Tải bản đầy đủ

skkn ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác chủ nhiệm ở lớp 42 trường tiểu học hùng vương

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM

ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG
TIN VÀO CÔNG TÁC CHỦ
NHIỆM Ở LỚP 4/2 TRƯỜNG TIỂU
HỌC HÙNG VƯƠNG
I. Tên đề tài:
ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
VÀO CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM Ở LỚP 4/2
TRƯỜNG TIỂU HỌC HÙNG VƯƠNG

II. Đặt vấn đề:
Xã hội càng phát triển thì nhu cầu của con người ngày càng cao. Từ
xưa con người trao đổi, giao tiếp với nhau bằng cử chỉ, thái độ, ký hiệu rồi
ngôn ngữ được hình thành và phát triển. Ngày nay được thuận lợi hơn là
nhờ sự phát triển không ngừng của loài người đã phát minh ra những
thành tựu khoa học mang lại nhiều lợi ích cho chính họ. Trong đó, khoa

học công nghệ thông tin rất tiện ích cho con người thông qua các hoạt
động trong xã hội như: thông tin trao đổi dữ liệu nhanh, chính xác; thanh
toán cước phí trong các dịch vụ; tra cứu thông tin nhanh giúp cho người
làm công tác văn phòng làm việc có hiệu quả khi muốn trình bày một báo
cáo hay thực hiện cuộc giao dịch bằng thư điện tử…
Sở hữu một website cá nhân nghĩa là vượt lên trên những kênh liên
lạc truyền thống. Đây là một phương tiện thông tin liên lạc hiệu quả nhất
để bày tỏ những quan điểm của tất cả mọi người hay những nỗ lực sáng
tạo. Một website có thể là bức chân dung thực sự bày tỏ những ý kiến của
mình, chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm, kế hoạch, lòng nhiệt tình, của
mỗi người trong suốt 24 giờ mỗi ngày.
Chính vì lí do đó, tôi thiết nghĩ rằng nếu mỗi giáo viên có một
website riêng cho mình thì sẽ có nhiều thuận lợi hơn trong việc dạy học
của mình nói chung và đặc biệt là công tác chủ nhiệm nói riêng sẽ có
những bước khởi sắc đáng kể. Việc thuận lợi đầu tiên là tiết kiệm được
một khối lượng lớn thời gian, kinh tế trong việc trao đổi với phụ huynh về
công tác giáo dục, học tập của từng học sinh. Mặc khác, giáo viên có một
công cụ để thu hút, vận động phụ huynh cùng tham gia với mình trong
công tác chủ nhiệm. Với đặc thù của lớp tôi chủ nhiệm trong các năm qua
là một lớp bán trú, phụ huynh đa số là cán bộ viên chức (cơ hội tiếp cận
với công nghệ thông tin rất cao), các em được tham gia học tin học từ lớp
3 nên khả năng sử dụng máy tính rất thành thạo, phòng máy của nhà
trường được kết nối Internet 100%,
Xuất phát từ nhu cầu thực tế của giáo viên cộng với việc phát triển kĩ
năng tin học của giáo viên được PGD tập huấn, tôi mạnh dạn xây dựng
việc thiết kế hồ sơ chủ nhiệm trên trang Web cá nhân của mình, việc thiết
kế hồ sơ này đã giúp cho tôi quản lý lớp học một cách dễ dàng, khoa học,
việc cập nhật thông tin: điểm hằng tháng, điểm kiểm tra định kỳ, kế hoạch
hằng tháng, thông báo, thực đơn bán trú, đều dễ dàng.
Tất cả những điều tôi vừa trình bày tưởng chừng như là điều mà giáo
viên chủ nhiệm khó có thể thực hiện mà phải là một chuyên gia vi tính và
phải tốn tiền để trả phí hàng tháng cho dịch vụ thiết kế trên trang web.
Thật ra, chúng ta chỉ cần có kiến thức về tin học và một chiếc vi tính (máy
laptop thì càng tốt rất thuận tiện cho giáo viên ).
Năm học này, tôi mạnh dạn tiếp tục chia sẻ với các anh chị đồng
nghiệp đề tài "Ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác chủ nhiệm ở
lớp 4/2 trường Tiểu học Hùng Vương". Với đề tài này tôi đã nghiên cứu
và thực hiện thành công tại lớp 4/1(2010-2011); 4/2 (2011-2012) thuộc
Trường Tiểu học Hùng Vương – TP Tam Kỳ - Tỉnh Quảng Nam và được
Hội đồng khoa học Phòng GD&ĐT thành phố Tam Kỳ xếp loại B; năm


học 2012-2013 tiếp tục tôi áp dụng và bổ sung để thực hiện đề tài này cho
lớp 4/2 thuộc Trường Tiểu học Hùng Vương – TP Tam Kỳ - Tỉnh Quảng
Nam .
Thiết kế trên trang web (http://www.violet.vn/thuyhang76), mong
nhận được ý kiến đóng góp, chia sẻ để tất cả giáo viên chúng ta có một
công cụ hỗ trợ góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy và công tác chủ
nhiệm lớp.III. Cơ sở lý luận:
Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH của
Ban chấp hành TW Đảng khoá XI đã có định hướng cho phát triển giáo
dục "Phát triển giáo dục và đào tạo cùng với phát triển khoa học và công
nghệ là quốc sách hàng đầu; đầu tư cho giáo dục và đào tạo là đầu tư
phát triển”. Nhà nước đã có Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10 tháng
4 năm 2007 của Chính phủ về ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ
quan Nhà nước; Chỉ thị số 55/2008/CT-BGDĐT ngày 30/9/2008 của Bộ
trưởng Bộ GDĐT về tăng cường giảng dạy, đào tạo và ứng dụng công
nghệ thông tin trong ngành giáo dục giai đoạn 2008-2012; Quyết định số
698/QĐ-TTg ngày 1/6/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt
Kế hoạch tổng thể phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin đến năm
2015 và định hướng đến năm 2020, tất cả các văn bản này nhằm quán
triệt tinh thần công tác ứng dụng CNTT là công tác thường xuyên và lâu
dài của ngành giáo dục, tiếp tục phát huy các kết quả đạt được trong các
năm qua từng bước hội nhập với nền CNTT của thế giới.
Bên cạnh đó để con người Việt Nam nhanh chóng tiếp cận nền
khoa học hiện đại tiên tiến của thế giới và để mỗi học sinh, mỗi phụ
huynh học sinh nắm bắt được những gì liên quan đến bản thân và người
thân của họ một cách nhanh nhất và hiệu quả nhất, thì cần phải thực hiện
đổi mới cách trao đổi thông tin-liên lạc với nhau bằng những phương tiện
hiện đại mà những thành tựu khoa học đã mang lại: trao đổi trực tuyến,
điện thoại, email, Với sự thay đổi này chắc chắn sẽ đem lại hiệu quả cao
trong công việc của mỗi giáo viên.
Vì vậy chúng ta cần phải quan tâm đặc biệt đến việc ứng dụng công
nghệ thông tin trong trường học như đúng tinh thần công văn
4987/BGDĐT-CNTT ngày 02 tháng 8 năm 2012 về hướng dẫn việc triển
khai nhiệm vụ CNTT cho năm học 2012- 2013 của Bộ trưởng Bộ giáo dục
đào tạo đã đề ra.
IV. Cơ sở thực tiễn:
Trong các năm học trước công tác chủ nhiệm lớp là một việc rất vất
vả và tốn nhiều thời gian của người giáo viên chủ nhiệm như tôi, đặc biệt
là khi đến các kỳ thi hay có thay đổi gì trong các hoạt động của lớp. Đối
với các đối tượng học sinh cá biệt, học sinh yếu kém thì việc liên hệ với
phụ huynh học sinh là rất khó khăn và là điều rất tế nhị. Do vậy, với nhiều
yếu tố trên đã ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng học tập của lớp, mặc khác
các phong trào đem lại hiệu quả chưa cao. Tuy nhiên, khi tôi áp dụng đề
tài này cho các lớp tôi chủ nhiệm thì kết quả đánh giá xếp loại học sinh và
kết quả công tác chủ nhiệm mang lại rất cao vào cuối năm. Cụ thể như
sau:

NĂM HỌC 2010-2011
Khảo sát chất lượng đầu năm
MÔN GIỎI KHÁ TRUNG BÌNH

YẾU
SL TL SL TL SL TL SL TL
Toán 9 25,7%

14 40% 10 28,6% 2 5,7%
Tiếng Việt 17 48,6%

12 34,3%

6 17,1%
Kết quả chất lượng cuối năm
MÔN GIỎI KHÁ TRUNG BÌNH

YẾU
SL TL SL TL SL TL SL TL
Toán 32 91,4%

03 8,6%
Tiếng Việt 31 88,6%

04 11,4%


Khoa học 35 100%
LS, ĐL 35 100%
Lớp chủ nhiệm đạt lớp xuất sắc nhất khối 4

NĂM HỌC 2011-2012
Khảo sát chất lượng đầu năm
MÔN GIỎI KHÁ TRUNG BÌNH

YẾU
SL TL SL TL SL TL SL TL
Toán 10 31,2%

5 15,6%

12 37,5% 5 15,8%

Tiếng Việt 12 37,5%

3 9,2% 12 37,5% 5 15,8%

Kết quả chất lượng cuối năm
MÔN GIỎI KHÁ TRUNG BÌNH

YẾU
SL TL SL TL SL TL SL TL
Toán 28 90,3%

03 9,7%
Tiếng Việt 29 93,5%

02 6,5%
Khoa học 29 93,5%

02 6,5%
LS, ĐL 29 93,5%

02 6,5%
Lớp chủ nhiệm đạt lớp xuất sắc nhất khối 4

Với thành công của đề tài vào năm học 2010-2011, 2011-2012 (đều
xếp loại B cấp thành phố); năm học 2012-2013 tôi tiếp tục nghiên cứu và
áp dụng cho lớp 4/2 (lớp tôi đang chủ nhiệm).
Khảo chất lượng đầu năm (2012-2013) kết quả như sau:

MÔN GIỎI KHÁ TRUNG BÌNH

YẾU
SL TL SL TL SL TL SL TL
Toán 15 29,4%

5 14,7%

14 41,2% 5 14,7%

Tiếng Việt 10 35,3%

3 8,8% 14 41,2% 5 14,7%


Việc ƯDCNTT trong công tác chủ nhiệm lớp từ trước đến nay chưa
có giáo viên nào thực hiện nên tôi đã mạnh dạn nghiên cứu với những
bước đi ban đầu đầy hiệu quả. Ngay từ các năm học trước tôi đã đầu tư để
từng bước thực hiện được đề tài của mình với những yêu cầu sau: Hoàn
thành trình độ Tin học văn phòng, biết sử dụng máy vi tính và các đồ
dùng dạy học hiện đại; giáo viên tích cực với việc ứng dụng CNTT trong
làm đồ dùng dạy học và soạn giáo án điện tử, điều đó đã được đánh giá
bằng chất lượng của giáo viên qua việc tham gia các hội thi do PGD và
nhà trường tổ chức; bản thân giáo viên thường xuyên tự học và bồi dưỡng
thêm kiến thức Tin học cho mình: qua tài liệu tham khảo, sách báo, qua
bạn đồng nghiệp… Giáo viên đã có máy tính xách tay cá nhân được nối
mạng Internet; 75% gia đình học sinh trong lớp có máy tính và cũng được
nối mạng (kể cả sử dụng 3G); giáo viên đã xây dựng được trang Web cá
nhân và đã liên kết được với trang Web của nhà trường; bản thân giáo
viên luôn nhận được sự quan tâm, khuyến khích của lãnh đạo nhà trường
và sự hỗ trợ tích cực của phụ huynh học sinh; mặc khác học sinh đã được
tiếp xúc với các CNTT trong cuộc sống như: ti vi, đài, máy tính… trong
gia đình và nhà trường, Với việc thiết kế này, những thông tin chủ
nhiệm của lớp tôi không chỉ dừng lại trong phạm vi lớp học mà là một
trang web cho bất cứ ai khi truy cập vào địa chỉ trang web của tôi đều có
thể biết được những diễn biến ở lớp tôi chủ nhiệm. Điều đặc biệt là nhờ
trang web này phụ huynh cộng tác với tôi về thông tin của con họ, họ có
thể biết về: học tập, kết quả thi, thông báo của lớp, lịch báo giảng, tài liệu
tham khảo để giúp HS học tập ở nhà, điểm số và nhận xét hàng tháng trao
đổi thông tin với giáo viên chủ nhiệm một cách dễ dàng,
Mặc khác, trong quá trình thực hiện lặp lại các biện pháp hiệu quả ở
đề tài năm học 2010-2011, 2011-2012 tôi đã nhận thấy rằng có một số
biện pháp cần phải thay đổi, đồng thời cần bổ sung thêm một số biện pháp
cho phù hợp với tình hình ƯDCNTT ngày càng hiện đại và theo nhu cầu
ngày càng cao của đa số phụ huynh hiện nay.
V. Nội dung nghiên cứu:
Tất cả những biện pháp tôi đã sử dụng trong đề tài 2010-2011, 2011-
2012 đến năm học 2012-2013 tôi vẫn sử dụng lại và có những điều chỉnh,
bổ sung cho phù hợp với tình hình đối tượng từng năm học.
1. Biện pháp 1: Tạo trang Web cá nhân
1.1 Thiết kế giao diện chính (thực hiện trong đề tài 2010-2011)
Vào Google / gõ nội dung violet.vn / trang cá nhân / tạo trang Web cá
nhân.

Sau khi chọn Tạo trang Web cá nhân bạn ghi đầy đủ tất cả các
thông tin mà cửa sổ yêu cầu / Tạo trang riêng.1.2 Nghiên cứu lý thuyết để ứng dụng vào thực tế (thực hiện
trong đề tài 2010-2011)
- Xác định nội dung, hình thức trình bày sao cho khi truy cập người
truy cập dễ dàng nhìn thấy và tìm được thông tin mình mong muốn.
- Lựa chọn chủ đề (làm những thư mục gì trong công tác chủ
nhiệm, những loại bài tập nào thì được đưa lên mạng sao cho phù hợp với
nhiều đối tượng học sinh, phụ huynh sẽ tìm thầy gì cho nhu cầu học tập
của con họ khi đăng nhập vào trang Web của giáo viên chủ nhiệm, )
- Xây dựng hệ thống câu hỏi thiết yếu khi bắt đầu thiết kế một thư
mục.
- Tạo ngữ cảnh và lấy ý kiến (nếu không phù hợp phải thay đổi)
- Thiết kế các nhiệm vụ học tập, thông tin về tình hình lớp học
(danh sách lớp, danh sách giáo viên bộ môn, kết quả kiểm tra định kỳ, đề
thi, )
- Thiết kế một số ứng dụng khác: máy tính, tra từ điển trực tuyến,
- Lựa chọn tài nguyên web
- Xây dựng công cụ đánh giá (Thư mục đóng góp ý kiến)
1.3 Soạn thảo và trình bày trang Web có hình thức đẹp, nội
dung phong phú (thực hiện trong đề tài 2010-2011)
a. Thiết kế cây thư mục:
- Vào mục Quản trị: ở đây chúng ta chọn Gốc / Thư mục con / Đặt
tên cho thư mục / Phân quyền / Tạo thư mục.


* Chúng ta thiết kế cây thư mục tùy theo nhu cầu của từng giáo
viên chủ nhiệm, nếu muốn thay đổi vị trí từng thư mục chúng ta có thể
chọn thư mục để di chuyển. Để thiết kế hồ sơ chủ nhiệm tôi đã thiết kế các
thư mục như:
- Thông tin lớp chủ nhiệm: kết quả kiểm tra định kỳ, theo dõi phong
trào giữ vở-rèn chữ, điểm kiểm tra thường xuyên, điểm khảo sát chất
lượng đầu năm, danh sách giáo viên bộ môn, danh sách học sinh lớp
4/1,
- Kế hoạch chủ nhiệm
- Lịch báo giảng
- Góc thơ văn
- Ý kiến phụ huynh,
- và một số thư mục khác.
* Sau đây là một số hình ảnh minh họa:

Thông tin lớp chủ nhiệm
Kế hoạch chủ nhiệm

b. Thiết kế, sắp xếp các khối:
Chọn Giao diện / có thể chọn thêm khối chính trên cột chức năng
hay thêm khối chính.

Trong thêm khối chính trên cột chức năng tôi đã thiết kế hồ sơ chủ
nhiệm gồm: Thông báo, thực đơn bán trú, từ điển online, máy tính cá
nhân, cùng nhau học tập (trắc nghiệm – đề thi, học hành, tin học, giáo án,
Đoàn-Đội-Hội),

c. Trang trí cho trang Web:
Tại thư mục giao diện chúng ta có thể chèn banner cho trang của
bạn đẹp hơn đồng thời chúng ta chọn mẫu trang Web luôn tại đây.

1.4 Tải dữ liệu từ các mạng nội bộ và mạng Internet (bổ sung
trong đề tài 2011-2012)
Nói đến thông tin, chúng ta có nhiều cách lựa chọn cho mình. Tuy
nhiên, nếu mỗi lần muốn tìm thông tin gì thì ta quay lại trang Google vì
trên mạng sẽ có những thông tin giúp ích cho chúng ta trong lĩnh vực thực
hiện đúng theo các nhu cầu mong muốn của mình, những thông tin trên
mạng còn giúp cho chúng ta biết thêm một số kiến thức mà đôi khi ta
chưa kịp nghiên cứu từ các sách, tư liệu… thì đã có ngay thư mục Google
ở cột chức năng.
Khi bạn đăng nhập vào trang của tôi bạn sẽ tải được đề thi của các
lần thi định kì về cho con em mình làm thử, nếu chỉ dừng lại ở thời gian
học tập trên lớp thì GVCN chỉ dừng lại ở những kiến thức cơ bản nhất thì
đây chính là biện pháp mà tôi cho là hiệu quả nhất trong công tác phụ đạo,
bồi dưỡng học sinh ở lớp chủ nhiệm. Nếu có thắc mắc gì phụ huynh có
thể liên hệ ngay bằng điện thoại với GVCN hay có thể gởi ý kiến trong
mục “ý kiến phụ huynh”, tạo điều kiện cho GVCN và phụ huynh cùng
giúp đỡ - hỗ trợ thêm cho các em học ở nhà.
Nếu muốn tìm các yêu cầu khác bạn có thể đăng nhập vào Google ở
ngay cột chức năng hay muốn tìm thông tin của trường TH Hùng Vương,
Phòng – Sở - Bộ Giáo dục, có thể vào ngay liên kết ở thanh tiêu đề,


1.5 Nhập dữ liệu và tra cứu thông tin nhanh từ các chương
trình (bổ sung trong đề tài 2011-2012)
Khi thực hiện nhiệm vụ của công tác chủ nhiệm việc cập nhật dữ
liệu là rất quan trọng. Vì dữ liệu chính xác sẽ cung cấp cho phụ huynh,
lãnh đạo nhà trường hay người có nhu cầu tìm hiểu thông tin về tình hình
thực tế của lớp như thế nào để có kế hoạch liên hệ với giáo viên chủ
nhiệm.
Ví dụ: Nhập dữ liệu trong thư mục thông tin lớp chủ nhiệm yêu cầu
thống kê toàn bộ điểm kiểm tra định kỳ các lần của học sinh phải cập
nhật, chính xác có như vậy phụ huynh nắm được sự tiến bộ hay sút kém
của con em họ để họ có kế hoạch phụ đạo thêm ở nhà những bộ môn nào
con mình còn hạn chế. Hay ở mục danh sách giáo viên bộ môn tôi đã cập
nhật số điện thoại của từng GV nên rất thuận tiện cho phụ huynh liên hệ
trực tiếp. Ở cột chức năng những thay đổi gì của lớp được cập nhật ngay ở
mục thông báo, cũng như thực đơn ăn hằng ngày của các em cũng được
cập nhật thay đổi theo tuần.
Ngoài ra khi giáo viên cập nhật kịp thời các đề thi sẽ giúp cho phụ
huynh có một hệ thống đề thi để các em có thể làm thêm ở nhà từ đó kết
quả học tập của các em sẽ được nâng cao rõ rệt.
Khi nhập dữ liệu đầy đủ, chính xác, kịp thời sẽ giúp cho giáo viên
chủ nhiệm nhận được phản hồi nhanh từ phía phụ huynh học sinh. Biện
pháp này giúp cho giáo viên thực hiện tốt trong công tác chủ nhiệm của
mình.
1.6 Sử dụng phần mềm "Lịch báo giảng" của thầy Đinh Thế
Chất trường TH Ngô Mây – Huyện Núi Thành – Quảng Nam (bổ
sung trong đề tài 2012-2013)
- Vào Google tải phầm mềm "Lịch báo giảng" của thầy Đinh Thế
Chất trường TH Ngô Mây – Huyện Núi Thành – Quảng Nam
- Thiết kế cây thư mục “Lịch báo giảng”
- Mở trang Web cá nhân, vào mục Quản trị: ở đây chúng ta chọn
Gốc / Thư mục con / Đặt tên cho thư mục / Phân quyền / Tạo thư mục.
- Tải phần mềm “Lịch báo giảng” lên trang cá nhân (giống như đưa
một đề thi lên trang cá nhân)

Với việc đăng lịch báo giảng này học sinh sẽ cập nhật được chương
trình, giảm tải của từng môn học, cũng như PHHS có thể kiểm tra chương
trình dạy của giáo viên, chương trình học của con em mình một cách
thường xuyên kể cả khi phụ huynh đang làm việc ở cơ quan, đang đi công
tác,
1.7 Thiết kế thêm các cây thư mục (bổ sung trong đề tài 2012-
2013)
a. Kế hoạch bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu
b. Tài liệu tham khảo Bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo HS
yếu
c. Đề thi
d. Thành tích lớp chủ nhiệm
- Cách thiết kế giống như thư mục “Kết quả kiểm tra, xếp loại học
sinh lớp chủ nhiệm”
Lưu ý ở những thư mục này nên chọn cách đưa bài viết là tất cả
mọi người đều có thể gởi bài và gởi ý kiến để phụ huynh học sinh có thể
gởi những bài viết hay của mình đã sưu tầm. Tuy nhiên thư mục Kế
hoạch bồi dưỡng HSG, phụ đạo HSY thì nên chọn chỉ có quản trị mới
gởi bài được.
- Tải các bài viết cho từng thư mục lên trang cá nhân.

Sau đây là một số hình ảnh minh họa các cây thư mục:


Thư mục “Kế hoạch bồi dưỡng HS giỏi, phụ đạo HS yếu”


Thư mục “Tài liệu tham khảo bồi dưỡng HS giỏi, phụ đọa HS yếu”

Thư mục "Thành tích lớp chủ nhiệm”


Thư mục “Đề thi”
Khi thiết kế thêm các cây thư mục này mục đích chính của tôi nhằm
nâng cao chất lượng học sinh giỏi, hạn chế dần học sinh yếu. Mặc khác,
khi phụ huynh theo dõi kế hoạch chủ nhiệm của GV ở mục "Kế hoạch
tháng" khi có lịch chuẩn bị có các bài khảo sát HS giỏi, HS yếu hằng
tháng thì phụ huynh có thể tải bài làm thử cho các em ngay tại đây. Hoặc
nếu tự bản thân học sinh đăng nhập vào trang này các em cũng có thể tải
về và tự làm. Khi làm xong các em có thể upload bài lên lại trang này và
GVCN có thể kiểm tra được ngay trong vòng 3 phút và GVCN sẽ thông
báo ngay lại cho các em kết quả bài làm của mình (nhằm nâng cao dần
tính tự học cho học sinh).
Mục "Thành tích lớp chủ nhiệm” nhằm động viên, khích lệ tinh
thần cho các em ham thích học tập hơn, phấn đấu nhiều hơn để góp phần
mang về thành tích cho lớp mình nhiều hơn. Từ đó, sẽ dấy lên phong trào
thi đua học tập trong toàn lớp. Khi kết quả học tập của con em phụ huynh
được nâng cao đồng nghĩa với việc phụ huynh sẽ tích cực hơn trong việc
phối hợp với giáo viên trong công tác bồi dưỡng, phụ đạo học sinh.
2. Biện pháp 2: Thông báo địa chỉ trang Web đến học sinh và
phụ huynh học sinh (thực hiện hằng năm)
Sau khi trang Web cơ bản đã được hình thành (thiết kế vào tháng 7,
8) vào cuộc họp cha mẹ học sinh đầu năm học tôi đã cung cấp địa chỉ
trang Web và số điện thoại của GVCN đến từng học sinh và phụ huynh
học sinh. Thông qua cuộc họp đầu tiên này tôi cũng đã nêu những thuận
lợi và khó khăn trong công tác chủ nhiệm để phụ huynh hiểu và cùng
chung tay góp sức để hoàn thành kế hoạch năm học mà lớp đã đề ra.
Với hai cuộc họp cha mẹ học sinh còn lại của mỗi năm học (cuối
HKI, cuối năm) tôi thường xin ý kiến của phụ huynh về hiệu quả của
trang Web. Từ đó, bản thân sẽ có những thay đổi, bổ sung cho trang Web
ngày càng phong phú và hiệu quả.
3. Biện pháp 3: Thiết kế và tạo ra sự liên kết với các sản phẩm
khoa học (bổ sung cho đề tài 2012-2013)
Ngày nay các em không chỉ được học gói gọn các kiến thức trong
nhà trường phổ thông mà còn tự tìm tòi để phát hiện ra những kiến thức
khác của nhân loại. Đây là một bước đột phá trong quá trình giáo dục. Từ
tháng 2/2011 Phòng GD&ĐT TP Tam Kỳ tổ chức cho các em Hội thi
“Tiếng Anh trên Internet”, với phong trào này cuốn hút tất cả học sinh ở
13 trường tiểu học trên TP tham gia hào hứng, sôi nổi. Chính vì vậy việc
bồi dưỡng và hướng dẫn các em tham gia làm bài là nhiệm vụ của mỗi
giáo viên chủ nhiệm. Tôi đã tận dụng và hình thành 2 thư mục là “thi
Tiếng Anh” và “thi Toán” trên Internet ở trang Web của mình. Ở đây tôi
làm một việc hết sức đơn giản là tạo thư mục và làm một liên kết với
trang IOE và trang VIOLYMPIC. Khi phụ huynh hay học sinh đăng nhập
vào trang của tôi ngoài việc tìm hiểu về tình hình của lớp còn có thể tham
gia trực tiếp 2 cuộc thi này một cách thuận tiện.

Trước hết bạn vào Quản trị / chọn khối chính trên cột chức năng /
bạn nhập code sau:
Toán:
code<div><atarget="_blank"href="http://www.violympic.vn/#Page_Def
ault.aspx/uploads/resources/507/0.A6MGD.gif"><img border="0" src=
"http://d.violet.vn/uploads/resources/507/0.A6MGD.gif"width="180"heig
ht="50"></a></div> vào phần văn bản / cập nhật.
Tiếng Anh: <div class="content">
<table class="moduletable" border="1" cellpadding="1" cellspacing=
"1"><tbody><tr><td></td></tr><tr><td>
<table cellspadding="0" bgcolor="#FFFFFF" border="1" cellspacing=
"3" width="100%"><tbody><tr><td>
<div align="even"><p class="MsoNormal" style=
"margin: 0.24cm 0cm 0pt 5pt; text-indent: -5pt;"><span style=
"font-size: 11pt; font-family: Symbol;"><span style=""><img src=
"/uploads/resources/blog/835/tieude/hoa.gif"></span></span>
<a href="http://ioe.goonline.vn/News_Detail.aspx?CatID=2&ID=88">
<span style=
"font-size: 11pt; color: rgb(85, 51, 255); font-family: Arial;">THI
OLYMPIC TIẾNG ANH <img "></span></a></p>
</div></td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table></div>
vào phần văn bản / cập nhật.
Trong 2 năm học 2010-2011, 2011-2012 khi tôi chưa thiết kế thêm
mục này vào trang web của tôi thì phong trào tham gia hai hội thi này khá
hạn chế (mặc dù giáo viên có vận động nhưng còn khá xa lạ với các em).
Năm học 2010-2011 lớp có HS tham gia thi nhưng không đem lại được
giải nào; năm học 2011-2012 chỉ đạt được 4 giải trong hội thi Tiếng Anh;
năm học 2012-2013 tôi mạnh dạn thiết kế thêm liên kết 2 hội thi này
nhằm mục đích cho các em khi đăng nhập vào trang của GVCN thì thấy
ngay Hội thi em cần đăng kí tham gia hoặc khi phụ huynh đăng nhập vào
trang của GVCN cũng có thể tham khảo ngay cách thi để hướng dẫn cho
con em mình tham gia thi một cách hiệu quả. Môn Toán có 12 em đăng kí
tạo tài khoản tự luyện, môn Tiếng Anh có 24 em đăng kí tạo tài khoản tự
luyện, kết quả thi cấp thành phố năm 2012-2013 (Toán, Tiếng Anh trên
Internet) lớp tôi đạt rất cao: 01 giải Nhất, 01 giải Nhì, 02 giải Ba, 01 giải
khuyến khích.
4. Biện pháp 4: Xây dựng nề nếp tự học cho học sinh có
ƯDCNTT (bổ sung cho đề tài 2012-2013)
Ở Việt Nam, vấn đề hướng dẫn học sinh tự học, tự nghiên cứu là
một vấn đề mang tính thời sự, là một trong những giải pháp về đổi mới
phương pháp dạy học được nhiều nhà giáo dục quan tâm trong định
hướng đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục. Nhưng hiện nay, chưa có
nhiều tài liệu, công trình nghiên cứu bàn về vấn đề hướng dẫn học sinh tự
học, tự nghiên cứu, khiến cho việc áp dụng phương pháp này trong dạy
học các môn học nói chung gặp nhiều khó khăn, lúng túng.
Với thành công của trang Web trong hai năm học qua (2010-2011,
2011-2012) đã phát huy tính hiệu quả, trong năm học này tôi mạnh dạn
xây dựng nề nếp tự học cho HS lớp tôi đang chủ nhiệm thông qua trang
Web của mình, bằng cách: hằng tuần tôi thường xuyên gởi những đề khảo
sát bồi dưỡng HS giỏi và đề khảo sát phụ đạo HS yếu lên trang riêng của
mình (mục Tài liệu tham khảo bồi dưỡng HS giỏi, phụ đạo HS yếu). Ở
mục này tôi thiết kế cho tất cả thành viên đều được gởi bài và gởi ý kiến.
Khi PHHS hoặc khi cá nhân HS đăng kí là thành viên của trang tôi thì có
thể download bài ngay xuống và làm thử trực tiếp trên máy sau đó upload
bài lên ngay tại thư mục này. Hằng ngày tôi dành ra 30 phút để kiểm tra
lượng bài mà phụ huynh hoặc HS đã gởi (vì GV đã có máy tính riêng kết
nối Internet 3G hoặc khi ở trường đã có sóng wifi được nhà trường phủ
toàn trường) để khi học buổi chiều (buổi thứ hai của bán trú) những buổi
tôi có tiết theo thời khóa biểu tôi sửa bài cho các em bằng cách sau:
- HS giỏi và HS yếu tôi sẽ góp ý riêng
- HS đại trà: tôi chiếu bài làm của các em đã gởi lên màng hình tivi
cho cả lớp xem cùng tham gia chữa và chấm bài (thay tiết ôn luyện các
em không phải chép đề lại trong vở). Công việc này rất thuận lợi và hiệu
quả cho lớp tôi vì nhà trường đã trang bị cho lớp tôi một Tivi LCD
52inch.
Khi các em làm bài tốt tôi sẽ tuyên dương trước lớp nhằm động
viên, khích lệ tinh thần cho các em phấn đấu nhiều hơn trong học tập.
Với cách làm này mỗi học sinh có thể tự mình tải bài và làm bài mà
không cần đến sự hỗ trợ của phụ huynh (kĩ năng này các em đã làm quen
khi học tin học ở lớp 3 và được tôi hướng dẫn vào đầu năm học các bước
đăng nhập vào trang riêng của GVCN). Khi các em trực tiếp làm trên máy
sẽ làm được nhiều bài hơn vì không tốn thời gian để chép lại đề bài như
làm trong vở. Mặc khác, với cách làm này kích thích sự ham thích làm
việc của học sinh với máy tính nhiều hơn (đặc biệt là tăng số lượng học
sinh từ trung bình lên khá). Không chỉ HS khá, giỏi tăng mà tỉ lệ học sinh
yếu cũng giảm đáng kể (có số liệu cụ thể ở phần kết quả nghiên cứu).
5. Biện pháp 5: Sử dụng phần mềm quản lí điểm (thay vì phải
dùng cách nhập dữ liệu thủ công trên Word) (bổ sung cho đề tài
2012-2013)
Đây là biện pháp tôi dùng để bổ sung và sửa đổi cho một phần nhỏ
trong Biện pháp “Soạn thảo và trình bày trang Web có hình thức đẹp, nội
dung phong phú” mục “Kết quả kiểm tra, đánh giá học sinh”. Ở phần này,
tôi không dùng cách nhập kết quả kiểm tra của học sinh thủ công trên
Word như trong đề tài 2011-2012 mà ở đây tôi sử dụng phần mềm quản lí
điểm của thầy Phan Hữu Tùng. Phần mềm này có ưu điểm chúng ta có thể
truy cập lí lịch học sinh, kết quả của các em qua các lần kiểm tra rất thuận
lợi và dễ dàng.
- Vào Google tải phầm mềm quản lí điểm miễn phí của thầy Phan
Hữu Tùng – HT trường TH Thủy Phù (hiện nay trên Internet có rất nhiều
phần mềm quản lí điểm nhưng tôi cho rằng đây là phần mềm phù hợp
nhất với TT32/2009 TT-BGD ĐT ngày 27/10/2009) và phần mềm này
được viết trên Excel rất dễ sử dụng đã được Ban giám hiệu trường TH
Hùng Vương đang sử dụng để quản lí học sinh của nhà trường).
- Tiến hành nhập các dữ liệu mà nội dung phần mềm yêu cầu: danh
sách học sinh, lí lịch trích ngang của học sinh, kết quả qua các lần kiểm
tra định kì của học sinh,
- Thiết kế cây thư mục “Kết quả kiểm tra, xếp loại học sinh lớp
chủ nhiệm”
Mở trang Web cá nhân, vào mục Quản trị: ở đây chúng ta chọn
Gốc / Thư mục con / Đặt tên cho thư mục / Phân quyền / Tạo thư mục.- Tải phần mềm quản lí điểm lên trang cá nhân (giống như đưa một đề
thi lên trang cá nhân)

Với phần mềm quản lí điểm này PHHS có thể kiểm tra ngay kết
quả học tập của con em mình không cần phải liên hệ gì đến giáo viên chủ
nhiệm. Đồng thời tự bản thân học sinh cũng có thể kiểm tra kết quả học
tập của mình để phấn đấu thi đua học tập cùng với các bạn trong lớp.
6. Biện pháp 6: Nhân rộng tính hiệu quả của đề tài (bổ sung cho
đề tài 2011-2012, 2012-2013)
Trong quá trình thực hiện đề tài trên thực tế tôi thấy hiệu quả đem
lại rất rõ ràng. Do đó, trong các lần sinh hoạt chuyên môn cấp trường, cấp
tổ tôi đã mạnh dạn nêu ra đề tài của mình cũng như dựa vào đó mà công
tác chủ nhiệm của tôi đạt hiệu quả cao. Đa số giáo viên chủ nhiệm rất tâm
đắc và cũng đã trao đổi với tôi để xây dựng cho mình một Website riêng.
Đặc biệt Ban giám hiệu nhà trường đã động viên giáo viên nào có Website
riêng sẽ được tập huấn riêng để nâng cao kĩ thuật tin học, giúp cho họ có
những kiến thức cao hơn trong kĩ thuật thiết kế, trong đó bản thân tôi và
giáo viên tin học làm nòng cốt hướng dẫn. Cụ thể:
- Giới thiệu địa chỉ trang Web của bản thân
- Cho xem hiệu quả sử dụng trang Web, cách thiết kế trang Web
trực tiếp trên Internet
- Trao đổi, hướng dẫn cách thiết kế; cách đưa bài lên trang cá nhân
VI. Kết quả nghiên cứu:
Qua quá trình nghiên cứu và thực nghiệm đề tài tôi nhận thấy, ứng
dụng CNTT vào làm hồ sơ chủ nhiệm lớp là rất cần thiết, nó có tác động
mạnh mẽ tới kết quả thực hiện đổi mới, phương pháp, phương thức dạy và
học. Ta có thể vừa làm, vừa điều chỉnh những dữ liệu của phần lưu trữ
một cách kịp thời theo sự thay đổi của tình hình thực tế. Tránh tình trạng
sử dụng dữ liệu cũ không phù hợp sẽ làm tác dụng ngược lại.
Trong suốt thời gian qua tôi đã không ngừng cố gắng, tìm tòi, học
hỏi, để có được một kết quả đáng khích lệ. Cụ thể:

TT

THÀNH VIÊN SỐ LẦN TRUY CẬP SỐ LẦN XEM
1 56
2 155
(tính đến 08/4/2011)
5 521
(tính đến 08/4/2011)

2 94
16 598
(tính đến 07/4/2012)
29 212
(tính đến 07/4/2012)

3 107
38 000
(tính đến 10/4/2013)
59 386
(tính đến 10/4/2013)


Khi đưa địa chỉ web của tôi đến với phụ huynh và học sinh, tôi
nhận được nhiều sự ủng hộ vì thông qua trang Web, học sinh có được
nguồn bài tập phong phú, nguồn tài nguyên từ các trang Web khác, trang
Web còn là nhịp cầu kết nối giáo viên và phụ huynh liên lạc với nhau một
cách nhanh nhất.
Dạy học, quản lý công tác chủ nhiệm lớp bằng máy tính nói riêng
cũng như sử dụng các phương tiện hiện đại nói chung có ưu điểm nổi bật
là: hàm lượng thông tin truyền đạt cao trong thời gian ngắn, cách truyền
đạt thông tin sinh động tạo điều kiện cho người học dễ tiếp thu kiến thức
được truyền đạt, gây hứng thú trong học tập; thông tin được truyền đạt
cho học sinh – phụ huynh bằng nhiều hình thức; Quản lý lớp học trở nên
nhẹ nhàng, không còn nặng nề với hồ sơ chồng chéo, giáo viên khi đó tiết
kiệm được thời gian “chết” (thời gian ghi chép, trao đổi trực tiếp với phụ
huynh, chuẩn bị nhiều phiếu học tập cho việc chuẩn bị bài dạy,….) trên
lớp. Do đó chất lượng bài giảng rất cao và hiệu quả sử dụng giờ giảng
cũng rất cao.

CHẤT LƯỢNG HỌC SINH LỚP CHỦ NHIỆM

Năm
học
Toán

Ti
ếng Việt

Khoa h
ọc

LS+ĐL

Ghi chú

G

K

TB

G

K

TB

G

K

TB

G

K

TB

2010-
2011
(35HS)
88,9% 11,1%

0 88,1% 13,9% 0 100% 0 0 97,2% 2,8% 0
Lớp chủ
nhiệm đạt
lớp xuất
sắc nhất
khối 4
2011-
2012
(32HS)
90,3% 9,7% 0 93,5% 6,5% 0 93,5% 6,5% 0 93,5% 6,5% 0
Lớp chủ
nhiệm đạt
lớp xuất
sắc nhất
khối 4
HKI
2012-
2013
(34HS)
79,4% 20,6%

0 85,3% 14,7% 0 100% 0 0 94,1% 5,9% 0
GHKII
2012-
2013
(34HS)
94,1% 5,9% 0 91,2% 8,8% 0

KẾT QUẢ HỘI THI TIẾNG ANH VÀ TOÁN TRÊN
INTERNET CẤP THÀNH PHỐ

Năm học
Tiếng Anh Toán
Nhất Nhì Ba KK Nhất Nhì Ba KK
2010-2011
0 0 0 0 0 0 0 0
2011-2012
0 0 2 2 0 0 0 2
2012-2013
1 0 1 1 0 1 1 0
* Hạnh kiểm: 100% cuối HKI thực hiện đầy đủ.
* Lớp là ngọn cờ đầu trong mọi phong trào thi đua, kể cả nề nếp lớp
được toàn trường đánh giá cao, Hội thi "Viết chữ đẹp" cấp TP đạt 01 giải
Nhất và được chọn dự thi câp Tỉnh,
* Lớp có chất lượng học sinh cao nhất khối, không có học sinh yếu.
Ngoài ra lãnh đạo nhà trường, lãnh đạo ngành có thể kiểm tra
những hoạt động diễn ra giữa thầy và trò của một lớp tôi một cách khoa
học và tế nhị hơn mà không cần phải kiểm tra giáo án, hồ sơ sổ sách,…
đột xuất.
* Bản thân đã giúp đỡ các giáo viên trong trường thành lập các
Website cá nhân như:
- http://violet.vn/dangtruc78 (GVCN lớp 1/1)
- http://violet.vn/lanhue76 (GVCN lớp 5/2)
- http://violet.vn/CATTHAO3 (GVCN lớp 5/1)
Kết quả học tập cũng như thi đua của các lớp này như sau:
- Lớp 1/1: Lớp chủ nhiệm đạt nhất khối 1
- Lớp 5/1: Lớp chủ nhiệm đạt nhất khối 5 (đây là lớp có chất lượng
giáo dục cao nhất trong khối và là lớp có nhiều học sinh đạt giải cao trong
các lần Giao lưu HSG cấp trường)
- Lớp 5/2: Lớp chủ nhiệm đạt nhì khối 5 (đây là lớp đạt nhiều giải
phong trào nhất trong khối 5)
VII. Kết luận:
Hiện nay, ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học là nhu cầu của
thời đại. Vai trò tự học và sáng tạo của học sinh ngày được đánh giá cao
trong giáo dục ngày nay. Hiện nay, ngành giáo dục đang tập trung xây
dựng việc phát huy tối đa vai trò của CNTT không chỉ trong phương pháp
dạy học mà trong công tác quản lý, chủ nhiệm lớp. Máy tính không hề thủ
tiêu vai trò của người thầy, mà trái lại cần phát huy hiệu quả hoạt động
của giáo viên trong quá trình dạy học nói chung và công tác chủ nhiệm,
quản lý lớp học nói riêng. Máy tính không chỉ là công cụ để dạy học mà
còn đáp ứng được các nhu cầu của thực tiễn cuộc sống và xã hội.
Xuất phát từ những đặc điểm của thời đại ngày nay, với những lợi
thế và chức năng có được của CNTT và qua phân tích những thuận lợi khi
ứng dụng CNTT vào việc nâng cao tính tích cực trong quá trình dạy học
là cơ sở để thực hiện đổi mới mục tiêu giáo dục đào tạo hiện nay cho
chúng ta thấy tính tất yếu của việc ứng dụng CNTT vào việc đổi mới
phương pháp dạy học nói chung và công tác quản lý, chủ nhiệm lớp học
nói riêng của thế kỷ XXI, chỉ có như vậy chúng ta mới đảm bảo được việc
tích hợp giữa 3 môi trường giáo dục : nhà trường, gia đình và xã hội; đáp
ứng được những yêu cầu, đòi hỏi của thời đại mới – thời đại thông tin,
thời đại của nền kinh tế tri thức.
VII. Đề nghị:
- Để ứng dụng CNTT vào làm hồ sơ quản lí lớp học được đồng bộ
hoá ở nhà trường, tôi xin kiến nghị:
+ Các cơ quan, ban ngành, nhà trường, phụ huynh tạo điều kiện về
cơ sở vật chất (trang thiết bị máy móc) để thuận tiện cho các em hay chính
các bậc phụ huynh cùng tham gia với giáo viên chủ nhiệm khi các em ở
trường cũng như ở nhà.
+ Tạo điều kiện cho GV được tập huấn các chương trình ứng dụng
CNTT trong giảng dạy để bổ sung kiến thức và giao lưu học hỏi kinh
nghiệm của đồng nghiệp nhằm nâng cao trình độ công nghệ thông tin cho
bản thân.

Trên đây là một số kết quả thực hiện ƯDCNTT vào việc công tác
chủ nhiệm tại lớp 4/2 – Trường Tiểu học Hùng Vương. Các biện pháp
được rút ra trong quá trình nghiên cứu và thực nghiệm đề tài chắc chắn
còn có nhiều hạn chế. Tôi rất mong được sự đóng góp ý kiến của các đồng
chí lãnh đạo, chuyên viên PGD và các bạn đồng nghiệp để đề tài mang lại
hiệu quả cao hơn.

Xin trân trọng cảm ơn!

Trường Xuân, ngày 07 tháng 4 năm
2013
Người thực hiện
Huỳnh Thị Thúy Hằng

IX. PHỤ LỤC
MINH HỌA MỘT SỐ PHONG TRÀO THI ĐUA LỚP CHỦ NHIỆM
ĐẠT ĐƯỢC TRONG CÁC NĂM HỌC 2010-2011, 2011-2012X. TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. KS. Hoàng Anh Dũng - Tự học thiết kế Web trong vòng 10 tiếng
- Nhà XB Văn hóa - thông tin, năm 2009.
2. Phạm Thành Đông – 6000 địa chỉ Website Internet – Nhà XB
Văn hóa - thông tin, năm 2009.
3. Hoàng Gia Tuấn - Thực hành thiết kế Web căn bản bằng
Microsoft FrontPage 2003 – Nhà XB Giao thông vận tải, năm 2009.
4. http://www.ebook4u.vn/
5. http://www.edu.net.vn/ vào mục Tài Nguyên
6. http://youtemplates.com/
7. http://thuyphu1.dayhoc.vn (Phần mềm Quản lí điểm của thầy
Phan Hữu Tùng)
8. http://violet.vn/th-tamtien1-quangnam (Phần mềm Lịch báo
giảng của thầy Đinh Thế Chất)
XI. MỤC LỤC

TT Trang
1 Tên đề tài 1

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×