Tải bản đầy đủ

Một số biện pháp giáo dục kỹ năng phòng tránh tai nạn thương tích cho trẻ 24 36 tháng

2
3
Một số biện pháp giáo dục kỹ năng phòng tránh tai nạn thương tích cho trẻ 24-36 tháng
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
o0o
ĐỀ TÀI SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM
SƠ YẾU LÍ LỊCH
Họ và tên : Trịnh Thị Lan Ngọc
Ngày tháng năm sinh : 12/12/1985
Năm vào ngành : 2007
Chức vụ : Giáo viên kiêm chủ tịch công đoàn
Đơn vị công tác : Trường mầm non Thượng Cốc – Phúc Thọ - Hà Nội
Trình độ chuyên môn : Đại học sư phạm
Hệ đào tạo : Từ xa
Bộ môn giảng dạy : Mầm non
Khen thưởng :
- Năm học 2009-2010 : Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở
- Năm học 2010-2011 : Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở
- Năm học 2011-2012 : Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở
+ Giải ba hội thi “ Kỹ năng tin học dành cho giáo viên mầm non”

- Năm học 2012-2013 : Giải khuyến khích hội thi giáo viên giỏi cấp huyện
+Lao động tiên tiến cấp huyện
MỤC LỤC
Trịnh Thị Lan Ngọc Trường MN Thượng Cốc
2
3
Một số biện pháp giáo dục kỹ năng phòng tránh tai nạn thương tích cho trẻ 24-36 tháng
SƠ YẾU LÝ LỊCH
PHẦN A. ĐẶT VẤN ĐỀ
I. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI
II. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI
III. ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI, THỜI GIAN THỰC HIỆN ĐỀ TÀI
PHẦN B. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ
I. CƠ SỞ KHOA HỌC
1. Cơ sở lý luận
2. Cơ sở thực tiễn
3. Khảo sát
II. CÁC BIỆN PHÁP THỰC HIỆN
1. Biện pháp 1 : Lồng ghép theo chủ đề
2. Biện pháp 2 : Thông qua các hoạt động khác
3. Biện pháp 6 : Phối hợp với phụ huynh
PHẦN C. KẾT QUẢ THỰC HIỆN-BÀI HỌC KINH NGHIỆM
PHẦN D. KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ
PHẦN A. ĐẶT VẤN ĐỀ
Trịnh Thị Lan Ngọc Trường MN Thượng Cốc
2
3
Một số biện pháp giáo dục kỹ năng phòng tránh tai nạn thương tích cho trẻ 24-36 tháng
Tên đề tài “ Một số biện pháp giáo dục kỹ năng phòng tránh tai nạn thương tích cho
trẻ 24-36 tháng”
I/ LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI
Trong nhiều năm trở lại đây, chúng ta thường thấy tỷ lệ trẻ nhỏ gặp tai nạn thương tích
ngày càng nhiều. Nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ đặc điểm tâm sinh lý của trẻ. Với bản
chất tò mò, hiếu kỳ và luôn muốn khám phá những điều mới lạ, trẻ hay phải đối mặt với rất
nhiều tình huống nguy hiểm trong cuộc sống mà không phải lúc nào cũng có người lớn ở
bên để giúp đỡ.
Là một giáo viên mầm non, tôi nhận thấy ngoài việc cố gắng bảo vệ trẻ khỏi các nguy cơ
gây rủi ro, ta còn phải dạy cho trẻ kỹ năng phòng tránh các mối nguy hiểm thường trực
trong cuộc sống hàng ngày. Kỹ năng này giúp trẻ tự tin ứng phó với các nguy cơ không an
toàn và hạn chế tối đa những tổn hại đến bản thân mình.


Song trong thực tế, việc dạy kỹ năng sống nói chung, kỹ năng phòng tránh tai nạn thương
tích nói riêng cho trẻ mầm non còn khá mới mẻ và chưa thực sự được chú trọng. Đặc biệt
đối với trẻ 24-36 tháng, khả năng nhận thức của trẻ còn hạn chế nên giáo viên gặp rất
nhiều khó khăn trong quá trình giáo dục kỹ năng phòng tránh tai nạn thương tích. Xuất phát
từ lý luận và thực tế trên, năm học 2013-2014, tôi đã chọn đề tài “ Một số biện pháp giáo
dục kỹ năng phòng tránh tai nạn thương tích cho trẻ 24-36 tháng” để thực hiện.
II/ MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI
Qua nghiên cứu và thực hiện đề tài này, tôi muốn giúp trẻ và giáo viên một số vấn đề sau :
- Đối với trẻ :
+ Hình thành thói quen và kỹ năng cần thiết trong độ tuổi của trẻ , để trẻ có thể tự bảo vệ
bản thân trước những mối nguy hiểm thường trực xung quanh trẻ. Đồng thời trẻ biết được
điều nên làm và không nên làm phù hợp với hoàn cảnh để giúp bản thân mình an toàn.
+ Trẻ cảm thấy tự tin, có phản ứng nhanh để vượt qua các mối nguy hiểm trong cuộc sống.
Trịnh Thị Lan Ngọc Trường MN Thượng Cốc
2
3
Một số biện pháp giáo dục kỹ năng phòng tránh tai nạn thương tích cho trẻ 24-36 tháng
- Đối với giáo viên :.
+ Có phương pháp giáo dục kỹ năng phòng tránh tai nạn thương tích cho trẻ hiệu quả, từ đó
làm tiền đề cho việc giáo dục những kỹ năng sống khác.
+ Tự tin hơn trong việc giáo dục kỹ năng sống cho trẻ.
III/ ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI, THỜI GIAN THỰC HIỆN ĐỀ TÀI
1. Đối tượng
Trẻ nhà trẻ 24-36 tháng.
2. Phạm vi thực hiện :
Lớp 24-36 tháng D1 Trường mầm non Thượng Cốc – Phúc Thọ - Hà Nội
3. Thời gian thực hiện
Thực hiện một năm từ tháng 9 năm 2013 đến tháng 4 năm 2014
PHẦN B. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ
I/ CƠ SỞ KHOA HỌC
1. Cơ sở lý luận
Kỹ năng phòng tránh tai nạn thương tích là một trong những kỹ năng sống vô cùng
quan trọng và cần thiết đối với trẻ ở mọi lứa tuổi. Nó giúp trẻ nhận ra những mối nguy
hiểm trong tình huống cụ thể, đồng thời nhận thức được việc nên làm và không nên làm
phù hợp với hoàn cảnh để giúp bản thân mình an toàn. Có kỹ năng phòng tránh tai nạn
thương tích tốt, trẻ sẽ tự tin hơn, sẵn sàng đối diện và vượt qua các mối nguy hiểm trong
cuộc sống.
Để truyền tải cho trẻ kỹ năng phòng tránh tai nạn thương tích ngay từ khi còn nhỏ đòi hỏi
người giáo viên phải thực sự hiểu trẻ, phải có những phương pháp dạy sao cho trẻ dễ hiểu,
Trịnh Thị Lan Ngọc Trường MN Thượng Cốc
2
3
Một số biện pháp giáo dục kỹ năng phòng tránh tai nạn thương tích cho trẻ 24-36 tháng
dễ tiếp thu, có như vậy mới giúp trẻ khắc sâu trong tâm trí, định hình cho mình những phản
ứng phù hợp với mọi tình huống xảy ra hàng ngày.
2. Cơ sở thực tiễn
1/ Thuận lợi
- Nhận được sự quan tâm, ủng hộ của Ban giám hiệu nhà trường về tinh thần cũng như
cơ sở vật chất thiết yếu.
- Bản thân tôi đã tham dự chuyên đề giáo dục kỹ năng sống do phòng giáo dục tổ chức
nên tôi đã có chút kinh nghiệm trong phương pháp dạy kỹ năng sống.
- Đồng nghiệp của tôi nhiệt tình giúp đỡ.
2/Khó khăn
- Trẻ còn quá nhỏ nên nhận thức hạn chế, khả năng diễn đạt bằng lời của trẻ rất kém.
Bên cạnh đó, tuy cùng độ tuổi nhưng nhận thức của trẻ lại không đồng đều (có nhiều
trẻ sinh cuối năm).
- Là năm đầu thực hiện chuyên đề lồng ghép giáo dục kỹ năng sống, nên tôi còn bỡ
ngỡ và lúng túng trong việc truyền tải nội dung giáo dục tới trẻ.
- Nhiều phụ huynh còn chưa nhận thức được tầm quan trọng của việc giáo dục kỹ năng
bảo vệ bản thân cho trẻ nhỏ nên không tích cực trong việc phối hợp cùng giáo viên
để giáo dục trẻ.
3/ Khảo sát
Trước khi bước vào thực hiện đề tài, tôi tiến hành khảo sát 5 hoạt động học có lồng ghép
giáo dục kỹ năng phòng tránh tai nạn thương tích cho trẻ với số trẻ là 25 cháu. Mời ban
chất lượng của trường dự và kết quả như sau :
a. Với cô
Trịnh Thị Lan Ngọc Trường MN Thượng Cốc
2
3
Một số biện pháp giáo dục kỹ năng phòng tránh tai nạn thương tích cho trẻ 24-36 tháng
CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC KỸ NĂNG
PHÒNG TRÁNH TAI NẠN THƯƠNG
TÍCH CHO TRẺ
KẾT QUẢ
Số lượng Tỷ lệ %
Tốt 0 0
Khá 1 20
Đạt yêu cầu 4 80
Không đạt yêu cầu 0 0
b. Với trẻ ( 25 trẻ )
KẾT QUẢ TRÊN TRẺ
TIÊU CHÍ
ĐẠT CHƯA ĐẠT
Số lượng
%
Số lượng
%
Nhận ra các đồ vật, địa điểm có thể gây nguy hiểm 6 = 24% 19 = 76%
Biết tránh xa các mối nguy hiểm 5 = 20% 20 = 80%
Bình tĩnh, biết tìm kiếm sự giúp đỡ của người lớn 2 = 8% 23 = 92%
Nhìn vào bảng đánh giá , chúng ta có thể dễ dàng nhận ra chất lượng việc giáo dục kỹ
năng phòng tránh tai nạn thương tích của cô qua các hoạt động chưa hiệu quả. Bên cạnh đó
rất ít trẻ đạt được các tiêu chí thể hiện kỹ năng phòng tránh tai nạn thương tích. Thực tế
cũng cho thấy, tỷ lệ trẻ em ở độ tuổi 24-36 tháng chịu tổn thất về sức khỏe và tâm sinh lý
do nguy cơ, tình huống không an toàn mang lại luôn cao nhất.
II/ CÁC BIỆN PHÁP THỰC HIỆN
Xuất phát từ những khó khăn và kết quả khảo sát như trên, để giúp trẻ hình thành kỹ
năng phòng tránh tai nạn thương tích, tôi đã thực hiện các biện pháp sau :
Trịnh Thị Lan Ngọc Trường MN Thượng Cốc
2
3
Một số biện pháp giáo dục kỹ năng phòng tránh tai nạn thương tích cho trẻ 24-36 tháng
1/ BIỆN PHÁP 1 : GIÁO DỤC LỒNG GHÉP THEO CHỦ ĐỀ
Ở mỗi chủ đề học tập, tôi đưa ra những hoạt động, địa điểm, đồ vật không an toàn mà trẻ
có khả năng gặp phải nhiều nhất. Có được nội dung giáo dục kỹ năng phù hợp với từng chủ
đề sẽ giúp tôi dễ dàng trong việc lựa chọn bài dạy để lồng ghép giáo dục trẻ, đồng thời trẻ
cũng dễ tiếp thu và ghi nhớ hơn.
STT Tên chủ đề Hoạt động không an toàn Địa điểm không
an toàn
Đồ vật không
an toàn
1 Trường mầm
non của bé
-Chơi đồ chơi không đúng
cách
-Cầu thang
-Nhà vệ sinh
-Vật chứa nước
- Đồ dùng trong
nhà vệ sinh
2 Bé và các bạn -Chơi đồ chơi không đúng
cách
-Đùa nghịch khi ăn
- Kẹp tóc, ghim
tóc của bạn gái
3 Bé và gia
đình
- Lại gần bếp
- Chạy nhảy trong nhà tắm
( nhà vệ sinh)
-Bếp ăn
-Nhà tắm
-Lan can, cửa sổ
-Đồ vật gây
bỏng
-Đồ vật sắc nhọn
4 Cây và những
bông hoa đẹp
-Leo trèo
-Tự ý ăn quả
-Vườn rậm rạp -Một số loại hoa
( nấm) độc
5 Những con
vật đáng yêu
-Ôm hôn, vuốt ve vật nuôi
-Lại gần các con vật nguy
hiểm
-Vườn bách thú
6 Có thể đi
khắp nơi
bằng phương
tiện gì?
-Một mình qua đường
-Đùa nghịch khi ngồi trên xe
đạp, xe máy, ô tô
-Không đội mũ bảo hiểm
-Lòng đường
- Bến xe, ga tàu
-Ao, hồ…
-Xe đạp, xe máy,
ô tô…
7 Mùa hè đến -Tắm biển, sông, hồ, ao… -Biển, sông, hồ, -Quạt điện
Trịnh Thị Lan Ngọc Trường MN Thượng Cốc
2
3
Một số biện pháp giáo dục kỹ năng phòng tránh tai nạn thương tích cho trẻ 24-36 tháng
ao … - Vật chứa nước
Dựa trên các nguy cơ có thể gây guy hiểm cho trẻ mà mình đã vạch ra ở mỗi chủ đề, tôi
chú trọng việc giúp trẻ nhận ra các mối nguy hiểm đó và ảnh hưởng của nó tới bản thân
mình qua từng bài học.
VD : Chủ đề “ Bé và các bạn”
+ Hoạt động với đồ vật : Xâu vòng tặng bạn
- Qua hoạt động này tôi giúp trẻ biết trẻ có thể bị hóc, nghẹn khi sử dụng hột hạt
không đúng cách ( Ngậm, nuốt, ném nhau…)
Chủ đề “ Bé và gia đình”
+ Tạo hình : Dán mành cửa sổ.
- Bé có thể bị ngã khi leo trèo lên cửa sổ
2/ BIỆN PHÁP 2 : THÔNG QUA CÁC HOẠT ĐỘNG Ở MỌI LÚC, MỌI NƠI
• Hoạt động văn học
VD : Truyện : Chong chóng nhỏ của Đông
Mẹ mới mua cho Đông một cái chong chóng. Đông thích lắm. Đông giơ cao chong
chóng, chạy một vòng quanh nhà. Những cái cánh của chong chóng quay quay, trông đến
là vui mắt. “ Thế này mà gặp lúc gió to, chong chóng quay đẹp phải biết”, Đông thầm
nghĩ.
Chiều hôm sau trời bỗng nổi gió lớn. Đông vội nhảy chân sáo ra khỏi nhà, trên tay giơ
cao chiếc chong chóng đang quay tít. Đột nhiên một trận cuồng phong kéo theo cát bụi ập
đến trước mặt Đông. Bị cát và bụi bay vào mắt, Đông lảo đảo đứng không vững rồi ngã
Trịnh Thị Lan Ngọc Trường MN Thượng Cốc
2
3
Một số biện pháp giáo dục kỹ năng phòng tránh tai nạn thương tích cho trẻ 24-36 tháng
bịch xuống đất. Đúng lúc ấy, một chậu hoa nhỏ trên lan can nhà cao tầng rơi xuống cạnh
cậu. Chậu hoa vỡ tan thành từng mảnh, suýt nữa thì rơi đúng vào đầu Đông!
Đông sợ hãi nhắm chặt mắt lại. Một lúc lâu sau cậu mới dám mở mắt nhìn quanh. Cậu
thấy chiếc chong chóng nhỏ đã bị chậu hoa làm gãy đôi, cậu bật khóc thút thít.
Lúc ấy, mẹ của Đông chạy đến bên đỡ cậu dậy. Mẹ Đông nhìn từ đầu đến chân con trai
một lượt để kiểm tra xem cậu có bị xây xát không. Thấy con an toàn, mẹ đông mới thở phào
nhẹ nhõm:
- May quá, con không sao! Chiếc chong chóng bị hỏng mất rồi! Lần sau con đừng chạy
chơi ở ngoài lúc trời nổi gió nhé!
Qua nội dung câu chuyện, tôi giúp trẻ hiểu rằng không nên ở ngoài đường khi trời nổi gió
lớn vì trẻ có thể gặp rất nhiều nguy hiểm như bụi bay vào mắt làm đau mắt, chậu hoa có
thể rơi trúng đầu gây chảy máu….Ngoài ra, khi trời nổi gió lớn thường kèm theo mưa, sấm
sét…trẻ có thể ốm do bị mưa ướt…
• Hoạt động âm nhạc
Tôi khai thác một cách có hiệu quả những bài hát chứa đựng tình huống không an toàn để
giáo dục kỹ năng phòng tránh tai nạn thương tích cho trẻ.
VD: Bài hát : Con mèo ra bờ sông ( Hoàng Hà)
Một con mèo ra bờ sông
Meo…Mèo này chớ xuống sông
Một con mèo ra bờ ao
Meo… Mèo này chớ xuống ao
Em cũng không chơi gần sông
Em cũng không chơi gần ao…kẻo ngã…nhào!
Trịnh Thị Lan Ngọc Trường MN Thượng Cốc
2
3
Một số biện pháp giáo dục kỹ năng phòng tránh tai nạn thương tích cho trẻ 24-36 tháng
Thông qua việc giảng nội dung bài hát, tôi giúp trẻ hiểu rằng không nên chơi ở gần bờ
sông, bờ ao, vì bản thân trẻ có thể bị đuối nước do ngã xuống sông, xuống ao.
• Hoạt động khám phá khoa học
VD : Khám phá xe máy
Ở hoạt động này, tôi chú ý giúp trẻ hiểu bô xe máy thường rất nóng ,trẻ có thể bị bỏng
khi đùa nghịch, sờ, chạm vào bô xe máy.Ngoài ra, tôi còn sử dụng hình ảnh làm trò chơi
nhằm hình thành kỹ năng giữ an toàn giao thông để phòng tránh tai nạn thương tích cho trẻ.
Trò chơi “ Ai giỏi nhất”
- Cô chuẩn bị hình ảnh : Bé ngồi sau xe máy đội mũ bảo hiểm, bé ngồi sau xe máy
không đội mũ bảo hiểm, bé ngồi sau xe vòng tay ôm người phía trước, bé ngồi sau
xe hai tay giơ ra để nghịch… Yêu cầu trẻ chọn hình ảnh hành động mà trẻ nên làm,
và hỏi trẻ vì sao con nên làm như vậy? Nếu con không làm như vậy thì chuyện gì sẽ
xảy ra?
Trên cơ sở đó cô củng cố giáo dục trẻ : Khi đi xe máy cùng bố mẹ, các con nên đội mũ
bảo hiểm để bảo vệ phần đầu đỡ bị đau nếu chẳng may con bị ngã xe. Các con cũng nên
ngồi ngay ngắn trên xe, vòng tay ôm chặt người phía trước, có như vậy các con mới giữ an
toàn cho bản thân mình.
Trịnh Thị Lan Ngọc Trường MN Thượng Cốc
2
3
Một số biện pháp giáo dục kỹ năng phòng tránh tai nạn thương tích cho trẻ 24-36 tháng
Bé nhớ đội mũ bảo hiểm trước khi đi đi xe máy cùng bố, mẹ
• Hoạt động vui chơi
Vui chơi là hoạt động mang tính chủ đạo của trẻ mầm non. Những hành động, việc làm
hay cách xử lý tình huống của người lớn mà trẻ đã thấy đều được trẻ tái hiện lại trong
khi chơi. Việc giáo dục kỹ năng phòng tránh tai nạn thương tích cho trẻ thông qua trò
chơi sẽ được trẻ ghi nhớ rất nhanh và định hình ngay trong ý thức, việc làm của trẻ.
VD : + Ở góc phân vai với trò chơi “ gia đình”, tôi giúp trẻ hình thành thói quen pha
sữa cho em bé xong phải cất gọn phích nước, để tránh bị bỏng.
- Trò chơi “ Nấu ăn” tôi nhắc trẻ phải dùng lót tay khi bắc nồi từ trên bếp xuống
+ Ở góc thiên nhiên tôi lưu ý để trẻ biết phải khóa vòi nước sau khi sử dụng , cất dụng
cụ làm vườn cẩn thận để tránh bị chảy máu.
+ Khi cho trẻ ra hoạt động ngoài trời, qua việc trò chuyện quan sát đu quay, tôi giúp trẻ
nhận biết được một số nguyên nhân gây ngã, gây tai nạn và biết cách phòng tránh nguy
cơ gây ngã.
Trịnh Thị Lan Ngọc Trường MN Thượng Cốc
2
3
Một số biện pháp giáo dục kỹ năng phòng tránh tai nạn thương tích cho trẻ 24-36 tháng
- Vì sao mà bé ngã khi ngồi trên đu quay? ( không bám chắc, đùa nghịch, xô đẩy
bạn…)
- Khi ngồi trên đu quay chẳng may bị ngã bé cần làm gì?( Nằm yên, chờ đu quay
dừng hẳn mới ngồi dậy để tránh đu quay đập vào đầu, bạn khác chạy đi báo với cô…)
- Bé làm gì để phòng tránh ngã? ( Không xô đẩy bạn khi ngồi trên đu quay, nắm chắc
tay cầm…)
• Hoạt động vệ sinh cá nhân
Khi thực hiện vệ sinh cá nhân cho trẻ, tôi giải thích cho trẻ hiểu nền nhà tắm, nhà vệ sinh
rất trơn, trẻ có thể bị ngã khi chạy nhảy trong nhà vệ sinh, nhà tắm, trẻ có thể bị bỏng khi
vặn vòi nước không đúng cách nếu nhà dùng bình nóng lạnh…Cũng qua đó, tôi giúp trẻ
nhận ra rằng trẻ cần nhờ người lớn giúp khi muốn vào nhà vệ sinh, nếu không có ai ở nhà
con hãy tìm dép để đi vào chứ không đi chân không. Và tuyệt đối đừng vặn nước ở những
vòi mà con không chắc là có nước nóng hay không…
Nền nhà vệ sinh có nước nên trơn, dễ ngã
• Thông qua giờ ăn, giờ ngủ trưa
Trịnh Thị Lan Ngọc Trường MN Thượng Cốc
2
3
Một số biện pháp giáo dục kỹ năng phòng tránh tai nạn thương tích cho trẻ 24-36 tháng
Trước giờ ăn, ngoài việc tạo bầu không khí vui vẻ để kích thích trẻ ăn hết xuất, tôi còn
giúp trẻ thấy những mối nguy hiểm sẽ xảy ra cho trẻ nếu trẻ vừa ăn vừa cười nói, nếu trẻ ăn
hay uống quá nhanh, hoặc khi vừa ăn xong mà trẻ chạy nhảy đùa nghịch…
Ở giờ ngủ trưa, tôi giải thích cho trẻ hiểu nếu trẻ không cởi bỏ khăn quàng cổ trước khi
ngủ thì trẻ có thể bị ngạt trong khi ngủ? Hoặc nếu trẻ nằm úp mặt xuống gối hay lấy gối đè
lên mặt bạn thì chuyện gì sẽ xảy ra?
• Hoạt động chiều
Với đặc điểm nhận thức của trẻ là tư duy trực quan hình tượng nên nếu chỉ dừng lại ở
việc giảng giải cho trẻ thôi thì sẽ không thực sự hiệu quả Chính vì vậy sau khi ôn bài buổi
chiều tôi thường tạo một số tình huống nhỏ cho trẻ trải nghiệm nhằm củng cố kỹ năng
phòng tránh tai nạn thương tích ở trẻ.
VD : - Đổ các khối gỗ đồ chơi ra sàn lớp, yêu cầu trẻ đi chân không vào lớp. Trẻ đã biết đi
từng bước một, tránh dẫm lên các khối để khỏi bị ngã và đau chân. Đồng thời nhặt khối để
gọn lại một chỗ.
Trẻ không giẫm lên khối và cũng nhau nhặt khối gọn lại
Trịnh Thị Lan Ngọc Trường MN Thượng Cốc
2
3
Một số biện pháp giáo dục kỹ năng phòng tránh tai nạn thương tích cho trẻ 24-36 tháng
Việc trải nghiệm tình huống thường xuyên đã giúp trẻ phát triển kỹ năng suy đoán, nhận
biết mối nguy hiểm, trên cơ sở đó áp dụng những kiến thức ,kinh nghiệm mình đã có để
tìm ra cách giải quyết vấn đề . Từ đó trẻ có thể vận dụng với những tình huống khác
trong thực tế hàng ngày mà trẻ gặp . Nó góp phần hình thành và củng cố cho trẻ những
kinh nghiệm, những kỹ năng bảo vệ mình trong cuộc sống sau này.
• Thông qua hoạt động đón, trả trẻ
Tận dụng khoảng thời gian ngắn trong giờ đón trẻ, tôi đưa ra cho trẻ những câu hỏi tình
huống để trẻ thảo luận và cùng nhau tìm cách giải quyết vấn đề
- “Nếu con đang ngồi chơi một mình mà tự nhiên thấy nhà tối om, con sẽ làm như thế
nào?” .
Việc con nên làm là con ngồi yên tại chỗ, sau đó gọi bố mẹ thật to. Và con không nên đi
lại trong nhà lúc tối tăm, vì như thế con rất dễ bị vấp ngã.
- “Nếu con nhìn thấy ấm điện đun nước đang bốc khói và kêu inh ỏi, con sẽ làm như
thế nào”?
Tuyệt đối không lại gần, con hãy đi tìm người lớn đến giúp. Con không nên lại gần vì như
vậy, con rất dễ bị điện giật, hoặc bị nước nóng tràn ra làm bỏng người.
Việc trẻ suy nghĩ, thảo luận và cùng cô đưa ra phương án tối ưu để xử lý trước những tình
huống cụ thể thường gặp giúp trẻ có sự tư duy logic, phát triển ngôn ngữ và khả năng diễn
đạt bằng lời của mình. Kinh nghiệm ứng phó trước nguy cơ gây nguy hiểm cũng được trẻ
hiểu và tiếp thu dễ dàng.
Ở giờ trả trẻ, tôi thường cùng trẻ quan sát xem các bạn đã ngồi trên xe đạp, xe máy khi bố
mẹ đến đón như thế nào? Ngồi như vậy có an toàn không? Các bạn có đội mũ bảo hiểm
không? Nếu bố mẹ đón con bằng xe đạp hoặc xe máy, thì con sẽ ngồi như thế nào? Nếu đi
bộ cùng bố mẹ thì con nên như thế nào ( Không chạy, nắm chặt tay bố mẹ, đi ở lề đường…)
Trịnh Thị Lan Ngọc Trường MN Thượng Cốc
2
3
Một số biện pháp giáo dục kỹ năng phòng tránh tai nạn thương tích cho trẻ 24-36 tháng
Qua mỗi lần quan sát hoặc trò chuyện cùng trẻ, việc lắng nghe ý kiến của trẻ giúp tôi nhận
ra lý do hành động phản ứng của trẻ trong mỗi tình huống. Trên cơ sở đó tôi giải thích cho
trẻ hiểu rõ vấn đề, đồng thời khẳng định với trẻ việc nên làm và không nên làm trong tình
huống đó để có thể bảo vệ bản thân mình an toàn.
Tóm lại, cần giáo dục kỹ năng phòng tránh tai nạn thương tích cho trẻ mọi lúc mọi nơi,
đảm bảo tính liên tục để trở thành thói quen, phản xạ của trẻ. Tuy nhiên không nên lạm
dụng tích hợp quá nhiều sẽ làm ảnh hưởng đến kết quả của hoạt động chính cũng như sẽ
gây tâm lý nặng nề cho trẻ khi tham ra vào các hoạt động đó.
3/ BIỆN PHÁP 3 : PHỐI HỢP VỚI PHỤ HUYNH
Việc hình thành kỹ năng phòng tránh tai nạn thương tích cho trẻ không phải là chuyện một
sớm một chiều mà là cả một quá trình. Chính vì vậy, nếu chỉ dạy trẻ kỹ năng phòng tránh
tai nạn thương tích ở trường mầm non thôi thì chưa đủ, mà trẻ cần được rèn luyện đều đặn
ở nhà. Môi trường gia đình thường mang đến cho trẻ nhiều trải nghiệm và ảnh hưởng lớn
đến quá trình hình thành kỹ năng phòng tránh tai nạn thương tích ở trẻ. Tuy nhiên, nhiều
phụ huynh cho rằng con mình còn quá bé để hiểu được những điều đó cũng như tin rằng
mình có thể bảo vệ con mọi lúc mọi nơi.
Để xóa đi suy nghĩ chủ quan này của phụ huynh, tôi đã nỗ nực làm tốt công tác tuyên
truyền. Cụ thể:
+ Thông qua giờ đón trẻ: Tôi trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khoẻ, nguyên nhân
và cách phòng tránh một số tai nạn thương tích thường gặp ở trẻ, nhằm giúp họ nhận ra
tầm quan trọng của việc giáo dục kỹ năng phòng tránh tai nạn thương tích cho trẻ ngay từ
khi còn nhỏ.
+ Thông qua bảng tuyên truyền với phụ huynh: Bảng được thiết kế đẹp, kích thước to rõ,
các phụ huynh có thể đọc, quan sát theo dõi dễ dàng. Đây là nơi trao đổi thông tin với phụ
huynh rất hiệu quả. Theo từng chủ đề, tôi đánh máy nội dung giáo dục kỹ năng phòng tránh
tai nạn thương tích cho trẻ mà cô đang dạy trẻ ở trên lớp, để phụ huynh tham khảo.
Trịnh Thị Lan Ngọc Trường MN Thượng Cốc
2
3
Một số biện pháp giáo dục kỹ năng phòng tránh tai nạn thương tích cho trẻ 24-36 tháng
Ví dụ :
Ở chủ điểm “Bé và gia đình” tôi ghi nội dung lồng ghép giáo dục kỹ năng sống cho
trẻ như sau:
- Tuần 1 : Phòng tránh tai nạn thương tích do bỏng lửa ( lại gần bếp)
- Tuần 2: Phòng tránh tai nạn thương tích do bỏng nước sôi ( phích nước, canh nóng)
- Tuần 3 : Phòng tránh tai nạn thương tích do đồ vật sắc nhọn ( dao, kéo)…
+ Thông qua các buổi họp phụ huynh, tôi chủ động lồng ghép nội dung giáo dục kỹ năng
sống cho trẻ đến các bậc phụ huynh. Các phụ huynh đã tiếp nhận thông tin một cách đồng
bộ, không gò bó, gượng ép.
Trịnh Thị Lan Ngọc Trường MN Thượng Cốc
2
3
Một số biện pháp giáo dục kỹ năng phòng tránh tai nạn thương tích cho trẻ 24-36 tháng
Trao đổi với phụ huynh
+Thông qua một số tình huống không an toàn với trẻ trong thực tế được tôi chủ động xây
dựng lại và mời phụ huynh kín đáo quan sát biểu hiện của con em mình.
VD : Tôi vờ bỏ quên ấm đun nước không cắm điện và không chứa nước trước mặt trẻ. Trẻ
đã xúm lại rồi rủ nhau vào nhà vệ sinh lấy nước để cắm điện…Ngay lập tức, tôi cùng phụ
huynh quay trở lại lớp giải thích cho trẻ hiểu rằng trẻ có thể bị điện giật nếu trẻ tự mình
cắm nước uống, trẻ có thể bị ngã khi vào nhà vệ sinh một mình…
Qua một số hình thức tuyên truyền và một vài tình huống thực tế tận mắt chứng kiến đã
làm thay đổi suy nghĩ cơ bản từ phía phụ huynh. Phụ huynh đã nhận thấy sự thiết thực và
tầm quan trọng của việc dạy kỹ năng phòng tránh tai nạn thương tích cho trẻ nên tích cực
phối hợp với giáo viên để giáo dục trẻ.
Trịnh Thị Lan Ngọc Trường MN Thượng Cốc
2
3
Một số biện pháp giáo dục kỹ năng phòng tránh tai nạn thương tích cho trẻ 24-36 tháng
Bản chất việc hình thành kỹ năng phòng tránh tai nạn thương tích cho trẻ không chỉ dừng
lại ở nhận thức, mà nó còn bao gồm cả việc bắt chước những hành động đúng, nên làm
trong thời điểm nào đó. Đồng tình với quan điểm này của tôi nên dù trong bất cứ hoàn cảnh
nào, tôi và phụ huynh đều cố gắng làm gương cho trẻ từ việc nhỏ nhất.
VD : Dùng lót tay khi bắc xoong nồi trên bếp nóng, đội mũ bảo hiểm khi đi xe máy, rửa
sạch và gọt hoa quả trước khi ăn …
Thay vì la mắng, cấm đoán trẻ như trước, phụ huynh đã giải thích hoặc đưa ra các tình
huống cụ thể trong thực tế giúp trẻ hiểu tại sao không được làm như thế? Nếu xảy ra thì sẽ
phải làm như thế nào ?
Tôi và phụ huynh cũng thường xuyên trao đổi với nhau về những tình huống không an
toàn mà trẻ vô tình gặp phải hoặc những hoàn cảnh được người lớn tạo ra nhằm giúp trẻ
học cách ứng phó. Đồng thời cùng nhau thống nhất cách giáo dục trẻ trong những tình
huống như vậy.
Những chuyển biến tích cực trong nhận thức và sự phối hợp chặt chẽ của phụ huynh đã
tạo điều kiện cho tôi nâng cao hiệu quả giáo dục kỹ năng phòng tránh tai nạn thương tích
cho trẻ.
Bằng những biện pháp thiết thực trên, việc giáo dục kỹ năng phòng tránh tai nạn cho trẻ
24-36 tháng trong năm học 2013-2014 thực sự đạt kết quả cao ở cô và trẻ.
PHẦN C. KẾT QUẢ THỰC HIỆN – BÀI HỌC KINH NGIỆM
1. Kết quả đối chứng
a. Với cô
Trịnh Thị Lan Ngọc Trường MN Thượng Cốc
2
3
Một số biện pháp giáo dục kỹ năng phòng tránh tai nạn thương tích cho trẻ 24-36 tháng
CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC
KỸ NĂNG PHÒNG
TRÁNH TAI NẠN
THƯƠNG TÍCH CHO TRẺ
KẾT QUẢ
ĐẦU NĂM CUỐI NĂM TĂNG
%
GIẢM
%
Số
lượng
Tỷ lệ
%
Số
lượng
Tỷ lệ
%
TỐT
0 0 3 60 60
KHÁ
1 20 2 40 20
ĐẠT YÊU CẦU
4 80 0 0 80
KHÔNG ĐẠT YÊU CẦU
0 0 0 0
Nhìn vào bảng điều tra có kết quả đối chứng cho thấy việc giáo dục kỹ năng phòng tránh
tai nạn thương tích cho trẻ đã hiệu quả hơn rất nhiều, chất lượng giáo dục kỹ năng
phòng tránh tai nạn thương tích qua các hoạt động của cô hầu hết là đạt loại tốt và khá.
b. Với trẻ
TIÊU CHÍ
KẾT QUẢ TRÊN TRẺ
ĐẠT
TĂNG
%
CHƯA ĐẠT
GIẢM
%
ĐẦU
NĂM
CUỐI
NĂM
ĐẦU
NĂM
CUỐI
NĂM
Số
lượng
%
Số
lượng
%
Số
lượng
%
Số
lượng
%
Nhận ra các đồ vật, địa điểm có
thể gây nguy hiểm
6 = 24% 23=92% 68 19=76% 2=8% 68
Biết tránh xa các mối nguy
hiểm
5=20% 22=88% 68 20=80% 3=12% 68
Bình tĩnh, biết tìm kiếm sự giúp
đỡ của người lớn
2=8% 16=64% 56 23=92% 9=36% 56
Số lượng trẻ hình thành kỹ năng phòng tránh tai nạn thương tích tăng cao rõ rệt. Hầu hết
trẻ đã biết nhận ra và tránh xa các mối nguy hiểm,biết tìm kiếm sự giúp đỡ của người
lớn để giúp bản thân mình an toàn.
c. Với phụ huynh
Trịnh Thị Lan Ngọc Trường MN Thượng Cốc
2
3
Một số biện pháp giáo dục kỹ năng phòng tránh tai nạn thương tích cho trẻ 24-36 tháng
Nhận thức rõ tầm quan trọng của kỹ năng phòng tránh tai nạn thương tích đối với trẻ nhỏ,
đồng thời tích cực phối hợp với giáo viên trong việc giáo dục kỹ năng cho trẻ.
2. Bài học kinh nghiệm
Từ việc làm cụ thể và kết quả đạt được, tôi rút ra một số kinh nghiệm sau:
- Giáo viên cần có kế hoạch cho việc giáo dục kỹ năng phòng tránh tai nạn thương tích
cho trẻ . Đồng thời phải xây dựng những tình huống cụ thể cho trẻ trải nghiệm. Việc
lựa chọn các tình huống dạy trẻ phải gần gũi, thiết thực với cuộc sống của trẻ, phù
hợp với khả năng của trẻ, tạo điều kiện cho trẻ vận dụng kiến thức đã học vào giải
quyết các vấn đề thực tiễn trong cuộc sống hàng ngày.
- Việc tổ chức các hoạt động giáo dục cho trẻ phải lấy trẻ làm trung tâm, khuyến khích
sự tích cực ở trẻ. Lắng nghe ý kiến của trẻ, trên cơ sở đó cùng trẻ đúc kết những kinh
nghiệm xử lý tình huống tối ưu nhất trong từng trường hợp.
- Dạy kỹ năng phòng tránh tai nạn thương tích cho trẻ ở mọi lúc mọi nơi .Tận dụng tối
đa các tình huống thông qua các hình thức nghệ thuật để giáo dục trẻ.
- Luôn kết hợp giữa gia đình và nhà trường để giúp trẻ tiếp cận và lĩnh hội các kỹ năng
cơ bản một cách tốt nhất, và hiệu quả nhất.
PHẦN D. KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ
1. Kết luận
Sau một năm thực hiện đề tài “ Một số biện pháp giáo dục kỹ năng phòng tránh tai nạn
thương tích cho trẻ 24-36 tháng”, tôi thấy khả năng ứng phó trước các nguy cơ không an
toàn của trẻ nâng cao rõ rệt. Ở lớp tôi đã không còn tình trạng trẻ bị ngã do chạy nhảy, va
đập, bị chó cắn, bị đứt tay…Bên cạnh đó ý thức tránh xa các đồ vật, địa điểm không an toàn
của trẻ cũng được hình thành.
Trịnh Thị Lan Ngọc Trường MN Thượng Cốc
2
3
Một số biện pháp giáo dục kỹ năng phòng tránh tai nạn thương tích cho trẻ 24-36 tháng
Bản thân tôi cũng có thêm những kỹ năng sống và làm việc vô cùng quý giá, điều này
giúp tôi thực hiện tốt hơn việc giáo dục kỹ năng phòng tránh tai nạn thương tích nói riêng
và kỹ năng sống cho trẻ nói chung.
2. Kiến nghị
Đề nghị các cấp các ngành có liên quan mở những lớp học về kỹ năng sống dành cho giáo
viên, các kỹ năng cần thiết dạy trẻ theo từng độ tuổi và cách lồng ghép vào tiết học cho tất
cả các giáo viên được tham gia học tập.
Đưa ra những tiêu chí cụ thể giúp giáo viên có thể đánh giá được mức độ nhận thức và
khả năng vận dụng kỹ năng sống của trẻ, trên cơ sở đó tìm ra những biện pháp giảng dạy
phù hợp với trẻ
Đầu tư xây dựng những môi trường học tập thân thiện với trẻ, tạo cho trẻ những không
gian vui chơi an toàn ngay tại trường.
Trên đây là “ Một số biện pháp giáo dục kỹ năng phòng tránh tai nạn thương tích
cho trẻ 24-36 tháng” tại trường mầm non Thượng Cốc. Rất mong nhận được sự đóng góp
ý kiến của đồng nghiệp và cơ quan cấp trên.
Tôi xin chân thành cảm ơn!
Thượng Cốc, ngày 16 tháng 4 năm 2014
Tác giả

Trịnh Thị Lan Ngọc
Trịnh Thị Lan Ngọc Trường MN Thượng Cốc
2
3
Một số biện pháp giáo dục kỹ năng phòng tránh tai nạn thương tích cho trẻ 24-36 tháng
Ý KIẾN ĐÁNH GIÁ XÊP LOẠI CỦA HỘI ĐỒNG CƠ SỞ
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
Ngày tháng năm 2014
Chủ tịch hội đồng

ĐÁNH GIÁ XẾP LOẠI CỦA HỘI ĐỒNG KHOA HỌC NGÀNH GIÁO DỤC ĐÀO
TẠO HUYỆN PHÚC THỌ
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
Ngày tháng năm 2014
Chủ tịch hội đồng
Trịnh Thị Lan Ngọc Trường MN Thượng Cốc
2
3
Một số biện pháp giáo dục kỹ năng phòng tránh tai nạn thương tích cho trẻ 24-36 tháng
Trịnh Thị Lan Ngọc Trường MN Thượng Cốc

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×