Tải bản đầy đủ

Bài giảng điều trị HIV : Tổn thương da do HIV part 4 potx

16
Ghẻ ngứa
• Rất ngứa!
• Tổn thương sẩn đỏ: đường “đào hang”
• Thường gặp ở bàn tay, cổ tay, nách và mắt cá
chân
• Bệnh nguyên: Sarcoptes Scabiei (con cái ghẻ)
• Điều trị khó khăn, có thể cần điều trị nhiều lần
– Benzyl benzoate, DEP
– Permethrin 5%-an toàn cho trẻ >2 tháng tuổi
– Lindane 1%-không an toàn cho trẻ nhỏ hay thai phụ
– ivermectin
• Ghẻ ngứa tạo võ cứng (Norwegian Crusted
Scabies): thể nặng – tăng tạo sừng và đỏ - rất
lây nhiễm
17
Nốt sẩn nhỏ ở mặt và cổ - không đau, không ngứa
18
U mềm lây (Molluscum contagiosum)
 Nhiều bệnh nhân người lớn bị nhiễm virus u Nhiều bệnh nhân người lớn bị nhiễm virus u
mềm lây (MC)mềm lây (MC)

 Sang thương ở mặt:
•Mặt là vị trí thường hay gặp
•Thường xãy ra khi bệnh ở giai đoạn trung
bình đến tiến triển
•Dát hay sẩn, từ ít đến nhiều
 Phân biệt với Penicillium, Cryptococcus
Sang thương thường có hình lõm, nhưng nhỏ hơn.
Hiếm khi đóng mày.
Bệnh nhân có thể khỏe mạnh.
Điều trị: Đáp ứng với ARVs
Điều trị bằng làm lạnh với nitrogen lỏng
19
Sẩn đỏ có lõm, tróc
vảy ở mặt và thân
người. Đồng thời
bệnh nhân suy kiệt,
sốt, gan lách to
20
Trên cùng
bệnh nhân

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×