Tải bản đầy đủ

Phương pháp tự học có hiệu quả


HƯỚNG DẪN
PHƯƠNG PHÁP
TỰ HỌC
Văn phòng Tư vấn Tâm lý – Giáo dục Đinh Tiên Hoàng

LÝ THUYẾT
I. HỌC ĐỂ LÀM GÌ?
II. CON NGƯỜI ĐÃ HỌC TẬP NTN?
III. TÔI SẼ PHẢI HỌC NTN?
IV. BÍ QUYẾT HỌC TẬP HIỆU QUẢ

KHỞI ĐỘNG

Các em gặp khó khăn gì trong quá trình
học tập?

Các em có thuận lợi gì nếu tiếp tục học?

Các em mong muốn gì trong quá trình
học của mình?


I. HỌC ĐỂ LÀM GÌ?

Học để biết

Học để làm

Học để làm người

Học để cùng chung sống
Häc ®Ó lËp th©n, lËp
nghiÖp

II. CON NGƯỜI ĐÃ HỌC
TẬP NTN?
1. Vai trò của giác quan
2. Vai trò của tư duy
3. Vai trò của cảm xúc EQ


1.VAI TRÒ
CỦA GIÁC QUAN
1. HỌC BẰNG THỊ GIÁC
2. HỌC BẰNG THÍNH GIÁC
3. HỌC BẰNG XÚC GIÁC, VẬN
ĐỘNG

HỌC BẰNG THỊ GIÁC

Học qua sơ đồ, bảng biểu

Dùng màu sắc để làm nổi bật
các điểm quan trọng trong
bài

HỌC BẰNG THÍNH GIÁC

Học thuộc từ vựng, hiệu đính bài viết
bằng cách nói to, đọc to lên


Diễn đạt lại bài giảng như là để kể lại
cho người khác

Cảm nhận văn thơ bằng cách diễn
đạt như trong kịch

Giải toán bằng cách nói nhẩm từng
bước để dần dần đi đến đáp án.

HỌC BẰNG XÚC GIÁC
VẬN ĐỘNG

Người học có thể vẽ bằng tay trong
không trung về sự vật đã được
quan sát

Người học sẽ tiếp thu bài tốt hơn
nếu được sờ, nắm vào mô hình cụ
thể, làm thí nghiệm

Dùng tay khi giải thích, cơ thể để
diễn đạt

10% cái chúng ta đọc Đọc 10% - 30% tiếp nhận = lời nói
20% cái chúng ta nghe Nghe
30% cái chúng ta nhìn Xem biểu bảng
40% - 50% cái chúng Xem phim, video 50% thông qua tiếp nhận
ta nhìn nghe và đọc Quan sát bài giảng bằng việc nhìn (thị giác)
70% cái chúng Tham gia thảo luận 70% cái chúng ta tiếp
ta nói Đưa ra một bài phát biểu nhận và tham gia
90% cái chúng Thực hành những hoạt động thực tiễn Vận dụng được
ta nói và làm qua hoạt động
cá nhân
Ho¹t ®éng ghi nhí cña c¸ nh©n

Tóm lại
Học sinh phải biết tận dụng
các giác quan để học, tiếp
nhận và lưu giữ thông tin

2.VAI TRÒ CỦA TƯ DUY
2.1.Sử dụng trí nhớ hiệu quả

Nhớ theo vị trí

Nhớ theo kiểu móc xích giữa các ý

Cách nhớ tên nhờ hình ảnh

Nhớ những từ quan trọng

2.2.Các thao tác tư duy
* Xác định vấn đề
* Tìm kiếm và sắp xếp thông tin
* Các khả năng giải quyết vấn đề
* Lựa chọn phương án giải quyết
* Kiểm tra (cẩn trọng và cảm xúc)

2.3. Sơ đồ hóa quá trình tư duy
+ Sơ đồ hình cây
+ Sơ đồ vòng tròn

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×