Tải bản đầy đủ

Giáo án môn Toán lớp 3 :Tên bài dạy : Tìm một trong các phần bằng nhau của một số. potx

Tìm một trong các phần bằng nhau của
một số.

A- Mục tiêu:
- Biết cách tìm một trong các thành phần bằng nhau của một
số.ứng dụng giải bài toán có lời văn.
- Rèn KN tính và giải toán
- GD HS chăm học toán.
B- Đồ dùng:
GV : 12 cái kẹo - Bảng phụ.
HS : SGK
C- Các hoạt động dạy học chủ yếu:
Hoạt động của thầy Hoạt động của trò
1/ Tổ chức:
2/ Bài mới:
a) HĐ 1: HD tìm một trongcác
- Hát


thành phần bằng nhau của một số:
- Nêu bài toán ( Như SGK)

- Làm thế nào để tìm 1/3 của 12 cái
kẹo ?

- Vẽ sơ đồ như SGK
- Muốn tìm 1/3 của 12 cái kẹo ta
làm ntn?- Muốn tìm 1/4 của 12 cái kẹo ta
làm ntn?
b) HĐ 2: Thực hành:
* Bài 1: Treo bảng phụ
- Đọc đề? Lấy 12 cái kẹo chia
thành 4 phần bằng nhau, mỗi phần

- Đọc bài toán
- Lấy 12 cái kẹo chia thành 3 phần
bằng nhau, mỗi phần là 1/3 số kẹo
cần tìm.

- HS nêu bài giải:
Chị cho em số kẹo là:
12 : 3 = 4( cái kẹo)
Đáp số: 4 cái kẹo
- Lấy 12 cái kẹo chia thành 4 phần
bằng nhau, mỗi phần là 1/4 số kẹo.
- Đọc đề
- Nhẩm miệng- Nêu KQ
1/2 của 8 kg là 4kg
1/5 của 35 m là 7m
1/4 của 24l là 6l
là 1/4 số kẹo.
- Đọc đề
- Nhẩm miệng- Nêu KQ
1/2 của 8 kg là 4kg
1/5 của 35 m là 7m
1/4 của 24l là 6l- Nhận xét, chữa bài.
* Bài 2:
- BT yêu cầu gì?- Chấm bài, nhận xét.

- Đọc đề
- Tóm tắt- Làm vở
Bài giải
Số mét vải xanh bán được là:
40 : 5 = 8( m)
Đáp số: 8 mét

- Hs nêu

3/ Củng cố:- Muốn tìm một trong
các phần bằng nhau của một số ta
làm ntn?
* Dặn dò: Ôn lại bài.

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×