Tải bản đầy đủ

bài giảng toán 5 chương 3 bài 4 diện tích hình thang

PHÒNG GD&ĐT HUYỆN CHÂU PHÚ
TRƯỜNG TH “A” THỊ TRẤN CÁI DẦU
Tên bài : Diện tích hình thang
GV: HỒ VĂN TÂN
Nội dung
1.Kiểm tra bài cũ
2.Bài mới
3.Củng cố
1. Ghi S vào ô trống trước ý sai.
Hình thang có :
a/ Các cặp cạnh đối diện song song.
b/ 1 cặp cạnh đối diện song song.
X
XX
X
Hình 1
Hình 3
Hình 2
Hình 4
Hình 5 Hình 6
A B

C
D
M
H

Cho hình thang ABCD và điểm M là trung
điểm của cạnh BC. Cắt hình tam giác ABM rồi
ghép với hình tứ giác AMCD (như hình vẽ) ta
được tam giác ADK.
Bộ đồ dùng
học toán
A
K
(A)
A
C
M
H
D
(B)
H
A B
C
M
H
D
A
CD
M
H
K

Cho hình thang ABCD và điểm M là trung
điểm của cạnh BC. Cắt hình tam giác ABM rồi
ghép với hình tứ giácAMCD (như hình vẽ) ta
được tam giác ADK.
B
( )
A
)(


Diện tích hình thang ABCD bằng
diện tích hình tam giác ADK.
A
C
M
H
A B
C
M
H
D D K
(B) (A)
Đáy lớn
Đáy bé
Chiều
cao
A
H
Diện tích hình tam giác ADK là
2
DK AH×

2
DK AH×
=
( )
2
CKDC AH
+ ×
=
( )
2
ABDC AH+ ×
Vậy diện tích hình thang ABCD là
( )
2
ABDC AH+ ×
( )
2
a b h
S
+ ×
=
Muốn tính diện tích hình thang ta lấy tổng độ
dài hai đáy nhân với chiều cao (cùng một đơn vị
đo) rồi chia cho 2.
Qui tắc:
* Độ dài các cạnh đáy là : a,b
* Chiều cao là : h
* Diện tích là : S
a
b
h
s
Bộ đồ dùng
học toán
Bài 1/93 SGK
a/ Độ dài hai đáy lần lượt là 12 cm và 8
cm ; chiều cao là 5 cm.
Tính diện tích hình thang, biết :
B

n
g

c
o
n
Giải
2
(12 8) 5
50( )
2
S cm
+ ×
= =
b/ Độ dài hai đáy lần lượt là 9,4 m và 6,6
m ; chiều cao là 10,5 m.
Giải
2
(9,4 6,6) 10,5
84( )
2
S m
+ ×
= =
Tính diện tích hình thang, biết :
Bài 2/94 SGK
Tính diện tích mỗi hình thang sau :
Giải
2
(4 9) 5
32,5( )
2
S cm
+ ×
= =
b)
4 cm
3 cm
7 cm
Giải
2
(3 7) 4
20( )
2
S cm
+ ×
= =
a)
4 cm
9 cm
5 cm
( )
2
a b
S
h
+ ×
=
Diện tích thửa ruộng hình thang:
(110 90,2) : 2 100,1( )m
+ =


Bài 3/94 SGK
độ dài hai đáyMột thửa ruộng hình thang có
lần lượt là 110 m và 90,2 m.
Chiều cao bằng trung
bình cộng của hai đáy.
Tính diện tích thửa
ruộng
110m 90,2m
?
Chiều cao thửa ruộng hình thang:
2
(110 90,2) 100,1
10020,01( )
2
m
+ ×
=
Đáp số : 10020,01m
2
Giải
s
đó.
h = ( a + b ) : 2
Muốn tính diện tích hình thang
Đáy lớn đáy nhỏ ta mang cộng vào
Rồi đem nhân với chiều cao
Chia đôi lấy nửa thế nào cũng ra.
Các con hãy
ghi nhớ nhé !
Dặn dò :
- Tự luyện tập lại các bài
trong SGK
-
Xem trước bài : Luyện tập.

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×