Tải bản đầy đủ

bài giảng âm nhạc 8 bài 1 antt nhạc sĩ trần hoàn và bài hát mùa xuân nho nhỏ

* ÔN TẬP BÀI HÁT: “Mùa thu ngày khai trường ! ”
* ÔN TẬP TẬP ĐỌC NHẠC : TĐN số 1.
* ÂM NHẠC THƯỜNG THỨC : Nhạc Sĩ Trần Hoàn
và bài hát một “Mùa xuân nho nhỏ”.
I. ÔN TẬP BÀI HÁT :
MÙA THU NGÀY KHAI TRƯỜNG
- Nghe bài hát mẫu.
- Luyện thanh
Nô na.
- Hát hoàn chỉnh bài hát. Chú ý sắc
thái.
- Đọc thang âm Cdur
- Đọc và ghép lời hoàn chỉnh bài TĐN,
chú ý các ký hiệu âm nhạc : Dấu nhắc
lại và dấu luyến.
II. ÔN TẬP TẬP ĐỌC NHẠC :
? Nhắc lại các ký hiệu âm nhạc có trong
bài ?
II. ÔN TẬP TẬP ĐỌC NHẠC :
III. ÂM NHẠC THƯỜNG THỨC : NHẠC SĨ TRẦN HOÀN VÀ
BÀI HÁT “MỘT MÙA XUÂN NHO NHỎ”

1. Nhạc sĩ Trần Hoàn : (1928 -
2003).
- Tên khai sinh là Nguyễn Tăng
Hích.
- Quê ở Hải Lăng, Quảng Trị.
- Là tác giả của nhiều ca khúc nổi
tiếng như : Lời Bác dặn trước lúc
đi xa, Giữa Mạc Tư Khoa nghe câu
hò ví dặm, thăm bến nhà rồng, Lời
người ra đi, Sơn nữ ca,
III. ÂM NHẠC THƯỜNG THỨC : NHẠC SĨ TRẦN HOÀN VÀ
BÀI HÁT “MỘT MÙA XUÂN NHO NHỎ”
2. Bài hát “Một mùa xuân nho nhỏ” - Được ông
phổ nhạc từ bài thơ của nhà thơ Thanh Hải.
Bài thơ Một mựa xuõn nho nhỏ được Thanh
Hải sỏng tỏc trờn giường bệnh trong bệnh viện
Trung ương Huế những ngày cuối cựng của
cuộc đời. Đú là những ngày thỏng 12 năm
1980. Bài thơ là chỳt tõm sự, chiờm nghiệm
của một nhà thơ đó dõng trọn cuộc đời cho sự
nghiệp cỏch mạng giải phúng dõn tộc.
III. ÂM NHẠC THƯỜNG THỨC : NHẠC SĨ TRẦN HOÀN VÀ
BÀI HÁT “MỘT MÙA XUÂN NHO NHỎ”
Là bạn thân của Thanh Hải, nhạc sĩ Trần Hoàn đã ngay lập tức
phổ nhạc bài thơ khi nhà thơ vừa hoàn thành và nhanh chóng
đến với thính giả. Nhạc sĩ đã tìm được một bài thơ sâu sắc với
tứ thơ hay, giàu sức thuyết phục: mỗi người chúng ta hãy
khiêm nhường, đóng góp chút gì bé nhỏ để góp phần làm nên
cuộc đời tươi đẹp, hãy hòa cùng mọi người, hãy sẻ chia với
đồng loại, chớ ồn ào, phô trương, chớ chỉ thấy mình, hãy "làm
con chim hót, làm một nhành hoa, một nốt trầm xao xuyến" để
"biến trong hòa ca".
- Ông được nhà nước truy tặng giải thưởng Hồ Chí Minh về
văn học nghệ thuật.
1. Nhạc sĩ Trần Hoàn tên thật là gì?
d. Lời ru trên nương
e. Thăm bến nhà rồng.
f. Bóng cây kơ-nia.
2. Trần Hoàn đã sáng tác những ca khúc
nào ? (đánh dấu x)
Nguyễn Tăng Hích
b. Lời Bác dặn trước lúc đi xa
a. Lời người ra đi
c. Sơn nữ ca
d. Lời ru trên nương
e. Thăm bến nhà rồng.
f. Bóng cây kơ-nia.
2. Trần Hoàn đã sáng tác những ca khúc
nào ? (đánh dấu x)
a. Lời người ra đi c. Sơn nữ ca
b. Lời Bác dặn trước lúc đi xa

x
x
x
x
x
* Hát thuần thục bài hát Mùa thu ngày khai trường
và đọc đúng bài TĐN số 1.
* Kể tên một vài bài hát của nhạc sĩ Trần Hoàn.
Bài tập về nhà :

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×