Tải bản đầy đủ

Đánh giá mô hình trồng dưa chuột theo hướng sản xuất rau an toàn


Mục đích nghiên cứu

Đánh giá mô hình
trồng dưa chuột theo
hướng sản suất rau
an toàn và từ đó đưa
ra được những mặt
hạn chế của mô hình
theo hướng sản xuất
rau an toàn.
Mục tiêu nghiên cứu

Tìm hiểu tình hình trồng dưa chuột an toàn
ở xã Hùng Sơn, huyện Đại Từ.

Xác định được các yếu tố ảnh hưởng tới
quá trình sản xuất.

Điểm khác biệt giữa sản xuất theo hướng
sản xuất an toàn và không an toàn.


Đánh giá được hiệu quả giữa sản xuất theo
hướng an toàn và không an toàn.

Đối tượng nghiên
cứu

Các mô hình trồng
dưa chuột theo
hướng sản xuất rau
an toàn.

Nông dân trực tiếp
tham gia vào mô
hình

Địa điểm, thời gian
nghiên cứu

Địa điểm Tại xóm
Cầu Thành, xã
Hùng Sơn, Huyện
Đại Từ.

Thời gian tiến hành
từ ngày 11/4 đến
ngày 23/4 năm
2011

Phương pháp quan sát trực tiếp: đến thăm
hỏi các hộ gia đình trong xóm Cầu Thành và
giúp đỡ ngoài cánh đồng.

Phương pháp điều tra

Trực tiếp: Phỏng vấn bằng bảng hỏi

Gián tiếp: Thu thập thông tin có sẵn từ các cán
bộ trạm Khuyến nông Đại Từ, cán bộ nông
nghiệp xã Hùng Sơn,… và tài liệu khác liên quanXử lý thông tin định tính: Các số liệu thu
thập được biểu thị thông qua phân tích
tổng hợp.

Xử lý thông tin định lượng: Các số liệu
thu thập được từ các tài liệu thống kê,
báo cáo, quan sát, phỏng vấn
Phần 1: Đặt vấn đề
Phần 2: Tổng quan tài liệu
Phần 2: Kết quả nghiên cứu
Phần 4: Kết luận kiến nghị
Phần I: Đặt Vấn Đề

Nông nghiệp có vai trò hết sức to lớn, phục
vụ đời sống và sinh hoạt của con người

Trong những năm gần đây nông nghiệp
phát triển theo hướng sản xuất an toàn, các
loại rau, củ, quả… có chất lượng và an toàn
với người tiêu dùng

Trước điều kiện tự nhiên thích hợp để trồng
cây dưa chuột và giá trị kinh tế thu được
của xã Hùng Sơn. Nhóm sinh viên chúng
em tiến hành nghiên cứu chuyên đề:
“Đánh giá mô hình trồng dưa chuột theo
hướng sản xuất rau an toàn”.
Phần II: Tổng quan tài liệu
Một vài đặc điểm chung của dưa chuột

Dưa Chuột cung cấp
nhiều vitamin và
khoáng chất.

Dưa chuột là một lại
cây tương đối rễ trồng.

Dưa chuột được người
tiêu dùng rất ưa chuộng
Một số công dụng của dưa chuột

Làm đẹp : Trị mụn,
tái tạo da, ứng phó
với quầng thâm, phục
hồi tóc hư tổn

Chữa bệnh: Chữa
đau họng, giúp nhuận
tràng, chữa thấp
khớp, giảm cân

Tình hình sản xuất dưa chuột trên
cả nước

Sản xuất rau của Việt Nam có mức tăng
trưởng khá cao khoảng 30% với diện tích
canh tác 2006 là 643.970 ha. Năng suất
trung bình 2005 là 14,99 tấn/ha với tổng sản
lượng vượt 9,655 triệu tấn..

Nhu cầu tiêu dùng dưa chuột và các dạng
chế phẩm từ dưa chuột tăng mạnh kể từ
cuối năm 2008 đến nay. Theo cục Hải Quan
tổng kim ngạch dưa chuột xuất khẩu nửa
đầu năm 2009 lên 24,1 triệu USD.

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×