Tải bản đầy đủ

một số biện pháp gây hứng thú trong hoạt động giáo dục thể chất cho trẻ 4-5 tuổi

Đề tài sáng kiến kinh nghiệm
Mục lục Trang
Tài liệu tham khảo
1
Sơ yếu lý lịch
2
Phần I: ĐặT VấN Đề
3
Phần II: Giải quyết của vấn đề
3
1. Cơ sở lý luận 4
2. Cơ sở thực tiễn 5
3. Kết quả khảo sát thực tế 5
4. Các biện pháp 5
a) Biện pháp 1: Chuẩn bị điều kiện và đảm bảo an toàn phục vụ giáo dục
thể chất cho trẻ
8
b) Biện pháp 2: Lồng ghép tích hợp các hoạt động khác vào hoạt động thể
chất
14
c) Biện pháp 3: Phối kết hợp với phụ huynh 16

5. Kết quả sau khi áp dụng các biện pháp 17
Bài học kinh nghiệm 18
Phần III: Kết luận và khuyến nghị
20
Lời cảm ơn
21
ý kiến đánh giá và xếp loại 22
Một số hoạt động phát triển thể chất cho trẻ 4 - 5
tuổi trong trờng mầm non bình minh i
23
tài liệu tham khảo
1. Các hoạt động phát triển vận động của trẻ mầm non (theo chơng trình giáo
dục mầm non mới) - Nguyễn Sinh Thảo - Nguyễn Thị Tuất - NXB giáo dục Việt
Nam
2. Phơng pháp giáo dục thể chất cho trẻ em - Đặng Hồng Phơng - Nhà xuất bản
Đại học S phạm
3. Giáo trình lý luận và phơng pháp giáo dục thể chất cho trẻ mầm non - Đặng
Hồng Phơng - Nhà xuất bản Đại học S phạm
4. Phát triển tính tích cực vận động cho trẻ mầm non - Đặng Hồng Phơng - Nhà
xuất bản Đại học S phạm
5. Các hoạt động giáo dục dinh dỡng - sức khỏe cho trẻ mầm non (theo chơng
trình giáo dục mầm non mới) - Phạm Mai Chi - Vũ Yến Khanh - Nguyễn Thị
Hồng Thu - NXB giáo dục Việt Nam.
6. Các bài hát theo chủ đề, chủ điểm (nhạc nớc ngoài), các bài hát trong Trẻ thơ
hát
Tác giả: Nguyễn Thị Hơng 1
Đề tài sáng kiến kinh nghiệm
PHềNG GD&T HUYN THANH OAI
TRNG MM NON BèNH MINH I
CNG HO X HI CH NGHA VIT NAM
c lp - T do - Hnh phỳc

T I SNG KIN KINH NGHIM
NM HC:2011-2012
TấN TI:
Mt s bin phỏp gõy hng thỳ trong hot ng giỏo
dc th cht cho tr 4-5 tui

S YU Lí LCH
- H tờn : Nguyn Th Hng


- Ngy,thỏng, nm sinh : 7/ 04/ 1983
- Nm vo nghnh : 2004
- Chc v :Giỏo viờn
- n v cụng tỏc :Trng Mm Non Bỡnh Minh I
- Trỡnh chuyờn mụn : i hc
-H o to :T xa
Tác giả: Nguyễn Thị Hơng 2
Đề tài sáng kiến kinh nghiệm
Phần I: ĐặT VấN Đề
Sinh thời Hồ Chủ Tịch đã viết:
Luyện tập thể dục, bồi bổ sức khỏe là bổn phận của mỗi ngời yêu nớc
Hay khẩu hiệu:
Khỏe để lao động
Khỏe để học tập
Khỏe để chiến đấu
Khỏe để xây dựng và bảo vệ tổ quốc
Vâng! lời nói đó và khẩu hiệu đó luôn đợc đề cao và thực hiện trong các
giai đoạn phát triển của đất nớc ta. Trẻ khỏe mạnh và thông minh là niềm hạnh
phúc của mỗi gia đình, là niềm mơ ớc và hy vọng lớn khi hớng vào tơng lai.
Chính vì thế muốn xây dựng một đất nớc phồn vinh gia đình hạnh phúc không
thể không nói đến việc xây dựng tính cách con ngời mới xã hội chủ nghĩa có đầy
đủ phẩm chất t cách đạo đức tốt nhất và đặc biệt có một sức khỏe để phục vụ cho
đất nớc - xã hội
Giáo dục thể chất trong trờng mầm non là bảo vệ và tăng cờng sức khỏe
đồng thời cung cấp những kiến thức giáo dục nhằm phát triển một cơ thể cân đối
hài hòa và phát triển toàn diện về nhân cách trẻ. Việc tạo cơ hội cho trẻ tham gia
vào các hoạt động giáo dục phát triển thể chất là rất quan trọng giúp cho hệ thần
kinh và các giác quan của trẻ nhanh nhạy hơn và có tác dụng tốt để nâng cao
năng lực nhận thức của trẻ. Nhng thực tế hoạt động này thờng khô khan cứng
nhắc trẻ dễ chán khó thu hút trẻ
Với trẻ mẫu giáo nhỡ t duy trực quan hình tợng chiếm vị trí cũng khá quan
trọng, cơ thể trẻ đang đà phát triển nếu không có biện pháp giáo dục, chn nội
dung phù hợp và tạo cơ hội cho trẻ tham gia rèn luyện, trẻ kém vận động dẫn đến
thể lực phát triển không đồng đều. Giáo dục phát triển là nhiệm vụ trọng tâm làm
cơ sở cho trẻ phát triển toàn diện, đủ năng lực đức,tài trở thành những con ngời
mới ttrong cuộc xây dựng đất nớc giàu mạnh. Qua thực tế áp dụng dạy trẻ, tôi
mạnh dạn xin đợc với các bạn nội dung đề tài: Một số biện pháp gây hứng thú
trong hoạt động giáo dục thể chất cho trẻ 4-5 tuổi
Phần II : Giải quyết của vấn đề:
1/ Cơ sở lý luận:
Tác giả: Nguyễn Thị Hơng 3
Đề tài sáng kiến kinh nghiệm
Hoạt động phát triển thể chất là hoạt động nhằm nâng cao thể lực sức khoẻ
của trẻ: giúp trẻ phát triển các kĩ năng vận động đồng thời giúp trẻ có một sức
khoẻ tốt, cơ thể phát triển cân đối, hài hoà, không những thế còn giúp phát triển
ngôn ngữ và phát triển nhận thức.
Trong quá trình tham gia các hoạt động thể chất trẻ còn đợc phát triển
thêm cả về mặt tình cảm- xã hội cũng nh thẩm mĩ. Hoạt động thể chất làm thoả
mãn nhu cầu vận động của trẻ tạo cho tinh thần trẻ đợc sảng khoái, vui vẻ, giúp
phát triển mối quan hệ giữa cô và trẻ cũng nh phát triển tốt mối quan hệ bạn bè
trong phối hợp vận động cùng các bạn. Cơ thể khoẻ mạnh, phát triển cân đối, hài
hoà là một biểu hiện của nét đẹp về hình thể, những bài tập vận động có nhịp
điệu
Kết hợp vói âm nhạc giúp trẻ cảm nhận đợc sâu sắc về nhịp điệu, thể hiện
tốt hơn, đẹp hơn các động tác và nhất là các hoạt động phát triển các cử động
bàn tay, ngón tay giúp phát triển các vận động tinh tế khộo léo đặc biệt là hoạt
động tạo hìnhgiúp trẻ trí tởng tợng sáng tạo. Nhng trên thực tế trong trờng
mầm non nói chung và lớp mẫu giáo nhỡ nói riêng việc cho trẻ hoạt động phát
triển thể chất cha làm đợc điều đó, cha tích cực linh hoạt sáng tạo vẫn còn mang
tính chất đơn điệu, cứng nhắc, gò bò vì ở lứa tuổi này trẻ Học mà chơi chơi
mà học, hình thức tổ chức cha sáng tạo hấp dẫn, dẫn đến hot ng cha đạt
hiệu quả cao, trẻ cha hứng thú tham gia vào các hoạt động. Chính vì thế tôi đã
nghiên cứu và đa ra một số biện pháp để gây hứng thú trong hoạt động giáo dục
thể chất cho trẻ mẫu giáo 4-5 tuổi đợc tốt hơn
2/ Tình trạng của vấn đề trớc khi thực hiện:
Số cháu của lớp là: 40 trẻ
+ Số cháu trai: 21
+ Số cháu gái: 19
Có 2 giáo viên phụ trách lớp, sức khỏe của các cháu phát triển tốt
a/Thuận lợi:
- Giáo viên đã đợc đào tạo chuẩn, có lòng yêu nghề mến trẻ
- Đợc sự quan tâm của ban giám hiệu trờng,thờng xuyên cho đi thăm
quan, kiến tập các trờng mầm non trong huyện, thành phố, các bạn đồng nghiệp
- Phòng học, sân chơi sạch sẽ
Tác giả: Nguyễn Thị Hơng 4
Đề tài sáng kiến kinh nghiệm
- Số trẻ nam và nữ tơng đối cân bằng
- Trẻ khỏe mạnh tăng cân đều, tỷ lệ ở kênh suy dinh dỡng và thấp còi
không nhiều
- Phụ huynh học sinh quan tâm đến tình hình sức khỏe và chơng trình
học của con em mình
b/ Khó khăn:
- Giáo viên cha có nhiều sáng tạo trong hoạt động giáo dục thể chất
- Diện tích lớp học và diện tích sân tập còn trật hẹp so với qui định
- Đồ dùng trực quan trong khi hoạt động còn cha hấp dẫn dẫn đến giờ hoạt
động còn khô khan
- Giáo viên cha có nhiều hình thức tổ chức linh hoạt sáng tạo vào hoạt
động khiến trẻ gò bó cha hứng thú học cho nên giờ hoạt động thể chất cha đạt
hiệu quả cao
3/ Kết quả khảo sát thực tế:
Khi cha thực hiện đề tài thì kết quả nh sau:
* Về giáo dục:
+ Trẻ mạnh tích cực tham gia hoạt động: 30/40 = 75%
+ Kĩ năng vận động:
Vận động thô: 31/40 =77,5%
Vận động tinh: 29/40 =72,5%
* Về sức khỏe:
+ Cân nặng:35/40 = 87.5% trẻ kênh A
+ Chiều cao: 35/40= 87.5% trẻ bình thờng.
4/ Các biện pháp:
a/ Biện pháp 1: Chuẩn bị điều kiện và đảm bảo an toàn phục vụ giáo dục thể
chất cho trẻ:
Môi tr ờng học tập:
Muốn trẻ hứng thú với giáo dục thể chất thì việc đầu tiên phải gây hứng
thú cho trẻ khi tới lớp học,trẻ có yêu thơng, thích đến thì trẻ mới có hứng thú
Tác giả: Nguyễn Thị Hơng 5
Đề tài sáng kiến kinh nghiệm
tham gia các hoạt động khác.Vì thế môi trờng học tập tốt sẽ khuyến khích trẻ
tích cực hoạt động - việc xây dựng môi trờng học tập phù hợp và hấp dẫn trẻ là
vô cùng cần thiết
Đối với lớp học ngay từ đầu năm tôi trang trí lớp đẹp theo các chủ
điểm để gây hứng thú cho trẻ khi tới trờng, với mỗi chủ điểm tôi luôn có sự thay
đổi phù hợp, gợi mở ý tởng sáng tạo của trẻ trong hoạt động góc tạo các sản
phẩm của trẻ để trang trí lớp học.
Từ việc cô cho trẻ tham gia tạo ra các sản phẩm trẻ đợc phát triển các vận
động tinh nh: cắt dán, cầm nắm, vẽ, tô màu qua đó trẻ thấy thích thú tham gia
các hoạt động dới sự động viên khuyến khích của cô.
Môi trờng ngoài lớp học các cô giáo trong trờng cùng phối hợp bố trí thời
gian để thay đổi tạo quang cảnh sự phạm mới mẻ hấp dẫn. Đồ chơi ngoài trời tr-
ờng bố trí sắp xếp tạo khoảng trống của sân trờng cho trẻ tập thể dục sáng, trẻ có
địa điểm để tham gia các hoạt động phát triển thể chất. Bên cạnh đó là việc trồng
cây, chăm sóc cây cũng đợc tổ chức cho trẻ tham gia hoạt động lao động ngoài
trời từ đó trẻ hứng thú tham gia hoạt động này nh chăm sóc cây, tới cây Từ đó
giúp trẻ phát triển và nắm đợc các kiến thức kí năng theo yêu cầu của chơng
trình
Ví dụ: Tổ chức hoạt động giáo dục thể chất củng cố rèn luyện kĩ năng cho
nội dung chính của hoạt động, tôi tổ chức cho trẻ leo trèo lên các thiết bị chơi
ngoài trời hoặc leo lên bớc xuống qua các bậc thang của trờng hay chơi các trò
chơi vận động, trò chơi dân gian ở ngoài sân trờng
Môi trờng đa dạng, phong phú hấp dẫn sẽ gây hứng thú cho trẻ và tạo ra
kết quả của hoạt động cao nhất. Từ đó góp phn hình thành và nâng cao mối
quan hệ thân thiện giữa cô và trẻ, giữa trẻ và giáo viên. Qua việc vận dụng khi
thực hiện trong môi trờng học tập, tôi nhận thấy trẻ tham gia sôi nổi hơn với các
hoạt động đặc biệt là hoạt động giáo dục thể chất
Dụng cụ, đồ dùng tập luyện:
- Thông qua các hoạt động trong trờng mầm non đặc biệt là hoạt động
giáo dục thể chất thì đồ dùng học tập cho trẻ cũng không kém phần quan trọng.
Sử dụng đồ dùng trực quan là một biện pháp vô cùng quan trọng trong hoạt động
giáo dục thể chất đối với trẻ đã góp phần không nhỏ vào việc nâng cao kết quả
của trẻ. Có đồ dùng trực quan đẹp hấp dẫn đa dạng phonh phú làm cho hoạt động
thêm sinh động hấp dẫn khiến trẻ hứng thú hơn nên đạt kết quả cao. Hiểu đợc
Tác giả: Nguyễn Thị Hơng 6
Đề tài sáng kiến kinh nghiệm
điều này thì việc tạo ra các đồ dùng đồ chơi để giúp trẻ có điều kiện hoạt động
đúng mục đích là việc làm hết sức cần thiết đối với các lớp học mầm non nhng
bên cạnh đó việc lựa chọn đồ dùng dụng cụ tập luyện cho trẻ rất quan trọng đây
là việc làm thờng xuyên của ngời giáo viên phải quan tâm
Hình ảnh mt s đồ dùng dụng cụ tập luyện thể dục
Ví dụ: Nh khi tổ chức cho trẻ tập thể dục sáng tôi thờng xuyên thay đổi
đồ dùng cho trẻ theo tuần: khi thì sử dụng vòng thể dục, khi thì gậy thể dục, nơ,
cờsử dụng các đồ dùng này phù hợp với nội dung bài học và chủ điểm đang
thực hiện
Hay khi chuẩn bị đồ dùng cho trẻ vận động cơ bản tôi có thể trang trí các
đồ dùng học tập nh cổng thể dục, tạo các đờng hẹp bằng các dây hoa - thanh
nhựa có màu sắc hấp dẫn kích thích thu hút trẻ vào giờ hoạt động thể chất để
đạt kết quả cao. Các loại đồ dùng phục vụ học tập của trẻ đợc cô tạo ra luôn tuân
thủ nguyên tắc: bền chắc, không sắc nhọn, không có nguy cơ gõy tai nạn cho trẻ,
đảm bảo an toàn cho trẻ
Trong các trò chơi vận động tôi nghiên cứu và làm đồ dùng đồ chơi hớng
dẫn trẻ sử dụng chơi có hứng thú và đạt kết quả cao
Tác giả: Nguyễn Thị Hơng 7
Đề tài sáng kiến kinh nghiệm
Trong trờng mầm non việc đảm bảo an toàn cho trẻ đợc đặt lên hàng
đầu, ngời giáo viên luôn lấy nhiệm vụ an toàn cho trẻ ở mọi lúc mọi nơi là trọng
tâm kế hoạch đề ra. Trẻ cần đợc đảm bảo an toàn trong mọi hoạt động có sự
giám sát của giáo viên đó là với các đồ dùng đồ chơi, dụng cụ luyện tập, địa
điểm cho trẻ hoạt động. Tôi luôn quan tâm làm tốt công tác chuẩn bị: Sân tập,
kiểm tra dụng cụ trớc khi cho trẻ luyện tập. Đối với các đồ dùng nh: ghế thể dục,
thang leo tôi kiểm tra độ chắc trớc khi cho trẻ sử dụng nếu thấy cha chắc chắn
có biện pháp sửa chữa ngay. Có kế hoạch kiểm tra thờng xuyên đồ dùng, đồ chơi
trong lớp để đảm bảo tính an toàn cho trẻ khi tham gia hoạt động.
b/ Biện pháp 2: Lồng ghép tích hợp các hoạt động khác vào hoạt động thể chất:
* Sử dụng âm nhạc trong hoạt động giáo dục thể chất:
- Nói đến giáo dục thể chất mọi ngời thờng nghĩ tới sự khô khan, cứng nhắc
- Thật nh vậy nếu không có biện pháp làm mềm hóa hoạt động học. Hoạt động
giáo dục thể chất khi có âm nhạc sẽ thấy hứng thú và phấn khởi hơn, giờ hoạt
động của trẻ đạt kết quả cao hơn.
Bản thân tôi sau khi đợc tham khảo một số bài hát vui nhộn của Hàn
Quốc, tôi thấy các bài hát Hàn giai điệu dễ nhớ, vui nhộn và phù hợp với chơng
trình giáo dục thể chất của trẻ em việt. Từ thực tế tại lớp mình- tôi nhận thấy đối
với mỗi chủ điểm nên sử dụng các bài hát phù hợp với nội dung của từng bài dạy,
tôi đã vận dụng một số bài hát khi thực hiện cho trẻ khởi động:

Tác giả: Nguyễn Thị Hơng 8
Đề tài sáng kiến kinh nghiệm
Hình ảnh: trẻ tập thể dục kết hợp âm nhạc
Ví dụ: Khi dạy trẻ học chủ điểm Thế giới động vật tôi chọn nhạc bài:
Nhện nhện đang chăng tơ chăng tơ ta cùng leo lên này
Trời trời khi ma to. i nhà đâu mất rồi?
à còn đâu nữa, ông mặt trời lên kìa
Nhện, lại đi chăng tơ ta cùng leo xuống nào
Hoặc có thể từ các bài hát vui nhộn, nhí nhảnh với nhịp 2/4 nh bài hát:
Đàn gà con , Đàn gà trong sân cô cho trẻ kết hợp khởi động đợc
Hay: bài hát Con rùa chậm chạp- kết hợp với trò chơi vận động
Chầm chậm từng bớc mà rùa vẫn cố bớc đi
Và còn thi đua cùng thỏ con đang đi rất nhanh
Chớ có nghĩ, chớ có coi thờng
Tởng rùa là loài vật chậm nhất
Đôi chân, đôi chân vẫn bớc đi cho đến cùng
Với 2 lời tôi có thể thay thế bằng rùa chạy thi cùng vớii báo, cùng với
chim hay một số con vật nào khác
Tới phần hồi tĩnh, tôi cho trẻ đi nhẹ nhàng theo nhạc bài: Chim bay
Con chim bay chim bay.
Con cò bay cò bay.
Vịt có bay không nào?
Không bay, không bay
Vịt thích lội dới ao.
Cạp! cạp!cạp!
Hay bài: Đất nớc của những giấc mơ
Nh đàn chim vỗ cánh vào trời cao.
Bay xa khắp chốn, ta cùng bay lên nào.
Trên trời xanh thắm, trên đồng nơng xanh.
Tác giả: Nguyễn Thị Hơng 9
Đề tài sáng kiến kinh nghiệm
Cho trẻ thơ cất lên ngàn bao mơ ớc.
Trẻ làm động tác theo nội dung của bài hát đi nhẹ nhàng 1-2 phút
Với mỗi chủ điểm tôi luôn lựa chon các bài hát có nội dung phù hợp với
chủ điểm để đa vào dạy trẻ. Tôi thờng chọn lựa các bài hát vui nhộn gây hứng
thú với trẻ. Tôi luôn hiểu một điều nh nhiếu nhà giáo dục mầm non đã hiểu là âm
nhạc và vận động liên kết với nhau từ lúc trẻ chào đời và kéo dài suốt thời kỳ thơ
ấu
* Tổ chức các hội thi trong hoạt động giáo dục thể chất.
-Trong hoạt động giáo dục thể chất trẻ tham gia hoạt động tích cực thì ng-
ời giáo viên phải lôi cuốn thu hút trẻ vào hot ng mt cách thoải mái không gò
bó gây hứng thú cho trẻ. Dựa vào mục đích của chơng trình giáo dục mầm non:
Làm sao để tạo cơ hội cho trẻ đợc trải nghiệm sáng tạo, thể hiện mình và trẻ có
nhu cầu bộc lộ mình qua vận động. Từ đó tôi có suy nghĩ và áp dụng liên kết
xây dựng các hội thi vào các hoạt động giáo dục thể chất để mọi trẻ đều đợc
tham gia tích cực vào các hội thi đó.
Khi dạy trẻ chủ điểm Tết và mùa xuân, tôi tổ chức cho trẻ tham gia hội
thi: Ngày hội mùa xuân
Ví dụ: Với hoạt động giáo dục thể chất là: Lăn bóng và di chuyển theo
bóng, trò chơi - Nhảy lò cò
+ Khởi động: Cho trẻ lên tàu tới tham dự hội thi
+ Bài tập phát triển chung: Phần thi đồng diễn ( Trẻ tập các động tác thể
dục theo hiệu lệng của cô hoặc theo lời bài hát về chủ điểm này
+Vận động cơ bản: Phần thi Ai khéo hơn ai ( Trẻ lăn bóng và di chuyển
theo bóng)
+ Trò chơi: Phần thi : Nhảy đẹp (Trẻ nhảy lò cò)
+ Hồi tĩnh: cho trẻ thể hiện niềm mơ ớc của mình (đi nhẹ nhàng )
Với các nội dung xuyên suốt trong hội thi của ngày hội nh vậy trẻ thể hiện
và hứng thú tích cực tham gia hoạt động. Bên cạnh đó cô chọn lựa các nội dung
giáo dục cho tẻ biết về truyền thống, phong tục, tập quán của địa phơng quê h-
ơng của đất nớc con ngời việt
* Sử dụng thơ, truyện, đồng dao, ca dao trong hoạt động giáo dục thể
chất:
Tác giả: Nguyễn Thị Hơng 10
Đề tài sáng kiến kinh nghiệm
- Thực tế hiện nay tổ chức hoạt động giáo dục thể chất cho trẻ mầm non
đặc biệt là trẻ mẫu giáo nhỡ không chỉ phát triển vận động mà còn giúp trẻ đang
trên đà phát triển về lĩnh vực ngôn ngữ, văn học, nghệ thuật. Với mỗi đề tài, tôi
luôn tìm hiểu nghiên cứu kĩ trớc khi dạy để xây dựng bài theo chủ đề một câu
chuyện để kích trẻ sự tò mò hấp đẫn trẻ hoạt động đợc tốt hơn
Ví dụ: Hoạt động giáo dục thể chất với nội dung thực hiện Bật vào 5 ô
-trèo lên xuống ghế chủ điểm gia đình.
Tôi sử dụng truyện: Tích Chu, cô dẫn dắt cho trẻ biết là giúp bạn Tích Chu
đi lấy nớc bà uống để bà Tích Chu trở lại thành ngời, đờng đi lấy nớc khó khăn
và phải trải qua nhiều sông, suối gồ ghề khấp khểnh, vợt qua nhiều chặng đờng
nguy hiểm
+ Phần khởi động: Cho trẻ đi lên tàu
+ Trọng động: Tập luyện cùng nhau bật qua những chiếc vòng sau đó trèo
lên xuống ghế. Tiếp theo đó tôi cho trẻ thi đua gia các tổ với nhau, trẻ rất hứng
thú tích cực tham gia hoạt động .
+ Phần hối tĩnh: Bạn Tích Chu có gửi tặng mỗi bạn 1 niềm mơ ớc bay tới
đất nớc của những giấc mơ đẹp
Ngoài các câu chuyện, tôi còn áp dụng các bài thơ, ca dao, đồng dao để gây
hứng thú dạy trẻ kích thích trẻ tích cực tham gia các hoạt động
Ví dụ: Khi cho trẻ chơi trò chơi vận động: Chuyền bóng, tôi cho trẻ đọc
các câu thơ:
Không có cánh mà bóng biết bay
Không có chân mà bóng biết chạy
Nhanh nhanh bạn ơi xem ai tài ai khéo
Cùng nhau đau nào, cùng nhau thi nào.
Đồng thời kết hợp với đọc thơ trẻ chơi vận động nhịp nhàng và thi đua
cùng các bạn
Hay nh cho trẻ đọc các bài đồng dao: Rồng rắn lên mây, Thả đỉa ba ba
qua đó trẻ thấy mạnh dạn và tự tin hơn đồng thời các tố chất thẻ lực của trẻ cũng
đợc phát triển
* Sử dụng trò chơi dân gian trong hoạt động giáo dục thể chất:
Tác giả: Nguyễn Thị Hơng 11
Đề tài sáng kiến kinh nghiệm
- Các trò chơi dân gian đợc hình thành và ông cha ta truyền từ đơì này
sang đời khác trải nghiệm qua thực tế cuộc sống con ngời. Những trò chơi dân
gian đó theo ta từ khi sinh ra và lớn lên, đi vào cuộc sống và còn đọng lại mãi
trong tâm hồn chúng ta đó là những hình ảnh về quê hơng đất nớc về gia đình và
tuổi ấu thơ.
Trò chơi dân gian thờng đợc tổ chức trong các dịp vui chơi hội hè nhằm
phát triển các tố chất thể lực. Hiểu rõ đặc điểm tâm sinh lý của trẻ: Học mà chơi-
chơi mà học nên việc sử dụng trò chơi dân gian nên việc sử dụng trò chơi đợc tôi
luôn quan tâm áp dụng khi tổ chức các hoạt động, chính vì vậy nó đã giúp trẻ
tiếp thu đợc kiến thức một cách nhẹ nhàng thoải mái. Tôi vận dụng các trò chơi
dân gian phù hợp với kiến thức và tuân thử nguyên tắc vừa sức của trẻ.
Ví dụ: Với trò chơi: Ai ném xa nhất, tôi có thể thay thế và đa trò chơi dân
gian: ném còn vào dạy trẻ
Hay đối với các trò chơi củng cố phát triển cơ tay, hông tôi cho trẻ chơi trò
chơi : Đua thuyền
Với các trò chơi dân gian thờng đi sâu vào tiềm thc của trẻ, trẻ thấy nh
mình đang đợc học đợc chơi ở nhà với ngời thân, trẻ thể hiện hết khả năng, năng
lực của bản thân đồng thời tính trách nhiệm cộng đồng của trẻ cũng đợc phát
huy.
Ví dụ: Khi cho trẻ chơi trò chơi vận động: Ai nhanh nhất, tôi lựa chn và
thay thế bằng trò chơi: Rồng rắn lên mây ở trò chơi này với yêu cầu ngời lớn làm
đầu rắn phải thể hiện rõ trách nhiệm giữ đầu rắn, ngăn chặn giúp các bạn
Tác giả: Nguyễn Thị Hơng 12
Đề tài sáng kiến kinh nghiệm
Hình ảnh trẻ chơi trò chơi Rồng rắn lên mây
Từ việc đa trò chơi dân gian vào thay thế các nội dung trò chơi vận động
trong bài học trẻ thấy hứng thú tích cực học tập và nội dung kết quả học cao hơn.
c. Biện pháp 3: Phối kết hợp với phụ huynh học sinh.
- Sinh thời Bác Hồ thờng nhắc nhở các nhà giáo phải mật thiết liên hệ với
gia đình học trò : Gia đình, nhà trờng, xã hội là 3 yếu tố không thể thiếu rời
nhau. Bởi vì giáo dục nhà trờng chỉ là một phần , còn cần có sự giáo dục của
ngoài xã hội và trong gia đình để giúp cho việc giáo dục trong nhà trờng đợc tốt
hơn.
Trờng mầm non là nơi cha mẹ trẻ tin tởng và gửi gắm tất cả vào cô giáo,
trẻ có chăm ngoan khỏe mạnh cha mẹ mới tin tởng và yên tâm với công việc.
Hàng ngày trẻ tới trờng cô chăm sóc cho từ bữa ăn giấc ngủ tới các hoạt động vui
chơi. Với quãng 2/3 thời gian ở cùng với cô, việc trẻ đợc tập luyên phát triển thể
chất là vấn đề không thể thiếu trong hoạt động học tập của trẻ và cha mẹ cũng
nhận thức thấy rõ tầm quan trọng của việc này.
Hiểu đợc mối quan tâm của phụ huynh học sinh trong việc chăm sóc giáo
dục và phát triển toàn diện cơ thể cho trẻ, nhận thức rõ trách nhiệm của ngời giáo
Tác giả: Nguyễn Thị Hơng 13
Đề tài sáng kiến kinh nghiệm
viên mầm non, tôi suy nghĩ và tìm cách vận dụng với thực tế tại lớp của mình.
Trong các buổi họp phụ huynh học sinh đầu năm học tôi tuyên truyền với các
bậc phụ huynh về tầm quan trọng của việc giáo dục thể chất đối với trẻ và sự cần
thiết trong việc trang thiết bị cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy trẻ ở trờng mầm
non. Tuyên truyền vận động phụ huynh học sinh ủng hộ mua chiếu trúc hai mặt:
một mặt ấm về mùa đông, một mặt mát về mùa hè để tạo giấc ngủ ngon cho trẻ
đảm bảo sức khỏe cho trẻ học tập thật tốt.
Hình ảnh: cô trao đổi với phụ huynh
5. Kết quả sau khi áp dụng các biện pháp trên.
Qua thực tế nghiên cứu áp dụng các biện pháp trong việc tổ chức cho trẻ
mẫu giáo lớn tham gia hoạt động giáo dục thể chất đã xoa đi những suy nghĩ
hoạt động giáo dục thể chất là khô khan, gò bó, cứng nhắc. Thực tế khi tổ chức
hoạt động này cho trẻ thờng nhẹ nhàng hấp dẫn, cô và trẻ hòa quyện vào nhau và
kết quả đạt đợc thể hiện rõ nét.
a/ Đối với cô giáo.
- Giáo viên tự tin khi thực hiện hoạt động giáo dục thể chất cho trẻ
Tác giả: Nguyễn Thị Hơng 14
Đề tài sáng kiến kinh nghiệm
- Giáo viên áp dụng đợc trong từng chủ điểm khác nhau với nội dung phù
hợp.
- Giáo viên nâng cao đợc nghệ thuật khi lên lớp
b/ Đối với trẻ.
- Trẻ hứng thú tự nguyện tham gia hoạt động giáo dục thể chất.
- Trẻ mạnh dạn tự tin hơn trong giao tiếp
- Tạo sự cân bằng giữa sức khỏe và trí tuệ của trẻ.
Sau là một số kết quả đã đạt đợc:
Mục tiêu
đã đạt đợc
Kết quả
đã đạt đợc
Đầu năm Cuối năm
Về giáo dục
Trẻ mạnh dạn tích cực tham
gia hoạt động
30/40 = 75% 39/40=97.5%
Kỹ năng
vận động
Vận động thô 31/40=77,5% 38/40=95%
Vận động tinh 29/40=72.5% 36/40=90%
Về sức khỏe
Cân nặng 35/40=87.5% 39/40=97.5
Chiều cao 35/40=87.5% 39/40=97.5
Bài học kinh nghiệm
Qua việc thực hiện: các biện pháp gây hứng thú cho trẻ mẫu giáo nhỡ
tham gia hoạt động giáo dục thể chất trong trờng mầm non đợc tốt hơn, bản thân
tôi đã đúc kết đợc bài học kinh nghiệm.
Với những kết quả đã đạt đợc nh trên đòi hoỉ ngời giáo viên mầm non cần
nghiên cứu thực hiện hình thức đổi mới, nội dung phơng pháp theo các chủ đề
cho phù hợp. Tạo môi trờng lớp học phù hợp sáng tạo mang tính giáo dục cao.
Giáo viên cần linh hoạt sáng tạo trong mọi hoạt động, tâm huyết với nghề, yêu
thơng, gần gũi, quan tâm giúp đỡ trẻ. Phối hợp thờng xuyên với gia đình trong
việc chăm sóc giáo dục trẻ
Giáo viên biết tiếp cận với các thông tin, nghiên cứu tài liệu, tập san, nghe
đài, xem tivi, băng hình và sự tìm tòi sáng tạo úng dụng đồ dùng, đồ chơi vào
từng bài dạy, cung cấp truyền đạt đủ nội dung kiến thức phù hợp với khả năng
nhận thức của trẻ
Tác giả: Nguyễn Thị Hơng 15
Đề tài sáng kiến kinh nghiệm
Phần III: Kết luận và khuyến nghị.
1/ Kết luận:
Hoạt động giáo dục thể chất là một trong những hoạt động mang tính tích
cực với mục đích giúp trẻ khỏe mạnh nhanh nhẹn hồn nhiên và có chỉ số phát
triển đúng với đặc điểm tâm sinh lý của trẻ. Hoạt động giáo dục thể chất không
chỉ tạo cơ hội cho trẻ vận động một cách thoải mái tích cực để phát triển thể lực
mà qua hoạt động này trẻ còn học đợc tính kỷ luật, biết hợp tác chia sẻ cùng các
bạn và quan trọng hơn nữa là giúp trẻ: Học qua chơi, chơi bằng học. Trẻ đợc phát
triển về thể chất qua sự phát triển cử động các nhóm cơ hô hấp, tay, chân, bụng,
phát triển các vn động thô vận động tinh phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý của
trẻ. Khi trẻ vận động các bộ phận trên cơ thể cùng phối hợp vận động và phát
triển do đó giáo dục thể chất có ý nghĩa đối với việc phát triển về thể lực và giỳp
cho hệ thần kinh của trẻ mẫu giáo nhỡ dần dần phát triển toàn diện là tiền đề cho
việc chuẩn bị lên lớp mẫu giáo lớn sau này
Nh vậy hoạt động giáo dục thể chất trong trờng mầm non đóng vai trò rất
quan trọng trong việc hình thành và phát triển về: Đức- Trí- Thể Mỹ cho trẻ.
Nó góp phần giúp trẻ trở thành con ngời toàn diên - Thông qua hoạt động này đã
tạo đợc không khí: Nhà trờng thân thiện, học sinh tích cực trong trờng mầm
non.
Là một giáo viên trực tiếp làm công tác chăm sóc giáo dục trẻ tôi thấy
mình cần cố gắng học hỏi rèn luyện phán đấu khắc phục những mặt tồn tại, trau
dồi thêm kiến thứcđể đa vào áp dụng dạy trẻ đạt kết qu ngày càng cao
2/ Khuyến nghị.
Để cho việc giáo dục thể chất ở khối mẫu giáo nhỡ nói chung và các khói
khác trong nhà trờng đợc tốt hơn, tôi có một số đề nghị nh sau:
- Nhà trờng đồng bộ về trang thiết bị cơ sở vật chất trong lớp và ngoài trời
cho hoạt động giáo dục thể chất.
Trang bị thêm đồ dùng hiện đại để áp dụng nhu cầu dạy và học hiện nay
Giáo dục thể chất cần chú trọng nhiều hơn dới nhiều hình thức khác nhau:
+ Chế độ dinh dỡng bổ sung thấp còi, chế độ dinh dỡng cân
đối cho trẻ béo phì
Tác giả: Nguyễn Thị Hơng 16
Đề tài sáng kiến kinh nghiệm
+ Trong hot ng thể dục, giờ học
+ Trong th dục buổi sáng.
+ Vận động sau khi ngủ dậy.
+ Các buổi dạo chơi ngoài trời.
Trên đây là một số biện pháp mà tôi đã thực hiện trong việc gây hứng thú
trong hoạt động giáo dục thể chất cho trẻ mẫu giáo 4-5 tốt hơn, xin đợc trao đổi
cùng các đồng nghiệp.
Xin chân thành cảm ơn!
Bình Minh, ngày 20 tháng 4 năm 2012
Ngời thực hiện
Nguyễn Thị Hơng

Tác giả: Nguyễn Thị Hơng 17
Đề tài sáng kiến kinh nghiệm
LI CM N !
hon thnh c sỏng kin kinh nghim ny trc ht l nh s quan
tõm ch o sỏt sao ca phũng Giỏo dc o to huyn Thanh Oai, s ng tỡnh
ng h ca ph huynh hc sinh, s giỳp ca BGH trng mm non Bỡnh
Minh I, s úng gúp chõn thnh ca cỏc bn ng nghip, bờn cnh ú l tinh
thn vt khú, khc phc khú khn ca bn thõn hon thnh c sỏng kin
v tng bc ỏp dng hiu qu.
Li u tiờn tụi xin chõn thnh cm n lónh o cỏc cp, lónh o phũng
GD&T huyn Thanh Oai cựng BGH trng Mm non Bỡnh Minh I, i ng
cỏn b giỏo viờn, ph huynh hc sinh, ó giỳp tụi hon thnh sỏng kin kinh
nghim ny !
Trong quỏ trỡnh hon thnh sỏng kin, khụng th trỏnh khi nhng thiu
sút, rt mong nhn c s úng gúp ý kin ca cỏc cp lónh o, cỏc bn ng
nghip sỏng kin kinh nghim c hon chnh hn.
Xin chõn thnh cm n !
Tác giả: Nguyễn Thị Hơng 18
Đề tài sáng kiến kinh nghiệm
ý kiến đánh giá và xếp loại
của hội đồng khoa học cơ sởChủ tịch hội đồng
(Ký, họ tên, đóng dấu)

ý kiến đánh giá và xếp loại
của hội đồng khoa học cấp trên


Chủ tịch hội đồng
(Ký, họ tên, đóng dấu)

Tác giả: Nguyễn Thị Hơng 19
Trò chơi vận động Bóng tròn to
Đề tài sáng kiến kinh nghiệm
Một số hoạt độngphát triển thể chất cho trẻ 4 - 5 tuổi
trong trờng mầm non bình minh i
Tác giả: Nguyễn Thị Hơng 20
Vận độngchuyền bóng qua đầu
Vận động cơ bản: Trờn sấp - Bật xa liên tục về phía trớc
Đề tài sáng kiến kinh nghiệm
Tác giả: Nguyễn Thị Hơng 21
§Ò tµi s¸ng kiÕn kinh nghiÖm
T¸c gi¶: NguyÔn ThÞ H¬ng 22

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×