tạo thành
chữ ghi tiếng. Đồng thời giúp các em xác định khoảng cách, vị trí cỡ chữ trên vở
kẻ ô li để hình thành kỹ năng viết đúng mẫu, rõ ràng và cao hơn là viết nhanh và đẹp.
7
- Hướng dẫn thêm về kỹ thuật viết như: Lia bút, rê bút hay viết liền mạch cho
các em.
- Giáo viên phải chuẩn bị đầy đủ phương tiện phục vụ giảng dạy như: bảng
phụ có kẻ sẵn dòng kẻ để viết chữ cái, từ ứng dụng và câu ứng dụng. Để không mất
thời gian chuẩn bị bảng phụ thì giáo viên cần làm sẵn ba bảng phụ tương ứng với
viết chữ cái, từ, câu ứng dụng làm bằng giấy ru ki sơn xanh và kẻ sẵn dòng kẻ
ngang bằng mực xóa màu trắng cố định để khi viết mẫu có sai giáo viên xóa thì
cũng không mất dòng kẻ. Đằng sau có gắn sẵn nam châm hít từ để sử dụng cho
thuận tiện.
- Khi viết chữ mẫu giáo viên phải vừa viết vừa phân tích chữ thu hút sự chú ý
của toàn bộ học sinh cho học sinh thấy được tay giáo viên khi viết chữ từ điểm đặt
bút, cách rê và lia bút, điểm dừng bút. Có như vậy học sinh mới xác định được
cách viết chữ.
- Không được bỏ qua khâu thực hành viết bảng con.
- Giáo viên cần hướng dẫn kĩ khi học sinh thực hành viết vở tập viết: Điểm
bắt đầu, điểm kết thúc độ cao khoảng cách phải chú ý theo mẫu trong vở. Sau mỗi
tiết tập viết giáo viên cần chấm bài và sửa lỗi ngay tại lớp trực tiếp chỉ chỗ sai cho
học sinh để học sinh kịp thời sửa chữa. Khen ngợi biểu dương học sinh viết đúng,
đẹp, học sinh viết chữ có tiến bộ để khích lệ và khơi gợi niềm hứng thú viết chữ
hướng tới viết đẹp cho học sinh.
- Quan tâm đặc biệt đến cách ngồi viết, cầm bút của học sinh theo quy định
học đường để có được tư thế viết chữ đạt hiệu quả cao nhất.
* Biện pháp khắc phục điều kiện để rèn chữ đúng, đẹp cho học sinh:
- Rèn kĩ năng viết đúng, đẹp cho học sinh là một quá trình lâu dài, phức tạp và
đòi hỏi sự nỗ lực cố gắng của cả giáo viên và học sinh. Đặc biệt là kĩ năng viết chữ
đẹp. Đây là một kĩ năng không phải tự nhiên mà có, đòi hỏi sự chăm lo rèn luyện
thường xuyên của giáo viên cho các em, phải dạy cho các em một cách có định
8
hướng và có kế hoạch.
- Giáo viên phải biết kết hợp dạy tốt các môn học khác như tập đọc, chính tả
để khắc phục các đối tượng học sinh viết chậm sai do đọc yếu và sai quy tắc chính
tả. Đặc biệt giáo viên không nên xem nhẹ việc rèn đọc hoặc bỏ qua việc rèn phát
âm chuẩn cho học sinh. Không nên xem nhẹ môn học nào bởi vì các môn học đều
có liên quan bổ sung cho nhau.
- Đồ dùng học tập phải đầy đủ như giấy, vở, bút, bảng con, phấn, thước đạt
tiêu chuẩn quy định. Hiện nay học sinh lựa chọn đủ các loại bút để viết, đặc biệt là
ở vùng sâu vùng xa do điều kiện kinh tế nên học sinh chủ yếu là dùng bút bi.
Những loại bút mực hay bút chấm mực như ngày xưa đối với các em vô cùng xa lạ.
Chính vì vậy chữ của các em đã mất đi dáng vẻ mềm mại, chân phương so với
trước đây. Các em cũng chỉ viết được một kiểu chữ nét đều, không viết được kiểu
chữ có nét thanh, nét đậm. Biết được hạn chế này đầu năm tôi vận động phụ huynh
mua bút luyện chữ phù hợp. Thống nhất sử dụng một loại mực (mực xanh); một
loại bút viết (viết ngòi luyện chữ nét thanh đậm) loại viết này tuy đắt nhưng có giá
trị sử dụng lâu dài, nếu gia đình học sinh nào quá khó khăn thì ít nhất cũng phải
dùng bút mực chữ A. Tuyệt đối không sử dụng bút bi để luyện chữ. Sử dụng vở có
chất lượng cao, không bị nhoè khi viết. Chính yếu tố này là yếu tố quyết định
không nhỏ thành công của việc luyện viết chữ đẹp.
- Học sinh viết chậm viết sai hàng ngày ngoài viết bài ở trên lớp giáo viên cần
khuyến khích học sinh luyện đọc luyện viết ở nhà. Quy định mỗi ngày học sinh
phải luyện viết một bài. Thời gian đầu nên cho học sinh viết thơ bốn chữ hoặc năm
chữ với số lượng ít sau nâng dần lên viết thơ lục bát, đoạn văn. Sau mỗi bài viết
giáo viên phải chấm chữa bài, trực tiếp chỉ chỗ sai cho học sinh từ cách trình bày
đến điểm đặt bút và dùng bút của các con chữ. Đối với học sinh viết chữ đẹp giáo
viên cần hướng dẫn học sinh cách cầm bút, lia bút, rê bút để có được chữ viết đẹp
có nét thanh nét đậm. Ngoài luyện chữ viết theo mẫu giáo viên cần sưu tầm thêm
9
các mẫu chữ đẹp sáng tạo cho học sinh tham khảo và hướng dẫn học sinh luyện
viết khơi nguồn cảm hứng yêu thích luyện viết chữ đẹp cho các em. Xây dựng
nguồn lực vững trãi để tham gia các hội thi viết chữ đẹp cấp trường, huyện, tỉnh.
4. Kết quả, hiệu quả mang lại:
Trong những năm học qua tôi luôn áp dụng những biện pháp trên vào quá
trình giảng dạy và rèn chữ viết cho học sinh. Chữ viết của học sinh ngày càng tiến
bộ, tất cả học sinh trong lớp cùng thi đua luyện chữ. Chữ viết của các em đã trở
nên mềm mại mượt mà hơn. Phần lớn các em đã biết trình bày sổ sách sạch đẹp,
viết chữ đúng khoảng cách. 100% học sinh viết chữ đúng độ cao theo quy định.
Nhiều em có khả năng viết chữ nghiêng, chữ sáng tạo có nét thanh nét đậm được
tham gia các hội thi do trường và ngành tổ chức đạt kết quả cao. Bên cạnh đó chữ
viết của lớp cũng được các tổ chức trong nhà trường đánh giá và xếp loại là lớp đạt
phong trào vở sạch chữ đẹp theo tiêu chuẩn đánh giá của bộ giáo dục.
* Bảng xếp loại vở sạch chữ đẹp năm học 2010 – 2011 và năm 2011 – 2012.
Năm Lớp TSHS
Thời
điểm
Xếp loại Đạt giải hội thi cấp
A B C Trường Huyện Tỉnh
SL % SL % SL % SL % SL % SL %
2010
-
2011
3A3 38
Đầu
năm
16 42.1 18 47.4 4 10.5
HKI
26
68.
4
12
31.
6
Cả
năm
28
73.
7
10
26.
3
7 87.5 1
10
0
2011
-
2012
3A3 35
Đầu
năm
17
48.
6
15 42.8 3 8.6
HKI
22 62.9 13
37.
1
Cả
năm
26
74.
3
9 25.7 9 90.0
10
5. Đánh giá về phạm vi ảnh hưởng của sáng kiến:
Với sáng kiến "Một số biện pháp rèn kỹ năng viết chữ đúng, đẹp cho học sinh
lớp ba". Giáo viên và học sinh trong trường ít nhiều cũng có suy ngẫm, nhìn nhận
lại những ưu điểm, hạn chế của mình trong quá trình giảng dạy và quá trình luyện
chữ viết cho học sinh để từ đó có ý thức khắc phục, sửa chữa.
Giáo viên có tinh thần trách nhiệm với công việc, tích cực hơn trong việc sử
dụng trang thiết bị được cấp và làm thêm nhiều dồ dùng phục vụ cho giảng dạy.
Chữ viết của giáo viên, đặc biệt là chữ viết học sinh ngày càng đúng đẹp là cơ
sở để học tốt các môn học và đạt kết quả cao trong quá trình học tập.
Tạo mối liên hệ chặt chẽ giữa giáo viên với phụ huynh và học sinh từ đó có
phương pháp giáo dục học sinh một cách có hiệu quả nhất.
6. Kiến nghị, đề xuất:
Các cấp lãnh đạo ngành cần quan tâm hơn nữa trong việc cấp phát trang thiết
bị phục vụ giảng dạy đặc biệt là các trường vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn.
Cần có kế hoạch giám sát, kiểm tra quá trình giảng dạy, việc sử dụng đồ dùng
dạy học của giáo viên và học sinh thường xuyên và đồng bộ.
Tổ chức thường xuyên các cuộc thi viết chữ đẹp giáo viên và học sinh. Không
nên giới hạn số lượng thí sinh dự thi để giáo viên và học sinh có cơ hội giao lưu,
học hỏi và thể hiện năng lực bản thân. Cần có khen thưởng động viên thích đáng
với giáo viên và học sinh có tiến bộ trong quá trình giảng dạy và rèn luyện chữ viết
tiếng việt.
XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ Ngày 25 tháng 5 năm 2012
Người viết

Đinh Thị Thanh Tuyết
11

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×