Tải bản đầy đủ

Giáo án Toán lớp 3 - Tìm một trong các phần bằng nhau của đơn vị pps

Tìm một trong các phần bằng nhau của đơn vị
I.Mục tiêu:
- Giúp HS biết cách tìm một trong các phần bằng nhau của một số.
- GiảI các bài toán có liên quan đến tìm một trong các phần bằng nhau của
một số.
- Rèn cho HS tính cần thận, chính xác.
II. Đồ dùng dạy - học:
- GV: Hình minh hoạ cho bài toán. phiếu viết sẵn ND phần KTBC
- HS: Vở ô li
III. Các hoạt động dạy - học:
Nội dung Cách thức tiến hành

A.Kiểm tra bài cũ: (5 phút)

- Tô màu 1/2 số lá
B.Bài mới:
1, Giới thiệu bài: (1 phút)
2, Hình thành KT mới: ( 31 phút
)
a. Tìm một trong các phần


H: Lên bảng tô ( 1 em)
H+G: Nhận xét, đánh giá.


G: Giới thiệu qua KTBC

G: Nêu đề toán( SGK)
bằng nhau của một số.
Chị cho em số kẹo là:
12 : 3 = 4( cái )
Đáp số: 4 cái kẹo

- Tìm 1/4 của 12 cái kẹo
- Tìm 1/3 của 15 cái kẹo
- Tìm 1/2 của 16 điểm tốt
b. Thực hành:
Bài 1: Viết số thích hợp vào chỗ
chấm
a) 1/2 của 8kg là … kg
b) 1/4 của 24l là … l


Bài 2: Tìm 1/5 của 40
H: Xác định yêu cầu của bài toán
H+G: Phân tích, tóm tắt bài toán trên

G: HD giải bài toán
H: Nêu miệng lời giải và phép tính
H+G: Nhận xét, bổ sung
G: Đưa thêm 1 số VD khác để HS vận
dụng

H: Nêu yêu cầu bài tập
H: Dựa vào phần bài mới để làm bài
- Làm bài vào vở
- Lên bảng chữa bài ( 2 em)


H+G: Nhận xét, đánh giá

H: Đọc bài toán, xác định yêu cầu của
bài toán.
H: làm bài vào vở
H: Lên bảng thực hiện( 1 em)
- Nêu rõ cách tính.


3. Củng cố, dặn dò: ( 3 phút )
H+G: Nhận xét, bổ sung, đánh giá.

G: Nhận xét chung giờ học.
G: HD bài tập 1, 2, 3 ( VBT)


LUYỆN TẬP
I.Mục tiêu:
- Giúp HS thực hành cách tìm một trong các phần bằng nhau của một số.
- Rèn kỹ năng giải các bài toán có liên quan đến tìm một trong các phần
bằng nhau của một số.
- Rèn cho HS tính cần thận, chính xác.
II. Đồ dùng dạy - học:
- GV: SGK, phiếu học tập có ND bài tập 4
- HS: Vở ô li,
III. Các hoạt động dạy - học:
Nội dung Cách thức tiến hành

A.Kiểm tra bài cũ: (5 phút)

- Tìm 1/2 của 6 là …

H: Lên bảng viết số thích hợp vào chỗ
chấm ( 1 em)
- 1/6 của 54 là …
B.Bài mới:
1, Giới thiệu bài: (1 phút)
2, Luyện tập: ( 31 phút )

Bài 1:
a) Tìm 1/2 của 12cm, 18kg, 10lBài 2:
Bài giải
Vân tặng bạn số bông hoa là:
30 : 6 = 5( bông hoa)
Đáp số: 5 bông
hoa
H+G: Nhận xét, đánh giá.


G: Giới thiệu qua KTBC

H: Nêu yêu cầu bài tập
H: Nêu miệng cách thực hiện
- Làm bài vào vở
- Lên bảng chữa bài ( 2 em)
H+G: Nhận xét, đánh giá
H: Đọc bài toán, xác định yêu cầu của
bài toán.
- Tự nêu tóm tắt
- Làm bài vào vở
- Lên bảng chữa bài, Nêu rõ cách tính

( 1 em)
H+G: Nhận xét, bổ sung, đánh giá.
Nhấn mạnh cách tìm một trong các
phần bằng nhau của một số.
H: Nêu yêu cầu bài tập
Bài 4: Đã tô màu 1/2 số ô vuông
của hình nào ?

3. Củng cố, dặn dò: ( 3 phút )
G: Phát phiếu học tập nhóm
H: Thảo luận nhóm tìm ra câu trả lời
đúng.
- Đại diện nhóm trình bày kết quả( 2
em)
H+G: Nhận xét, đánh giá

H: Nhắc lại cách tìm một trong các
phần bằng nhau của một số. ( 1 em)
- Lấy VD minh hoạ ( 1 em)
G: Nhận xét chung giờ học.
G: HD bài tập ở buổi 2


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×