Tải bản đầy đủ

Giáo án môn Toán lớp 3 :Tên bài dạy : Phép trừ các số trong phạm vi 100 000 pptx

Phép trừ các số trong phạm vi 100 000


A-Mục tiêu
- HS biết thực hiện phép trừ trong phạm vi 100 000 vận dụng giải
toán có lời văn.
- Rèn KN tính và giải toán cho HS
- GD HS chăm học toán.
B- Đồ dùng GV : Bảng phụ- phiếu HT
HS : SGK
C-Các hoạt động dạy học chủ yếu.
Hoạt động dạy Hoạt động học
1/Tổ chức:
2/Bài mới:
a)HĐ 1: HD thực hiện phép trừ
85674 – 58329
- Yêu cầu HS dựa vào cách thực
-Hát
- Ta viết SBT rồi viết số trừ xuống
hiện phép trừ số có bốn chữ số để
đặt tính và thực hiện tính.
- Ta đặt tính ntn?
- Ta thực hiện phép tính từ đâu đến
dâu?

+ GV HD HS thực hiện như SGK.
b) HĐ 2: Luyện tập
*Bài 1: -Bt yêu cầu gì?
- Gọi 3 HS làm trên bảng- Chữa bài, nhận xét.
*Bài 2: HD tương tự bài 1
*Bài 3:- Đọc đề?
- BT cho biết gì?

dưới sao cho các hàng thẳng cột
với nhau, viết dấu trừ và vạch kẻ
ngang dưới các số.Thực hiện tính
từ phải sang trái( từ hàng đơn vị)
85674
-
58329
27345
- Tính
- Lớp làm nháp
92896 73581
59372
- - -
65748 36029
53814
27148 37552
5558
- Lớp làm phiếu HT
- BT hỏi gì?
- Gọi 1 HS làm trên bảng
Tóm tắt
Có: 25850m
Đã trải nhựa: 9850m
Chưa trải nhựa: m?
- Chấm bài, nhận xét.
3/Củng cố: - Đánh giá giờ học
- Dặn dò: Ôn lại bài.
- Đọc
- Một quãng đường dài 25850m, đã
trải nhựa 9850m.
- Quãng đường chưa trải nhựa.
- Lớp làm vở
Bài giải
Số mét đường chưa trải nhựa là:
2580 – 9850 = 16000( m)
Đáp số:
16000mét.


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×