Tải bản đầy đủ

Đề kiểm tra học kì II - ngữ văn 9

PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO
Trường THCS
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II – NĂM HỌC : 2009 – 2010
MÔN : NGỮ VĂN – KHỐI : 9
ĐỀ BÀI
A. Câu hỏi: ( 4 điểm)
Câu 1: Trình bày một số biện pháp dùng để liên kết câu và liên kết đoạn văn.
Câu 2: Giả sử như em và Trang đến nhà bạn chơi. Lúc này đã là 9 giờ sáng, em
muốn về để phụ giúp mẹ nấu cơm, để chiều còn đi học. Em sẽ nói với Trang như thế nào
bằng cách nói hàm ý. Nếu Trang không hiểu hàm ý của em, em sẽ nói như thế nào theo
cách nói tường minh.
Câu 3: Phân tích những điểm mạnh và điểm yếu của người Việt Nam qua văn bản
“ Chuẩn bị hành trang vào thế kỉ mới” của tác giả Vũ Khoan.
B. Làm văn: ( 6 điểm) Học sinh chọn một trong hai đề sau.
Đề 1: Trò chơi điện tử là món tiêu khiển hấp dẫn. Nhiều bạn mải chơi mà sao
nhãng học tập và còn phạm những sai lầm khác. Hãy nêu ý kiến của em về hiện tượng đó.
Đề 2: Phân tích bài thơ “ Sang thu” của Hữu Thỉnh.

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×