Tải bản đầy đủ

Hoàn thiện công tác quản lý nhà nước về du lịch của Sở du lịch Hà Tây đối với khu du lịch Chùa Thầy

Chuyên đề tôt nghiệp
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT
TW Trung ương
UBND Ủy ban nhân dân
QHTTPTDL Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch
Hoàng Thị Uyên Du lịch 46B
Chuyên đề tôt nghiệp
MỤC LỤC
- Cơ cấu tổ chức của sở du lịch gồm:.........................................................16
Hoàng Thị Uyên Du lịch 46B
Chuyên đề tôt nghiệp
PHẦN MỞ ĐẦU
1. Đặt vấn dề
Ngày nay sự bùng nổ về khoa học công nghệ cùng với sự phát triển của
nền kinh tế đã làm cho cuộc sống của con người được nâng cao do đó nhu cầu
của con người cũng trở nên phong phú hơn. Điều này đã tạo điều kiện thuận
lợi để ngành du lịch phát triển và trở thành một nhu cầu có ý nghĩa, tác động
ngày càng tăng với con người.
Theo đánh giá của Tổ chức Du lịch thế giới (WTO): du lịch đã trở
thành một hiện tượng quan trọng nhất của đời sống hiện đại, hiện là ngành
kinh tế có mức tăng trưởng rất nhanh và có nguồn thu nhập cao trên thế giới.

Tại Việt Nam trong hơn một thập kỷ qua, du lịch Việt Nam đã đạt được
những bước phát triển mạnh mẽ dưới tác động của các chính sách phát triển
kinh tế, hội nhập với thế giới của Đảng và Nhà nước cùng tiềm năng du lịch
phong phú và sự an toàn của môi trường xã hội. Hoạt động du lịch phát triển
với tốc độ tăng trưởng cao, mang tính chất bùng nổ, đem lại không ít tác động
tích cực như tăng thu ngân sách, tạo ra nguồn ngoại tệ lớn góp phần tăng
trưởng kinh tế, tạo thêm việc làm và thu nhập cho người lao động từ đó hạn
chế các vấn đề tiêu cực trong xã hội. Hoạt động du lịch còn là chất xúc tác
cho việc phát triển nhiều ngành kinh tế như giao thông vận tải, bưu chính viễn
thông, thúc đẩy các nghề thủ công truyền thống phát triển...hệ thống cơ sở hạ
tầng được nâng cấp, xây dựng cùng với sự phát triển của du lịch.Theo dự báo,
đến năm 2010 tổng số khách quốc tế đến Việt Nam đạt khoảng 6 triệu lượt
khách, thu nhập từ khách du lịch quốc tế đạt 3,6 tỷ USD.
Trong bối cảnh như vậy, tỉnh Hà Tây với vị trí là một tỉnh cửa ngõ thủ
đô Hà Nội, đứng trước cơ hội thuận lợi để có thể khai thác tối đa tiềm năng du
lịch của mình để thu hút khách du lịch quốc tế trở thành ngành kinh tế mũi
nhọn trong cơ cấu kinh tế địa phương, tạo thành động lực góp phần chuyển
Hoàng Thị Uyên Du lịch 46B
1
Chuyên đề tôt nghiệp
dịch cơ cấu, thúc đẩy các ngành kinh tế liên quan phát triển, tạo thêm công ăn
việc làm, xóa đói giảm nghèo và nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân
dân.
Du lịch văn hóa hiện đang là một trong những loại hình du lịch thu hút
nhiều khách nhất trong thời gian gần đây, và điểm hấp dẫn khách du lịch của
loại hình du lịch này là những nơi có bề dày lịch sử, có nhiều di vật có giá trị
văn hóa truyền thống lâu đời, hoặc là nơi sinh ra và phát triển các tín ngưỡng,
tôn giáo…Tài nguyên du lịch văn hóa được coi là một thế mạnh của ngành du
lịch Việt Nam bởi Việt Nam có bề dày lịch sử hàng ngàn năm dựng nước và
giữ nước với những nét văn hóa đặc trưng của nền nông nghiệp lúa nước. Nét
văn hóa này được thể hiện dưới hình thái vật thể và phi vật thể khác nhau như
các công trình kiến trúc, các đình làng, các lễ hội, các tập tục tôn giáo…Trong
đó các hoạt động lễ hội, tôn giáo là một hình thức biểu hiện nhiều nhất các giá
trị văn hóa vật chất và tinh thần đang ngày càng thu hút được nhiều khách du
lịch. Một trong những lễ hội được biết đến rất nhiều đó là lễ hội Chùa Thầy
được tổ chức vào mùng 7 tháng 3 âm lịch hàng năm.
Sự phát triển của du lịch lễ hội Chùa Thầy đã đóng góp rất nhiều vào sự
phát triển kinh tế, văn hóa của xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai. Mỗi năm thu hút
gần 20 vạn lượt du khách thập phương, trong đó có hơn hai nghìn lượt khách
quốc tế. Chùa Thầy được xây dựng từ thời vua Lý Nhân Tông cách đây gần


1.000 năm. Đây là một công trình kiến trúc văn hóa độc đáo, là nơi tu hành và
tôn thờ vị cao tăng Từ Đạo Hạnh. Bên cạnh những giá trị về lịch sử, văn hóa,
Chùa Thầy còn nằm trong một quần thể thiên nhiên của núi Thầy với nhiều
hang động và cảnh đẹp nên từ lâu đã trở thành điểm du lịch lịch sử, văn hóa
thu hút nhiều du khách trong và ngoài nước.
Tuy nhiên, kết quả hoạt động du lịch, dịch vụ thời gian qua của Chùa
Thầy chưa phát triển tương xứng với tiềm năng. Các hạng mục công trình đầu
Hoàng Thị Uyên Du lịch 46B
2
Chuyên đề tôt nghiệp
tư cơ sở hạ tầng còn hạn chế, các hoạt động du lịch phát triển chậm, các dịch
vụ còn nghèo nàn, đơn điệu, chủ yếu tập trung vào bán hàng lưu niệm, ăn
uống phục vụ du khách nên hiệu quả chưa cao...
Đó là lý do em chọn đề tài “Hoàn thiện công tác quản lý nhà nước về
du lịch của Sở du lịch Hà Tây đối với khu du lịch Chùa Thầy”. Phương
hướng của đề tài là nghiên cứu, đánh giá thực trạng hoạt động du lịch lễ hội
Chùa Thầy và vai trò quản lý của Sở để xây dựng các giải pháp nhằm khai
thác tiềm năng, phát triển bền vững khu du lịch Chùa Thầy tương xứng với
tầm cỡ một khu du lịch lớn tạo thành động lực thúc đẩy kinh tế xã hội khu
vực phát triển.
2. Mục tiêu nghiên cứu
Nghiên cứu đề tài nhằm mục đích:
- Thấy rõ vai trò quản lý của Sở du lịch Hà Tây đối với hoạt động du
lịch Chùa Thầy
- Tìm hiểu về khu du lịch Chùa Thầy và thực trạng công tác quản lý của
Sở du lịch Hà Tây
- Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý hoạt động
khu du lịch Chùa Thầy, phát triển khu du lịch Chùa Thầy thành một địa điểm
du lịch lớn của tỉnh Hà Tây, thành một trọng điểm kinh tế của huyện
3. Nội dung nghiên cứu
- Nghiên cứu, đánh giá thực trạng du lịch Chùa Thầy trên các lĩnh vực:
sử dụng đất, nguồn khách, doanh thu, cơ sở hạ tầng, tổ chức quản lý
- Nghiên cứu, đánh giá tiềm năng, thế mạnh để phát triển du lịch Chùa
Thầy
- Xây dựng các mục tiêu, định hướng phát triển du lịch Chùa Thầy và
các giải pháp để thực hiện quy hoạch
4. Phạm vi nghiên cứu
Hoàng Thị Uyên Du lịch 46B
3
Chuyên đề tôt nghiệp
Phạm vi nghiên cứu của chuyên đề là tập trung nghiên cứu hoạt động
du lịch, các điều kiện có liên quan đến phát triển du lịch tại Chùa Thầy và các
hoạt động liên quan đến hoạt động quản lý du lịch tại Chùa Thầy
5. Phương pháp nghiên cứu
- Khảo sát điều tra
- Nghiên cứu các tài liệu, số liệu đã có
- Nghiên cứu, đánh giá tổng hợp
Hoàng Thị Uyên Du lịch 46B
4
Chuyên đề tôt nghiệp
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC TRONG
LĨNH VỰC DU LỊCH
1.1. Những lý luận về quản lý nhà nước trong lĩnh vực du lịch
1.1.1. Khái niệm chung về quản lý nhà nước
Xã hội loài người đã trải qua một thời kỳ không có nhà nước và pháp
luật, đó là thời kỳ cộng sản nguyên thủy. Trong thời kỳ này, do trình độ phát
triển hết sức thấp kém của lực lượng sản xuất cho nên con người cùng sống
chung, cùng lao động và cùng hưởng thụ những thành quả do lao động chung
mang lại. Mọi người đều bình đẳng trong lao động và hưởng thụ, xã hội
không phân biệt kẻ giàu người nghèo, không có sự phân chia thành giai
cấp.Sự phát triển của lực lượng sản xuất và năng suất lao động xã hội đã làm
thay đổi cơ cấu tổ chức xã hội của xã hội cộng sản nguyên thủy. Sau ba lần
phân công lao động xã hội, trong xã hội đã xuất hiện kẻ giàu người nghèo,
hình thành hai giai cấp cơ bản là chủ nô và nô lệ. Một xã hội mới với sự phân
chia giai cấp và sự đấu tranh giai cấp đòi hỏi phải có một tổ chức quyền lực
mới có khă năng có thể dập tắt được cuộc xung đột giai cấp ấy, tổ chức đó là
nhà nước. Như vậy, nhà nước xuất hiện một cách khách quan, không phải là
một lực lượng từ bên ngoài áp đặt vào xã hội. Nhà nước là một tổ chức đặc
biệt của quyền lực chính trị, một bộ máy chuyên làm nhiệm vụ cưỡng chế và
thực hiện các chức năng quản lý đặc biệt nhằm duy trì trật tự xã hội và đem
lại lợi ích chung cho toàn xã hội. Nhà nước là một bộ phận của kiến trúc
thượng tầng của xã hội, là sản phẩm của chế độ kinh tế nhất định. Sự phát
triển của cơ sở hạ tầng quy định sự phát triển của nhà nước. Ngược lại, nhà
nước cũng tác động mạnh mẽ đến cơ sở kinh tế, đến những điều kiện và quá
trình phát triển của sản xuất xã hội cũng như đến các hiện tượng xã hội khác.
Do đó quản lý nhà nước là một lĩnh vực công tác hết sức quan trọng, có tác
động rất lớn đối với sự ổn định phát triển kinh tế xã hội của một quốc gia.
Hoàng Thị Uyên Du lịch 46B
5
Chuyên đề tôt nghiệp
Hiện nay nước ta đang trong quá trình đổi mới sâu sắc và toàn diện nhằm xây
dựng một nước Việt Nam Xã hội chủ nghĩa văn minh, giàu mạnh thì công tác
quản lý Nhà nước lại càng có tầm quan trọng đặc biệt. Để hiểu rõ hơn về quản
lý nhà nước, trên phương diện chung nhất có thể đưa ra định nghĩa chung nhất
về quản lý nhà nước như sau:
“Quản lý nhà nước là hoạt động thực thi quyền hành pháp của nhà
nước, đó là sự tác động có tổ chức và điều chỉnh bằng pháp luật nhà nước
đối với các quá trình xã hội và hành vi hoạt động của con người để duy
trì và phát triển các mối quan hệ xã hội và trật tự pháp luật nhằm thực
hiện những chức năng và nhiệm vụ của nhà nước trong công cuộc chủ
nghĩa xã hội và bảo vệ tổ quốc xã hội chủ nghĩa”. Hoạt động quản lý nhà
nước do các cơ quan hành chính nhà nước từ trung ương đến địa phương tiến
hành.Bất kỳ hoạt động kinh doanh nào cũng cần có sự tổ chức và quản lý
tương ứng. Hoạt động kinh doanh du lịch cũng vậy.
“Quản lý nhà nước về du lịch là làm chức năng quản lý vĩ mô về du
lịch, không làm chức năng chủ quản, không làm chức năng kinh doanh
thay các doanh nghiệp du lịch. Việc quản lý đó được thông qua các công
cụ quản lý vĩ mô, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp
thuộc các thành phần kinh tế khác nhau hoạt động trên lĩnh vực kinh tế
du lịch. Quản lý nhà nước về du lịch là nhằm đưa du lịch phát triển định
hướng chung của tiến trình phát triển đất nước”.
Nhà nước quản lý nền kinh tế nói chung và ngành du lịch nói riêng theo
nguyên tắc kết hợp quản lý theo ngành và lãnh thổ, phân định chức năng quản
lý nhà nước về kinh tế với chức năng quản lý trực tiếp sản xuất kinh doanh
của các đơn vị kinh tế cơ sở nhằm kết hợp chúng tốt hơn trong việc nâng cao
hiệu quả kinh tế - xã hội.
1.1.2. Các đặc điểm cơ bản của quản lý nhà nước
Hoàng Thị Uyên Du lịch 46B
6
Chuyên đề tôt nghiệp
- Quản lý nhà nước mang tính quyền lực đặc biệt, tính tổ chức rất cao.
Mệnh lệnh của nhà nước mang tính đơn phương, khách thể phải phục tùng
chủ thể một cách nghiêm túc nếu không sẽ bị truy cứu, xử lý theo pháp luật.
- Quản lý nhà nước có mục tiêu chiến lược, chương trình và kế hoạch
để thực hiện mục tiêu, đòi hỏi các cơ quan quản lý nhà nước có kế hoạch dài
hạn, trung hạn hàng năm, có chỉ tiêu, định hướng, biện pháp thực hiện
- Có tính chủ động, sáng tạo và linh hoạt trong việc điều hành phối hợp,
huy động mọi lực lượng phát huy sức mạnh tổng hợp để tổ chức lại nền sản
xuất và cuộc sống của con người trên địa bàn của mình theo phân công, phân
cấp, đúng thẩm quyền, theo nguyên tắc tập trung dân chủ.
- Không có sự cách biệt tuyệt đối về mặt xã hội giữa người quản lý và
người bị quản lý. Cán bộ quản lý nhà nước phải sâu sát với dân, vận động
quần chúng chống quan liêu cửa quyền…
- Bảo đảm tính liên tục và ổn định trong tổ chức và hoạt động quản lý
nhà nước, sự tác động quản lý nhà nước phải thực hiện liên tục, tránh lối
chiến dịch hoặc phong trào. Các quyết định phải tương đối ổn định, tránh sự
thay đổi quá nhanh, giấy tờ phải được giữ gìn, lưu trữ thể hiện tính trách
nhiệm của nhà nước đối với dân.
1.1.3. Các chức năng của quản lý nhà nước
- Trấn áp sự chống đối của giai cấp bóc lột đã bị lật đổ, phản cách mạng
nhằm bảo vệ thành quả cách mạng, tổ quốc xã hội chủ nghĩa, an ninh trật tự,
an toàn xã hội
- Tổ chức và quản lý kinh tế là chức năng cơ bản, đặc thù. Phải phân
biệt rõ và kết hợp tốt chức năng quản lý nhà nước về kinh tế của các cơ quan
quản lý nhà nước với chức năng quản lý sản xuất kinh doanh của các đơn vị
kinh doanh
Hoàng Thị Uyên Du lịch 46B
7
Chuyên đề tôt nghiệp
- Văn hóa, giáo dục, y tế, thể thao: Tiếp tục phát triển và nâng cao chất
lượng công tác văn hóa và nghệ thuật, đẩy mạnh văn hóa quần chúng, nâng
cao chất lượng cải cách giáo dục, đào tạo. Chăm sóc, bảo vệ nâng cao sức
khỏe của nhân dân, coi đó là tương lai của giống nòi, là mối quan tâm thường
xuyên của Đảng, nhà nước.
- Xã hội: Là chính sách về con người mà nhà nước phải chăm lo gồm
vấn đề kế hoạch hóa gia đình, dân số, việc làm, bảo trợ xã hội…có chính sách
đối với nhân viên, công nhân, tri thức….
- Bảo vệ tài sản nhà nước và bảo đảm quyền tự do của cá nhân, lối sống
có văn hóa, bảo đảm trật tự kỷ cương, an toàn xã hội trong mọi lĩnh vực của
đời sống, xã hội, bảo vệ nhân phẩm, nhân quyền của con người.
- Quốc phòng: Bảo vệ chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ, tăng cường củng cố
tinh thần hữu nghị, hợp tác quốc tế trong mọi lĩnh vực, bảo vệ hòa bình thế
giới.
1.1.4. Quản lý nhà nước trong lĩnh vực du lịch
1.1.4.1. Sự cần thiết phải có vai trò quản lý của nhà nước trong lĩnh vực du
lịch
Du lịch là một hiện tượng, một yếu tố cấu thành nên các hình thái kinh
tế xã hội. Bên cạnh các quy luật chung, nó hình thành, vận động, phát triển
theo những quy luật phát triển riêng của mình. Thực chất quá trình quản lý
các hoạt động du lịch chính là việc tác động đến chúng nhằm thực hiện các
mục tiêu đã định trước. Chính vì vậy để đảm bảo cho ngành kinh tế du lịch
phát triển ổn định, phát huy tối đa những lợi ích và hạn chế những mặt tiêu
cực thì cần phải có sự quản lý của nhà nước. Sự cần thiết đó được thể hiện ở
các mặt:
Du lịch là ngành kinh tế đóng góp rất nhiều cho nền kinh tế của một đất
nước, một địa phương như tăng thu ngân sách, tạo ra nguồn ngoại tệ lớn góp
Hoàng Thị Uyên Du lịch 46B
8
Chuyên đề tôt nghiệp
phần tăng trưởng kinh tế nhưng không phải là không có tác động tiêu cực. Có
sự quản lý của nhà nước sẽ định hướng cho các hoạt động du lịch phát triển
theo hướng tích cực, hạn chế và xóa bỏ dần các tiêu cực.
Du lịch là ngành kinh tế tổng hợp, du lịch có quan hệ rất chặt chẽ với
các ngành khác như giao thông, thuế, tài chính, điện, bưu điện…Mối quan hệ
giữa chúng là mối quan hệ qua lại chặt chẽ, sự phát triển của du lịch thúc đẩy
các ngành khác phát triển và ngược lại sự phát triển các ngành khác góp phần
không nhỏ để phát triển du lịch. Do vậy, phải xác định phát triển du lịch là
nhiệm vụ chung của các ngành, các cấp có liên quan, đồng thời có sự thống
nhất cao và phối hợp chặt chẽ để phát huy một cách hiệu quả mối quan hệ
giữa du lịch và các ngành khác. Sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan nhà
nước có liên quan đến hoạt động du lịch sẽ tạo hiệu quả rộng lớn hơn, thúc
đẩy tăng trưởng các yếu tố tích cực, hạn chế, khắc phục các yếu tố tiêu cực do
hoạt động kinh doanh du lịch mang lại. Sự phối hợp này thể hiện thông qua
việc xây dựng các quy chế liên ngành giữa các cơ quan quản lý Nhà nước về
du lịch (Sở du lịch, UBND các huyện thị) với các cơ quan, ban ngành liên
quan như Điện, Bưu điện, Giao thông, tài chính…nhằm tạo ra cơ chế “một
cửa” trong hoạt động quản lý Nhà nước đối với du lịch và các hoạt động liên
quan.
Sự quản lý của nhà nước sẽ giúp cho các doanh nghiệp hoạt động trong
khuôn khổ cho phép, xóa bỏ dần các hành vi kinh doanh thiếu văn minh, cạnh
tranh không lành mạnh hoặc đơn thuần chạy theo lợi nhuận phá hoại môi
trường sinh thái, môi trường xã hội gây ra những ảnh hưởng tiêu cực đối với
xã hội
Cơ quan quản lý Nhà nước không chỉ đơn thuần là kiểm tra, kiểm soát
hoạt động của các doanh nghiệp mà còn có vai trò quan trọng trong việc giải
quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình hoạt động của doanh
Hoàng Thị Uyên Du lịch 46B
9
Chuyên đề tôt nghiệp
nghiệp, tạo mọi điều kiện thuận lợi để cho các doanh nghiệp được phát triển
hoạt động kinh doanh của mình
Như vậy, quản lý nhà nước về du lịch giữ vai trò rất quan trọng. Nhà
nước cần phải quản lý để điều hòa mối quan hệ giữa du lịch với các ngành
khác thông qua các quy định buộc mọi cá nhân, tổ chức khi tham gia kinh
doanh du lịch phải tuân thủ để đưa các hoạt động du lịch theo đúng định
hướng của Đảng và Nhà nước nhưng phải đảm bảo quyền tự do kinh doanh,
các quyền và lợi ích hợp pháp khác của các chủ thể.
1.1.4.2. Những nội dung về quản lý nhà nước trong du lịch
Nội dung quản lý nhà nước về du lịch bao gồm:
- Ban hành và tổ chức thực hiện các văn bản qui phạm pháp luật về du
lịch
- Xây dựng và chỉ đạo thực hiện chiến lược, qui hoạch, kế hoạch và
chính sách phát triển du lịch
- Qui định về tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về du lịch, về việc phối
hợp của các cơ quan nhà nước trong việc quản lý nhà nước về du lịch
- Tổ chức và quản lý công tác đào tạo, bồi dưỡng, phát triển nguồn
nhân lực du lịch, nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ, bảo vệ tài nguyên
du lịch và môi trường, gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa, thuần phong mỹ
tộc của dân tộc trong hoạt động du lịch
- Tổ chức và quản lý công tác xúc tiến du lịch và hợp tác quốc tế về du
lịch
- Cấp, thu hồi giấy phép chứng nhận trong hoạt động du lịch
- Kiểm tra, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm pháp
luật về du lịch
1.2. Sở du lịch Hà Tây và công tác quản lý nhà nước về du lịch ở Hà Tây
1.2.1. Giới thiệu về sở du lịch Hà Tây, quá trình hình thành và phát triển
Hoàng Thị Uyên Du lịch 46B
10
Chuyên đề tôt nghiệp
Cùng với sự phát triển của ngành du lịch Việt Nam, du lịch Hà Tây
được tổ chức hoạt động từ năm 1975 khi đất nước hoàn toàn thống nhất. Thời
gian đầu có công ty du lịch Hà Tây trực thuộc Sở Văn hóa - Thông tin Hà
Tây. Tháng 6/1976 sau khi tỉnh Hòa Bình sát nhập vào Hà Tây thành tỉnh Hà
Sơn Bình và phòng ngoại vụ Hòa Bình nhập vào công ty du lịch Hà Tây thành
công ty du lịch Hà Sơn Bình trực thuộc UBND tỉnh. Đến năm 1988 có thêm
công ty du lịch Ba Vì thuộc UBND huyện Ba Vì, năm 1989 có công ty du lịch
Sơn Tây thuộc UBND xã Sơn Tây. 9/1991 chức năng quản lý nhà nước về du
lịch được giao cho Sở thương mại - du lịch Hà Tây. 11/7/1994 Sở Du lịch Hà
Tây đã được thành lập có chức năng tham mưu giúp UBND tỉnh quản lý nhà
nước về du lịch trên địa bàn. Lúc đầu cơ sở vật chất còn thiếu thốn, số lượng
và chất lượng lao động còn hạn chế, toàn ngành chỉ có khoảng 300 lao động
hầu hết thiếu việc làm, các doanh nghiệp lâm vào tình trạng thua lỗ, nợ đọng.
Tuy gặp nhiều khó khăn và thiếu sót nhưng Sở Du lịch Hà Tây vẫn luôn nỗ
lực và cố gắng để thực hiện chức năng tham mưu của mình quản lý các hoạt
động du lịch trên toàn tỉnh. Với sự nỗ lực hết mình cùng với sự ủng hộ của
các ban ngành địa phương. Sự lãnh đạo của tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và
tổng cục du lịch Việt Nam, Sở Du lịch Hà Tây đã đạt được nhiều kết quả
Việc chỉ đạo thực hiện xây dựng được 43 qui hoạch và dự án đầu tư
phát triển du lịch. Riêng trong giai đoạn từ năm 2002 - 2005 thực hiện 13 dự
án đầu tư cơ sở hạ tầng du lịch, hạ tầng làng nghề với tổng số vốn 125 tỷ đồng
tại một số khu du lịch trọng điểm như Chùa Hương, Chùa Thầy, Hồ Suối Hai,
Hồ Đồng Mô, Vạn Phúc, Phú Vinh…từ nguồn vốn hỗ trợ của Trung ương.
Năm 2007, Sở du lịch Hà Tây đã tham gia góp ý kiến, thẩm định 4 dự án đầu
tư du lịch trên địa bàn tỉnh như: Dự án đầu tư khu du lịch sinh thái Tuần Châu
- Hà Tây, dự án khu du lịch làng ven sông Đáy, dự án cải thiện môi trường
khu du lịch Chùa Hương, dự án đầu tư khu du lịch quốc tế Ba Vì và 7 quy
Hoàng Thị Uyên Du lịch 46B
11
Chuyên đề tôt nghiệp
hoạch phát triển du lịch: quy hoạch chi tiết hạ tầng khu du lịch hồ Đồng Mô,
quy hoạch khu du lịch sinh thái cao cấp Sài Sơn của công ty cổ phần D&S,
quy hoạch khu du lịch, dịch vụ sân golf Phú Mãn (Quốc Oai), quy hoạch 3
điểm: Ao Vua, Đầm Long - Bằng Tạ, Thung lũng sườn tây Ba Vì, quy hoạch
phát triển du lịch Hồ Suối Hai, quy hoạch chung khu du lịch Hồ Quan Sơn -
Mỹ Đức, quy hoạch khu đô thị và du lịch sinh thái Phượng Hoàng. Nhiều dự
án đã triển khai xong đang hoạt động có hiệu quả. Ngành đang tiếp tục hoàn
chỉnh qui hoạch tổng thể phát triển du lịch Hà Tây đến năm 2010
Công tác tuyên truyền, quảng bá được quan tâm: bản đồ du lịch Hà Tây
đã được lập, sa bàn và các tuyến điểm du lịch, xây dựng nhiều tập gấp du lịch
Hà Tây, phát hành sách du lịch Hà Tây bằng tiếng Việt và tiếng Anh, nối tour
tuyến du lịch trong và ngoài tỉnh. Đã 3 lần tổ chức thành công Hội du lịch
làng nghề truyền thống Hà Tây.Tham gia nhiều hội chợ toàn quốc và địa
phương, triển lãm thành tựu kinh tế kỹ thuật Hà Tây, tổ chức nhiều trang báo
tiêu đề, các chương trình của trung ương và địa phương, xây dựng trang Web
để giới thiệu về du lịch của tỉnh, đặc biệt là đơn vị đầu tiên trong cả nước tổ
chức thành công hội du lịch làng nghề truyền thồng Hà Tây năm 2001
Mạng lưới kinh doanh của tỉnh ngày càng phát triển, số đơn vị kinh
doanh và lao động ngày càng tăng
Các di tích văn hóa, lịch sử, hệ thống kết cấu hạ tầng cơ sở đã được tu
sửa và được chú trọng, quan tâm
Việc đào tạo, bồi dưỡng nhân viên đã được quan tâm.Sở phối hợp cùng
công ty TNHH đào tạo cung ứng nhân lực và tư vấn hỗ trợ du lịch mời giảng
viên của các trường Đại học chuyên ngành du lịch bồi dưỡng, nâng cao
nghiệp vụ thuyết minh viên cho 30 thuyết minh viên tại các điểm du lịch trên
địa bàn tỉnh, tập huấn bồi dưỡng kiến thức QLNN về du lịch cho cán bộ văn
phòng Sở, cán bộ phòng Công nghiệp khoa học thương mại của 14 thành phố,
Hoàng Thị Uyên Du lịch 46B
12
Chuyên đề tôt nghiệp
huyện thị xã, lãnh đạo các doanh nghiệp kinh doanh du lịch và lãnh đạo một
số xã trọng điểm phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh. Tuyên truyền, quảng bá,
hướng dẫn bình chọn Vịnh Hạ Long là kỳ quan thiên nhiên thế giới.
Quy chế thanh tra, kiểm ta, thi đua, khen thưởng đã được xây dựng.
Quy chế phối hợp liên ngành công an du lịch, văn hóa du lịch tạo điều kiện du
lịch phát triển theo pháp luật Việt Nam
Phổ biến quán triệt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp
luật của nhà nước về du lịch tới các cơ sở. Công tác hướng dẫn nghiệp vụ kỹ
thuật, công tác thanh tra kiểm tra dần đi vào nề nếp. Bộ máy văn phòng sở
từng bước được kiện toàn, cơ sở vật chất trang thiết bị được tăng cường. Tại
các huyện, thị xã có cán bộ chuyên theo dõi công tác phát triển du lịch ở địa
phương, bước đầu hoạt động có chuyển biến tốt
Sở Du lịch Hà Tây đã được Thủ tướng chính phủ tặng bằng khen năm
2000, được nhận cờ thi đua xuất sắc của chính phủ năm 2001. Được tổng cục
du lịch Việt Nam tặng cờ thi đua xuất sắc năm 1998, 1999 mười năm đổi mới,
6 năm liền được tổng cục du lịch Việt Nam tặng bằng khen cùng những danh
hiệu thi đua cho tập thể & cá nhân, 4 năm liền được UBND tỉnh tặng bằng
khen và nhiều danh hiệu thi đua. Năm 2004 đạt danh hiệu đơn vị xuất sắc
trong phong trào thi đua do tổng cục du lịch trao tặng
Tuy nhiên, trong hoạt động của mình thì Sở Du lịch Hà Tây cũng có
những nhược điểm: Sự nhận thức về du lịch ở một số ngành, cấp và một bộ
phận nhân dân còn hạn chế. Cơ chế chính sách thu hút vốn đầu tư về du lịch
chưa đồng bộ, cơ sở vật chất chưa đáp ứng với nhu cầu phát triển, sản phẩm
du lịch còn đơn điệu, cơ sở hạ tầng chưa hoàn chỉnh…
Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Du lịch Hà
Tây được nêu rõ trong quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu
tổ chức của Sở Du lịch Hà Tây ban hành 8/6/2006 của UBND tỉnh Hà Tây
Hoàng Thị Uyên Du lịch 46B
13
Chuyên đề tôt nghiệp
1.2.2. Vị trí, chức năng
Sở du lịch Hà Tây là cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, có chức
năng tham mưu, giúp UBND tỉnh thực hiện quản lý nhà nước về du lịch trên
địa bàn tỉnh, quản lý nhà nước các dịch vụ công thuộc lĩnh vực du lịch trong
phạm vi quản lý của sở theo quy định của pháp luật, thực hiện 1 số nhiệm vụ,
quyền hạn theo sự phân công, ủy quyền của UBND tỉnh và theo quy định của
pháp luật
Sở du lịch tỉnh Hà Tây chịu sự chỉ đạo, quản lý của UBND tỉnh về tổ
chức, biên chế và hoạt động, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn và kiểm tra
về chuyên môn, nghiệp vụ của Tổng cục du lịch Việt Nam
1.2.3. Nhiệm vụ, quyền hạn
- Trình UBND tỉnh ban hành các quyết định, chỉ thị về quản lý lĩnh vực
du lịch thuộc phạm vi quản lý của tỉnh và phân cấp của Tổng cục du lịch, chịu
trách nhiệm về nội dung các văn bản đã trình
- Xây dựng và trình bày UBND tỉnh quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 5
năm và hàng năm, các chương trình, dự án thuộc lĩnh vực quản lý của Sở phù
hợp với quy hoạch
- Trình UBND tỉnh chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các
nhiệm vụ du lịch của Sở
- Trình UBND tỉnh quyết định việc phân công, phân cấp, ủy quyền
quản lý nhà nước về du lịch đối với UBND huyện, thị xã và các cơ quan
chuyên môn thuộc UBND tỉnh theo quy định của pháp luật
- Giúp UBND tỉnh quản lý nhà nước về du lịch đối với các doanh
nghiệp, tổ chức và cá nhân, các thành phần kinh tế, hội, tổ chức phi chính phủ
hoạt động kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh theo phân cấp và qui định của
pháp luật
Hoàng Thị Uyên Du lịch 46B
14
Chuyên đề tôt nghiệp
- Tổ chức, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các văn bản quy
phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, chương trình phát triển du lịch đã được
phê duyệt, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và thông tin về du lịch
thuộc phạm vi quản lý của Sở trên địa bàn tỉnh
- Chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Tài chính hướng dẫn, kiểm tra cơ
chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của đơn vị sự nghiệp theo quy định pháp luật
- Tổ chức thẩm định hồ sơ xin cấp phép kinh doanh lữ hành quốc tế,
cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch, thẩm định và quyết định công nhận cơ sở lưu
trú du lịch loại đạt tiêu chuẩn xếp hạng 1 sao, 2 sao; cấp chứng chỉ bồi dưỡng
ngắn hạn nghề du lịch và cấp, thu hồi các loại thẻ, văn bằng, chứng chỉ khác
thuộc thẩm quyền của Sở theo quy định của pháp luật
- Thực hiện chương năng quản lý nhà nước về xúc tiến du lịch của tỉnh,
tổ chức các hoạt động xúc tiến du lịch ở trong và ngoài nước; cung cấp thông
tin về du lịch cho khách du lịch, các tổ chức, cá nhân thuộc mọi thành phần
kinh tế hoạt động trong lĩnh vực du lịch
- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan nghiên cứu, đề xuất
với UBND tỉnh các mô hình, biện pháp bảo vệ trật tự trị an, vệ sinh môi
trường tại các khu, tuyến và điểm du lịch trên đại bàn tỉnh
- Tổ chức thực hiện các dự án đầu tư được UBND tỉnh giao, thẩm định
hoặc tham gia các dự án đầu tư, phát triển du lịch hoặc có liên quan đến du
lịch của tỉnh theo quy định của pháp luật
- Quản lý tài nguyên du lịch được giao, điều tra, đánh giá, phân loại tài
nguyên du lịch và tổng hợp tình hình đầu tư phát triển, khai thác, sử dụng tài
nguyên du lịch trên địa bàn tỉnh
- Chỉ đạo công tác đào tạo, bồi dưỡng kiến thức quản lý và chuyên môn
nghiệp vụ về du lịch cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trên
địa bàn tỉnh; tổ chức các khóa đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội
Hoàng Thị Uyên Du lịch 46B
15
Chuyên đề tôt nghiệp
ngũ cán bộ, công chức, viên chức nhà nước thuộc quyền quản lý của Sở và
phát triển nguồn nhân lực du lịch theo kế hoạch của UBND tỉnh và Tổng cục
du lịch giao
- Tổ chức phối hợp công tác giữa các sở, ngành có liên quan đối với
hoạt động du lịch nhằm đảm bảo việc quản lý, điều hành kịp thời và có hiệu
quả, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển du lịch ở đại phương
- Thực hiện hợp tác quốc tế về du lịch theo quy định của pháp luật, sự
phân công ủy quyền của UBND tỉnh và Tổng cục du lịch
- Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ trong lĩnh
vực du lịch; xây dựng hệ thống thông tin, tư liệu về lĩnh vực quản lý du lịch
của tỉnh
- Thực hiện công tác thông tin, báo cáo các định kỳ báo cáo định kỳ và
đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định của UBND
tỉnh và các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ theo quy định
của pháp luật
- Kiểm tra, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, chống tham nhũng,
tiêu cực và xử lý các vi phạm pháp luật về du lịch theo quy định của pháp luật
- Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, thực hiện chế độ tiền lương và các
chính sách, chế độ đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, công nhân,
viên chức thuộc Sở theo quy định
- Quản lý tài chính, tài sản được giao và tổ chức thực hiện ngân sách
được phân bổ theo quy định của pháp luật, phân cấp của UBND tỉnh
- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi UBND tỉnh giao
1.2.4. Cơ cấu tổ chức, nội dung quản lý của sở du lịch Hà Tây
- Cơ cấu tổ chức của sở du lịch gồm:
Hoàng Thị Uyên Du lịch 46B
16
Chuyên đề tôt nghiệp
+ Giám đốc Sở du lịch: quy định cụ thể nhiệm vụ, quyền hạn của các
đơn vị trực thuộc và thẩm quyền, trách nhiệm của người đứng đầu các đơn vị
trực thuộc theo quy định của pháp luật.
+ Văn phòng sở bao gồm: 1 chánh văn phòng
+ Phòng kế hoạch đầu tư gồm: 6 người : 1 trưởng phòng, 1 phó phòng,
4 chuyên viên
+ Phòng nghiệp vụ du lịch gồm: 4 người: 1 phó phòng, 3 chuyên viên
+ Thanh tra sở gồm: 1 người: chánh thanh tra
+ Trung tâm xúc tiến phát triển du lịch gồm 4 người: 1 giám đốc, 3
nhân viên
Việc bổ nhiệm, điều động, luân chuyển, miễn nhiệm, cách chức, cho từ
chức, khen thưởng, kỷ luật lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Sở du lịch thực
hiện theo quy định của pháp luật và phân cấp quản lý cán bộ của UBND tỉnh
- Nhiệm vụ của các phòng chức năng
+ Phòng kế hoạch và đầu tư:
• Xây dựng kế hoạch và quy định đầu tư phát triển du lịch trên
phạm vi tỉnh. Khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt thì giúp giám đốc
sở quản lý, hướng dẫn theo dõi kiểm tra thực hiện
Hoàng Thị Uyên Du lịch 46B
Giám đốc
sở du lịch
Văn phòng
sở
Phòng
nghiệp vụ
du lịch
Phòng kế
hoạch đầu

Trung tâm
xúc tiến
phát triển
du lịch
Thanh tra
sở
Phó giám
đốc
17
Chuyên đề tôt nghiệp
• Làm công tác thẩm định các dự án đầu tư, các phương hướng
hoạt động du lịch của các thành phần kinh tế động thời hướng soạn
thảo toàn tất thủ tục trình duyệt theo quy định hiện hành
• Tổng hợp kết quả hoạt động của ngành công tác thông tin dữ
liệu, công tác thống kê, báo cáo định kỳ và sơ kết tổng kết của ngành
+ Phòng nghiệp vụ du lịch
• Quản lý nghiệp vụ kỹ thuật du lịch và hướng dẫn công tác thông
tin quảng cáo theo định hướng của ngành và thực hiện các chế độ chính
sách quy định và pháp luật của nhà nước
• Làm công tác thẩm định các dự án đầu tư, các phương án hoạt
động du lịch của các thành phần kinh tế đồng thời hướng dẫn soạn thảo
hoàn tất thủ tục trình duyệt theo quy định hiện hành
+ Trung tâm xúc tiến phát triển du lịch
• Tổ chức đào tạo chế độ bồi dưỡng cán bộ theo kế hoạch được
trình duyệt đồng thời làm nhiệm vụ quản lý công tác tổ chức, công nhân viên
chức của ngành theo cấp của tỉnh
• Lập chương trình công tác của sở khi được giám đốc thông qua,
tiếp nhận cấp phát công văn, lưu trữ các tài liệu, quản lý con dấu theo đúng
quy định của pháp luật hiện hành
• Quản lý tài sản, kinh phí tài vụ theo đúng các chế độ và pháp
lệnh kế toán thống kê để quản lý và điều hành hoạt động của sở một cách toàn
diện. Từ giám đốc đến các nhân viên các phòng ban đều xây dựng chương
trình công tác cụ thể cho từng tuần, từng tháng và luôn có sự phối hợp chặt
chẽ để công việc đạt hiệu quả cao
- Mục tiêu quản lý nhà nước của Sở Du lịch Hà Tây
+ Phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh
Hoàng Thị Uyên Du lịch 46B
18
Chuyên đề tôt nghiệp
+ Đến năm 2010 đón từ 4 đến 4,5 triệu lượt khách du lịch, trong đó
khách quốc tế từ 5 đến 10%; tốc độ tăng trưởng bình quân 10%/năm
+ Doanh thu xã hội về du lịch đến năm 2010 đạt trên 600 tỷ đồng, tốc
độ tăng bình quân 15%/năm
+ Xây dựng 6 khu du lịch tổng hợp, với các sản phẩm du lịch sinh thái,
nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí… có khoảng 2.400 phòng khách sạn; xây dựng
một số khách sạn đạt tiêu chuẩn từ 3 sao trở lên tại các trọng điểm du lịch
- Nội dung quản lý nhà nước của Sở Du lịch Hà Tây :
+ Ban hành và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về du
lịch
+ Xây dựng và chỉ đạo thực hiện chiến lược, quy hoạch, kế hoạch và
chính sách phát triển du lịch
+ Quy định về việc phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước khác có
liên quan trên địa bàn tỉnh Hà Tây
+ Tổ chức và quản lý công tác đào tạo, bồi dưỡng, phát triển nguồn
nhân lực du lịch, nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ, bảo vệ tài nguyên
du lịch và môi trường, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa, thuần phong mỹ
tục của dân tộc trong hoạt động du lịch
+ Tổ chức và quản lý công tác xúc tiến du lịch và hợp tác quốc tế về du
lịch
+ Cấp, thu hồi giấy phép chứng nhận trong hoạt động du lịch
+ Kiểm tra, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm
pháp luật về du lịch.
1.2.5. Công tác quản lý nhà nước về du lịch của Sở du lịch Hà Tây
Công tác quản lý Nhà nước về du lịch giữ vai trò rất quan trọng, thông
qua việc định hướng và tạo lập các chính sách phát triển của cơ quan quản lý
Hoàng Thị Uyên Du lịch 46B
19
Chuyên đề tôt nghiệp
Nhà nước sẽ tạo ra môi trường kinh doanh thuận lợi cho các doanh nghiệp du
lịch kinh doanh có hiệu quả và tuân thủ theo pháp luật.
Trên địa bàn tỉnh Hà Tây, Sở du lịch là cơ quan chuyên môn giúp
UBND Tỉnh thực hiện công tác quản lý Nhà nước đối với mọi hoạt động du
lịch và Sở du lịch đã phát huy được vai trò, hiệu lực, hiệu quả hoạt động :
- Về lĩnh vực tạo hành lang pháp lý cho sự phát triển ngành: Sở du lịch
đã chủ động nghiên cứu đề xuất với Tỉnh ủy, HĐND và UBND Tỉnh những
chủ trương, chính sách phát triển du lịch. Ban thường vụ đã ra nghị quyết số
06-NQ/TW về phát triển kinh tế du lịch của tỉnh đến năm 2010 và những năm
tiếp theo, UBND Tỉnh đã có chương trình phát triển du lịch đến năm 2010 và
những năm tiếp theo, nhằm cụ thể hóa phương hướng, mục tiêu phát triển du
lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn .
Tổ chức phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy biên soạn tài liệu về
đường lối chính sách phát triển du lịch của Đảng, Nhà nước và chủ trương
phát triển du lịch của tỉnh tuyên truyền giáo dục đối với các cấp, các ngành và
nhân dân trong tỉnh nhằm nâng cao nhận thức về trách nhiệm tham gia phát
triển du lịch.
Xây dựng quy chế liên ngành giữa Du lịch với Công an tỉnh, Sở Văn
hóa - Thông tin…nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong kinh doanh du
lịch và ký kết các văn bản hợp tác, có nội dung chương trình liên kết với các
tỉnh, thành phố có hoạt động du lịch phát triển mạnh để đẩy mạnh hoạt động
lữ hành, mở rộng thị trường khách du lịch.
- Về lĩnh vực xúc tiến, quảng bá du lịch: Lĩnh vực xúc tiến, quảng bá
du lịch rất được Sở du lịch coi trọng nhằm tuyên truyền, giới thiệu tiềm năng,
chương trình du lịch, sản phẩm du lịch Hà Tây thu hút khách du lịch và các
nhà đầu tư. Sở du lịch đã phối hợp với Báo chí Hà Tây, Đài truyền hình Hà
Tây, các phương tiện thông tin đại chúng ở Trung ương, đặc biệt đã hoàn
Hoàng Thị Uyên Du lịch 46B
20
Chuyên đề tôt nghiệp
thành chuyên trang của du lịch Hà Tây trên tạp chí du lịch giới thiệu về tiềm
năng du lịch, các khu điểm du lịch, các chương trình du lịch hấp dẫn của tỉnh
và tập trung tuyên truyền, quảng bá cho công tác chuẩn bị các Lễ hội đầu
xuân năm mới.
Tham gia các lễ hội, liên hoan du lịch tổ chức ở các tỉnh, thành phố
trong cả nước như: Hội du lịch kỷ niệm 100 năm thành lập thị xã Sầm Sơn -
Thanh Hóa, 100 năm Cửa Lò, Lễ hội vào hè của tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng,
Hội du lịch tại Tuyên Quang… nhằm tuyên truyền quảng bá hình ảnh du lịch
Hà Tây với du khách bốn phương.
Biên soạn và phát hành sách hướng dẫn du lịch chùa Hương, tái bản
cuốn sách ảnh Hà Tây quê lụa, in ấn hơn 5000 tập gấp giới thiệu các khu
điểm, doanh nghiệp kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh và duy trì việc xuất
bản Thông tin Du lịch Hà Tây; xây dựng bộ phim xúc tiến đầu tư du lịch “ Du
lịch Hà Tây đầu tư để hội nhập”. Tiến trình triển khai thực hiện duy trì quản
trị trang website: www.hataytourism.com năm 2007 của ngành.
Tham gia các cuộc hội thảo quốc tế về du lịch do Tổng cục du lịch Việt
Nam và các trường Đại học tổ chức.
- Về lĩnh vực chỉ đạo quản lý các doanh nghiệp du lịch: Hàng năm Sở
du lịch đều chỉ đạo các doanh nghiệp du lịch, các khu, điểm du lịch đầu tư
phát triển sản phẩm mới để tránh sự nhàm chán của khách du lịch và tích cực
hướng dẫn thực hiện các nghiệp vụ kỹ thuật chuyên ngành, đôn đốc, kiểm tra
thường xuyên. Vì vậy đã nâng cao được chất lượng phục vụ, giá trị sản phẩm
du lịch Hà Tây, tạo sức hấp dẫn thu hút khách du lịch đến Hà Tây.
Hoàng Thị Uyên Du lịch 46B
21
Chuyên đề tôt nghiệp
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ CỦA SỞ DU
LỊCH HÀ TÂY ĐỐI VỚI KHU DU LỊCH CHÙA THẦY
2.1. Khái quát chung về khu du lịch Chùa Thầy
Thủy đình ở Chùa Thầy Chùa Cả, điểm tham quan trong khu
di tích thắng cảnh Chùa Thầy
“ Nhớ ngày mùng 7 tháng 3
Trở vào hội Láng, trở ra hội Thầy”
Đến hẹn lại lên, hàng năm cứ vào ngày 7 tháng 3 âm lịch, các thiện
nam tín nữ và du khách thập phương lại tấp nập kéo về dự hội Chùa
Thầy.Tương truyền, đây là ngày hội quan trọng nhất vì đó là ngày một vị cao
tăng thời Lý - Thiền sư Từ Đạo Hạnh hóa Phật. Để kỷ niệm ngày này, nhân
dân mở hội Chùa Thầy. Đây là một lễ hội phật giáo truyền thống điển hình
của người Việt. Chùa Thầy vốn là “Thiên Phúc Tự” nằm ở chân núi Sài thuộc
địa phận xã Sài Sơn (Quốc Oai), cách thủ đô Hà Nội chưa đầy 20km, theo
Hoàng Thị Uyên Du lịch 46B
22
Chuyên đề tôt nghiệp
đường cao tốc Láng - Hòa Lạc, được xây dựng vào thời Lý Nhân Tông. Chùa
Thầy cùng với vẻ đẹp của cảnh quan thiên nhiên và những giá trị văn hoá lịch
sử thực sự tạo nên một điểm du lịch hấp dẫn. Trên khung cảnh núi non hùng
vĩ của Sài Sơn, Chùa Thầy hiện ra trong sự yên tĩnh, dưới những làn sương
mờ mờ ảo ảo hay trong những dòng người tấp nập đi lễ chùa.
Chùa Thầy không chỉ nổi tiếng là di tích lịch sử cách mạng, một công
trình kiến trúc cổ có giá trị mà còn là một danh lam thắng cảnh nổi tiếng và đã
được nhà nước xếp hạng từ năm 1996
2.1.1. Chùa Thầy - Di tích lịch sử cách mạng
Chùa Thầy được xây dựng vào thời Lý Nhân Tông (1072-1127), lưu
dấu tu hành của một vị cao tăng - Thiền sư Từ Đạo Hạnh. Điều đặc biệt, Từ
Đạo Hạnh vừa là tăng, là phật, là vua và là Tổ sư của nghề múa rối cổ truyền.
Tương truyền Thiền sư Từ Đạo Hạnh, tên tục là Lộ, con quan Đô sát Từ
Vinh, mẹ là Tăng Thị Loan, quê ở làng An Lãng, huyện Vĩnh Thuận (nay
thuộc làng Láng, Đống Đa, Hà Nội). Ngay từ thuở nhỏ, cậu bé khôi ngô, tuấn
tú họ Từ này đã có những hành động khác thường. Lớn lên, cậu Từ ứng thi
khoa Bách Liên, đỗ đầu nhưng không ra làm quan. Vì mối thù cha nên quyết
tâm xuất gia học đạo, rồi cùng các ngài Giác Hải, Không Lộ sang Tây Thiên
(Ấn Độ) cầu Pháp. Sau khi đọc được pháp thuật, chàng trai họ Từ trở về núi
Sài, ngày đêm tụng tập. Đến khi thù cha đã trả xong, thì niềm tục lắng trong,
ngài trở về giảng đạo, dạy học, hái thuốc giúp dân và tổ chức nhiều trò chơi
dân gian như: Đá cầu, vật, múa rối nước... Nhân dân vô cùng cảm phục, kính
mến và gọi ngài bằng “Thầy”. Từ đó, chùa Ngài tu được gọi là Chùa Thầy,
núi Ngài hoá gọi là núi Thầy, làng Ngài sống là làng Thầy và thậm chí cả tổng
đó cũng được gọi là tổng Thầy.
Chùa Thầy là nơi lưu dấu tu hành và chứng kiến quãng đời sau cùng
cho đến ngày thoát xác của vị cao tăng - Thiền sư Từ Đạo Hạnh.
Hoàng Thị Uyên Du lịch 46B
23

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×