Tải bản đầy đủ

Xây dựng kế hoạch kinh doanh cho chương trình du lịch đi dịp hè dành cho khách là các giáo viên các trường Trung học phổ thông (THPT)

Chuyên đề tốt nghiệp
Lời nói đầu
Công ty du lịch Sao Việt là công ty mới đi vào hoạt động và bắt đầu thực
hiện kinh doanh. Lĩnh vực hoạt động chính của công ty là phục vụ và thu hút thị
trường khách outbound. Khách hàng mà công ty hướng tới là khách đi theo đoàn
của các tập thể, các tổ chức trong công ty và trong các trường học.
Trong quá trình thực tập công ty đã tạo điều kiện cho em đi tìm hiểu thực
tế về đối tượng khách đi theo đoàn. Trong dịp hè là dịp mà các trường trung học
phổ thông được nghỉ đây là dịp công ty có thể giới thiệu và chào bán chương
trình du lịch của mình tới các trường học.
Kế hoạch kinh doanh là một phần rất quan trọng trong việc khởi sự kinh
doanh của một cá nhân hay một tổ chức. Nó cũng có ý nghĩa không kém phần
quan trọng trong việc đưa ra một ý tưởng mới hay việc mở rộng thị trường của
công ty. Do đó để có thể đưa sản phẩm du lịch ra thị trường thì cần phải xây
dựng một bản kế hoạch kinh doanh . Chính vì điều này nên em đã chọn đề tài
cho chuyên đề tốt nghiệp của mình là: Xây dựng kế hoạch kinh doanh cho
chương trình du lịch đi dịp hè dành cho đối tượng khách là các giáo viên
trong các trường trung học phổ thông
Chuyên đề tốt nghiệp của em gồm 2 phần:
Phần 1: Lý thuyết chung về xây dựng bản kế hoạch kinh doanh
Phần 2: Lập kế hoạch kinh doanh cho chương trình du lịch đi dịp hè dành

cho đối tượng khách là các giáo viên trong các trường trung học phổ thông
Nguyễn Thị Anh Thư Du lịch 46B
1
Chuyên đề tốt nghiệp
Em xin chân thành cảm ơn giáo viên hướng dẫn Trương Tử Nhân và công
ty du lịch Sao việt đã tạo điều kiện cho em hoàn thành chuyên đề tôt nghiệp này.
Bản kế hoạch kinh doanh này sẽ không tránh khỏi những sai sót rất mong
sự đóng góp quý báu của các bạn.
Sinh viên
Nguyễn Thị Anh Thư
Nguyễn Thị Anh Thư Du lịch 46B
2
Chuyên đề tốt nghiệp
Chương 1
Lý Thuyết Chung Về Xây Dựng Bản Kế Hoạch Kinh Doanh
1.1 Bản kế hoạch kinh doanh
1.1.1 Bản kế hoạch kinh doanh là gì?
Kế hoạch kinh doanh là sự mô tả quá trình kinh doanh của bạn trong một
khoảng thời gian. Nó mô tả việc kinh doanh của bạn đã thành công tới đâu và
tìm kiếm những triển vọng để phát triển và thành công trong tương lai. Kế hoạch
kinh doanh của bạn sẽ mô tả mọi mặt trong công ty của bạn và sẽ là tài liệu quan
trọng nhất mà các nhà đầu tư, các đối tác tài chính, các đối tác liên doanh sẽ đọc.
Khi tạo ra một kế hoạch kinh doanh, bạn cần xem xét đến mọi chi tiết
trong kinh doanh của bạn, bao gồm các sản phẩm của bạn và các thị trường. Mọi
công ty đều có những vấn đề tồn tại và điều quan trọng nhất là không được lẩn
tránh hay che giấu chúng. Kế hoạch kinh doanh cần đưa ra một bức tranh tổng
thể về các hoạt động và khả năng của bạn. Người đọc bản kế hoạch của bạn
mong đợi một ý tưởng kinh doanh rõ ràng và hiện thực, có nhiều khả năng thành
công, và những bằng chứng về năng lực quản lý để thực hiện kế hoạch.
1.1.2 Tầm quan trọng của việc lập bản kế hoạch kinh doanh
Quá trình hoạch định trong doanh nghiệp buộc công ty của bạn phải nhìn
vào những gì đang có ở hiện tại và dự kiến những gì có thể xảy ra với công ty
trong tương lai. Vì vậy có nhiều lý do để xây dựng một bản kế hoạch kinh doanh
và điều quan trọng nhất là cần phải hiểu được các mục tiêu để có thể đưa ra một
bản kế hoạch hiệu quả nhất. Dưới đây là một số lý do quan trọng nhất để các nhà
quản lý phải viết ra kế hoạch kinh doanh của họ:
• Lập bản kế hoạch kinh doanh sẽ giúp cho doanh nghiệp xác định và tập
trung mục tiêu bằng cách sẽ dùng những thông tin và phân tích phù hợp.
Nguyễn Thị Anh Thư Du lịch 46B
3


Chuyên đề tốt nghiệp
• Doanh nghiệp có thế sử dụng bản kế hoạch kinh doanh như một công cụ
khi đàm phán với đối tác quan trọng như bên cho vay, chủ đầu tư và ngân
hàng.
• Bản kế hoạch kinh doanh có thể dùng để thu thập các ý kiến và tư vấn từ
những người khác như: những người trong lĩnh vực mà doanh nghiệp dự
định kinh doanh, những người có thể đưa ra cho doanh nghiệp lời khuyên
vô giá mà hoàn toàn miễn phí. Sự góp ý của mọi người và của chuyên gia
sẽ giúp cho doanh nghiệp giảm bớt thiệt hại, tiết kiệm được rất nhiều
nguồn lực và của cải của doanh nghiệp.
• Doanh nghiệp có thể dựa trên bản kế hoạch kinh doanh phát hiện ra những
điều bỏ sót hoặc những điểm yếu trong quá trình lập kế hoạch kinh doanh.
1.1.3 Các mục tiêu của kế hoạch kinh doanh
Tính khả thi của một dự án kinh doanh hay một ý tưởng kinh doanh trong
việc khởi sự doanh nghiệp hay mở rộng thị trường thì đều có thể thông qua bản
kế hoạch kinh doanh để chứng minh. Việc kinh doanh, mở rộng thị trường của
doanh nghiệp có thành công hay không nó dựa trên sự chuẩn bị chu đáo bản kế
hoạch. Nếu bản kế hoạch kinh doanh được chuẩn bị tốt thì có thể giúp cho doanh
nghiệp quyết định trong việc kinh doanh một lĩnh vực mới hay mở rộng thị
trường. Hơn thế nữa nó có thể giúp doanh nghiệp bạn có nên tiếp tục hay dừng
công việc kinh doanh tại đây khi thấy không có tính hiện thực cao.
Kế hoạch kinh doanh được doanh nghiệp sử dụng như kế hoạch hành động,
đó là kế hoạch trực tiếp thực hiện các việc kinh doanh của họ. Nó giúp cho
doanh nghiệp biết rõ cái gì mình nên chuẩn bị và khi nào thực hiện. Các doanh
nghiệp sử dụng bản kế hoạch kinh doanh cho việc bắt đầu hoạt động và mở rộng
Nguyễn Thị Anh Thư Du lịch 46B
4
Chuyên đề tốt nghiệp
doanh nghiệp. Như vậy họ sẽ tiếp tục theo đuổi các mục tiêu và ngân sách tài
chính đã định.
Bản kế hoạch kinh doanh là một tài liệu, điều kiện tiên quyết đầy thuyết phục
để đàm phán với đối tác kinh doanh tiềm năng và các nhà đầu tư khác. Đối với
ngân hàng nếu doanh nghiệp có ý định vay tiền thì bản kế hoạch kinh doanh là
tài liệu có thể nói là tác động mạnh nhất tới ngân hàng. Nếu doanh nghiệp muốn
vay được nhiều vốn hơn nữa thì bản kế hoạch kinh doanh phải được chuẩn bị rất
cẩn thận và kỹ.
1.1.4 Chủ đề và cơ cấu của một bản kế hoạch kinh doanh
• Tuyên bố về mục đích:
Đây là bản phác họa chính xác những mục tiêu và mục đích kinh doanh của bạn.
• Con người:
Bất cứ một doanh nghiệp nào thì nhân tố làm nên sự thành công của doanh
nghiệp thì không thể không nói đến con người. Tập trung vào việc làm thế nào
để những kinh nghiệm trước đây của mọi người có thể áp dụng vào công việc
kinh doanh mới. Chuẩn bị một bản tóm tắt lí lịch của những người lập bản kế
hoạch kinh doanh và của những người cùng lập và sẽ thực hiện bản kế hoạch
kinh doanh này. Các thông tin đưa ra đảm bảo tính trung thực và không thổi
phồng. Trong bản kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp thì phần thông tin này
sẽ được các bên cho vay, chủ đầu tư nghiên cứu kỹ lưỡng.
Một điều chú ý đối với người lập kế hoạch kinh doanh là không được nói dối.
Nếu như một chức năng quan trọng nào đó mà người lập kế hoạch kinh doanh
không thực hiện được thì phải nêu trong bản kế hoạch kinh doanh và đưa ra việc
sẽ giải quyết vấn đề đó như thế nào.
• Sơ lược về hoạt động của doanh nghiệp:
Nguyễn Thị Anh Thư Du lịch 46B
5
Chuyên đề tốt nghiệp
Xác định và mô tả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp dự định tiến hành và
kế hoạch chính xác doanh nghiệp thực hiện công việc như thế nào. Hãy tập trung
vào thị trường chuyên biệt mà doanh nghiệp dự định hoạt động.
• Đánh giá về kinh tế:
Đưa một đánh giá hoàn chỉnh về môi trường kinh doanh mà doanh nghiệp dự
định tham gia. Giải thích về việc phương án kinh doanh mới của doanh nghiệp
phù hợp như thế nào với cơ quan quản lý nhà nước và nhân khẩu mà doanh
nghiệp sẽ phải làm việc.
• Đánh giá dòng lưu chuyển tiền mặt:
Đưa ra báo cáo dòng lưu chuyển tiền mặt trong một năm bao gồm cả các yêu cầu
về vốn của doanh nghiệp. Đưa ra đánh giá của doanh nghiệp về những gì có thể
có vấn đề và cách giải quyết của doanh nghiệp đối với vấn đề đó như thế nào.
• Đưa ra kế hoạch marketing và kế hoạch mở rộng hoạt động kinh doanh.
• Nhắc đến các trang Web hữu ích của chính phủ như hỗ trợ phát triển các
doanh nghiệp vừa và nhỏ.
1.1.5 Các yếu tố cần có trong bản kế hoạch kinh doanh
• Thể hiện được sự am hiểu về thị trường mà doanh nghiệp đang kinh
doanh.
• Cho thấy được sự phát triển ổn định, tăng trưởng khỏe mạnh của ngành.
• Thể hiện năng lực của đội ngũ quản lý.
• Thể hiện năng lực kiểm soát tài chính.
• Thể hiện được trọng tâm kinh doanh nhất quán.
• Thể hiện được ý thức về sự thay đổi môi trường.
1.1.6 Các bước để có một bản kế hoạch kinh doanh
Nguyễn Thị Anh Thư Du lịch 46B
6
Chuyên đề tốt nghiệp
• Phác thảo ra được ý tưởng kinh doanh cơ bản của doanh nghiệp.
• Thu thập tất cả các số liệu mà doanh nghiệp có thể có về tính khả thi và
chi tiết ý tưởng kinh doanh của doanh nghiệp.
• Tập trung và sàng lọc ý tưởng kinh doanh trên cơ sở các số liệu đã tổng
hợp.
• Phác họa các chi tiết về mô hình kinh doanh của doanh nghiệp. Sử dụng
phương pháp tiếp cận với các câu hỏi “cái gì, ở đâu, tại sao và như thế nào”
có thể giúp ích tốt cho doanh nghiệp trong việc này.
1.2 Nội dung của bản kế hoạch kinh doanh
1.2.1 Tóm tắt
• Giới thiệu về lịch sử công ty, tầm nhìn, sứ mệnh của công ty
1.2.2 Mô tả sản phẩm
• Nêu mô tả ngắn gọn sản phẩm, dịch vụ của bạn là gì
• Lợi thế sản phẩm, dịch vụ của bạn so với đối thủ cạnh tranh là gì
1.2.3 Thị trường và cạnh tranh
1.2.3.1 Thị trường
Nêu được quy mô thị trường, xu hướng, tốc độ tăng trưởng, phân tích cạnh tranh,
dự báo thị phần, giai đoạn phát triển tương đối và các quyết định về sản phẩm và
dịch vụ. Mô tả được thị trường, những thay đổi quan trọng đang diễn ra trên thị
trường, tác động của công nghệ, quy định của chính phủ và nền kinh tế.
Thị trường mục tiêu: Phải xác định rõ thị trường mục tiêu trong bản kinh doanh,
các nhà đầu tư cần thông tin này. Khách hàng của bạn hiện nay là ai, mô tả thông
tin chi tiết về họ: độ tuổi, giới tính, vị trí địa lí, thu nhập, sức mua tương ứng
Kênh phân phối: Lựa chọn kênh phân phối hiệu quả nhất về sản phẩm, dịch vụ
xem sản phẩm, dịch vụ nên được bán trực tiếp hay thông qua trung gian
Nguyễn Thị Anh Thư Du lịch 46B
7
Chuyên đề tốt nghiệp
1.2.3.2 Cạnh tranh
Các đối thủ cạnh tranh đi trước bạn là ai. Điểm mạnh, điểm yếu của đối thủ cạnh
tranh là gi? Các đối thủ cạnh tranh là những người ảnh hưởng tới sự sống còn
của công ty bạn nên cần phải cân nhắc.
1.2.4 Chiến lược và thực hiện
1.2.4.1 Chiến lược marketing:
• Thị trường mục tiêu và phân đoạn thị trường;
• Chiến lược giá cả:
• Chiến lược quảng cáo: Quảng cáo là phần cần thiết và hấp dẫn, thuyết
phục người mua mua sản phẩm, dịch vụ của bạn mà không mua của đối
thủ cạnh tranh hay các công ty khác. Công ty định sẽ sử dụng hình thức
quảng cáo nào: tờ rơi, dạng quyển, quảng cáo trên các tạp chí, trên
truyền thông hay trên mạng internet…
1.2.4.2 Chiến lược bán hàng:
• Kế hoạch bán hàng;
• Dịch vụ hỗ trợ: Mô tả dịch vụ phụ được chào bán hàng cùng với các
sản phẩm chính nhằm giúp cho khách hàng thỏa mãn được tối đa các
nhu cầu của mình.
• Chiến lược phân phối: Xác đinh người trung gian tiềm năng để có thể
đạt được mục đích doanh thu.
1.2.5 Kế hoạch nhân sự
Cần nêu được những phần sau:
• Sơ yếu lý lịch tóm tắt của đội ngũ quản lý
• Sơ đồ tổ chức, bố trí nhân lực
Nguyễn Thị Anh Thư Du lịch 46B
8
Chuyên đề tốt nghiệp
Dựa vào sơ đồ tổ chức, bố trí nhân lực để có kế hoạch thuê thêm nhân sự khi cần
thiết, chuẩn bị phần mô tả công việc, các tiêu chí lựa chọn, tiền thù lao và phụ
cấp khác cho nhân viên.
1.2.6 Kế hoạch tài chính:
• Những giả định quan trọng : đưa ra những điều kiện quan trọng mà
thiếu chúng phần kế hoạch tài chính có thể bị thất bại.
• Phân tích điểm hoà vốn : điểm hoà vốn là mức sản xuất mà ở đó
doanh nghiệp không thu được lợi nhuận hoặc cũng không bị lỗ. Sản
xuất trên mức này sẽ có lãi và sản xuất dưới mức này sẽ làm doanh
nghiệp bị lỗ. Điểm này có thể được tính toán bằng giá trị sản lượng
sản xuất, tỉ lệ % hoặc doanh thu.
• Lỗ lãi dự kiến : bản báo cáo lãi, lỗ cho biết kết quả của hoạt động
kinh doanh trong một thời gian nhất định ( tháng hoặc năm). Nó có
thể được tính bằng cách lấy doanh thu trừ đi các chi phí hoạt động
trong cùng thời gian.
• Dự kiến lưu chuyển tiền mặt : báo cáo lưu chuyển tiền mặt trong
doanh nghiệp cho biết các nguồn (đầu vào) và việc sử dụng (đầu ra)
tiền trong kinh doanh của năm đó. Bằng cách lập kế hoạch về lưu
chuyển tiền mặt của doanh nghiệp, bạn sẽ dự tính được khi nào bạn
cần một khoản tiền mặt bổ sung và khi nào bạn có thể có thêm một
khoản tiền dư. Nếu bạn vay từ ngân hàng thì họ sẽ phải biết kế
hoạch lưu chuyển tiền mặt của bạn.
• Bản dự tính cân đối kế toán : bảng cân đối kế toán là báo cáo tài sản
(tích sản) và trái vụ nghĩa vụ tài chính, đưa ra một bức tranh về tài
Nguyễn Thị Anh Thư Du lịch 46B
9
Chuyên đề tốt nghiệp
chính của doanh nghiệp tại một thời điểm nhất định, ví dụ vào cuối
năm
• Tỉ lệ kinh doanh : trong phần cuối của kế hoạch kinh doanh, cần
thiết phải kiểm tra tính khả thi của dự án về mặt tài chính. Liệu lợi
nhuận của năm đầu tiên có đủ để trả nợ và hoàn trả lãi suất không?
Điều gì xẩy ra với khả năng sinh lời dự kiến nếu chi phí nguyên liệu
thô tăng 10%? Cái gì nếu dự toán doanh thu chỉ có 80% là hiện thực
? Doanh nghiệp có thể phải có nghĩa vụ trả lãi bằng tiền mặt hàng
tháng ? Các tỉ lệ tài chính khác nhau được sử dụng để trả lời tất cả
các vấn đề như vậy.
Nguyễn Thị Anh Thư Du lịch 46B
10
Chuyên đề tốt nghiệp
Chương II
LẬP KẾ HOẠCH KINH DOANH CHO CÁC CÁN BỘ GIÁO VIÊN
TRONG CÁC TRƯỜNG PHỔ THÔNG TRUNG HỌC ĐI DU LỊCH
VÀO DỊP HÈ.
2.1 Sơ lược về công ty và các sản phẩm dịch vụ của công ty
2.1.1 Giới thiệu về công ty
 Tên công ty: Công ty TNHH đầu tư và du lịch Sao Việt
 Tên tiếng anh: Vietstar investment and tourism-viết tắt là VIT.
 Trụ sở chính: Phòng 502, nhà A6a, tập thể Thành Công, phường Thành
Công, Ba Đình, Hà Nội.
 Văn phòng đại diện: Phòng 401, tòa nhà văn phòng, 52 Nguyễn Chí
Thanh, Ba Đình, Hà Nội.
 Tel: (084)04 7756428 Fax: (084) 047756426
 Email: info@vit.vn
 Web chính thức của công ty: www.vit.vn
Công ty đầu tư và du lịch Sao Việt được thành lập năm 2005 bởi sự hợp
tác giữa các thành viên là những người tốt nghiệp đại học Kinh tế quốc dân, đại
học Luật Hà Nội và sau đại học tại Cộng hoà liên bang Đức, Hợp chủng quốc
Hoa Kỳ, Nhật Bản. Đó là những con người có kinh nghiệm trong lĩnh vực du
lịch, pháp lý, tư vấn và đào tạo. Công ty chính thức đi vào hoạt động từ tháng 4
năm 2006 với 3 lĩnh vực sau:
• Du lịch: Thiết kế và tổ chức các chương trình tham quan du lịch trong
và ngoài nước.
• Xúc tiến thương mại: Tư vấn và tổ chức các chương trình khảo sát
nước ngoài với mục đích xúc tiến thương mại.
Nguyễn Thị Anh Thư Du lịch 46B
11
Chuyên đề tốt nghiệp
• Tư vấn đào tạo: Kết hợp cùng các cơ sở đào tạo, tư vấn trong và ngoài
nước; cung cấp các dịch vụ về đào tạo kỹ năng và phát triển năng lực
con người cho các tổ chức, doanh nghiệp.
2.1.2 Sứ mệnh:
Công ty mong muốn sẽ mang lại những giải pháp tốt nhất cho khách hàng
bằng sự hiểu biết và phong cách làm việc chuyên nghiệp trong lĩnh vực du lịch,
xúc tiến thương mại và tư vấn đào tạo. Đến với khách hàng công ty không chỉ
mong muốn mình là những chuyên gia mà còn là những người bạn của khách
hàng.
2.1.3. Mục tiêu:
Trong những năm tới, Sao Việt sẽ mở rộng thị trường của mình ngoài thị
trường dựa trên những khách hàng quen biết hiện tại. Xây dựng hình ảnh của
công ty trong nhận thức của khách hàng hiện tại và tiềm năng cũng chính là một
mục tiêu trong giai đoạn tới của Sao Việt. Trong lĩnh vực du lịch, công ty tiếp
tục phát huy thế mạnh của mình trong tổ chức các tour đi Đông Nam Á đặc biệt
là Trung Quốc và Malayxia để thu hút khách hàng, mang lại cho khách hàng sự
thoả mãn cao nhất.
Phấn đấu sau 5 năm Sao Việt được biết đến như là một doanh nghiệp chuyên
cung cấp:
• Các dịch vụ chuyên nghiệp cho các tổ chức;
• Các dịch vụ du lịch chất lượng, tin cậy cho các cá nhân.
2.1.4 Nhiệm vụ của giai đoạn tới:
Công ty tiếp tục hoàn thiện bộ máy nhân sự của mình và triển khai kế
hoạch kinh doanh khai thác thị trường khách là các trường đại học, các trường
THPT và các doanh nghiệp liên doanh trên địa bàn Hà Nội và một số tỉnh lân
Nguyễn Thị Anh Thư Du lịch 46B
12
Chuyên đề tốt nghiệp
cận. Bên cạnh đó công ty còn tăng cường hoạt động chăm sóc khách hàng trước
và sau chuyến đi để duy trì lòng trung thành của khách hàng thông qua thẻ cộng
điểm và phiếu tiền mặt và cũng là nhằm mục đích quảng cáo để xây dựng hình
ảnh của công ty trong nhận thức của khách hàng tiềm năng.
2.2 Mô tả sản phẩm
Công ty du lịch Sao Việt đang kinh doanh các loại sản phẩm:
- Dịch vụ xúc tiến đầu tư trong và ngoài nước;
- Kinh doanh lữ hành du lịch nội địa và quốc tế, đại lý du lịch;
- Đào tạo các lĩnh vực: Quản lý kinh tế, quản trị kinh doanh, tin học, nghiệp
vụ du lịch ( không bao gồm đào tạo kế toán, kiểm toán, thuế, tài chính );
- Tư vấn kinh tế, kỹ thuật và chuyển giao công nghệ;
- Sản xuất, mua bán các mặt hàng mây tre đan, thủ công mỹ nghệ;
- Mua bán máy móc thiết bị, tư liệu sản xuất, tư liệu tiêu dùng;
- Dịch vụ tổ chức hội nghị, hội thảo;
- Dịch vụ tuyển dụng, môi giới lao động trong nước;
- Đại lý mua, bán, đại lý ký gửi hàng hoá;
- Dịch vụ xuất nhập khẩu uỷ thác;
- Xuất nhập khẩu các ngành hàng công ty kinh doanh;
- Dịch vụ môi giới thương mại, xúc tiến thương mại;
- Kinh doanh nhà hàng, khách sạn; kinh doanh các dịch vụ phục vụ cho
khách du lịch;
- Đại lý bán vé máy bay, tàu hoả;
- Vận tải hàng hoá, vận chuyển hành khách bằng ô tô;
- Dịch vụ vui chơi giải trí: Bia, trò chơi điện tử, trò chơi dưới nước và trên
cạn, bơi lội.
Nguyễn Thị Anh Thư Du lịch 46B
13
Chuyên đề tốt nghiệp
Riêng sản phẩm du lịch thì hiện nay công ty tập trung vào thị trường khách
outbound trên địa bàn Hà Nội với đối tượng khách chủ yếu là các tổ chức, các
đoàn thể trong các công ty, trường học với chất lượng cao. Điều này có thể
chứng minh qua một số chương trình của công ty hiện đang bán và so sánh với
sản phẩm của công ty khác: sản phẩm của Viettrantour
a) Chương trình Kuala Lumpur-Genting Highland của công ty Viettrantour
Ngày 1: Hà Nội – Kul – Genting
Quý khách tự ra sân bay Nội Bài đáp chuyến bay đi thủ đô Kualalumpure của đất
nước Malaysia xinh đẹp. Đến Sân bay quốc tế Kuala Lumpur, xe đưa về nhận
phòng khách sạn tại Genting - khu giải trí nằm ở độ cao 2000m so với mặt nước
biển.
Ngày 2: Genting (Ăn sáng)
Sau bữa sáng, Quý khách tự do đi thăm quan và tham gia các chương trình vui
chơi giải trí tại Genting. Nghỉ đêm tại khách sạn.
Ngày 3: Genting - Thủ đô Kuala Lumpur (Ăn sáng)
Sau bữa sáng, xe đưa về thành phố Kuala Lumpur, trên đường đi Quý khách có
thể thăm quan thành phố. Nghỉ đêm tại khách sạn.
Ngày 4: Kuala Lumpur –Hà Nội (Ăn sáng)
Sau bữa sáng, quý khách tự do mua sắm hoặc nghỉ ngơi tại khách sạn cho đến
giờ xe đưa ra sân bay Kuala Lumpur về Hà Nội. Kết thúc chương trình và hẹn
gặp lại.
Bao gồm:
- Khách sạn 3 sao (2 người/ phòng; phòng 3 nếu trường hợp trong đoàn lẻ người
Nguyễn Thị Anh Thư Du lịch 46B
14
Chuyên đề tốt nghiệp
và yếu tố giới tính);
- Ăn sáng tại khách sạn
- Xe ôtô tiện nghi đưa quý khách từ sân bay Kul– Kuala Lumpur – sân bay Kul
- Xe ôtô tiện nghi đưa quý khách đi City tour nửa ngày
Không bao gồm:
- Hộ chiếu; hành lý quá cước; Đồ uống, Ngủ phòng đơn;
- Phí bồi dưỡng lái xe (khoảng 5USD/ khách) và chi phí cá nhân khác.
- Vé máy bay khứ hồi từ Hà nội - Kul - Hà nội
- Thuế sân bay 2 nước
- Ăn các bữa chính
b) Chương trình Kuala Lumpur-Genting highlands mà công ty đang bán trên
thị trường
Ngày 01: Khu du lịch phức hợp lớn nhất Malaysia ăn tối
Buổi sáng:
Bạn cùng hướng dẫn viên của Sao Việt khởi hành đi sân bay Nội Bài, đáp
chuyến bay đi Kuala Lumpur.
Buổi chiều:
Sau hơn 3 giờ bay Bạn có mặt tại sân bay quốc tế KLIA, Bạn tiếp tục hành trình
đi Cao nguyên Genting - thành phố giải trí hàng đầu khu vực, tọa lạc trên cao
nguyên Genting cao 2000 m so với mực nước biển. Nơi đây, người ta có thể tận
hưởng những gì hiện đại nhất và gần gũi nhất với thiên nhiên. Với những cửa
hàng tràn ngập các cửa hiệu hàng hoá, casino, các trò vui chơi giải trí hấp dẫn,
Nguyễn Thị Anh Thư Du lịch 46B
15
Chuyên đề tốt nghiệp
chắc chắn rằng Bạn sẽ không bao giờ buồn chán khi đến cao nguyên Genting.
Đến Genting, Bạn nhận phòng, nghỉ ngơi và ăn tối.
Buổi tối:
Sau bữa tối là thời gian tự do cho việc tham quan, khám phá Genting. Bạn cũng
có thể sử dụng thời gian này cho việc thử vận may và cảm giác tiêu khiển tại
Casino của Genting.
Ngày 02: Genting Highlands – Thành phố giải
trí
ăn sáng, trưa, tối
Buổi sáng:
Bạn tham gia các hoạt động vui chơi giải trí trong nhà tại Công viên giải trí
Theme Park – Công viên giải trí lớn nhất Malaysia.
Buổi chiều:
Bạn tham gia các hoạt động vui chơi giải trí ngoài trời và mua sắm tại hơn 70
cửa hàng tại Genting
Buổi tối:
Bạn tư do tham quan, khám phá Genting, mua sắm hoặc tham gia các trò chơi
tiêu khiển tại Genting.
Ngày 03: Kuala Lumpur – Thiên đường mua sắm của
Châu Á
ăn sáng, trưa, tối
Buổi sáng:
Bạn khởi hành về Kula Lumpur. Trên đường đi Bạn ghé tham quan Động Batu,
Nguyễn Thị Anh Thư Du lịch 46B
16
Chuyên đề tốt nghiệp
Bạn sẽ leo 272 bậc thang để lên thăm hang đá, thưởng thức những đặc sản của
người Ấn Độ như teh tarik và roti canai. Tiếp tục tham quan Putrajaya – Thành
phố thông minh, thủ đô hành chính mới của Malaysia. Putrajaya được thiết
kế theo thành phố kiểu mẫu với quần thể kiến trúc tuyệt vời với 70% diện tích
được bao phủ bởi màu xanh diệu kỳ của rừng cây, các công trình kênh rạch, sông
ngòi, những khuôn viên, những cây cầu, những ngọn đèn đường, tất cả mang
đậm nét văn hoá, kiến trúc Malaysia. Bạn tiếp tục mua sắm tại các trung tâm
miễn thuế của Malaysia với các sản phẩm đặc thù như: sản phẩm thiếc, lụa
Bantic, Socholate.
Buổi chiều:
Bạn tham quan Cung điện Hoàng Gia; Quảng trường độc lập; Tòa thấp đôi
Petronas với Trung tâm mua sắm KLCC - Trung tâm mua sắm lớn nhất
Malaysia. Trong trường hợp thuận lợi, Bạn có thể lên tầng 42 của Petronas ngắm
nhìn toàn cảnh thành phố từ trên cao. Trong trường hợp không thể, Bạn có thể
thay thế bằng việc lên tháp truyền hình để ngắm nhìn thành phố từ độ cao 287 m
(1.Option).
Buổi tối:
Bạn tự do mua sắm tại các trung tâm mua sắm của Kuala Lumpur hoặc tham gia
City tour ngắm nhìn thành phố Kuala Lumpur lung linh dưới ánh đèn đêm
(2.Option).
Ngày 04: Tạm biệt Malaysia ăn sáng
Nguyễn Thị Anh Thư Du lịch 46B
17
Chuyên đề tốt nghiệp
Buổi sáng:
Bạn có thể tranh thủ mua sắm hàng lưu niệm, thu xếp hành lý, trả phòng khách
sạn và khởi hành ra sân bay quốc tế Kuala Lumpur.
Buổi chiều:
Bạn nói lời tạm biệt Kuala Lumpur, đáp chuyến bay thẳng về Hà Nội. Sau hơn 3
giờ bay, Bạn có mặt tại sân bay Nội Bài. Chương trình được khép lại khi Hướng
dẫn viên của Sao Việt đưa Bạn về đến Hà Nội.
Dịch vụ bao gồm:
- Vé máy bay khứ hồi hạng phổ thông theo chương trình;
- Ô tô du lịch phục vụ theo chương trình;
- Vé tham quan vào cửa một lần theo chương trình;
- Hướng dẫn viên tiếng Việt theo chương trình;
- Khách sạn tiêu chuẩn theo chương trình (2 người/phòng);
- Các bữa ăn theo chương trình (không gồm đồ uống);
- Nước suối trên đường đi theo chương trình;
- Bảo hiểm du lịch toàn tuyến, mức tối đa 10.000.000 VND / người / vụ;
- Thuế sân bay quốc tế và phụ phí theo chương trình.
Giá tour áp dụng cho trẻ em đi cùng người lớn:
- Từ 2 tuổi đến dưới 12 tuổi : 80 % giá tour người lớn;
- Từ 12 tuổi trở lên : bằng giá tour người lớn.
Quà tặng:
Nguyễn Thị Anh Thư Du lịch 46B
18

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×