Tải bản đầy đủ

Giáo án môn Toán lớp 3 :Tên bài dạy : Phép cộng các số trong phạm vi 10 000. pps

Phép cộng các số trong phạm vi 10 000.


A- Mục tiêu
- HS biết cáh thực hiện phép cộng các số trong phạm vi 10 000.
Vận dụng để giải các bài toán có lời văn.
- Rèn KN tính tính và giải toán cho HS.
- GD tính cẩn thận cho HS.
B- Đồ dùng
GV : Phiếu HT- Bảng phụ
HS : SGK
C- Các hoạt động dạy học chủ yếu
Hoạt động dạy Hoạt động học
1/ Tổ chức:
2/ Bài mới:
a) HĐ 1: HD cách thực hiện phép
cộng 3526 + 2759.
- Hát
- Ghi bảng : 3526 + 2759 = ?
- Nêu cách đặt tính?

- Bắt đầu cộng từ đâu?


- Nêu từng bước cộng?
b) HĐ 2: Thực hành.
* Bài 1: - BT yêu cầu gì?
- Gọi 4 HS làm trên bảng

- Nhận xét, chữa bài.
* Bài 2: - BT yêu cầu mấy việc?
- Nêu cách đặt tính? Thứ tự thực
hiện?- Viết các số hạng sao cho các hàng
thẳng cột với nhau.
- Từ phải sang trái. 3526
- HS nêu như SGK +
2759
6285
- Vậy 3526 + 2759 = 6285

- Tính
- Lớp làm nháp.
- Chữa bài: KQ là:
6829; 9261; 7075;9043
- Hai việc: đặt tính và tính.
- HS nêu
- làm phiếu HT
2634 1825 5716
707
+ + + +

- Chấm bài, nhận xét.
* Bài 3:- Đọc đề?
- BT cho biết gì? hỏi gì?


- Muốn biết cả hai đội trồng bao
nhiêu cây ta làm ntn?
- Gọi 1 HS tóm tắt và giải trên
bảng.


- Chấm bài, nhận xét.
* Bài 4: - BT yêu cầu gì?
- Gọi HS nêu miệng


- Nhận xét, cho điểm.
3/ Củng cố:
- Nêu cách cộng số có 4 chữ số?
4848 455 1749
5857
7482 2280 7465
6564
- HS đọc
- HS nêu
- lấy số cây của đội 1 cộng số cây
đội 2.
- Làm vở
Bài giải
Số cây cả hai đội trồng được là:
3680 + 4220 = 7900( câ)
Đáp số: 7900 cây
- Tìm trung điểm của đoạn thẳng
+ Trung điểm của cạnhAB là điểm
M.
+ Trung điểm của cạnhBC là điểm
N.
- Dặn dò: Ôn lại bài. + Trung điểm của cạnh CD là điểm
P.
+ Trung điểm của cạnh DA là điểm
Q.

- HS nêu

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×