Tải bản đầy đủ

Tập viết lớp 2 - Chữ hoa A ppt

Tập viết
Chữ hoa A
I. Mục tiêu
- Rèn kĩ năng viết chữ : Biết viết chữ hoa A cỡ vừa và nhỏ.
- Viết đúng, sạch đẹp cụm từ ứng dụng : Anh em hoà thuận cỡ
nhỏ. Chữ viết đúng mẫu, đều nét và nối chữ đúng quy định.
II. Đồ dùng : Mẫu chữ hoa A
III. Các hoạt động dạy - học chủ yếu
A. Bài cũ :
- Kiểm tra sự chuẩn bị của HS
B. Bài mới :
1. Giới thiệu bài
GV nêu mục đích, yêu cầu giờ học.
2. Hớng dẫn viết chữ A hoa.
a. Quan sát và nhận xét chữ hoa A
- Độ cao chữ hoa A cỡ vừa : 5 li
- Gồm 3 nét : nét 1 gần giống nét móc ngợc trái nhng hơi lợn ở
phía trên, nét 2 là nét móc phải, nét 3 là nét lợn ngang.
- GV vừa viết vừa nhắc lại cách viết.
b. HS viết bảng con chữ A cỡ vừa và nhỏ.
3. Hớng dẫn viết cụm từ ứng dụng.

a. Giới thiệu cụm từ ứng dụng.
- HS đọc cụm từ : Anh em hoà thuận.
- GVgiảng nghĩa của cụm từ : đa ra lời khuyên anh em trong nhà
phải thơng yêu nhau.
b. Quan sát và nhận xét.
- Độ cao của các chữ cái.
- Khoảng cách giữa các chữ ghi tiếng.
- Nối chữ : điểm cuối của chữ A nối liền với điểm bắt đầu của
chữ n.
- Vị trí đặt dấu thanh.
c. GV hớng dẫn HS viết chữ Anh - HS viết bảng con : Anh
4. Hớng dẫn viết vào vở tập viết.
- GV cho HS viết từng dòng.
- Lu ý điểm đặt bút, dừng bút, viết liền mạch.
- HS viết xong - GV thu 1 số bài chấm.
5. Củng cố, dặn dò:
- GV nhận xét tiết học
- Dặn HS hoàn thiện vở tập viết.
____________________________

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×