Tải bản đầy đủ

Mẫu đơn xin việc của FPT

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến thông tin tuyển dụng của FPT Online. Để giúp chúng tôi nắm rõ hơn các thông tin về bạn,
xin bạn vui lòng điền đầy đủ các thông tin vào chỗ trống dưới đây (     ) bằng tiếng Việt hoặc tiếng anh.
Thank you for your choosing our company. Please fill in ( ) clearly in Vietnamese or English to make the recruitment
process succeed.
Ảnh
Vị trí dự tuyển/Position Applied for: Mã dự tuyển /Position Code:
Ngày có thể đi làm/Date for start: Thu nhập mong muốn/Expected salary:
Nơi mong muốn làm việc/Expected working place:
Bạn biết thông tin tuyển dụng qua/Source of
infomation:
 vieclam.fpt.net  Báo chí
 Khác(ghi rõ tên) :
 fpt.com.vn
 Website khác (ghi rõ tên):
Thông tin cá nhân/Applicant Infomation
Họ và tên/Full name
Ngày
sinh/Dat
e of
Tại/Place:
Thường trú/Permanent Address:

Tạm trú/Home Address:
Số CMT/ID #:
Ngày cấp/Date: Nơi cấp/Place: Nguyên quán/NC:
Tình trạng hôn nhân:
Điện thoại liên lạc(di động/cố định)/Phone: Email:
Giới tính/Gender: Chiều cao/Height (cm): Cân nặng/Weight (kg):
Bạn đã từng làm việc tại FPT/ Have you ever worked for FPT? Nếu có, khi nào, ở đâu/ If yes, when, where?
Bạn đã từng đóng bảo hiểm xã hội trước đây/ Have you ever pay for
social insurance?
Tổng thời gian (tháng/năm) bạn đã đóng BHXH/ How many months
or years did you pay for social insurance?
Thông tin gia đình/Family Information
Họ tên
Full Name
Quan hệ
Relationship
Năm sinh
Year of birth
Nghề nghiệp
Occupation
Quá trình học tập/Education
Thời gian
Time
Trường
University
Chuyên ngành
Major
Bằng cấp
Degree
Xếp loại
Qualification
Từ:       đến:                              
Từ:       đến:                              
Từ:       đến:                              
1.1.5-BM/NS/HDCV/FO 2/1
Xây dựng sự nghiệp của bạn cùng FPT Online url: http://vieclam.fpt.net
1/2
Thông tin ứng viên
Kinh nghiệm làm việc (Kể cả các hoạt động xã hội đã tham gia)/Previous employment (Social activities included)
Thời gian


(tháng/năm đến tháng/năm)
Time
Chức danh
Job title
Công ty
Company
Công việc đã tham gia
Responsible tasks
Ghi chú khác
Ngoại ngữ (Bạn có khả năng sử dụng những ngoại ngữ gì, bạn học từ bao giờ và các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết của bạn?/
Foreign Languages (How many foreign languages do you know, how long have you studied and how about your listening, speaking, reading, writing skill?
Kỹ năng phù hợp với vị trí ứng tuyển/Appropriate skills for position applied
Thông tin tham khảo (chúng tôi sẽ liên hệ với bạn trước)/ References (You will be informed in advance)
Họ tên
Full name
Quan hệ
Relationshjp
Nơi làm việc
Company
Liên hệ
Contact
Xác nhận/Disclaimer & Signature
Tôi xin cam đoan tất cả những thông tin trên đây là đúng. Nếu tôi cung cấp bất kỳ thông tin sai lệch nào, Công ty có quyền chấm dứt Hợp đồng Lao động với tôi ngay lập tức mà không
cần thông báo hay bồi thường/I certify that my answers are true and complete to the best of my knowledge. If this application leads to employment, I understand that false or misleading
information in my application or interview may result in my release.
Ngày/Date: Chữ ký/Signature:
Cảm ơn bạn đã chi tiết thông tin, các vấn đề liên quan bạn có thể email đến tuyendungfo@fpt.net . Hồ sơ của bạn sẽ được FPT Online xem xét để hẹn một buổi phỏng vấn hoặc thi
tuyển/Thank you for personal info fillings, you can also email to tuyendungfo@fpt.net for any other info. You detail will be carefully considered for an entry test or interview.
PHẦN DÀNH CHO FPT ONLINE ĐÁNH GIÁPHẦN ÀNH CHO FPT TELECOM ĐÁNH GIÁ
SƠ LOẠI HỒ SƠ:
      Cán bộ đánh giá:       Ý kiến khác:      
KẾT QUẢ THI TUYỂN:
IQ :      
GMAT:       ENGLISH:       CHUYÊN MÔN:      
KẾT LUẬN:      
KẾT QUẢ PHỎNG VẤN:  Không phù hợp  Cân nhắc  Phù hợp  Rất phù hợp
Đề xuất khác:       NGÀY PHỎNG VÁN:      
HÌNH THỨC TUYỂN DỤNG:  Thi tuyển  Bộ phận chọn
 Khác:      
NHẬN XÉT CHUNG CỦA HỘI ĐÔNG TUYỂN DỤNG/(HOẶC BỘ PHẬN CHỌN)
NGÀY BẮT ĐẦU LÀM VIỆC TẠI FPT ONLINE:       VỊ TRÍ:       BỘ PHẬN       PHÒNG BAN      
LOẠI HỢP ĐỐNG LAO ĐỘNG KÝ ĐẦU TIÊN:       Từ ngày:       Đến ngày:       CÂP CÁN BỘ :      
PHÊ DUYỆT XÁC NHẬN CỦA XÁC NHẬN CỦA
PHÒNG NHÂN SỰ BỘ PHẬN SỬ DỤNG NHÂN SỰ
1.1.5-BM/NS/HDCV/FO 2/1
Xây dựng sự nghiệp của bạn cùng FPT Online url: http://vieclam.fpt.net
2/2

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×