Tải bản đầy đủ

Hoàn thiện quy trình kiểm toán các khoản Nợ ngắn hạn trong Kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty TNHH Deloitte Việt Nam thực hiện

Chuyên đề thực tập
LỜI MỞ ĐẦU
Cùng với sự phát triển của nền kinh tế thị trường, hoạt động kiểm toán
báo cáo tài chính đã hình thành, phát triển như một nhu cầu tất yếu để đảm
bảo cung cấp các thông tin tài chính công khai, minh bạch cho các nhà quản
trị, nhà đầu tư và phục vụ công tác quản lý vĩ mô của Nhà nước. Hơn thế nữa,
hoạt động kiểm toán báo cáo tài chính đã và đang từng bước khẳng định vai
trò không thể thiếu của nó đối với hoạt động kinh doanh và nâng cao chất
lượng quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam thông qua: tạo lập môi trường đầu
tư thông thoáng, thúc đẩy đầu tư, đặc biệt là đầu tư nước ngoài; góp phần tăng
trưởng kinh tế và phát triển thị trường dịch vụ tài chính, tiền tệ; thúc đẩy quá
trình mở cửa và hội nhập… Xuất phát từ vai trò, ý nghĩa của hoạt động kiểm
toán báo cáo tài chính đối với sự phát triển của nền kinh tế quốc dân, chất
lượng của hoạt động kiểm toán luôn là vấn đề được quan tâm và đâu tư nâng
cao.
Nếu như chất lượng hàng hóa là điều kiện tiên quyết để đảm bảo sự tồn
tại của các đơn vị sản xuất kinh doanh thì các đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm
toán cũng không nằm ngoài nguyên tắc này. Nhất là trong thời điểm hiện nay,
khi Việt Nam đã bước những bước đầu tiên vào sân chơi chung WTO, sự đòi
hỏi về tính minh bạch trong nền kinh tế tài chính, đặc biệt là tài chính doanh
nghiệp càng trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Chính vì vậy, muốn đảm bảo

chất lượng dịch vụ, nâng cao uy tín cũng như sức cạnh tranh thì công ty kiểm
toán phải không ngừng nâng cao hiệu quả của quy trình kiểm soát chất lượng
hoạt động kiểm toán.
Với vai trò là cánh chim đầu đàn trong lĩnh vực kiểm toán ở Việt Nam
trong suốt 16 năm hoạt động và vừa gia nhập vào gia đinh Deloitte Touche
Tohmatsu toàn cầu, Công ty kiểm toán Deloitte Việt Nam luôn khẳng định
Phạm Thuý Vân Kiểm toán 46A
1
Chuyên đề thực tập
được vị trí hàng đầu của mình trong lĩnh vực cung cấp các dịch vụ chuyên
môn chất lượng cao.
Qua thời gian thực tập và tìm hiểu tại Công ty kiểm toán Deloitte Việt
Nam, em đã chọn đề tài “Hoàn thiện quy trình kiểm soát chất lượng hoạt
động kiểm toán báo cáo tài chính tại Công ty kiểm toán Deloitte Việt
Nam” nhằm giới thiệu về quy trình kiểm soát chất lượng hoạt động kiểm toán
báo cáo tài chính đang được áp dụng tại Công ty. Đồng thời, em xin đưa ra
một số đề xuất nhằm nâng cao hiệu quả của hoạt động kiểm soát chất lượng
kiểm toán, hạn chế các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng kiểm toán khi báo
cáo kiểm toán ngày càng trở thành một kênh thông tin quan trọng đối với
những đối tượng quan tâm như hiện nay.
Nội dung chính của báo cáo chuyên đề thực tập bao gồm ba phần:
Phần 1: Tổng quan về Công ty kiểm toán Deloitte Việt Nam
Phần 2: Thực trạng kiểm soát chất lượng hoạt động kiểm toán báo
cáo tài chính tại Công ty kiểm toán Deloitte Việt Nam
Phần 3: Phương hướng và giải pháp hoàn thiện kiểm soát chất
lượng kiểm toán tại Công ty kiểm toán Deloitte Việt Nam
Em xin chân thành cám ơn các thầy cô trong khoa kế toán – kiểm toán
trường Đại học Kinh tế quốc dân, đặc biệt là ThS Nguyễn Thị Hồng Thúy,
cùng các anh chị trong công ty TNHH Deloitte Việt Nam đã tận tình chỉ bảo,
giúp đỡ để em hoàn thành tốt Báo cáo này.
Phạm Thuý Vân Kiểm toán 46A
2
Chuyên đề thực tập
Phần 1: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY KIỂM TOÁN
DELOITTE VIỆT NAM
1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty Kiểm toán Deloitte
Việt Nam
1.1.1.Giới thiệu chung về Công ty
Công ty Kiểm toán Deloitte Việt Nam được chuyển đổi từ Công ty
Kiểm toán Việt Nam TNHH theo giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh số


0102030181 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp ngày
18/10/2007
Tên công ty: CÔNG TY TNHH DELOITTE VIỆT NAM
Tên tiếng Anh: DELOITTE VIETNAM COMPANY LIMITED
Tên viết tắt: DELOITTE VIETNAM
Biểu tượng công ty:
Trụ sở chính: Số 8 Phạm Ngọc Thạch - Đống Đa - Hà
Điện thoại: (84-4) 8.524.123
Fax: (84-4) 8.524.119
Webside: www.deloitte.com/vn
1.1.2.Quá trình hình thành và phát triển của Công ty
Công ty Kiểm toán Deloitte Việt Nam (tiền thân là Công ty Kiểm toán
Việt Nam – VACO) được thành lập năm 1991 theo Quyết định số 165
TC/QĐ/TCCB ngày 13 tháng 5 năm 1991 của Bộ trưởng Bộ Tài chính nhằm
Phạm Thuý Vân Kiểm toán 46A
3
Chuyên đề thực tập
đáp ứng yêu cầu của nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa
trong những năm đầu của quá trình đổi mới.
Theo Quyết định số 1927/QĐ-BTC ngày 30/06/2003 của Bộ trưởng Bộ
Tài chính, Công ty Kiểm toán Việt Nam (VACO) đã được chuyển đổi thành
công ty TNHH một thành viên. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Công ty
Trách nhiệm hữu hạn một thành viên số 0104000112 ngày 19 tháng 01 năm
2004 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp. Vốn điều lệ tại thời
điểm thành lập công ty là 9.077.000.000 VNĐ (Chín tỷ không trăm bảy mươi
bảy triệu đồng chẵn)
VACO là công ty kiểm toán đầu tiên và lớn nhất ở Việt Nam cung cấp
dịch vụ chuyên ngành cho nhiều khách hàng lớn thuộc mọi thành phần kinh tế
như doanh nghiệp liên doanh, doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài,
doanh nghiệp thuộc sở hữu nhà nước và các dự án quốc tế.
VACO bắt đầu hợp tác với hãng Deloitte Touche Tohmatsu (DTT) -
một trong bốn công ty kiểm toán và tư vấn lớn nhất thế giới từ năm 1992, và
tháng 4 năm 1994 liên doanh VACO-DTT chính thức được thành lập. Đến
tháng 10 năm 1997, VACO, với sự đại diện của phòng dịch vụ quốc tế (ISD),
đã chính thức được công nhận là thành viên của hãng kiểm toán quốc tế
Deloitte Touche Tohmatsu.
Với đội ngũ hơn 120.000 nhân viên chuyên nghiệp và các văn phòng
đại diện tại gần 150 quốc gia, DTT là hãng cung cấp các dịch vụ kiểm toán,
thuế, tư vấn tài chính lớn thứ hai trên thế giới về doanh thu, với quy mô lớn
nhất tại Mỹ và tốc độ phát triển nhanh nhất tại Singapore và Trung Quốc.
DTT phục vụ khách hàng là các công ty đa quốc gia, các doanh nghiệp
trong nước có tầm cỡ lớn, các tổ chức tài trợ, các cơ quan quản lý Nhà nước
cũng như các tổ chức tài chính hàng đầu thế giới và các dự án quốc tế. DTT
kiểm toán gần một phần ba trong số 1.000 doanh nghiệp lớn nhất thế giới,
Phạm Thuý Vân Kiểm toán 46A
4
Chuyên đề thực tập
tính trên doanh thu trên toàn cầu và cung cấp dịch vụ cho một phạm vi rộng
lớn. Cam kết của DTT nhằm ưu tiên cung cấp dịch vụ với chất lượng tốt nhất
được bảo đảm bởi tất cả các hãng thành viên chuyên nghiệp trên toàn thế giới.
Sự kết hợp thế mạnh của Công ty Kiểm toán Việt Nam, thông hiểu vể
môi trường kinh doanh và luật pháp tại Việt Nam với một hãng kiểm toán
hàng đầu quốc tế có bề dày lịch sử và danh tiếng hàng trăm năm đã tạo cho
VACO một sức mạnh riêng có, vượt hơn hẳn các công ty kiểm toán trong
nước.
Ngày 07/5/2007, Công ty hoàn thành quá trình chuyển đổi sở hữu từ
công ty TNHH 1 thành viên trực thuộc Bộ Tài chính trở thành công ty TNHH
hai thành viên trở lên theo đúng quy định của Nhà nước về kiểm toán độc lập.
Theo quy định tại Nghị định 105/2004/NĐ-CP ngày 30/3/2004 và Nghị định
133/2005/NĐ-CP ngày 31/10/2005 của Chính phủ về kiểm toán độc lập, tất cả
các công ty kiểm toán có sở hữu nhà nước phải chuyển đổi sở hữu sang các
mô hình khác, có thể là mô hình công ty TNHH hoặc công ty hợp danh. Theo
Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh số 0102030181 do Sở Kế hoạch và
Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp ngày 18/10/2007, Công ty đã chính thức đổi
tên từ “Công ty Kiểm toán Việt Nam TNHH” thành “Công ty TNHH
Deloitte Việt Nam” từ ngày 01/11/2007.
Deloitte Việt Nam chính thức trở thành thành viên đầy đủ của Deloitte
Touche Tohmatsu - một trong bốn hãng kiểm toán lớn nhất thế giới, gia nhập
vào gia đình Deloitte Đông Nam Á. Deloitte Việt Nam – một diện mạo mới,
một hình ảnh mới và vị thế mới của VACO tại thị trường Việt Nam. Deloitte
Việt Nam vẫn tiếp tục kế thừa, phát triển trên nền tảng và thành quả mà
VACO đã xây dựng trong 16 năm qua, đồng thời tiếp tục tăng thêm chuyên
gia nước ngoài nhiều kinh nghiệm đến Việt Nam làm việc, đa dạng hóa các
loại hình dịch vụ và tái cấu trúc quản lý. Chiến lược phát triển của Công ty,
Phạm Thuý Vân Kiểm toán 46A
5
Chuyên đề thực tập
tầm nhìn và mục tiêu hoạt động, các loại hình dịch vụ và chất lượng dịch vụ,
kể cả tư duy lãnh đạo, quản lý, môi trường làm việc… sẽ đồng nhất với các
chuẩn mực Deloitte quốc tế. Các đối tác và khách hàng của VACO sẽ tiếp tục
được cung cấp các dịch vụ với chất lượng cao nhất, hoàn hảo nhất với danh
tiếng của một công ty quốc tế. Deloitte Việt Nam hoàn toàn có cơ sở để tiếp
tục phát triển và duy trì vị thế là một trong những công ty kiểm toán hàng đầu
tại Việt Nam. Cùng với thương hiệu VACO, thương hiệu DELOITTE sẽ tiếp
tục làm gia tăng giá trị các dịch vụ do VACO cung cấp cho tất cả các khách
hàng của mình.
Ban đầu khi mới thành lập Deloitte Việt Nam chỉ có văn phòng tại Hà
Nội với 9 cán bộ công nhân viên. Ngày 27/5/1996, Công ty thành lập thêm chi
nhánh ở Hải Phòng và ngày 02/8/1997 thành lập chi nhánh tại TP Hồ Chí
Minh.
Trải qua 17 năm hình thành và phát triển, với những thành tựu đã đạt
được Deloitte Việt Nam đã có bước tiến vượt bậc, luôn hoàn thành xuất sắc
kế hoạch kinh doanh đã đề ra và trở thành lá cờ đầu của ngành Kiểm toán
Việt Nam. Với những thành tích đó Deloitte Việt Nam đã được Đảng và Nhà
nước trao tặng nhiều danh hiệu cao quý.
Những thành tích đã đạt được:
Năm 1999: đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
Năm 2001: Huân chương Lao động hạng Ba
Năm 2002: Giải thưởng Sao vàng đất Việt
Năm 2003: Giải thưởng Ngôi sao bạch kim về thương hiệu VACO do
tổ chức BDI có trụ sở tại Madrit, Tây Ban Nha bình chọn
Năm 2005: Cúp vàng Sản phẩm uy tín chất lượng do Hội sở hữu công
nghiệp Việt Nam tổ chức bình chọn
Phạm Thuý Vân Kiểm toán 46A
6
Chuyên đề thực tập
Năm 2005: Huân chương Lao động hạng Nhì
Năm 2007: Giải thưởng Ngôi sao quản lý
Và nhiều danh hiệu cao quý khác.
1.2. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty kiểm toán
Deloitte Việt Nam
1.2.1.Đặc điểm ngành nghề và lĩnh vực kinh doanh
Deloitte Việt Nam có bốn nhóm ngành kinh doanh chính sau:
a. Dịch vụ kiểm toán
Dịch vụ kiểm toán là dịch vụ có chất lượng cao của Deloitte Việt Nam.
Bên cạnh việc cung cấp dịch vụ kiểm toán BCTC hàng năm, Deloitte Việt
Nam còn cung cấp các dịch vụ khác như soát xét khả năng sát nhập và mua
bán doanh nghiệp, soát xét BCTC hàng quý hoặc sáu tháng, thực hiện hợp
nhất BCTC cho các tập đoàn trong nước và quốc tế.
Deloitte Việt Nam cung cấp những công cụ, nguồn lực và phương pháp
kiểm toán hiệu quả cho đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp của mình để thực
hiện dịch vụ kiểm toán với chất lượng cao nhất, tuân thủ các chuẩn mực khắt
khe về tính độc lập, khách quan nghề nghiệp và các chuẩn mực về kỹ thuật
nghiệp vụ.
Các KTV của Deloitte Việt Nam đều nắm vững các quy định về kế
toán, thuế, luật pháp hiện hành tại Việt Nam, cũng như nắm vững các chuẩn
mực kế toán quốc tế và yêu cầu lập BCTC của Việt Nam cũng như các nước
trên thế giới. Qua đó, việc tư vấn thông qua quá trình kiểm toán sẽ mang lại
hiệu quả rất cao cho các doanh nghiệp.
Là thành viên của Deloitte Touche Tohmatsu, Deloitte Việt Nam được
trang bị phương tiện kiểm toán đặc thù – chương trình kiểm toán AS/2.
Chương trình này kết hợp phương pháp, hồ sơ kiểm toán thông thường với
Phạm Thuý Vân Kiểm toán 46A
7
Chuyên đề thực tập
công nghệ thông tin hiện đại, cho phép nâng cao hiệu quả, giảm chi phí cho
các hợp đồng kiểm toán. Deloitte Việt Nam đồng thời áp dụng chương trình
phần mềm mang tên Deloitte Audit Platform. Phần mềm này không những áp
dụng những quy dịnh pháp lý mới ban hành, duy trì thế mạnh về chất lượng
dịch vụ của Deloitte Việt Nam trên thị trường mà còn tạo ra điểm nối để công
ty tiếp cận với các công cụ, kiến thức, phương pháp và nguồn nhân lực tạo
nên sức mạnh của hãng kiểm toán hàng đầu thế giới.
Là bộ công cụ chuyên ngành, hồ sơ kiểm toán thông thường được lập
trên cơ sở thực tiễn qua hàng nghìn cuộc kiểm toán. Bộ công cụ này tập hợp
các mô hình công cụ lập kế hoạch kiểm toán, kiểm soát nội bộ, cơ sở dữ liệu
về thủ tục kiểm toán và hệ thống kiểm soát nội bộ, mẫu chuẩn giấy tờ làm
việc và các hướng dẫn thực hiện. Theo đó, Deloitte Việt Nam đảm bảo thực
hiện công việc kiểm toán theo Chuẩn mực Kiểm toán Quốc tế, Chuẩn mực
Kiểm toán Việt Nam và các quy định về kiểm toán độc lập hiện hành tại Việt
Nam.
b. Dịch vụ kế toán
Bộ phận chuyên cung cấp dịch vụ kế toán của Deloitte Việt Nam có
những chuyên gia có nhiều năm kinh nghiệm làm việc tại Vụ Chế độ Kế toán
- Bộ Tài chính, đã được đào tạo về kế toán quốc tế ở trong nước và nước
ngoài; cũng như đã có nhiều năm kinh nghiệm làm tư vấn kế toán cho các
doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, các dự
án quốc tế tài trợ và các tổng công ty lớn của Việt Nam.
Deloitte Việt Nam có thể cung cấp các dịch vụ kế toán bao gồm việc
ghi chép, giữ sổ, lập báo cáo thuế, lập các BCTC quý, năm theo yêu cầu của
các cơ quan Nhà nước Việt Nam và của công ty mẹ ở nước ngoài.
Với mục đích không ngừng tăng cường hiệu quả của dịch vụ kế toán,
các chuyên gia kế toán của Deloitte Việt Nam có thể trợ giúp khách hàng
Phạm Thuý Vân Kiểm toán 46A
8
Chuyên đề thực tập
trong việc xây dựng hệ thống kế toán phù hợp với yêu cầu quản lý của doanh
nghiệp, yêu cầu báo cáo của đối tác và các quy định của Chế độ Kế toán Việt
Nam, trình Bộ Tài chính phê duyệt áp dụng.
Deloitte Việt Nam cũng trợ giúp các dự án được Ngân hàng Thế giới,
Ngân hàng phát triển Châu Á, Quỹ tiền tệ quốc tế và các tổ chức tín dụng
quốc tế tài trợ thiết lập hệ thống kế toán phù hợp với yêu cầu của các nhà tài
trợ và yêu cầu quản lý của các dự án tại Việt Nam.
Hơn nữa, các chuyên gia kế toán của Deloitte Việt Nam còn là thành
viên trong ban soạn thảo chuẩn mực nên đã tham gia trợ giúp đắc lực cho Bộ
Tài chính trong việc soạn thảo và ban hành Chuẩn mực Kế toán và Kiểm toán
Việt Nam.
c. Dịch vụ tư vấn
Phòng tư vấn Deloitte Việt Nam đã tuyển dụng và xây dựng đội ngũ
nhân viên chuyên nghiệp có kinh nghiệm và kỹ năng cả về chuyên môn và
văn hóa, với chuyên ngành kế toán, thuế, luật pháp, đầu tư và ngân hàng.
Nhóm chuyên gia của Deloitte Việt Nam chuyên sâu trong nhiều dịch vụ đa
dạng như: định giá tài sản, tư vấn tài chính doanh nghiệp, đánh giá soát xét
hoạt động tài chính, thành lập liên doanh, tư vấn sát nhập và giải thể, tái đầu
tư và xử lý nghiệp vụ kinh doanh.
• Luật và kinh doanh:
Nghiên cứu khả thi và đánh giá môi trường đầu tư; Tư vấn khung pháp
luật và cơ cấu quản lý; Phân tích chính sách của Chính phủ đối với phát triển
kinh tế; Nghiên cứu thị trường và đánh giá về ngành nghề kinh doanh; Xác
định và đánh giá cơ hội đầu tư
• Giải pháp doanh nghiệp:
Phạm Thuý Vân Kiểm toán 46A
9
Chuyên đề thực tập
Các doanh nghiệp luôn luôn phải thay đổi để thích ứng và cần những
chiến lược kinh doanh cũng như những sản phẩm mới để dành được ưu thế
cạnh tranh hoặc mở rộng thị trường mới. Do vậy, Deloitte Việt Nam cung cấp
những kinh nghiệm kinh doanh, những kiến thức chuyên môn và kỹ năng
triển khai nhằm giúp các doanh nghiệp biến khó khăn thành giải pháp.
Deloitte Việt Nam có thể giải quyết rất nhiều vấn đề mà các doanh nghiệp
Việt Nam trong phần lớn các ngành công nghiệp gặp phải, tập trung vào
những dịch vụ sau: Nâng cao hiệu quả thực hiện và cải cách bộ máy tài chính
kế toán - kiểm toán; lập kế hoạch công nghệ và hạ tầng thông tin; triển khai
và đánh giá hệ thống mạng; lựa chọn hình thức công nghệ thông tin
• Thuế:
Tính toán lợi nhuận và chuẩn bị tờ khai thuế doanh nghiệp; Soát xét lợi
tức thuế, báo cáo hàng năm và các vấn đề trọng yếu liên quan khác; Xem xét
báo cáo nộp thuế cho các dự án đầu tư nhằm tiết kiệm thuế tối đa; Dịch vụ tư
vấn thuế liên quốc gia; Đề xuất những mô hình thuế trong nước và quốc tế
hiệu quả nhất; Lập chiến lược cho các hoạt động đầu tư ở nước ngoài và
chuyển lợi nhuận; Dịch vụ tư vấn liên quan đến hải quan, chuyển chi phí và
các khoản thanh toán giữa các bên liên quan; Lập kế hoạch và chuẩn bị các
thỏa thuận chia xẻ chi phí liên quốc gia đối với các nghiệp vụ chuyển giao
công nghệ qua biên giới; Vận dụng hiệu quả các hiệp ước quốc tế về thuế;
Tuân thủ và lập kế hoạch thuế thu nhập cá nhân và quốc tế; Tư vấn thuế cho
quá trình thực hiện dự án ở nước ngoài
• Tài chính doanh nghiệp
Nhóm tài chính doanh nghiệp của bộ phận tư vấn Deloitte Việt Nam
cung cấp dịch vụ tư vấn tài chính cho các công ty và các nhà đầu tư trong rất
nhiều lĩnh vực tài chính. Danh tiếng về cung cấp dịch vụ với nhiều sáng kiến,
kịp thời, đúng mục đích và đáng tin cậy của Deloitte đạt được nhờ một đội
Phạm Thuý Vân Kiểm toán 46A
10
Chuyên đề thực tập
ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm ở tầm quốc gia và quốc tế. Nhân viên
chuyên nghiệp của nhóm Tư vấn tài chính doanh nghiệp chuyên sâu về các
loại hình dịch vụ tư vấn sau: Tư vấn về hợp nhất và mua lại doanh nghiệp;
Dịch vụ định giá; Cổ phần hóa, tư nhân hóa và thủ tục niêm yết (IPO); Tư vấn
đầu tư
d. Dịch vụ đào tạo và quản lý nguồn nhân lực
Dịch vụ đào tạo của công ty do những chuyên gia giàu kinh nghiệm
trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán, thuế và quản trị kinh doanh thực hiện.
Chương trình đào tạo của Deloitte Việt Nam bao gồm nhiều lĩnh vực:
kế toán, kiểm toán, thuế và quản trị kinh doanh, không những giúp khách
hàng áp dụng đầy đủ theo chuẩn mực kế toán và kiểm toán mà còn giới thiệu
với khách hàng các kỹ năng quản lý theo tiêu chuẩn quốc tế và cập nhật các
chế độ chính sách của nhà nước.
Hệ thống kiểm soát nội bộ tốt sẽ đem lại cho khách hàng sự đảm bảo
chắc chắn về việc lập Báo cáo tài chính, tuân thủ pháp luật và các quy định
hiện hành. Nhằm trợ giúp các doanh nghiệp vận hành chế hệ thống kiểm soát
nội bộ có hiệu quả, Deloitte Việt Nam cũng tổ chức các khoá đào tạo về kỹ
năng kiểm toán nội bộ. Các chương trình này được xây dựng trên các chuẩn
mực kiểm toán được chấp nhận chung tại Việt Nam và các phương pháp thực
hành kiểm toán quốc tế.
1.2.2.Khách hàng chủ yếu của Công ty
Deloitte Việt Nam có số lượng khách hàng lớn nhất trong số các công
ty kiểm toán ở Việt Nam. Tính đến năm 2007, Deloitte Việt Nam có hơn 1000
khách hàng. Khách hàng của Công ty rất đa dạng, bao gồm các tập đoàn lớn
trên thế giới, các Tổng công ty 90, 91, các dự án trong nước và quốc tế:
Phạm Thuý Vân Kiểm toán 46A
11
Chuyên đề thực tập
Doanh nghiệp có phạm vi hoạt động rộng trên thế giới: SEMThongnhat
Metropole Hotel-Pháp; Pentax Vietnam Co-Nhật; Procter & Gamble (P&G)-
Mỹ; Tập đoàn WPP-Anh; Phuben Tea Co-Bỉ; SLD/S Telecom-Hàn Quốc; Xí
nghiệp liên doanh dầu khí Việt Xô (Vietsovpetro)-Nga; Chinfon Haiphong
Cement Co-Đài Loan; Tập đoàn TungShing-Hồng Kông…
Các Tổng công ty 90, 91: Tổng công ty Hàng không Việt Nam; Tổng
công ty Điện lực Việt Nam; Tổng công ty Dầu khí Việt Nam; Tổng công ty
Than Việt Nam; Tổng công ty xi măng Việt Nam; Tổng công ty Bưu chính
viễn thông Việt Nam …
Các dự án trong nước và quốc tế: Dự án PMU1; Dự án PMU5; Ban
quản lý dự án Thăng Long; Ban quản lý dự án Mỹ Thuận; Dự án Thủy lợi
đồng bằng sông Cửu Long; Ban quản lý các dự án 18; Dự án phát triển hạ
tầng kỹ thuật đô thị; Ủy ban y tế Hà Lan - Việt Nam …
1.2.3.Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong những năm gần đây
Với bề dầy lịch sử trong ngành kiểm toán Việt Nam và các chiến lược
kinh doanh hợp lý và hiệu quả, Deloitte Việt Nam đã không ngừng gặt hái
được những thành công. Kết quả đó thể hiện ở những chỉ tiêu sau:
Biểu 1.1: Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2005, 2006, 2007
Đơn vị: Triệu đồng
Chỉ tiêu
Năm 2005
(1/10/04-30/9/05)
Năm 2006
(1/10/05-30/6/06)
Năm 2007
(1/7/06-30/6/07)
Số tuyệt
đối
Tăng so
với năm
2004
Số tuyệt
đối
Tăng so
với năm
2005
Số tuyệt
đối
Tăng so
với năm
2006
Doanh thu 64825.7 26% 62751.5 -3% 98762.7 57%
Lợi nhuận
sau thuế
2545 46% 2136.7 -16% 3785.7 55%
Nộp ngân
sách
8430 24% 8070.6 -4% 13705.3 70%
Phạm Thuý Vân Kiểm toán 46A
12
Chuyên đề thực tập
Số lao
động
409 13% 345 -16% 293 -15%
Doanh thu của Công ty hầu như đều tăng qua các năm. Năm 2005,
doanh thu của Công ty tăng từ 51.620 triệu đồng năm 2004 lên 64.825,7 triệu
đồng, số tương đối tăng 26%. Đến năm 2006, do Công ty thay đổi kỳ kế toán
từ 30/9 sang 30/6 nên doanh thu năm 2006 chỉ tính cho 9 tháng. Do đó, doanh
thu của Công ty giảm nhẹ 3%. Năm 2007, doanh thu của Công ty tăng vọt lên
98.762,7 triệu đồng, tăng 57% so với năm trước. Điều này chứng tỏ hoạt động
kinh doanh của Công ty ngày càng hiệu quả, Công ty ngày càng có nhiều hợp
đồng kiểm toán có giá trị lớn, số lượng khách hàng không ngừng được mở
rộng, uy tín của Công ty ngày càng được khẳng định. Tốc độ tăng trưởng
trung bình của doanh thu hàng năm đạt 20% - mức cao nhất trong số các công
ty kiểm toán ở Việt Nam. Điều này có được là do công ty có một bề dày lịch
sử lâu nhất trong ngành kiểm toán Việt Nam và tiếp thu được phương pháp
kiểm toán hiện đại xếp vào loại khoa học và hiệu quả nhất trên toàn thế giới.
Lợi nhuận sau thuế của Công ty tăng gấp rưỡi trong vòng 3 năm, từ
2.545 triệu đồng năm 2005 lên 3.785,7 triệu đồng năm 2007. Điều này là phù
hợp với số tăng lên về doanh thu của Công ty. Năm 2006, số lợi nhuận giảm
16% cũng là do Công ty thay đổi kỳ kế toán, trên thực tế, so với các tháng
cùng kỳ, lợi nhuận của Công ty vẫn tăng đều.
Công ty luôn chấp hành nghiêm chỉnh nghĩa vụ nộp thuế đối với Ngân
sách Nhà nước. Số nộp Ngân sách của Công ty tăng từ 8.430 triệu đồng năm
2005 lên 13.705,3 triệu đồng năm 2007. Hàng năm, Công ty đã nộp cho Ngân
sách một khoản lớn và tăng dần theo hiệu quả kinh doanh thu được, góp phần
làm giàu thêm Ngân sách.
Chi nhánh Đà Nẵng thành lập năm 2004 đã được xóa bỏ năm 2007 làm
số lượng nhân viên giảm sụt nhanh chóng trong năm 2007. Như vậy, cơ cấu
nhân viên của Công ty trong 3 năm vừa qua đã được giảm thiểu để tránh bộ
Phạm Thuý Vân Kiểm toán 46A
13
Chuyên đề thực tập
máy cồng kềnh và nâng cao chất lượng của đội ngũ nhân viên. . Điều này đã
được chứng tỏ khi số lượng nhân viên giảm nhưng doanh thu của Công ty vẫn
tăng cao.
Biểu 1.2: Doanh thu theo loại hình khách hàng năm 2007
Đơn vị: Triệu đồng
Loại hình khách hàng Doanh thu Tỷ trọng
Doanh nghiệp vốn đầu tư nước ngoài 55869.6 57%
Doanh nghiệp Nhà nước 21624.5 22%
Dự án quốc tế 11054.1 11%
Đơn vị HCSN, công ty cổ phần, khác 10214.5 10%
Tổng cộng 98762.7 100%
Số liệu trên cho thấy Deloitte Việt Nam đang tập trung vào đối tượng
khách hàng là các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, các tập đoàn đa
quốc gia (chiếm 57%)– là các đối tượng khách hàng ít rủi ro và hiệu quả,
nhằm nâng cao sức cạnh tranh và tăng doanh thu. Xuất thân từ VACO – trực
thuộc Bộ tài chính – nên Deloitte Việt Nam cũng được đối tượng khách hàng
là doanh nghiệp nhà nước tin cậy trong lĩnh vực kiểm toán, tư vấn (chiếm
22%). Ngoài ra, công ty đang chú trọng phát triển đối tượng khách hàng là
các dự án quốc tế (các khách hàng FDI và ODA), coi đây là đối tượng khách
hàng tiềm năng.
Biểu 1.3: Doanh thu theo loại hình dịch vụ năm 2007
Đơn vị: Triệu đồng
Loại hình dịch vụ Doanh thu Tỷ trọng
Kiểm toán BCTC 62953 64%
Tư vấn thuế tài chính 21186.4 21%
Kiểm toán xây dựng cơ bản 1856.4 2%
Kiểm toán dự án 10879.9 11%
Dịch vụ khác 1887 2%
Tổng cộng 98762.7 100%
Phạm Thuý Vân Kiểm toán 46A
14
Chuyên đề thực tập
Theo số liệu biểu trên kiểm toán BCTC vẫn là thế mạnh của Deloitte
Việt Nam với doanh thu chiếm 64% tổng doanh thu của Công ty. Công ty
cũng rất coi trọng và tập trung phát triển mở rộng các dịch vụ tư vấn thuế, tài
chính (chiếm 21%) - những dịch vụ đã và đang được giới doanh nghiệp đánh
giá là mang lại lợi ích thiết thực cho mỗi doanh nghiệp. Dịch vụ kiểm toán dự
án là dịch vụ mang lại doanh thu lớn thứ 3 cho Deloitte Việt Nam, chiếm
11%; còn lại là dịch vụ kiểm toán xây dựng cơ bản và các dịch vụ khác. Kiểm
toán xây dựng cơ bản tuy rủi ro cao nhưng là dịch vụ được yêu cầu bởi những
khách hàng lâu năm của Công ty.
1.2.4.Chất lượng nguồn nhân lực
Có thể nói rằng chất lượng nguồn nhân lực chính là nhân tố quan trọng
nhất tạo nên thành công cho Deloitte Việt Nam hiện nay.
Khi mới ra đời, Deloitte Việt Nam chỉ có 1 trụ sở tại Hà Nội với 9 nhân
viên, nhưng cho đến nay, tổng số nhân viên đã lên tới 293 người với 2 chi
nhánh mở thêm ở Hải Phòng và TP Hồ Chí Minh – đông nhất trong số các
công ty kiểm toán. Chất lượng nhân viên luôn là mục tiêu hàng đầu của công
ty. Hiện nay số nhân viên của công ty có trình độ đại học và trên đại học là
272 người, trình độ cao đẳng là 3 người, trung cấp 6 người và các trình độ
khác là 12 người.
Các nhân viên của công ty luôn được đào tạo chuyên nghiệp theo mục
tiêu “quốc tế hóa đội ngũ nhân viên Việt Nam” hướng tới đảm bảo chất lượng
dịch vụ đạt tiêu chuẩn quốc tế. Các số liệu dưới đây sẽ minh chứng cho điều
đó.
• Công ty có 12 nhân viên tham gia chương trình Phát triển nghề nghiệp
toàn cầu tại Mỹ với thời gian 2 năm, nhiều nhất trong các công ty kiểm toán
đang hoạt động tại Việt Nam;
• Trên 50% số nhân viên được đào tạo ngắn hạn và dài hạn ở nước ngoài;
Phạm Thuý Vân Kiểm toán 46A
15
Chuyên đề thực tập
• 4% nhân viên có bằng thạc sỹ trong nước và quốc tế;
• 10% nhân viên đã và đang học chương trình ACCA;
• Số lượng kiểm toán viên quốc gia (CPA) nhiều nhất trong số các công
ty kiểm toán đang hoạt động tại Việt Nam (chiếm 20% tổng số CPA trong cả
nước);
• Có số lượng kiểm toán viên quốc tế nhiều nhất Việt Nam (23 người
CPA - US, CPA - Australia, CPA - England, CPA - Japan - Korea -
NewZeland và 12 người ACCA);
• 35% nhân viên có văn bằng 2 bậc đại học về chuyên ngành luật, tài
chính doanh nghiệp, thương mại;
• 90% nhân viên thành thạo tiếng Anh.
Có thể nói vị thế và danh tiếng của công ty không những đứng đầu Việt
Nam mà còn đang vươn dần vị trí ra khu vực và quốc tế.
1.3. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý tại Công ty kiểm toán Deloitte
Việt Nam
Phạm Thuý Vân Kiểm toán 46A
16
Chuyên đề thực tập
Sơ đồ 1.1: Tổ chức bộ máy quản lý tại Deloitte Việt Nam
Trách nhiệm và quyền hạn của từng phòng ban như sau:
Ban Giám đốc
Ban Giám đốc của công ty bao gồm Chủ tịch kiêm Giám đốc công ty, 5
Phó Giám Đốc và các Giám đốc chi nhánh.
- Chủ tịch kiêm Giám đốc công ty:
Chủ tịch kiêm Giám đốc công ty là người đứng đầu Deloitte Việt Nam,
có toàn quyền quyết định, điều hành, tổ chức và chịu trách nhiệm về các chiến
lược cũng như tất cả các vấn đề liên quan đến công ty, là người chịu trách
nhiệm trước pháp luật và trước Hội đồng thành viên về hoạt động của công ty.
- Phó Giám Đốc công ty:
Phạm Thuý Vân Kiểm toán 46A
BAN GIÁM ĐỐC:
Chủ tịch kiêm Giám đốc
Hà Thu Thanh
5 Phó giám đốc
Trương Anh HùngĐặng Chí DũngThái
Thanh HảiPhạm Hoài NamTrần Thúy
Ngọc
Phòng nghiệp vụ Phòng tư vấn Các chi
nhánh:
TP Hồ
Chí
Minh,
Hải
Phòng
Khối hành chính
Phòng
tư vấn
tài
chính
và giải
pháp
Phòng
tư vấn
thuế
Phòng
kế
toán
Phòng
hành
chính
Phòng
quản
trị
nhân
sự
Phòng
nghiệp
vụ II
Phòng
IT và
quản
lý rủi
ro
Phòng
nghiệp
vụ I
17
Chuyên đề thực tập
Phó Giám đốc là người giúp việc cho Giám đốc trong việc điều hành
công ty theo sự phân công và uỷ quyền của Giám đốc từng thời kỳ, chịu trách
nhiệm trước Giám đốc về những nhiệm vụ đã được phân công và uỷ quyền.
Mỗi Phó giám đốc được phân công phụ trách về một mảng dịch vụ nhất định
và chịu trách nhiệm về việc duy trì và phát triển kinh doanh của công ty theo
mảng dịch vụ được phân công phụ trách.
Bên cạnh đó Phó giám đốc là người chịu trách nhiệm phát triển khách
hàng đồng thời đảm bảo kế hoạch doanh thu và tăng trưởng kế hoạch doanh
thu do Giám đốc công ty giao theo từng năm và từng thời kỳ.
- Giám đốc chi nhánh:
Giám đốc chi nhánh là người giúp việc cho Giám đốc công ty trong
việc tổ chức, điều hành hoạt động của chi nhánh hay văn phòng đại diện phù
hợp với định hướng phát triển chung của công ty, trực tiếp quản lý về mặt
hành chính trong mọi hoạt động của chi nhánh.
Giám đốc chi nhánh có trách nhiệm báo cáo trực tiếp với Giám đốc
công ty về các vấn đề có liên quan trong phạm vi được phân công phụ trách
theo định kỳ hàng tháng hoặc theo yêu cầu của Ban lãnh đạo.
1.3.1.Các phòng Nghiệp vụ
Các phòng nghiệp vụ của Deloitte Việt Nam bao gồm phòng nghiệp vụ
trong nước, phòng nghiệp vụ quốc tế, phòng IT và dịch vụ quản lý rủi ro.
Trong đó:
- Phòng nghiệp vụ trong nước: thực hiện kiểm toán BCTC của các
doanh nghiệp Nhà nước.
- Phòng nghiệp vụ quốc tế: thực hiện kiểm toán các doanh nghiệp
có vốn đầu tư nước ngoài, các dự án quốc tế.
Phạm Thuý Vân Kiểm toán 46A
18
Chuyên đề thực tập
- Phòng IT và dịch vụ quản lý rủi ro: thực hiện hỗ trợ khách hàng
các phần mềm, đánh giá, quản lý rủi ro, tăng cường độ tin cậy của hệ thống
cũng như chu trình sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp
1.3.2.Các phòng Tư vấn
- Phòng tư vấn tài chính và giải pháp: thực hiện tư vấn tài chính,
giải pháp quản lý, tư vấn kế toán và các dịch vụ hỗ trợ dự án.
- Phòng tư vấn thuế: hoạt động trên các lĩnh vực: hoạch định
chiến lược thuế, cơ cấu kinh doanh có hiệu quả cho mục đích thuế, soát xét
tính tuân thủ luật thuế của doanh nghiệp, lập kế hoạch, tính toán và kê khai
thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế thu nhập cá nhân cho người nước ngoài
làm việc tại Việt Nam, thuế nhà thầu nước ngoài, tư vấn và trợ giúp doanh
nghiệp khi gặp vướng mắc trong quá trình quyết toán với cơ quan thuế, tổ
chức hội thảo và đào tạo kiến thức về thuế.
1.3.3.Khối hành chính
- Phòng quản trị nhân sự: Phòng nhân sự có trách nhiệm trong
việc quản lý, đánh giá nhân viên; xây dựng, thiết kế và tổ chức thực hiện các
chương trình tuyển dụng, đào tạo hàng năm phù hợp với yêu cầu phát triển
của công ty và thị trường lao động và đã được Ban giám đốc phê duyệt.
Phòng cũng có trách nhiệm tham mưu cho Ban giám đốc trong việc cử các
cấp bậc nhân viên theo học các khoá đào tạo bên ngoài công ty phù hợp với
yêu cầu phát triển của từng nhân viên và điều kiện công việc.
Phòng nhân sự chịu trách nhiệm quản lý các thông tin liên quan đến
quản lý, đánh giá, đào tạo trong phạm vi được uỷ quyền và báo cáo trực tiếp
với Ban giám đốc định kỳ hoặc theo yêu cầu.
- Phòng hành chính tổng hợp: Phòng hành chính tổng hợp là bộ
phận trợ giúp cho Giám đốc trong việc quản lý và chỉ đạo tổ chức, thực hiện
Phạm Thuý Vân Kiểm toán 46A
19
Chuyên đề thực tập
toàn bộ công việc tổ chức, hành chính, văn thư, lưu trữ, phát hành báo cáo
trong công ty, chi nhánh và văn phòng đại diện. Bên cạnh đó còn chịu trách
nhiệm trong việc tổ chức, chỉ đạo và thực hiện công tác quản trị văn phòng,
điều hành tổ xe, tổ bảo vệ, tổ vệ sinh tạp vụ và bộ phận lễ tân của công ty.
Phòng hành chính tổng hợp cũng là bộ phận thiết lập hệ thống theo dõi và
quản lý nhân viên, hồ sơ cán bộ của công ty, chịu trách nhiệm giám sát thực
hiện quy chế nhân viên trong toàn công ty.
Phòng hành chính tổng hợp có trách nhiệm báo cáo trực tiếp với thành
viên của Ban Giám đốc phụ trách các vấn đề liên quan trong phạm vi được
phân công phụ trách theo định kỳ hàng tháng hoặc theo yêu cầu của Ban lãnh
đạo.
- Phòng kế toán: Phòng kế toán có trách nhiệm bảo đảm công việc
tài chính – kế toán của công ty, tham mưu cho Ban Giám đốc trong việc xây
dựng phương án kinh doanh và quản lý tài chính phù hợp với mô hình hoạt
động của công ty. Vai trò chủ yếu của phòng kế toán là thu thập, xử lý, cũng
như kiểm tra, kiểm soát việc chấp hành chế độ, chính sách về quản lý tài
chính, sử dụng tài sản, vật tư, tiền vốn, kể cả việc bảo toàn và phát triển vốn
trong phạm vi công ty cũng như việc thực hiện chế độ thanh toán, vay tín
dụng và các hợp đồng kinh tế.
Phòng kế toán chịu trách nhiệm và báo cáo trực tiếp với Giám đốc về
các vấn đề liên quan trong công tác tổ chức, chỉ đạo, điều hành toàn bộ hoạt
động công tác kế toán, tài chính, thống kê, hạch toán kinh tế, quản lý sử dụng
tài sản, tiền vốn trong công ty, chi nhánh và các văn phòng đại diện.
Các chi nhánh
Đại diện cho công ty hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực kiểm toán, tư
vấn và thuế tại Hải Phòng và Thành phố Hồ Chí Minh.
Phạm Thuý Vân Kiểm toán 46A
20
Chuyên đề thực tập
1.4. Đặc điểm về quy trình kiểm toán tại Công ty Kiểm toán Deloitte
Việt Nam
Deloitte Việt Nam sử dụng phần mềm kiểm toán Audit System (AS/2)
để thực hiện và quản lý hoạt động kiểm toán. Hệ thống kiểm toán AS/2 là một
hệ thống kiểm toán tiên tiến theo tiêu chuẩn của DTT toàn cầu. Hệ thống bao
gồm ba bộ phận:
Quy trình kiểm toán theo AS/2
Hệ thống hồ sơ kiểm toán theo AS/2
Các phần mềm kiểm toán ứng dụng theo AS/2
Quy trình kiểm toán theo AS/2 được DTT thiết kế và áp dụng tại tất cả
các thành viên của mình. Đây là một quy trình chặt chẽ và rất hữu dụng; bắt
đầu từ khi chấp nhận hợp đồng kiểm toán đến khi kết thúc cuộc kiểm toán.
Trong đó có quy định cụ thể và bắt buộc đối với các bước công việc đánh giá
trọng yếu và rủi ro kiểm toán nói riêng cũng như kiểm soát chất lượng kiểm
toán nói chung. Quy trình này có thể chia thành sáu bước công việc như sau:
Bước 1: Những công việc thực hiện trước khi kiểm toán
Bước 2: Lập kế hoạch kiểm toán tổng hợp
Bước 3: Lập kế hoạch kiểm toán cụ thể
Bước 4: Thực hiện kế hoạch kiểm toán
Bước 5: Kết thúc công việc kiểm toán và lập BCKT
Bước 6: Công việc thực hiện sau khi kiểm toán
Có thể khái quát quy trình kiểm toán của Deloitte Việt Nam theo sơ đồ
như sau:
Phạm Thuý Vân Kiểm toán 46A
21
Bước 6
Bước 5
Bước 3
Bước 4
Bước 2
Bước 1
Chuyên đề thực tập
Sơ đồ 1.2: Quy trình kiểm toán của Deloitte Việt Nam theo AS/2
Phạm Thuý Vân Kiểm toán 46A
Thực hiện thử nghiệm kiểm soát

Thực hiện các thủ tục kiểm tra chi tiết

Tổng hợp đánh giá các sai phạm và phạm vi kiểm toán

Thực hiện việc xem xét báo cáo tài chính

Tiếp cận và phản ứng rủi ro hợp đồng
Ấn hành các điều khoản hợp đồng
Lựa chọn đội ngũ nhân viên kiểm toán
Tìm hiểu về khách hàng và môi trường
Lập kế hoạch kiểm toán tổng quát

Tìm hiểu hệ thống kiểm soát nội bộ

Tìm hiểu quy trình kế toán

Thực hiện đánh giá phân tích ban đầu

Xác định mức trọng yếu dự tính

Đánh giá rủi ro theo các mức sai sót tiềm tàng

Lập kế hoạch kiểm toán chi tiết

Lập kế hoạch cho các thử nghiệm kiểm soát

Lập kế hoạch cho các thủ tục kiểm tra chi tiết

Tổng hợp và kết nối kế hoạch kiểm toán

Thực hiện việc xem xét sự kiện sau ngày lập báo cáo

Thu thập các giải trình của nhà quản lý

Chuẩn bị biên bản tóm tắt cuộc kiểm toán

Phát hành báo cáo kiểm toán

Đánh giá chất lượng hợp đồng

Chuẩn bị, xem xét và điều chỉnh các giấy tờ làm việc

Quản lý hợp đồng kiểm toán

22
Chuyên đề thực tập
Phần 2: THỰC TRẠNG KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG HOẠT
ĐỘNG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CÔNG
TY KIỂM TOÁN DELOITTE VIỆT NAM
Hệ thống chính sách và thủ tục trong việc kiểm soát chất lượng hoạt
động kiểm toán BCTC tại Deloitte Việt Nam bao gồm:
- Kiểm soát chất lượng trước cuộc kiểm toán
- Kiểm soát chất lượng trong quá trình kiểm toán
- Kiểm soát chất lượng sau khi hoàn tất kiểm toán
Để có cái nhìn cụ thể hơn về quy trình kiểm soát chất lượng hoạt động
kiểm toán BCTC tại Công ty kiểm toán Deloitte Việt Nam, em xin trình bày
quy trình chuẩn của Công ty đồng thời minh họa bằng các khách hàng cụ thể,
bao gồm: Ban quản lý dự án A và công ty sản xuất kinh doanh B. Dịch vụ
kiểm toán cung cấp cho hai khách hàng trên đều là dịch vụ kiểm toán BCTC
cho kỳ kế toán kết thúc ngày 31/12/2007.
Ban quản lý A là đơn vị thành viên trực thuộc Tập đoàn Điện lực Việt
Nam, được thành lập theo Quyết định số 276/QĐ-HĐQT ngày 29/10/2002
của Hội đồng quản trị Tập đoàn. Nhiệm vụ chính của Ban quản lý là quản lý
các dự án thủy điện theo sự phân cấp của Tập đoàn. Nguồn vốn hoạt động của
dự án bao gồm nguồn vốn vay tín dụng và nguồn vốn khấu hao cơ bản để lại
của Tập đoàn.
Công ty B là công ty liên doanh giữa Việt Nam và Singapore được
thành lập tại Việt Nam với thời gian hoạt động là 40 năm theo Giấy phép Đầu
tư số 208/GP ngày 25 tháng 09 năm 1994 do Uỷ ban Nhà nước về Hợp tác và
Đầu tư (nay là Bộ Kế hoạch và Đầu tư) cấp và các giấy phép điều chỉnh. Hoạt
động chính của công ty là xây dựng, quản lý và điều hành một câu lạc bộ, làm
Phạm Thuý Vân Kiểm toán 46A
23
Chuyên đề thực tập
một câu lạc bộ thể thao, căn hộ cho thuê, cung cấp các dịch vụ thể thao, đồ ăn
uống, dịch vụ trò chơi điện tử có thưởng cho người nước ngoài và các dịch vụ
khác.
2.1. Kiểm soát chất lượng trước cuộc kiểm toán
2.1.1.Quy định về năng lực và đạo đức nghề nghiệp của kiểm toán viên
- Về tuân thủ đạo đức nghề nghiệp
Đối với một công ty kiểm toán nói chung và đối với mỗi KTV nói
riêng, vấn đề đạo đức nghề nghiệp luôn là một vấn đề hết sức quan trọng mà
mỗi KTV và công ty kiểm toán đều phải hết sức giữ gìn. Chính vì vậy, bên
cạnh việc yêu cầu các nhân viên của mình nắm vững và tuân thủ các chuẩn
mực kiểm toán về đạo đức nghề nghiệp, Deloitte Việt Nam còn có những quy
định chung khác áp dụng cho phạm vi toàn Công ty về vấn đề đạo đức nghề
nghiệp. Các quy định này không những làm rõ hơn các quy định trong chuẩn
mực kiểm toán Việt Nam mà còn được cụ thể hóa trong môi trường và điều
kiện kinh doanh của Công ty.
- Về tư cách cá nhân:
Mỗi cá nhân đều là người đại diện cho Công ty, là bộ mặt của Công ty
trước khác hàng. Để thể hiện được tính chuyên nghiệp trong hoạt động cung
cấp dịch vụ cho khách hàng, mỗi nhân viên phải hành động cư xử một cách
chuyên nghiệp vào bất cứ hoàn cảnh nào và thời gian nào. Tư cách đúng đắn
và lễ độ là điều cần thiết cho mọi lúc mọi nơi, nhất là khi tiếp xúc với khách
hàng.
Khi thực hiện nhiệm vụ, mỗi nhân viên phải tuyệt đối trung thành và
giữ bí mật, không được tiết lộ bất kỳ thông tin nào liên quan đến công việc
của khách hàng hay công việc của Công ty cho nguời thứ ba biết mà không có
Phạm Thuý Vân Kiểm toán 46A
24
Chuyên đề thực tập
ý kiến chấp thuận của khách hàng và chủ nhiệm kiểm toán phụ trách hoặc
BGĐ Công ty.
- Về tính độc lập của KTV:
Theo chuẩn mực về đạo đức nghề nghiệp, một KTV không được có bất
kỳ mối quan hệ tài chính nào liên quan tới khách hàng mà người ngoài có thể
cho là không thanh liêm và khách quan khi thi hành nhiệm vụ kiểm toán.
Tính độc lập có thể bị ảnh hưởng do quyền lợi về tài chính, do quan hệ
gia đình hay kinh doanh, hoặc do tính chất của dịch vụ mà Công ty đang cung
cấp. Vì thế trước khi nhận một khách hàng kiểm toán mới, mỗi nhân viên phải
đảm bảo là không có một quyền lợi hay quan hệ nào với khách hàng đó.
Ngoài ra, phải thông báo cho Giám đốc biết khi có tranh chấp quyền lợi có thể
ảnh hưởng đến tính độc lập của mình.
Việc đảm bảo tính độc lập của KTV trong mỗi cuộc kiểm toán có ý
nghĩa hết sức quan trọng. Nó không những tạo niềm tin cho khách hàng sử
dụng BCKT mà quan trọng hơn là đảm bảo chất lượng dịch vụ cung cấp, tạo
uy tín với khách hàng. Theo quy định của Công ty, trước mỗi cuộc kiểm toán,
người có trách nhiệm phân công nhóm kiểm toán thực hiện cuộc kiểm toán
không những có trách nhiệm đánh giá trình độ chuyên môn, kinh nghiệm
công tác của KTV mà còn phải đánh giá tính độc lập của những KTV tham
gia cuộc kiểm toán. Trên thực tế, để đảm bảo tính độc lập, khách quan của các
KTV trong cuộc kiểm toán, các KTV phải trả lời một bản câu hỏi xác minh
tính độc lập của mình với khách hàng được kiểm toán. Trong cuộc kiểm toán
BCTC cho hai khách hàng A và B, các kiểm toán viên tham gia đã trả lời bản
câu hỏi xác minh tính độc lập của mình như sau:
Phạm Thuý Vân Kiểm toán 46A
25

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×