Tải bản đầy đủ

Giáo án tin học 9 - Bài 1: Làm quen với soạn thảo văn bản tiết 2 ppsx

Giáo án tin học 9
Chương I. Tổng quan về winword
Tiết 1- Bài 1: Làm quen với soạn thảo văn bản
A. Mục tiêu bài học
Biết cách khởi động Word, kết thúc Word
Biết các thành phần trên cửa sổ của Word
Biết được các chế độ quan sát cửa sổ word
Biết được cách hiển thị các thanh công cụ
Biết chọn khổ giấy và căn lề
B. Chuẩn bị
Giáo viên: Phòng máy, mạng máy tính
Học sinh: Đồ dùng học tập
C. Hoạt động dạy và học
I. Kiểm tra bài cũ:
II. Bài mới
1. Mở bài
Cách làm các văn bản như báo chí, sách vở?
dùng phần mềm Microsoft Word. Muốn làm văn
bản trên máy tính?
2. Bài giảng
Thời

gian

Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học
sinh
10’
Hoạt động 1: Khởi động
Word.

- GV thực hành mẫu học sinh
quan sát và trả lời.

Cách khởi động Word?

Có mấy cách khởi động
Word?
C1. Nháy đúp chuột vào biểu
tượng (W) trên màn hình nền.
C2. Vào

- Nháy đúp chuột
vào biểu tượng (W)
trên màn hình nền.

HS có thể thực hành
mở chương trình
bằng 1 trong 3 cách.

Start\Programs\Microsoft Word
C3. Nháy chuột vào (W) trên
TCC tại góc phải trên MH.
15’
Hoạt động 2: Các thành phần
trên cửa sổ Word?

Quan sát cửa sổ của Word.

Cho biết các thành phần trên
cửa sổ của Word?
Thanh bảng chọn?


- Thanh công cụ?
- Thanh công cụ chứa các nút
lệnh. Có hai TCC hay sử dụng
là STANDARD và
FORMATING. Để bật/tắt các
TCC ta vào View\Toolbar\chọn
tên TCC cần lấy.
- Thanh cuốn dọc và thanh
Thanh bảng chọn,
nút lệnh, Thanh
công cụ, vùng
soạn thảo…
- File, Edit…
* Nút lệnh
Các nút lệnh hay
dùng đặt trên các
TCC, mỗi nút lệnh
có 1 tên để phân
biệt
VD: Nháy nút New(
)  Mở 1 tệp mới
<-> vào File\New
cuốn ngang?
- Vùng soạn thảo?
- Con trỏ soạn thảo?
- Bảng chọn gồm những gì?
- Để thực hiện một lệnh làm
như thế nào?
13’
Hoạt động 3: Các chế độ quan
sát
- GV yêu cầu học sinh quan sát
sự thay đổi khi chọn các chế độ
làm việc khác nhau.
Các bước chọn chế độ quan sát:
B1: Kích chuột vào View trên
thanh menu
B2:
+ Normal: Nhập văn bản

HS quan sát và ghi
bài đầy đủ
HS lên thực hành
tại máy giáo viên.

Các học sinh khác
thực hành tại chỗ.
thường và không hiển thị lề,
không có thước
+ Page Layout: Quan sát theo
trang. Chế độ này dùng để nhập,
sửa chữa và trình bày văn bản
có thước kẻ, lề, số trang, tiêu
đề, ảnh chèn trong văn bản.
Được thể hiện đúng như khi in
ra giấy. (Nên sử dụng chế độ
này)
+ Full screen: Đầy màn hình
File \Print Preview: Quan sát
văn bản trước khi in.
- GV gọi hs lên thực hành
III. Củng cố 5’
- Khởi động, thoát khỏi Word
- Các thành phần trên cửa sổ Word
- Các chế độ quan sát
IV. HDHB 2’
Học bài, đọc bài mới

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×