Tải bản đầy đủ

Giáo án môn Toán lớp 3 :Tên bài dạy : Phép trừ các số trong phạm vi 10 000. docx

Phép trừ các số trong phạm vi 10 000.


A- Mục tiêu
- HS biết thực hiện phép trừ các số trong phạm vi 10 000. Vận
dụng để giải toán có lời văn. Củng cố về đoạn thẳng và XĐ trung điểm.
- Rèn KN tính và giải toán cho HS
- GD HS chăm học.
B- Đồ dùng
GV : Thước- phiếu HT- Bảng phụ
HS : SGK
C- Các hoạt động dạy học chủ yếu
Hoạt động dạy Hoạt động học
1/ Tổ chức:
2/ Bài mới:
a) HD thực hiện phép trừ 8653 -
3917.
- Hát

- Thực hiện nháp.
8652

- HD đặt tính và tính: Viết SBT ở
hàng trên, số trừ ở hàng dưới sao
cho các hàng thẳng cột với nhau.
Thực hiện từ phải sang trái.
( như SGK).
- Nêu quy tắc thực hiện tính trừ?
b) HĐ 2: Thực hành.
* Bài 1; 2: - Đọc đề?
Gọi 4 HS làm trên bảng- Nhận xét, chữa bài.
* Bài 3:- Đọc đề?
- Bài toán cho biết gì? hỏi gì?
- Muốn tìm số vải còn lại ta làm
ntn?
- Gọi 1 HS chữa bài.
-
3917
4735

- Vài HS nêu quy tắc.

- Đọc
- Lớp làm phiếu HT
6385 7563 5482
8695
- - - -
2927 4908 1956 2772

3458 2655 3526 5923
- Đọc
- HS nêu
- Lấy số vải đã có trừ đi số vải bán
được
- Lớp làm vở
- Chấm bài, nhận xét.
* Bài 4:- Đọc đề?
- Nêu cách XĐ trung điểm của
đoạn thẳng?
- Gọi 1 HS thực hành trên bảng.
- Chữa bài, nhận xét.
3/ Củng cố:
- Nêu cách thực hiện phép trừ số có
4 chữ số?
- Dặn dò: Ôn lại bài.
Bài giải
Cửa hàng còn lại số vải là:
4283 - 1635 = 2648( m)
Đáp số: 2648 mét.
- HS nêu
- Hs nêu

- Vẽ đoạn thẳng dài 8cm. Chia đôi
độ dài , tìm trung điểm.


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×