Tải bản đầy đủ

Giáo án môn Toán lớp 7 : Tên bài dạy : HAI ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC pdf

HAI ĐƯỜNG THẲNG VNG GĨC
I- MỤC TIÊU :
HS hiểu được thế nào là hai đường thẳng vng góc với nhau
.cơng nhận tính chất . hiểu thế nào là đường trung trực của đoạn
thẳng .
-Biết vẽ đường thẳng đi qua một điểm cho trước và vng góc
với một đường thẳng cho trước . vẽ đường trung trực của đoạn
thẳng . dùng thành thạo ê ke thước thẳng
-Bước đầu tập suy luận.
II- CHUẨN BỊ : ê ke thước thẳng , giấy rời , SGK
III- TIẾN TRÌNH HOẠT ĐỘNG :
1-Ổn định : kiểm tra sĩ số học sinh
2-Các hoạt động chủ yếu :
Hoạt động của GV Hoạt động của HS Ghi bảng

Hoạt động 1: Tiếp cận khái
niệm hai đường thẳng
vuông góc :
-Cho Hs làm ?1

-Hs gấp giấy theo

yêu cầu của ?1
-Các góc đều vuông
1-Thế nào là
hai đường thẳng
vuông góc ?
Gấp tờ giấy 2 lần rồi trải
phẳng tờ giấy ra sao cho hai
nếp gấp là hình ảnh hai
đường thẳng vuông góc và
bốn góc tạo hành là góc
vuông
-Hướng dẫn HS quan sát
hình vẽ hai đường thẳng
vuông góc 9bảng phụ )
-cho Hs tập suy luận ?2 theo
thảo luận nhóm
Đặt vấn đề : tại sao khi hai
đường thẳng cắt nhau và
trong các góc tạo thành có
một góc vuông thì các góc
còn lại đều vuông ?
-Lần lượt từng nhóm lên
( hs đo)

-HS quan sát hình
ảnh hai đường thẳng
vuông góc (trên
bảng phụ )
-Hs tập suy luận
Ô
1
=90
0
(theo điều
kiện cho trước )
Ô
2
=180
0


1
=90
0
(t/c
hai góc kề bù )
Ô
3

1
=90
0
( t/c hai
góc đối đỉnh)
Ô
4

2
=90
0
(t/c hai
góc đối đỉnh )
-Đại diện mỗi nhóm
trình bày
-HS trà lời đònh nghóa


* Đònh nghóa :
SGK
* Ký hiệu :
xx' l yy'
y


x O
x'


y'
trình bày

? Thế nào là hai đường
thẳng vuông góc
-Gv giới thiệu các cách diễn
đạt khác nhau

Hoạt động 2: Vẽ hình
-yêu cầu hs làm theo ?2
-cho điểm M nằm trên đt
a.Vẽ đt b đi qua M và vuông
góc với a
-Cho điểm N nằm ngoài đt a
vẽ đt n đi qua M vuông góc
với m
(không áp đặt về trình tự và
dụng cụ vẽ )-HS lần lượt vẽ hnh
theo yêu cầu của GV-trình bày tính chất ?
-HS quan sát hình 7
SGK

-HS trả lời đònh nghóa

-HS vẽ và trình bày
cách vẽ
2- Vẽ hai đường
thẳng vuông
góc :
SGK
 Tính chất :
SGK

3-Đường trung
trực của đoạn
Hoạt động 3: đường trung
trực của đoạn thẳng
-Cho HS quan sát hình 7-
SGK
-Yêu cầu hs trả lời câu
hỏi:đường trung trực của
một đoạn thẳng là gì
-cho đoạn thẳng CD=3cm vẽ
đường trung trực d của đoạn
CD bằng ê ke ,và thước
hoặc gâp71 giấy rồi tô lại
nếp gấp bằng bút và thước
thẳng
-Gv giới thiệu hai điểm đối
xứng nhau

Hoạt động 4: Cũng cố- Dặn
-HS nhắc lại trọng
tâm bài
-Trả lời bài tập 11;12

thẳng :
 Nhận xét :
xA M B


y
Đònh nghóa :
SGK

Bài tập:
Làm bài 11,12
Bài điền khuyết

(làm miệng )


-cho HS nhắc lại trọng tâm
bài học ,làm bài tập 11,12
-*Học bài theo SGK
*Bài VN:13;SGK.,11;12;14
SBT
*chuẩn bò giấy rời học tiết
luyện tập

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×