Tải bản đầy đủ

bài giảng toán 3 chương 2 bài 1 bảng nhân 6

BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ

Toán :
Kiểm tra bài cũ
1/ Đọc bảng nhân 5
2/ Tóm tắt:
Mỗi túi : 5 kg gạo
8 túi : …kg gạo ?
Bài giải
Số ki-lô-gam gạo đựng trong 8 túi là:
5 x 8 = 40 (kg)
Đáp số : 40 kg gạo
Bảng nhân 6
6 được lấy 1 lần ,
6 được lấy 2 lần ,
Vậy :
6 được lấy 3 lần ,
Vậy :
1 =6
x
6.

2
12.
6
x
3
18.
6
x
=
6 x 2 = 6
=
+
6 x 3 =
6
= 186 + 6
ta viết:
ta có:
+ 6 =
12
ta có:
Toán:
Toán :
Bảng nhân 6
6 được lấy 1 lần , ta có:
6 được lấy 2 lần , ta có:
Vậy :
6 được lấy 3 lần , ta có:
Vậy :
1 =6
x 6.
2
12.
6
x
+
3
18.
6
x
=


6
x
6= 62
=
=
12
+6
x
=
63
= 18
6
+
6
6 x 1 =
6 x 2 =
6 x 3 =
6 x 4 =
6 x 5 =
6 x 6 =
6 x 7 =
6 x 8 =
6 x 9 =
6 x 10 =
6
12
18
24
30
36
42
48
54
60
1
12
18
24
30
36
42
48
54
60
Thừa số thứ nhất là mấy ?
6
Thừa số thứ hai là những số nào?
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Nhận xét về tích số:
Là dãy số đếm thêm 6
( từ 6 đến 60 )
Nhận xét:
6
x = 6
26 x =
36 x =
46 x
=
56 x =
66 x =
76 x =
86 x =
96 x =
106
x
=
2/ Thực hành
Bài 1:
6 x 2 =
6 x 4 =
6 x 6 =
6 x 1 =
6 x 3 =
6 x 5 =
6 x 8 =
6 x 9 =
6 x 10 =
6 x 7 =
12
24
36
6
18
30
48
54
60
42
Tính nhẩm
Tóm tắt:
Mỗi thùng : 6 lít
5 thùng : … lít ?
Mỗi thùng 6 lít dầu. Hỏi 5 thùng
như thế có bao nhiêu lít dầu?
Bài giải:
Số lít của 5 thùng là:
6 x 5 = 30 ( lít )
Đáp số : 30 lít
Bài 2:
Đếm thêm 6 rồi viết số thích
hợp vào ô trống:
6 12 18 36 60
24 30
48 54
Bài 3:
42
Trò chơi chọn hình
4 x 6 = 24
6 x 5 = 30
6 x 7 = 42
6 x 9 = 54
6 x 3 = 18
6 x 4 = 24
Bảng nhân 6
6 x 1 =
6 x 2 =
6 x 3 =
6 x 4 =
6 x 5 =
6 x 6 =
6 x 7 =
6 x 8 =
6 x 9 =
6 x 10 =
12
18
24
30
36
42
48
54
6
60
Bảng nhân 6
6 x 1 =
6 x 2 =
6 x 3 =
6 x 4 =
6 x 5 =
6 x 6 =
6 x 7 =
6 x 8 =
6 x 9 =
6 x 10 =
12
18
24
30
36
42
48
54
6
60
Xin chân thành cảm
ơn quí thầy cô và các em

học sinh

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×