Tải bản đầy đủ

bài giảng toán 1 chương 2 bài 1 phép cộng trong phạm vi 3

Giáo án môn toán lớp 1
Giáo án môn toán lớp 1
Bài 1: Phép cộng trong phạm vi 3
Bài 1: Phép cộng trong phạm vi 3
Bô Giáo Dục Và Đào


KiÓm tra bµi cò
Viết các số từ 0 đến
10


1
+ 1 = 2
một cộng một bằng haiTiết 26: Phép cộng trong phạm vi 3
hai céng mét b»ng ba
2 + 1 =
3


mét céng hai b»ng ba
1 + 2 =
3
1 + 2 =
3
2
13
2 + = 3 1


2
1
3
+
1 1+ =
3=1
2
+
= 32+1
2
3=1+2
21 + = 3

Bài 1:
1 + 1 = 2
1 + 2 =
2 + 1 =
3
3
Tính
Bài 2:
1 1
+
33
Tính
1
2
2
+
2 1
+
Bài 3:
Nối phép tính với số thích hợp
1
2
3
1 + 2 1 + 1 2 + 1
Tiết 26: Phép cộng trong phạm vi 3
Củng cố
đọc bảng cộng
trong phạm vi 3
Chúc quý thầy cô và các
em học sinh mạnh khỏe.

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×