Tải bản đầy đủ (.ppt) (14 trang)

bài giảng lịch sử 7 bài 27 chế độ phong kiến nhà nguyễn

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.72 MB, 14 trang )

Nhiệt liệt chào mừng
các Thầy, Cô giáo đến dự giờ.
Môn Lịch Sử Lớp 7
KIỂM TRA BÀI CŨ
Câu 1: Vua Quang Trung đã có những chính sách gì để phục hồi kinh tế,
ổn định xã hội và phát triển văn hóa dân tộc?
Câu 2 : Điền thời gian sao cho phù hợp với sự kiện
Thời gian Sự kiện
Khởi nghĩa nông dân Tây Sơn bùng nổ
Nguyễn Huệ chỉ huy quân Tây Sơn đánh tan 5 vạn
quân Xiêm
Quân Tây Sơn lật đổ chúa Trịnh
Quang Trung đại phá 29 vạn quân Thanh
1771
1785
1786
1789
CHƯƠNG VI :VIỆT NAM NỬA ĐẦU THẾ KỈ XIX
BÀI 27 :CHẾ ĐỘ PHONG KIẾN NHÀ NGUYỄN
I. Tình hình chính trị và kinh t :ế

1.Nhà Nguyễn lập lại chế độ phong kiến
tập quyền:
Nguyên nhân chủ yếu nào làm cho
Tây Sơn thất bại trước Nguyễn
Ánh ?
Nhà Nguyễn đã làm gì để lập lại
chế độ phong kiến tập quyền ?
-
Năm 1802,Nguyễn Ánh đặt


niên hiệu Gia Long, đóng đô ở
Phú Xuân
-
Chia nước ta thành 30 tỉnh và 1
phủ trực thuộc
-
Ban hành bộ “Hoàng triều hình
luật”.
-
Củng cố quân đội
- Năm 1802,Nguyễn Ánh đặt niên hiệu Gia
Long, đóng đô ở Phú Xuân
- Chia nước ta thành 30 tỉnh và 1 phủ trực thuộc
- Năm 1815 ban hành bộ “Hoàng triều hình
luật”.
- Củng cố quân đội
Điểm cơ bản nhất trong chính
sách đối ngoại của nhà Nguyễn là
gì?
- Ngoại giao :Thần phục nhà Thanh,khước từ
mọi tiếp xúc với phương Tây
Nhà Nguyễn đã thi hành những
biện pháp gì để củng cố quân
đội?
Xây dựng thành trì vững trắc
Lập hệ thống trạm ngựa từ
Nam Quan đến Cà Mau
Quang Toản không đủ năng lực
lãnh đạo đất nước
Nội bộ Tây Sơn chia rẽ,mâu thuẫn

Thần phục nhà Thanh,khước từ
mọi tiếp xúc với phương Tây
H.62. Quan võ thời Nguyễn
H.63. Lính cận vệ thời Nguyễn
CHƯƠNG VI :VIỆT NAM NỬa ĐẦU THẾ KỈ XIX
BÀI 27 :CHẾ ĐỘ PHONG KIẾN NHÀ NGUYỄN
I.Tình hình chính trị và kinh tế:
1.Nhà Nguyễn lập lại chế độ phong kiến
tập quyền:
2.Kinh tế dưới triều Nguyễn
* Nông nghiệp : + chú ý việc khai hoang
+ Đặt lại chế độ quân điền
+ Việc sửa đắp đê không được chú trọng
Dưới triều Nguyễn tình hình nông nghiệp
nước ta như thế nào ?
- Các chúa Nguyễn chú ý việc khai hoang,
Đặt lại chế độ quân điền
Việc sửa đắp đê không được chú trọng
Công cuộc khai hoang ở thời Nguyễn có
tác dụng như thế nào ?
Việc khai hoang đã tăng thêm diện tích
canh tác ?
Tại sao diện tích canh tác tăng thêm mà
vẫn còn tình trạng nông dân lưu vong ?
Vì nông dân bị địa chủ,cường hào cướp
mất ruộng đất
Tại sao việc sửa đắp đê ở thời Nguyễn
gặp khó khăn ?
Lụt lội,hạn hán xảy ra luôn,
Tài chính thiếu hụt,nạn tham nhũng phổ

biến
Em có nhận xét gì về kinh tế nông nghiệp
dưới thời Nguyễn ?
Kinh tế nông nghiệp ngày càng giảm sút
Kinh tế nông nghiệp ngày càng giảm
sút
CHƯƠNG VI :VIỆT NAM NỬA ĐẦU THẾ KỈ XIX
BÀI 27 :CHẾ ĐỘ PHONG KIẾN NHÀ NGUYỄN
I.Tình hình chính trị và kinh tế:
1.Nhà Nguyễn lập lại chế độ phong kiến
tập quyền:
2.Kinh tế dưới triều Nguyễn
* Nông nghiệp
Em có nhận xét gì về tình hình thủ công
nghiệp thời Nguyễn ?
Có điều kiện phát triển, nhà Nguyễn lập
nhiều xưởng đúc tiền,đúc súng,đóng
tàu….thợ giỏi được tập trung về sản xuất
trong các xưởng của nhà nước.
* Thủ công nghiệp : có điều kiện phát
triển nhưng bị kìm hãm.
Một người Mĩ đến nước ta năm `1820 nhận
xét : “Người Việt Nam là những thợ đóng
tàu thành thạo. Họ hoàn thành công trình
với kĩ thuật hết sức chính xác”
Nhận xét trên gợi cho em suy nghĩ gì về tài
năng của thợ thủ công nước ta ở đầu thế kỉ
XIX ?
Nhận xét trên chứng tỏ thợ thủ công
nước ta có tay nghề rất giỏi, họ biết ứng

dụng kĩ thuật tiên tiến của châu Âu vào
việc đóng tàu
* Thương nghiệp :
Hoạt động buôn bán trong nước diễn ra
như thế nào ?
- Việc buôn bán có nhiều thuận lợi
Chính sách ngoại thương của nhà Nguyễn
đối với các nước phương Tây được thể
hiện như thế nào ?
- Khước từ mọi tiếp xúc với các nước
phương tây ,thực hiện chính sách “bế
quan tỏa cảng ”
Làng lụa Vạn Phúc
Làng gốm Bát Tràng
Thương cảng Hội An
Bài 1: Khoanh tròn vào đầu những đáp án đúnG Về nguyên nhân thất bại của
vương triều tây sơn
a) Lực lượng quân Nguyễn ánh mạnh áp đảo được
quân của triều Tây Sơn.
b) Quân Nguyễn ánh được tư bản Pháp giúp về quân
sự.
c) Vua Quang Trung mất vương triều Tây Sơn suy
yếu.
d) Nguyễn ánh chiếm được Quy Nhơn, Phú Xuân
khiến quân của vương triều Tây Sơn mất chỗ dựa
cơ bản.
3. LUYỆN TẬP:
HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ
- Đời sống nhân dân dưới triều Nguyễn như
- Đời sống nhân dân dưới triều Nguyễn như

thế nào?
thế nào?
- Diễn biến, kết quả, ý nghĩa của các cuộc khởi
- Diễn biến, kết quả, ý nghĩa của các cuộc khởi
nghĩa của nông dân thời Nguyễn
nghĩa của nông dân thời Nguyễn
+ Khởi nghĩa Phan Bá Vành
+ Khởi nghĩa Phan Bá Vành
+ Khởi nghĩa Nông Văn Vân
+ Khởi nghĩa Nông Văn Vân
+ Khởi nghĩa Lê Văn Khôi
+ Khởi nghĩa Lê Văn Khôi
+ Khởi nghĩa Cao Bá Quát
+ Khởi nghĩa Cao Bá Quát
Phủ Thừa Thiên

×