Tải bản đầy đủ

ĐỀ THI KSCL HÓA HỌC 8 (KỲ 1 -2009-2010)

Trng THCS hng long Hng Nguyờn - Ngh An
Hng Long, ngày 15 tháng 12 năm 2009.
Đề Khảo Sát Chất Lợng Kỳ I
Năm học 2009-2010
Môn hoá Học 8

Câu 1 . Có bao nhiêu gam khí Oxi
a, Trong 33,6 l khí ôxi ở ĐKTC
b, Trong 48 l khí ôxi ở điều kiện thờng .
c, Trong 3,1.10
23
phân tử ôxi
Câu 2 , Tìm CTHH của khí A biết rằng:
- Khí A nặng hơn khí hiđro 8,5 lần
-Thành phần theo khố lợng của khí A là 82,3% N và 17,7% H
Câu 3, Hoàn thành các PTHH sau :
a, Zn + Hcl Zncl
2
+ H
2
b, Fe + O

2
t
o
Fe
2
O
3
c, Bacl
2
+H
2
SO
4
BaSO
4
+Hcl
Câu 4, đốt cháy hoàn toàn 3,1 g Phốt pho cần bao nhiêu lít khí Oxi ở ĐKTC
Biết sơ đồ PƯHH: P +O
2
P
2
O
5
Ngi thc hin : Lờ Th Li

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×