Tải bản đầy đủ

Bài 36: SƠ LƯỢC VỀ NIKEN, KẼM, CHÌ, THIẾC potx

Bài 36: SƠ LƯỢC VỀ NIKEN, KẼM, CHÌ, THIẾC
I. Mục tiêu bài học:
A. Chuẩn kiến thức và kỹ năng
Kiến thức
Biết được :
 Vị trí trong bảng tuần hoàn, cấu hình electron hoá trị của niken, kẽm,
chì và thiếc.
 Tính chất vật lí (màu sắc, khối lượng riêng).
 Tính chất hoá học (tính khử : tác dụng với phi kim, dung dịch axit),
ứng dụng quan trọng của chúng.
Kĩ năng
 Viết các phương trình hoá học minh hoạ tính chất của mỗi kim loại cụ
thể.
 Sử dụng và bảo quản hợp lí đồ dùng làm bằng các kim loại niken, kẽm,
thiếc và chì.
 Tính thành phần phần trăm về khối lượng kim loại trong hỗn hợp phản
ứng.
B. Trọng tâm
 Đặc điểm cấu tạo nguyên tử niken, kẽm, chì và thiếc
 Tính chất hoá học cơ bản của niken, kẽm, chì và thiếc
II. Chuẩn bị:

GV: - Các mẫu kim loại: Ni, Zn, Pb, Sn.
- Dung dịch HCl hoặc H
2
SO
4
loãng.
- Bảng HTTH nguyên tố hoá học
III. Phương pháp dạy học chủ yếu
- Đàm thoại + diễn giảng + thí nghiệm trực quan.
IV. Tiến trình bài dạy:
1. Ổn định lớp:
2. Kiểm tra bài cũ: Không kiểm tra.
3. Bài mới:
Hoạt động của thầy và trò Nội dung
Hoạt động 1
GV: dùng bảng tuần hoàn và cho HS xác
định vị trí của Ni trong bảng tuần hoàn.

GV: Cho HS quan sát mẫu Ni và nghiên
cứu thêm các tính chất vật lí khác ở
SGK.

HS: viết PTHH của các phản ứng Ni tác
dụng với O
2
và Cl
2
.
HS: nghiên cứu ứng dụng của Ni trong
SGK.
I – NIKEN
1. Vị trí trong bảng tuần hoàn
Ô số 28, nhóm VIIIB, chu kì 4.
2. Tính chất và ứng dụng
 Tính chất vật lí: Là kim loại màu trắng
bạc, rất cứng, khối lượng riêng lớn (d =


8,9g/cm
3
).
 Tính chất hoá học: Có tính khử yếu hơn
Fe, tác dụng được với nhiều đơn chất và hợp
chất, không tác dụng với H
2
.
2Ni + O
2
2NiO
500
0
C

Ni + Cl
2
t
0
NiCl
2

 Bền với không khí và nước ở nhiệt độ
thường.
 Ứng dụng:
- Dùng trong ngành luyện kim. Thép chứa
Ni có độ bền cao về mặt cơ học và hoá học.
- Mạ lên sắt để chống gỉ cho sắt. Trong
công nghiệp hoá chất, Ni được dùng làm
chất xúc tác.
Hoạt động 2
GV: dùng bảng tuần hoàn và cho HS xác
định vị trí của Zn trong bảng tuần hoàn.

GV: Cho HS quan sát mẫu Zn và nghiên
cứu thêm các tính chất vật lí khác ở
SGK.HS: viết PTHH của các phản ứng Zn tác
dụng với O
2
và S.
HS: nghiên cứu ứng dụng của Zn trong
SGK.
II – KẼM
1. Vị trí trong bảng tuần hoàn
Ô số 30, nhóm IIB, chu kì 4.
2. Tính chất và ứng dụng
 Tính chất vật lí: Là kim loại có màu lam
nhạt. Trong không khí ẩm, kẽm bị phủ một
lớp oxit mỏng nên có màu xám. Khối lượng
riêng lớn (d = 7,13g/cm
3
), t
nc
= 419,5
0
C.
 Ở trạng thái rắn và các hợp chất của Zn
không độc. Riêng hơi của ZnO thì rất độc.
 Tính chất hoá học: Là kim loại hoạt
động, có tính khử mạnh hơn Fe.
2Zn + O
2
t
0
2Zn
O

Z
n


+


S
t
0
Z
n
S


 Ứng dụng: Dùng để mạ (hoặc tráng) lên
sắt để bảo vệ sắt khỏi bị gỉ. Dùng để chế tạo
hợp kim như hợp kim với Cu. Dùng để sản
xuất pin khô.
Một số hợp chất của kẽm dùng trong y học
như ZnO dùng làm thuốc giảm đau dây thần
kinh, chữa bệnh eczema, bệnh ngứa,…
Hoạt động 3
GV: dùng bảng tuần hoàn và cho HS xác
định vị trí của Pb trong bảng tuần hoàn.

III – CHÌ
1. Vị trí trong bảng tuần hoàn
Ô số 82, nhóm IVA, chu kì 6.
2. Tính chất và ứng dụng
GV: Cho HS quan sát mẫu Zn và nghiên
cứu thêm các tính chất vật lí khác ở
SGK.


HS: viết PTHH của các phản ứng Pb tác
dụng với O
2
và S.

HS: nghiên cứu ứng dụng của Pb trong
SGK.
 Tính chất vật lí: Là kim loại màu trắng
hơi xanh, khối lượng riêng lớn (d =
11,34g/cm
3
), t
nc
= 327,4
0
C, mềm.
 Tính chất hoá học:
2Pb + O
2
t
0
2Pb
O

P
b


+


S
t
0
P
b
S

 Ứng dụng:
- Chì và các hợp chất của chì đều rất độc.
- Chế tạo các bản cực ăcquy, vỏ dây cáp,
đầu đạn và dùng để chế tạo thiết bị bảo vệ
khỏi tia phóng xạ.
Hoạt động 4
GV: dùng bảng tuần hoàn và cho HS xác
định vị trí của Sn trong bảng tuần hoàn.

GV: Cho HS quan sát mẫu Sn và nghiên
cứu thêm các tính chất vật lí khác ở
SGK.


HS: viết PTHH của các phản ứng Sn tác
dụng với HCl và O
2
.HS: nghiên cứu ứng dụng của Sn trong
IV – THIẾC
1. Vị trí trong bảng tuần hoàn
Ô số 50, nhóm IVA, chu kì 5.
2. Tính chất và ứng dụng
 Tính chất vật lí:
- Là kim loại màu trắng bạc, khối lượng
riêng lớn (d = 7,92g/cm
3
), mềm, dễ dát
mỏng, t
nc
= 232
0
C.
- Tồn tại dưới 2 dạng thù hình là thiếc trắng
và thiếc xám.
 Tính chất hoá học:
Sn + 2HCl  SnCl
2
+ H
2

Sn + O
2
t
0
SnO
2

 Ứng dụng: Phủ lên bề mặt của sắt để
chống gỉ (sắt tây) dùng trong công nghiệp
SGK. thực phẩm. Lá thiếc mỏng (giấy thiếc) dùng
trong tụ điện. Hợp kim Sn – Pb (t
nc
= 180
0
C)
dùng để hàn. SnO
2
được dùng làm men
trong công nghiệp gốm sứ và làm thuỷ tinh
mờ
Hoạt động 5: Củng cố
1. Dày kim loại nào sau đây sắp xếp các kim loại đúng theo thứ tự tính khử
tăng dần ?
A. Pb, Ni, Sn, Zn B. Pb, Sn, Ni, Zn C. Ni, Sn, Zn, Pb D. Ni, Zn,
Pb, Sn
2. Sắt tây là sắt được phủ lên bề mặt bởi kim loại nào sau đây ?
A. Zn B. Ni C. Sn D. Cr
VI. DẶN DÒ:
* BTVN: 1,2,3,3,5/163.
. Xem trước bài LUYỆN TẬP: TÍNH CHẤT HOÁ HỌC CỦA SẮT VÀ
HỢP CHẤT QUAN TRỌNG CỦA SẮT
* Kinh nghiệm:
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×