Tải bản đầy đủ

Thận trọng khi điều trị cho trẻ tự kỷ pot

Thận trọng khi điều
trị cho trẻ tự kỷ
TP - Cho đến nay, các nhà khoa học chưa
tìm ra được nguyên nhân chính xác gây
chứng tự kỷ, mặc dù chứng tự kỷ được
định nghĩa như sự rối loạn chức năng
thần kinh. Có nhiều yếu tố góp phần vào
chứng tự kỷ, trong đó có yếu tố di truyền
và môi trường.

Điều trị cho trẻ tự kỷ. Ảnh minh họa

Theo chứng cớ khoa học, các phương pháp
can thiệp nhằm cải thiện chất lượng sống
của người mắc chứng tự kỷ, giúp cho người
đó tự lập và giảm các khiếm khuyết xã hội,
giao tiếp và hành vi. Tuy nhiên, hiện nay có
một số tổ chức xem tự kỷ như một cách
sống hơn là một chứng bệnh nên không cần
tìm cách chữa lành, một số tổ chức khác
đang nghiên cứu cách chữa lành chứng bệnh

này.
Tự kỷ có thể được trị liệu như thế nào?
Có hai hướng điều trị chính:
1. Can thiệp giáo dục có chứng cớ khoa học,
gồm có các biện pháp:
Can thiệp sớm trước 3 tuổi mà không chờ
chẩn đoán chính xác; Can thiệp tích cực, ít
nhất 25 giờ/tuần, 12 tháng/năm; Tỉ lệ học
sinh/giáo viên thấp; Sự tham gia của gia
đình sau khi được đào tạo; Tương tác với
các trẻ bình thường; Tổ chức phòng học để
trẻ tập trung tốt; Trẻ được đánh giá tuổi phát
triển và có chương trình giáo dục cá nhân.
Sự can thiệp này được tổ chức tại nhà,
trường học, trung tâm nuôi dạy trẻ tự kỷ.
Những người thực hiện chương trình có thể
là cha mẹ, giáo viên, chuyên viên âm ngữ,
chuyên viên hoạt động trị liệu.
Hiện nay phương pháp hữu hiệu có chứng
cớ khoa học là phương pháp can thiệp dựa
trên hành vi tích cực sớm, hệ thống giao tiếp
trao đổi hình ảnh, điều trị và giáo dục trẻ tự
kỷ và khiếm khuyết giao tiếp. Tuy nhiên,
phụ huynh cần lưu ý không có phương pháp
nào tối ưu, nhưng kết quả can thiệp tùy
thuộc nhiều yếu tố như: tuổi của trẻ, mức độ
phát triển, đặc tính của trẻ, thời gian can
thiệp và năng lực của người can thiệp.
2. Các phương pháp trị liệu khác.
- Thuốc: Thuốc chống loạn thần và chống
trầm cảm có chỉ định trong trường hợp trẻ
hung hăng, tự gây tổn thương. Tuy nhiên các
loại thuốc này có tác dụng phụ và chưa có
loại thuốc nào giảm các triệu chứng khiếm
khuyết then chốt về xã hội và giao tiếp.
- Kiêng ăn gluten và casein có nguy cơ ảnh
hưởng đến sự phát triển xương của trẻ do
thiếu can-xi và vitamin D.
- Khử chất kim loại nặng rất nguy hiểm và
đã gây tử vong cho một trẻ tự kỷ vào năm
2005.
- Oxy cao áp nhằm tăng cường lượng oxy
trong cơ thể để giảm các triệu chứng tự kỷ.
Chưa đủ chứng cớ khoa học để chứng minh
hiệu quả mặc dù năm 2009 có một công
trình nghiên cứu nhỏ cho thấy có cải thiện
hành vi sau 40 giờ điều trị.
- Châm cứu để cải thiện giao tiếp cho trẻ.
Tóm lại, trị liệu rối loạn tự kỷ là một vấn đề
phức tạp với nhiều khuynh hướng khác
nhau. Phụ huynh cần bình tĩnh, thận trọng,
tham khảo kỹ lưỡng trước khi quyết định
chọn phương pháp điều trị cho trẻ. Phương
pháp phù hợp nhất là không gây thêm đau
khổ cho trẻ, dựa trên sở thích của trẻ và
động viên trẻ hợp tác với phụ huynh và các
chuyên viên để cải thiện đời sống tự lập của
trẻ

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×