Tải bản đầy đủ

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KHAI THÁC SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY BHNT DAI ICHI LIFE VIỆT NAM

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG CAO ĐẲNG ĐẠI VIỆT SÀI GÒN
KHOA KINH TẾ
BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
ĐỀ TÀI : THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KHAI THÁC SẢN PHẨM TẠI CÔNG
TY BHNT DAI-ICHI LIFE VIỆT NAM.
Giảng viên hướng dẫn : TS. ĐỖ THỊ HOA LIÊN
Sinh viên thực hiện: PHẠM HOÀNG ANH THƯ
Ngành : QUẢN TRỊ KINH DOANH
Lớp : A11Q3
MSSV : A11Q3_208
Khoá : 2011-2014
TPHCM , ngày tháng năm 2014
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG CAO ĐẲNG ĐẠI VIỆT SÀI GÒN
KHOA KINH TẾ
BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
ĐỀ TÀI : THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KHAI THÁC SẢN PHẨM TẠI CÔNG
TY BHNT DAI-ICHI LIFE VIỆT NAM .
Giảng viên hướng dẫn : TS.ĐỖ THỊ HOA LIÊN
Sinh viên thực hiện: PHẠM HOÀNG ANH THƯ

Ngành : QUẢN TRỊ KINH DOANH
Lớp : A11Q3
MSSV : A11Q3_208
Khoá : 2011-2014
TPHCM , ngày tháng năm 2014
LỜI CẢM ƠN
Thực tập tốt nghiệp là một yêu cầu bắt buộc đối với sinh viên trường Cao
Đẳng Kinh Tế Kỹ Thuật Sài Gòn khối ngành kinh tế & quản trị kinh tế khi kết thúc
3 năm học tại trường. Một mặt là yêu cầu nhưng mặt khác đây cũng là giai đoạn hết
sức ý nghĩa , giúp sinh viên làm quen với công việc thực tế bên ngoài .
Để chúng em nắm chắc và tiếp cận với thực tế nhà trường đã tạo điều kiện
cho chúng em được thực tập và làm khóa luận tốt nghiệp . Sau một thời gian thực
tập em đã nhận được sự giúp đỡ tận tình của các thầy cô và các anh chị trong công
ty BHNT DAI - ICHI LIFE VIỆT NAM . Nhưng do có những hạn chế về kiến
thức và kinh nghiệm tìm hiểu thực tế chưa có nhiều nên báo cáo thực tập của em
còn nhiều sai sót . Em rất mong được sự chỉ bảo , giúp đỡ của các thầy cô giáo và
những ý kiến đóng góp của các bạn để khóa luận của em được hoàn thiện hơn .Điều
quan trọng là những ý kiến của các thầy cô giáo sẽ giúp em có thể tiếp cận thực tế
trong hoạt động kinh doanh và những kinh nghiệm phục vụ cho quá trình đi làm sau
này .
Cuối cùng em xin chân thàng cảm ơn giáo viên hướng dẫn của em – cô Đỗ
Thị Hoa Liên , các thầy cô trong trường , trong khoa và cũng xin cảm ơn các anh
chị trưởng nhóm kinh doanh , tư vấn tài chính trong công ty đã giúp đỡ em trong
quá trình thực tập vừa qua .
Em xin chân thành cảm ơn !
3

NHẬN XÉT CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP
ĐƠN VỊ THỰC TẬP : CÔNG TY BHNT DAI–ICHI LIFE VIỆT NAM
SINH VIÊN THỰC TẬP : PHẠM HOÀNG ANH THƯ


TPHCM , ngày…. tháng… năm 2014
Ký tên
4
NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN
ĐƠN VỊ THỰC TẬP : CÔNG TY BHNT DAI- ICHI LIFE VIỆT NAM
SINH VIÊN THỰC TẬP : PHẠM HOÀNG ANH THƯ
TPHCM , ngày ….tháng năm 2014
Giáo viên ký tên
5
MỤC LỤC
LỜI CẢM ƠN
NHẬN XÉT CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP
NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT
DANH MỤC BẢNG BIỂU , ĐỒ THỊ
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG I : GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY DAI –ICHI LIFE
VIỆT NAM
1.1 Thông tin chung của doanh nghiệp
1.2 Quá trình hình thành và phát triển của cty BHNT Dai-ichi Life Việt Nam
2.1 Công ty BHNT Dai-ichi Life Nhật Bản
2.2 Công ty BHNT Dai-ichi Việt Nam
1.3 Một số đặc điểm kinh tế chủ yếu của cty BHNT Dai-ichi Việt Nam
1.3.1 Sản phẩm
1.3.2 Thị trường
1.4 Cơ cấu tổ chức bộ máy quản trị của công ty
1.5 Kết quả khai thác bảo hiểm tại cty Dai-ichi Việt Nam
CHƯƠNG II : THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KHAI THÁC SẢN PHẨM TẠI
CÔNG TY BHNT DAI-ICHI LIFE VIỆT NAM
2.1 Hệ thống sản phẩm của cty Dai-ichi Việt Nam
2.2 Quy trình khai thác sản phẩm BHNT tại công ty BHNT Dai-ichi Life
Việt Nam
2.2.1 Tìm kiếm khách hàng
2.2.1.1 Phương pháp trực tiếp
2.2.1.2 Phương pháp gián tiếp
2.2.2 Tiếp cận khách hàng tiềm năng để hẹn gặp
2.2.3 Phát triển mối quan hệ và phát triển nhu cầu
2.2.4 Tư vấn giải pháp bảo hiểm phù hợp và đề nghị tham gia
2.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến tới quy trình khai thác bảo hiểm tại Dai-ichi
Việt Nam
2.3.1 Nhân tố chủ quan
2.3.2 Nhân tố khách quan
2.4 Đánh giá chung về tình hình kinh doanh của 1 số năm vừa qua
6
2.5 Một số hạn chế trong công tác khai thác bảo hiểm tại cty BHNT Dai-ichi
Việt Nam
CHƯƠNG III : MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM THÚC ĐẨY CÔNG TÁC KHAI
THÁC BHNT TẠI DAI-ICHI LIFE VIỆT NAM
3.1 Phương hướng phát triển
3.2 Giải pháp
CHƯƠNG IV : BÁO CÁO KẾT QUẢ ĐỢT THỰC TẬP
KẾT LUẬN
7
DANH SÁCH BẢNG BIỂU
Bảng 1.3.1.2 : Điều kiện tham gia cơ bản của sản phẩm ATHT
Bảng 1.3.1.3 : Quyền lợi tóm tắt và các quyền lựa chọn linh hoạt của sản phẩm
ATHT
Bảng 1.3.4 : Doanh thu và chi phí Công ty BHNT Dai-ichi Life Việt Nam từ năm
2010-2012
8
DANH SÁCH ĐỒ THỊ , HÌNH VẼ .
Hình 1.3.1 Sơ đồ minh họa cơ chế hoạt động của An Tâm Hưng Thịnh
Hình 1.3.3 Sơ đồ cơ cấu tổ chức bộ máy quản trị của Dai-ichi Life Việt Nam
Biểu đồ 2.4.1 : Thị phần phí bảo hiểm các hợp đồng bảo hiểm của năm 2012
Biểu đồ 2.4.2 Số khách hàng của Công ty Dai-ichi Life Việt Nam từ năm 2008-
2012
9
DANH SÁCH CÁC TỪ VIẾT TẮT
BHNT Bảo Hiểm Nhân Thọ
TVTC Tư Vấn Tài Chính
CNTT Công Nghệ Thông Tin
BMBH Bên Mua Bảo Hiểm
NĐBH Người Được Bảo Hiểm
ATHT An Tâm Hưng Thịnh
GTTKHĐ Giá Trị Tài Khoản Hợp Đồng
STBH Số Tiền Bảo Hiểm
HĐ Hợp Đồng
10
LỜI MỞ ĐẦU
Ngày nay , khi chất lượng cuộc sống của con người ngày càng nâng cao
không chỉ về các nhu cầu thỏa mãn về ăn , mặc , nhà ở … mà họ đã ý thức đảm bảo
sự an toàn cho bản thân cũng như cho người thân của mình . Để đáp ứng nhu cầu
đó các công ty Bảo Hiểm đã ra đời .
Kinh doanh bảo hiểm là ngành kinh doanh dịch vụ đang được xã hội rất quan
tâm và ngày càng có vị trí quan trọng trong nền kinh tế quốc dân Việt Nam . Không
những đem lại lợi ích cho người mua, đảm bào sự an toàn cho con người mà còn
góp phần thúc đẩy và duy trì sự phát triển bền vững của nền kinh tế - xã hội , ổn
định đời sống nhân dân .
Tại Việt Nam , thị trường bảo hiểm đang hoạt động mạnh dẫn đến nhiều
Công Ty Bảo Hiểm nước ngoài đầu tư tại Việt Nam. Tình hình cạnh tranh gay gắt
đòi hỏi mỗi công ty phải có các chiến lược , đẩy mạnh hoạt động công ty giữ vững
vị thế và mở rộng thị trường . Song song đó ,công tác khai thác sản phẩm bảo hiểm
cũng quan trọng không kém , là một trong những khâu đầu tiên trong việc kinh
doanh bảo hiểm quyết định sự thành bại của doanh nghiệp bảo hiểm là một hoạt
động ảnh hưởng trực tiếp đến các hoạt động khác trong công ty .
Sau một thời gian thực tập tại phòng kinh doanh 2277- GAQ10 của công ty
BHNT Dai-ichi Life Việt Nam em đã chọn đề tài : “ Thực trạng công tác khai thác
sản phẩm tại công ty BHNT DAI-ICHI LIFE Việt Nam ” nhằm tìm hiểu sâu hơn về
quy trình khai thác sản phẩm của công ty .
11
CHƯƠNG 1 : GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY DAI – ICHI LIFE
VIỆT NAM
1.1 Thông tin chung của doanh nghiệp :
Tên doanh nghiệp : Công Ty Bảo Hiểm Nhân Thọ Dai-ichi Việt Nam
Tên viết tắt : Dai-ichi Việt Nam
Tên tiếng Anh : The Dai-ichi Mutual Insurance Company
Hình thức pháp lý : Doanh nghiệp nước ngoài
Ngành nghề kinh doanh chính : Bảo hiểm nhân thọ
Trụ sở chính tại Thành phố Hồ Chí Minh :
Tòa nhà DAI-ICHI LIFE , 149 -151 Nguyễn Văn Trỗi , Phường 11 , Quận Phú
Nhuận
Điện Thoại : (08) 3810 0888 –Fax (08) 3997 3000
Email : info@dai-ichi-life.com.vn
Website : www.dai-ichi-life.com.vn
1.2 Quá trình hình thành và phát triển công ty Dai-ichi Việt Nam
Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Dai-ichi Việt Nam được thành lập ngày 18
tháng 01 năm 2007,từ sự chuẩn y của Bộ Tài Chính về giao dịch chuyển nhượng
liên doanh Bảo Minh – CMG và trở thành công ty bảo hiểm nhân thọ 100% vốn
Nhật Bản đầu tiên hoạt động tại Việt Nam. Sau khi chuyển nhượng, mọi hoạt động
kinh doanh , lực lượng lao động , hệ thống đại lý của Bảo Minh CMG vẫn được tiếp
tục duy trì dưới sự điều hành của Dai-ichi Life Việt Nam.
1.2.1 Công Ty Bảo Hiểm Nhân Thọ Dai-ichi Life Nhật Bản
Dai-ichi Life được thành lập năm 1902với tư cách là công ty BHNT tương
hỗ đầu tiên tại Nhật Bản . The Dai-ichi Life Insurance Company ( “ Dai-ichi Life” )
là một trong những công ty Bảo Hiểm Nhân thọ hàng đầu thế giới .Với tổng giá trị
tài sản là 407,2 tỷ đô la Mỹ và tổng doanh thu đạt 43,1 tỷ đô ( tính đến ngày
31/3/2012 ).
12
Tại Nhật Bản , Dai-ichi hân hạng phục vụ hơn 8 triệu khách hàng , cung cấp
các danh mục dịch vụ tài chính đa dạng , bao gồm : bảo hiểm nhân thọ , quỹ hưu trí
và quản lý tài sản.
Với 110 năm kinh nghiệm trong ngành BHNT và tiềm lực tài chính vững
mạnh. Dai-ichi Life có nhiều hiểu biết sâu rộng về sản phẩm bảo hiểm , hiệu quả
trong quản lý tài chính . Những ưu thế vượt trội đã đưa Dai-ichi Life tiếp tục tục
phát triển và cung cấp những sản phẩm và dịch vụ tốt nhất cho khách hàng . Kể từ
khi thành lập , Dai-ichi Life hoạt động dựa trên nền tảng “ Khách hàng là trên hết ”
và với triết lý kinh doanh này luôn được phát huy nhằm thực hiện cam kết trở thành
người bạn đồng hàng đáng tin cậy trọn đời của khách hàng .
1.2.2 Công ty Bảo Hiểm Nhân Thọ Dai-ichi Việt Nam
Tỷ lệ người tham gia bảo hiểm ở Nhật Bản là 9 /10 , do thị trường Nhật Bản
đã quá chật hẹp Dai-ichi Life muốn mở rộng thị trường sang các nước khác và toàn
thế giới . Trong đó , Việt Nam là một trong những thị trường có tiềm năng . Và một
trong các bước tiến quan trọng của việc thâm nhập thị trường Châu Á là Dai –ichi
Life thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam vào năm 2005 và đã tích lũy được
những kinh nghiệm quý báu từ thị trường BHNT tại Việt Nam.
Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Dai-ichi Việt Nam được thành lập ngày
18 tháng 01 năm 2007, từ giao dịch chuyển nhượng liên doanh Bảo Minh – CMG
và trở thành công ty bảo hiểm nhân thọ 100% vốn Nhật Bản đầu tiên hoạt động tại
Việt Nam. Là thành viên của The Dai-ichi Life Insurance Company, Limited– Nhật
Bản, một trong những công ty bảo hiểm nhân thọ hàng đầu tại Nhật Bản và trên thế
giới .
Được thành lập từ năm 1999 , công ty Bảo hiểm nhân thọ Bảo Minh CMG
đã đạt được sự tăng trưởng mạnh mẽ. Trong quá trình kinh doanh của mình Bảo
Minh CMG đã là một trong những Công ty lớn mạnh trên thị trường tính theo
doanh thu phí bảo hiểm hàng năm và hơn 50 văn phòng kinh doanh khắp cả nước.
Bảo Minh CMG là một trong những liên doanh lớn nhất thập kỷ 90 trong lĩnh vực
tài chính của Việt Nam.
13
Khi thành lập Bảo Minh CMG có khoảng 800 đại lý bảo hiểm với hơn 23 chi
nhánh và 14 văn phòng trên toàn quốc. Các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ chính là:
Bảo hiểm hỗn hợp, Bảo hiểm An Sinh Giáo Dục, Bảo hiểm Hưu Trí, Bảo hiểm
Bệnh Hiểm Nghèo Dài Hạn. Đến năm 2007, Bảo Minh CMG cũng như Dai-ichi
Life Việt Nam đã đạt được nhiều thành tích kinh doanh nhất định. Tổng số hợp
đồng bảo hiểm lên tới gần 300.000 hợp đồng, số lượng đại lý bảo hiểm trên 6000
đại lý với hơn 50 văn phòng trên toàn quốc. Doanh thu phí bảo hiểm năm 2007 đạt
473 tỷ đồng tăng 30% so với năm 2006.
Với quyết định này , Dai-ichi Life đã thể hiện cam kết lâu dài với thị trường
BHNT Việt Nam và mong muốn đóng góp cho sự phát triển của thị trường này .
Với kinh nghiệm 110 năm hoạt động trong ngành bảo hiểm nhân thọ và giá
trị nền tảng “Khách hàng là trên hết” .Chỉ sau 1 năm chính thức hoạt động tại Việt
Nam, Dai-ichi Việt Nam đã được Bộ Tài Chính cho phép tăng vốn đầu tư từ 25
triệu đô la Mỹ lên 72 triệu đô la Mỹ (tương đương 1.141 tỷ VNĐ), trở thành một
trong hai công ty bảo hiểm nhân thọ nước ngoài có vốn điều lệ đã góp lớn nhất tại
Việt Nam hiện nay. Sự hỗ trợ mạnh mẽ của công ty mẹ đảm bảo cho Dai-ichi Life
Việt Nam sự vững mạnh về tài chính và năng lực cung cấp những sản phẩm và dịch
vụ mang tiêu chuẩn chất lượng hàng đầu Nhật Bản, góp phần vào sự phát triển của
ngành bảo hiểm nhân thọ và nền kinh tế Việt Nam.
Sự ra đời của Dai-ichi Việt Nam là cột mốc quan trọng trong lịch sử hoạt
động của Dai-ichi Life Nhật Bản và đây của là sự kiện tiêu biểu trong lịch sử
chuyển nhượng , sáp nhập công ty trong lĩnh vực dịch vụ tài chính tại Việt Nam .
Dai-ichi Life Việt Nam thực hiện 3 sứ mạng :
 Đóng góp cho sự phát triển của xã hội Việt Nam thông qua việc cung cấp
những sản phẩm và dịch vụ BHNT tốt nhất và tiên tiến nhất .
 Mang lại sự hài lòng cao nhất cho khách hàng .
 Mang lại sự hài long cho đội ngũ nhân viên và tư vấn tài chính .
1.3 Một số đặc điểm kinh tế chủ yếu của công ty Dai-ichi Life Việt Nam
14
1.3.1 Sản phẩm
Là một công ty hoạt động theo tiêu chuẩn quốc tế , Dai-ichi Life Việt Nam là
một trong những công ty BHNT hàng đầu Việt Nam . Dai-ichi Việt Nam luôn cung
cấp các sản phẩm và dịch vụ tiên tiến nhất đến khách hàng . Và đem đến cho khách
hàng sự an tâm hơn về các mặt tài chính nếu chẳng may khách hàng mắc bệnh hiểm
nghèo hoặc xảy ra rủi ro , thương tật và tử vong .
Tất cả các sản phẩm bảo hiểm của công ty đều dựa trên các yếu tố bảo vệ sinh
mạng quý giá của khách hàng ,không chỉ vậy công ty còn giúp khách hàng tiết kiệm
một khoản dự trữ để thực hiện ước mơ của mình và bảo vệ gia đình mình ngay khi
mình gặp rủi ro . Do đó , những lợi ích và dịch vụ mà công ty Dai-ichi Life Việt
Nam mang lại cho khách hàng là :
• Tiết kiệm vì những mục tiêu quan trọng
• Tiết kiệm cho việc học hành của con cái
• Tiết kiệm cho mục tiêu bản thân
Bên cạnh việc tiết kiệm , công ty bảo hiểm Dai-ichi Life Việt Nam còn giúp các
khách hàng :
 Sẽ có một khoản tiền lớn nếu chẳng may người trụ cột gia đình xảy ra rủi ro
hoặc qua đời sớm .
 Khách hàng sẽ có sẵn quỹ dự trữ nếu người trị cột không may xảy ra tai nạn
mất khả năng lao động vì bệnh tật hoặc tai nạn . Bạn muốn đầu tư vào một
lĩnh vực kinh doanh nào đó , đó sẽ là nguồn vốn giúp bạn thực hiện ước mơ
và tương lai của bạn .
 Có sẵn tiền chữa trị nếu chẳng may bản thân bạn mắc bệnh hiểm nghèo hay
gặp tai nạn .
Các sản phẩm chính : Bảo Hiểm An Tâm Hưng Thịnh , An Tâm Sức Khỏe , An
Sinh Giáo Dục , An Phúc Hưng Thịnh , An Nhàn Hưu Trí …
Các sản phẩm bổ sung : Bảo Hiểm tai nạn toàn diện nâng cao , bảo hiểm bệnh
hiểm nghèo , bảo hiểm tử kỳ ….
- Sản phẩm AN TÂM HƯNG THỊNH
Hiện nay , sản phẩm bảo hiểm được công ty chú trọng và tập trung triển khai
chính là : An Tâm Hưng Thịnh . Được triển khai từ tháng 4 năm 2012 , nhưng sản
15
phẩm không ngừng phát triển , nâng cao chất lượng và hiện tại đang chiếm khoảng
90% doanh thu của Dai-ichi Life Việt Nam. Một vài nét về sản phẩm bảo hiểm An
Tâm Hưng Thịnh :
Sản phẩm ATHT mang lại cho khách hàng một giải pháp tài chính hiện đại
kết hợp 3 yếu tố BẢO VỆ , TIẾT KIỆM & ĐẦU TƯ có thể giúp khách hàng thực
hiện hiệu quả các mục tiêu chính sau :
• Giúp cha mẹ chuẩn bị trước giải pháp bảo vệ và tiết kiệm tài chính cho việc
học vấn của con mình từ giai đoạn Trung học cơ sở đến Đại học , hoặc
• Giúp bản thân chủ động bảo vệ nguồn thu nhập nhằm tạo sự an tâm dành cho
gia đình và chủ động gia tăng đầu tư nhằm hình thành một quỹ dự trữ tài
chính cá nhân cho giai đọan trung niên , hoặc
• Giúp bản thân chủ động bảo vệ nguồn thu nhập ngay từ khi đi làm và sớm
khởi tạo được một quỹ dự trữ dành cho giai đoạn hưu trí với phí thấp , hoặc
• Giúp linh hoạt điều chỉnh giữa các mục tiêu kể trên .
Ưu điểm nổi bật của sản phẩm AN TÂM HƯNG THỊNH
∆ Lựa chọn quyền lợi
 Đa dạng sự lựa chọn về quyền lợi đầu tư và bảo vệ tùy theo nhu cầu của
bạn .
∆ An tâm hoạch định
 Thời hạn hợp đồng cụ thể và thực tế phù hợp với các kế hoạch tài chính khác
nhau
 Quyền lợi bảo hiểm cao với phí hợp lý .
 Lãi suất đầu tư hiệu quả từ Quỹ liên kết chung .
 Gia tăng quyền lợi tiết kiệm bằng việc nộp phí bảo hiểm đóng thêm .
 Khoản thưởng Duy trì hợp đồng hợp đồng hấp dẫn lên đến 30 % .
∆ Làm chủ cuộc sống , quyết đoán tương lai
 Bảo vệ toàn diện trước những rủi ro cuộc sống .
 Tiết kiệm đầu tư hiệu quả.
∆ Ứng phó linh động
 Linh hoạt trong việc đóng phí .
 Rút tiền linh hoạt cho các nhu cầu tài chính ngắn hạn .
 Điều chỉnh số tiền bảo hiểm khi nhu cầu bảo vệ thay đổi .
∆ Trọn quyền kiểm soát
 Thông tin hợp đồng minh bạch và cụ thể .
 Cân đối giữa bảo vệ và tiết kiệm.
 Điều chỉnh quyền lợi bảo hiểm .
∆ Gia tăng bảo vệ
16
 Bảo vệ toàn diện hơn các sản phẩm bổ sung .
 Bảo vệ tai nạn cho 3 người trong gia đình cùng một hợp đồng .
Hình 1.3.1.1 Sơ đồ minh họa cơ chế hoạt động của An Tâm Hưng Thịnh .
Bảng 1.3.1.2 : Điều kiện tham gia cơ bản của sản phẩm ATHT .
ATHT
Quyền lợi cơ bản
0-60 tuổi
17
Theo thời hạn hợp đồng (3 năm đầu cố định & các năm sau linh hoạt )
Bảng 1.3.1.3 : Quyền lợi tóm tắt và các quyền lựa chọn linh hoạt của sản phẩm
ATHT
Quyền lợi cộng thêm khi tử vong do tai nạn Thương tật toàn bộ vĩnh viễn
(3) (4)
Đóng phí thêm giúp tăng GTTKHĐ Đóng phí linnh hoạt từ năm thứ 4 của HĐ
(3)
Khách hàng có thể yêu cầu chuyển đổi từ quyền lợi nâng cao sang quyền lợi cơ bản
bất cứ thời điểm nào trước 70 tuổi trở đi ; ATHT quyền lợi nâng cao tự động
chuyển về ATHT quyền lợi cơ bản .
An Tâm Hưng Thịnh giúp khách hàng làm chủ cuộc sống và thực hiện ước mơ .
1.3.2 Thị trường
Theo Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam , tỷ lệ người tham gia bảo hiểm ở một số nước
như sau :
Nhật 9/10
Đài Loan 8/10
Singapo 5/10
Malaysia 3/10
Indoneisa 1/10
Việt Nam 0,5/10
Dựa vào số liệu trên ta thấy được Việt Nam chiếm tỷ lệ thấp nhất , cứ 10 người tại
Việt Nam thì chỉ có 0.5 người tham gia bảo hiểm .
Số lượng người dân Việt Nam tham gia bảo hiểm nhân thọ vẫn chưa tương xứng
với tiềm năng . Để khai thác sản phẩm bảo hiểm thì Việt Nam là thị trường có rất
18
Tổng giám đốc
Tổ chức phòng nghiệp vụ và công nghệ thông !n
P.Tổng giám đốc kinh doanh P. Tổng giám đốc phát triển thương hiệu
Tổ chức nghiệp vụ Phòng công nghệ thông !n
Giám đốc kinh doanh miềnBộ phận hỗ trợ đại lý
Giám đốc kinh doanh khối
Trưởng phòng kinh doanh
Trưởng nhóm kinh doanh
Tư vấn tài chính
nhiều tiềm năng . Hiện nay , có khoảng 9 doanh nghiệp hoạt động và trong tương lai
sẽ có rất nhiều công ty BHNT được cấp phép hoạt động .Với sự gia nhập của các
công ty BHNT nước goài thì thị trường BHNT Việt Nam có sự phát triển mạnh mẽ
cả về quy mô , sản phẩm và chất lượng dịch vụ & tính chuyên nghiệp .
Mặc dù có những bước phát triển dài nhưng thị trường Việt Nam rất nhỏ bé và vẫn
trong giai đoạn hình thành . Nhu cầu hoạch định tài chính tăng cao theo đà phát
triển Kinh tế - Xã hội làm cho nhu cầu hoạch định tài chính và nhu cầu độc lập tài
chính ngày càng cao . Trong tương lai , khi nhận thức của người Việt Nam được
nâng cao , thì nhu cầu với các sản phẩm bảo hiểm cũng sẽ được tăng lên , thị trường
bảo hiểm tại Việt Nam sẽ được mở rộng hơn .
1.3.3 Cơ cấu tổ chức bộ máy quản trị của công ty Dai-ichi Life
Việt Nam
Cơ cấu bộ máy tổ chức của Dai-ichi Life Việt Nam được biểu diễn như sau :
Hình 1.3.3 sơ đồ cơ cấu tổ chức bộ máy quản trị của Dai-ichi Life Việt Nam


19
Chức năng và nhiệm vụ các bộ phận , chức vụ :
• Tổng giám đốc :Là người đứng đầu công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ Dai-
ichi Life Việt Nam , chịu trách nhiệm quản lý toàn bộ hoạt động kinh doanh
của chi nhánh dai-ichi Life Việt Nam .
- Công việc của tổng giám đốc :
 Quản lý toàn bộ công ty mà trước hết là quản lý và sử dụng
vốn
 Chịu trách nhiệm đưa ra các chiến lược kinh doanh cho công ty
, từ chiến lược dài hạn .
 Quyết định về đường lối phát triển của công ty trong những
năm sắp tới.
 Phụ trách công tác tổ chức hàng chính tổng hợp của doanh
nghiệp sao cho phù hợp nhất với tình hình hiện nay của công ty
.
• Phó tổng giám đốc phát triển thương hiệu : quản lý các vấn đề về thương
hiệu cho Dai-ichi Life Việt Nam
• Phó tổng giám đốc kinh doanh : Quản lý các hoạt động kinh doanh của Dai-
ichi Life Việt Nam , thường xuyên báo cáo và chịu trách nhiệm với tổng
gián đốc về tình hình và kết quả kinh doanh .
- Công việc của phó tổng giám đốc kinh doanh :
 Chịu trách nhiệm trước tổng giám đốc về việc triển khai các
chiến lược mà tổng giám đốc đưa ra và tình hình kinh doanh
của nhân viên kinh doanh dưới quyền .
 Lập ra 3 giám đốc kinh doanh miền : Bắc , Trung , Nam .
• Giám đốc kinh doanh miền : gồm 3 giám đốc tưng ứng với ba miền Bắc ,
Trung , Nam : quản lý mọi hoạt động kinh doanh tại khu vực của mình và
cũng báo cáo và chịu trách nhiệm về các báo cáo , tình hình hoạt động và kết
quả kinh doanh với Phó tổng giám đốc và quản lý nhân viên dưới quyền.
20
• Giám đốc kinh doanh từng miền lập ra giám đốc kinh doanh khối ( giám đốc
kinh doanh khu vực ). Các giám đốc phải quản lý nhân viên sao cho các hoạt
động của nhân viên dưới quyền không được chồng chéo lên nhau , các tư vấn
tài chính ở khu vực nào thì kinh doanh ở khu vực đó tránh tình trạng tranh
giành khách hàng dẫn đến gây mất uy tín và ảnh hưởng đến hình ảnh công ty
.
• Dưới giám đốc kinh doanh khối lần lượt là : trưởng phòng kinh doanh ,
trưởng nhóm kinh doanh và cuối cùng là tư vấn tài chính và mỗi tư vấn tài
chính được xem như một đại lý bảo hiểm , trực tiếp tư vấn và tiếp xúc với
khách hàng , cung cấp cho khách hàng các vấn đề tài chính tốt nhất và phù
hợp với khách hàng .
• Bộ phận hỗ trỡ địa lý :thực hiện các công nhằm hỗ trợ hoạt động kinh doanh
của các đại lý , và đảm nhận luôn công việc tổ chức các chương trình thi đua
của công ty .
• Phòng tổ chức nghiệp vụ và CNTT : hai phòng này có nhiêm vụ thực hiện
các nghiệp vụ liên quan tới bảo hiểm và khảo sát thị trường . Ví dụ : phát
hàng hợp đồng theo đề nghị của tư vấn tài chính hoặc thẩm định thông tin
khách hàng trước khi phát hành hợp đồng bảo hiểm …
Đây là toàn bộ cơ cấu tổ chức quản trị của Dai-ichi Life Việt Nam ở thời điểm
hiện tại , tuy còn nhiều bất cập nhưng đã mang lại rất nhiều thành công lớn .
Dai-ichi Life Việt Nam đang dần trưởng thành và khẳng định tên tuổi của mình
trên thị trường Việt Nam .
1.3.4 Kết quả khai thác sản phẩm tại công ty Dai-ichi Life Việt
Nam
Bảng 1.3.4 : Doanh thu và chi phí Công ty BHNT Dai-ichi Life Việt Nam từ năm
2010-2012
(Đơn vị tính : Triệu đồng)
Năm 2010 2011 2012
Doanh Thu 1.288.511,323 1.539.844,424 1.854.056,447
Chi phí 1.854.056,447 1.420.586,867 1.685.481,146
21
Dựa vào bảng số liệu trên ta thấy được doanh thu của Công ty năm sau cao
hơn năm trước. Cụ thể là doanh thu năm 2011 là khoản 1540 tỷ đồng, tăng 20% so
với năm 2010 và năm 2012 là 1854 tỷ đồng, tăng 20% so với năm 2011.
Theo thông tin được cung cấp từ trang thông tin của công ty, mức tăng trưởng trên
là do mệnh giá hợp đồng tăng, sự tăng trưởng mạnh mẽ về đội ngũ và năng suất
kinh doanh cao của các đại lý. Qua đó , ta thấy được kết quả của việc triển khai các
hoạt động khai thác sản phẩm của công ty luôn đúng đắn và phù hợp với từng thời
điểm .
Năm 2012 là năm kinh doanh hiệu quả của Công ty với tổng doanh thu phí
bảo hiểm là 1.478 tỷ đồng, tăng hơn 26% so với năm 2011. Doanh thu phí bảo hiểm
của hợp đồng mới là 595,53 tỷ đồng, tăng hơn 19% so với năm 2011.
Đây là những kết quả khả quan trong bối cảnh thị trường BHNT Việt Nam đang có
sự cạnh tranh gay gắt đến từ các công ty bảo hiểm có truyền thống cũng như ngày
càng nhiều những công ty mới xuất hiện với tiềm lực tài chính hùng mạnh .
22
CHƯƠNG 2 : THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KHAI THÁC SẢN
PHẨM TẠI CÔNG TY BHNT DAI-ICHI LIFE VIỆT NAM
2.1 Hệ thống sản phẩm chính của DAI-ICHI VIỆT NAM
Ở một công ty bảo hiểm , nếu muốn thực hiện công thác khai thác sản phẩm
thì không thể nào thiếu hệ thống sản phẩm bào hiểm .Sản phẩm bảo hiểm cũng là
một loại hàng hóa , nhưng đặc biệt ở chỗ nó có tính vô hình dễ bắt chước . Do đó ,
cùng một sản phẩm nhưng có thể xuất hiện ở hai hay nhiều công ty bảo hiểm khác
nhau .
Tình hình kinh tế ngày càng phát triển , nhất là khi Việt Nam trở thành thành
viên thứ 150 của WTO việc các công ty bảo hiểm lớn từ nước ngoài gia nhập vào
Việt Nam không còn là xa lạ . Có nhiều lợi thế như : mua lại Bảo Minh CMG đồng
nghĩa với việc duy trì được mối quan hệ với các khách hàng cũ , đã có thời gian
hoạt động tại thị trường Việt Nam nhưng Dai-ichi Life Việt Nam vẫn liên tục mở
rộng các hệ thống sản phẩm bảo hiểm của mình để đáp ứng nhu cầu khách hàng
cũng như tăng khả năng cạnh tranh với các công ty bảo hiểm khác .
Hiện nay . công ty BHNT Dai-ichi Life Việt Nam có một hệ thống sản phẩm rất đa
dạng . Tất cả các sản phẩm đều có các đặc điểm chung :
o Giúp bảo vệ tài chính khi có rủi ro
o Giúp tích lũy tiết kiệm dài hạn
o Đảm bảo quyền lôi bảo hiểm cao – phí bảo hiểm cạnh tranh
o Tham gia chia lãi , có giá trị hoàn lại và quyền lợi đoán hạn
o Áp dụng thời gian bảo hiểm linh hoạt
o Ưu đãi tặng thưởng theo quy mô hợp đồng
Sản phẩm bảo hiểm của công ty BHNT Dai-ichi Life Việt Nam bao gồm :
 Sản phẩm chính
 Các quyền lợi bảo hiểm bổ sung
2.2 Quy trình khai thác sản phẩm bảo hiểm
Quy trình khai thác sản phẩm là một quy trình khép kín gồm các bước sau :
• Tìm kiếm khách hàng
• Tiếp cận khách hàng tiềm năng để hẹn gặp
• Phát triển mối quan hệ và phân tích nhu cầu khách hàng
• Thiết kế giải pháp bảo hiểm phù hợp và đề nghị khách hàng tham gia
23
Tìm kiếm khách hàng
Tiếp cận khách hàng tiềm năng
để hẹn găp
Phát triển mối quan hệ và phân
tích nhu cầu khách hàng
Thiết kế giải pháp bảo hiểm phù
hợp và đề nghị khách hàng tham
gia
Dịch vụ chăm sóc khách hàng
• Dịch vụ chăm sóc khách hàng
Cụ thể thì các bước có thể biểu diễn qua sơ đồ :
Hình 2.2 Sơ đồ quy trình khai thác sản phẩm
Các bước này được thực hiện theo tuần tự và từ đó hợp đồng bảo hiểm được kí kết .
2.2.1 Tìm kiếm khách hàng
Tìm kiếm khách hàng là bước đầu tiên trong quy trình khai thác sản phẩm bảo
hiểm . Sản phẩm bảo hiểm là lạo sản phẩm đặc biệt , dù có thể sử dụng các hình
thức quảng cáo và giới thiệu sản phẩm đến khách hàng nhưng do tính chất vô hình ,
không thể nhìn thấy hay cảm nhận thấy qua những lời quảng cáo thông thường . với
các sản phẩm hữu hình khác người tiêu dung dể dàng tìm đến nhà cung cấp khi có
nhu cầu và trực tiếp xem xét khi nhìn thấy , so sánh giữa các sản phẩm của nhiều
doanh nghiệp khác nhau để quyết định và lựa chọn sản phẩm phù hợp với mình nhất
. Nhưng trong ngành bảo hiểm thì khác , tỷ lệ khách hàng chủ động tìm đến sản
phẩm bảo hiểm , đặc biệt là đối với thị trường Việt Nam hiện nay .
24
Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng này , phần lớn là do nhận thức và hiểu
biết của người Việt Nam về bảo hiểm còn hẹp , họ chưa thấy được bản chất và lợi
ích của một sản phẩm bảo hiểm có thể đem tới cho họ và những người thân của họ .
Đôi khi là do chính bản thân mỗi người cũng không phát hiện ra nhu cầu của bản
thân mình về một sản phẩm bảo hiểm đó có thể gọi là nhu cầu tiềm ẩn .Khi đó ,
công việc của một tư vấn bảo hiểm cũng rất quan trọng , họ phải tiềm ra được khách
hàng này , khơi dậy nhu cầu đó và tư vấn để khách hàng có thể chọn ra cho mình
một sản phẩm bảo hiểm phù hợp nhất .
Công ty BHNT Dai-ichi Life Việt Nam hiện nay sử dụng hai phương pháp tìm
kiếm khách hàng : phương pháp trực tiếp và phương pháp gián tiếp .
2.2.1.1 Phương pháp trực tiếp
Đó là phương pháp mà TVTC phải trực tiếp gặp gỡ , tiếp xúc với khách hàng thông
qua những cách khác nhau để tìm hiểu thông tin cần thiết về khách hàng nghề
nghiệp , điều kiện tài chính , tuổi tác , nhu cầu bảo vệ ….
Dai – ichi Life Việt Nam đang thực hiện một số phương pháp tìm kiếm khách hàng
trực tiếp như sau :
1. Khảo sát thông tin trực tiếp : thông qua các bảng khảo sát thông tin, nghiên cứu thị
trường về nhu cầu bảo vệ cho từng đối tượng khách hàng; các bảng khảo sát thông
tin này được soạn thảo dười hình thức những câu hỏi trắc nghiệm xen kẽ những câu
hỏi mở phù hợp với nhiều đối tượng khác nhau về độ tuổi, giới tính, nghề nghiệp,
…, sau đó được in thành nhiều bản và gửi tới tận tay khách hàng để thu thập thông
tin .
2. Gặp gỡ người quen, họ hàng, bạn bè, động nghiệp, đối tác, … để tư vấn về sản
phẩm. Đây cũng là phương pháp phổ biến được các TVTC của Dai-ichi sử dụng.
Ưu điểm của phương pháp này là dễ tiếp cận khách hàng, dễ thỏa thuận, thương
lượng, công việc thường diễn ra thuận lợi, nhanh chóng bởi đã có mối quan hệ tốt
với khách hàng. Tuy nhiên , nhược điểm của phương pháp này là chỉ sử dụng được
nhiều vào thời gian đầu khi TVTC mới làm việc do những mối quan hệ này chỉ có
bạn.
25

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×