Tải bản đầy đủ

Hướng dẫn cài đặt và sử dụng Nnewagrabber V1.4 cho CMS Joomla 1.5


1

Hướng dẫn cài đặt và sử dụng “NNewsGrabber V1.4” cho
CMS Joomla 1.5
1. Cài đặt Component:
Đầu tiên, bạn tải phiên bản com_ngrabnews.zip mới nhất về máy tính của bạn, sau đó
vào phần quản trị của web chọn menu Extension → Install/Uninstall, Chọn file
com_ngrabnews.zip trên máy tính của bạn và nhấn nút Upload File & Install.

Khi cài đặt xong hệ thống sẽ tự tạo thư mục grabnews trong
thu_muc_web_cua_ban/images/stories/ nhằm mục đích lưu trữ các file ảnh lấy về
được. Bạn hãy kiểm tra thư mục đó có quyền write chưa, hay đã được tạo chưa, nếu
chưa có thư mục đó bạn phải tự tạo thủ công bằng chương trình FTP.


2

2. Đăng ký sử dụng chương trình:
Sau khi cài đặt component hoàn tất ban cần đăng ký quyền sử dụng. Chọn menu
Component → NNewsGrabber → License, điền các thông tin đăng ký vào phần

Register a new license, và nhấn Register License. Để đăng ký được license, hosting
của trang web phải kết nối trực tiếp vào Internet và không bị firewall chặn các kết nối
vào ra. Lưu ý
: bạn phải đọc kỹ điều khoản bằng cách nhấn vào link “the terms of use”
trước khi đăng ký để tránh trường hợp license của bạn bị khóa trong quá trình sử dụng.

Nếu đăng ký License hoàn tất, hệ thống sẽ thông báo tình trạng màu xanh cho bạn, nếu
không đăng ký được license, bạn vui lòng liên hệ add nick YM nhutcorp để được hỗ
trợ. License đăng ký mặc định ban đầu là miễn phí (có quảng cáo trong nội dung lấy về),
bạn có thể nâng cấp thành phiên bản có phí (không có quảng cáo, số lượng filter nhiều
hơn, có hỗ trợ bản phân tích bất kỳ nguồn tin theo yêu cầu) bằng cách nhấn vào link
Upgrade License


3

3. Tạo Filter:
Giải nén file Filter mà bạn download về được, bạn sẽ thấy các file có tên như “filter…
list.txt” và “filter… detail.txt”. File có dạng “…list.txt” là file chứa nội dung bộ lọc đọc bề
mặt trang web để phân tích các tin ngắn theo từng mũi tên màu đỏ.


4

File có dạng “…detail.txt” là file chứa nội dung bộ lọc phân tích thông tin chi tiết.


5

Chọn menu Component → NNewsGrabber → Filter, nhấn nút Browse để chọn file
“filer ...list.txt”, sau đó nhấn Start Upload để import filter này vào. Tương tự, bạn thực
hiện import file “filter …detail.txt” vào hệ thống.

Sau khi hoàn tất bạn sẽ thấy 2 filter của mình hiện thị trong hệ thống, nhấn link View của
mỗi filter để kiểm tra thử, nội dung tin mẫu của filter sẽ hiện ra nếu nó hoạt động tốt.

Ngoài ra bạn còn có thể tự tạo filter riêng cho mình bằng cách nhấn nút New bên trên,
để có được nội dung filter đọc được một trang tin bạn cần có một số kiến thức căn bản
về mã HTML và hiểu được qui định viết filter của hệ thống. Chúng tôi sẽ cung cấp tài
liệu cho bạn về các qui định viết filter nếu bạn có yêu cầu (chỉ hỗ trợ đối với thành viên
có phí).

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×