Tải bản đầy đủ (.doc) (4 trang)

Thong cao bao chi ICT in Finance 2008

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (190.16 KB, 4 trang )

THÔNG CÁO BÁO CHÍ
Hà Nội, ngày 17 tháng 07 năm 2008, Dưới sự chủ trì của Bộ Tài chính, Cục Tin học và Thống kê
tài chính - Bộ Tài chính và Tập đoàn Dữ liệu Quốc tế IDG tại Việt Nam phối hợp tổ chức buổi Họp
báo công bố sự kiện Hội thảo triển lãm thường niên “Ứng dụng Công nghệ thông tin trong lĩnh
vực tài chính - Vietnam ICT in Finance 2008” (ICTF’08) sẽ diễn ra trong các ngày, từ 16 –
19/9/2008 tại Khách sạn Melia Hà Nội.
Hội thảo triển lãm hàng năm ICTF’08 là cơ hội gặp gỡ giữa một bên có nhu cầu ứng dụng có hiệu
quả CNTT – TT nhằm hiện đại hoá công nghệ quản lý tài chính, thực hiện cải cách hành chính, và
tạo điều kiện thúc đẩy hội nhập kinh tế quốc tế của ngành Tài chính với một bên là các đối tác -
các nhà lãnh đạo, quản lý doanh nghiệp và các tập đoàn CNTT đến để chia sẻ và đưa ra những
giải pháp, kinh nghiệm triển khai các dự án CNTT tư vấn cho nhu cầu của ngành Tài chính.
Đây là lần thứ năm Bộ Tài chính và IDG tổ chức hoạt động này. Mỗi lần qua, Bộ Tài chính đều
nhận được các kết quả hữu ích cho công cuộc hiện đại hoá ngành tài chính ở nhiều phương diện
hoạt động, từ thuế, hải quan đến chứng khoán, bảo hiểm,… Chúng tôi hy vọng rằng ICTF’08 tiếp
tục khẳng định vai trò của một diễn đàn CNTT quốc tế được tổ chức hàng năm tại Việt Nam với
quy mô ngày càng mở rộng và thu hút đông đảo các tổ chức trong và ngoài nước tham gia.
Nội dung chương trình Vietnam ICT in Finance 2007:
Chương trình Hội thảo/Triển lãm diễn ra trong 2 ngày với sự tham dự của các diễn giả hàng đầu
trong lĩnh vực Tài chính và Công nghệ, hứa hẹn sẽ đem lại cho người tham dự bức tranh toàn
cảnh về ứng dụng CNTT trong ngành tài chính hiện tại cũng như trong tương lai.
Đặc biệt tại Hội thảo, các diễn giả cao cấp từ Bộ Tài chính và Ngân hàng Thế giới cũng sẽ cung
cấp những thông tin mới nhất về các chính sách và định hướng chiến lược phát triển ngành Tài
chính, Giám sát và Quản lý thị trường tài chính trong những năm tới.
Hội thảo Vietnam ICT in Finance 2008 sẽ tập trung chuyên sâu vào các vấn đề:
 Ứng dụng CNTT giúp hoạch định chiến lược và đưa ra quyết sách trong ngành tài chính
hướng tới xây dựng Chính phủ điện tử trong lĩnh vực tài chính
 Phát triển Cơ sở dữ liệu và các giải pháp phân tích thông tin phục vụ lãnh đạo và điều
hành
 Đảm bảo tính liên tục cho hoạt động kinh doanh/dịch vụ công
 Giải pháp an toàn bảo mật và chứng thực điện tử trong ngành tài chính


 Xây dựng Chính phủ điện tử trong ngành Tài chính
www.ictfinance.vn
1
Trong giai đoạn 2008 – 2010, xây dựng nền tảng Chính phủ điện tử là mục tiêu cơ bản ứng dụng
CNTT – TT trong ngành Tài chính nhằm hoàn thiện hệ thống chỉ đạo điều hành ngành tài chính
hướng tới mục tiêu xây dựng Hệ thống thông tin quản lý tài chính hợp nhất. Theo đó, một trong
những nhiệm vụ cơ bản hiện nay là triển khai Cổng thông tin điện tử, cập nhật thông tin liên quan
tới: pháp luật, chính sách, quy định, thủ tục hành chính, quy trình làm việc, các dự án đầu tư…
đến với người dân và doanh nghiêp. Đồng thời triển khai ứng dụng công nghệ hiện đại, tạo nền
tảng cho việc thực hiện Chính phủ điện tử ở từng đơn vị trực thuộc, bao gồm: Hệ thống thông tin
quản lý Ngân sách-Kho Bạc (TABMIS); Hệ thống thông tin quản lý Thuế (ITAIS); Hệ thống thông
tin quản lý Hải quan (VCIS); Hệ thống thông tin Thống kê và dự báo tài chính quốc gia (SFSS)…
Sự kiện ICT in Finance 2008 sẽ thu hút các tập đoàn công nghệ và tư vấn hàng đầu thế giới để
cùng trao đổi và đưa ra những mô hình, giải pháp phù hợp nhất với điều kiện Việt Nam. Qua đó,
ngành Tài chính có thể lựa chọn những ứng dụng khả thi và hiệu quả nhất để hỗ trợ quản lý thống
nhất trên mọi mặt, từ văn bản hành chính đến cơ sở dữ liệu và cuối cùng, hỗ trợ lãnh đạo đưa ra
những quyết sách Tài chính ở tầm quốc gia.
 CNTT giúp hoạch định chiến lược và đưa ra quyết sách trong ngành tài chính
Với chủ đề này, ông Đặng Đức Mai – Cục trưởng Cục Tin học và Thống kê tài chính, Bộ Tài
Chính sẽ trình bày “Kế hoạch triển khai công nghệ thông tin - thống kê ngành tài chính hướng tới
xây dựng chính phủ điện tử trong ngành tài chính”, nhấn mạnh ý nghĩa của CNTT-TT không chỉ là
những công cụ hỗ trợ không thể thiếu và ngày càng quan trọng trong công tác quản lý tài chính
quốc gia, mà còn vượt lên vai trò hỗ trợ, trở thành một trong những động cơ dẫn dắt, thúc đẩy tiến
trình cải cách và hiện đại hóa ngành Tài chính.
Thuế và Hải quan là 2 ngành mũi nhọn, đóng vai trò đầu tàu trong việc ứng dụng CNTT giảm thiểu
thủ tục hành chính và giấy tờ, từ nhiều năm qua đã có sự chuẩn bị khá kỹ lưỡng để chuyển dần
sang thủ tục điện tử. Những thành quả đầu tiên đã xuất hiện như chương trình thí điểm khai báo
Hải quan điện tử, hay việc trao đổi và thống nhất thông tin quản lý thuế trên cả nước…
Tại Vietnam ICT in Finance 2008, lãnh đạo ngành Thuế, Hải quan cũng như các doanh nghiệp, tổ
chức và cá nhân có liên quan sẽ có cơ hội cùng nhìn nhận, đánh giá lại những thành quả ứng

dụng CNTT trong thời gian qua. Đồng thời cùng nhau trao đổi về xu hướng và kế hoạch phát triển
tiếp theo, trong đó có việc mở rộng công tác khai báo Hải quan điện tử và thực hiện quá trình triển
khai Luật Thuế Thu nhập cá nhân (được thực hiện từ 1/1/2009), Dự án xây dựng hệ thống thông
tin quản lý thuế tích hợp (ITAIS), khả năng triển khai khai báo thuế, nộp thuế qua mạng. Ban Tổ
chức kỳ vọng sẽ đón nhận được sự quan tâm to lớn từ phía các doanh nghiệp - những người chịu
ảnh hưởng lớn và trực tiếp nhất từ công cuộc cải cách Thuế và Hải quan này.
 Giải pháp an toàn bảo mật và chứng thực điện tử trong ngành tài chính
An ninh Bảo mật luôn là vấn đề nóng hổi đối với việc ứng dụng CNTT trong tất cả các lĩnh vực
kinh tế xã hội. Đặc biệt, công tác An ninh Bảo mật càng quan trọng hơn trong hệ thống quản lý nhà
nước, từ Trung ương đến địa phương. Để đảm bảo an toàn thông tin cũng như cơ sở dữ liệu và
tính liên tục của hệ thống CNTT, ngành Tài chính đang hướng tới một chính sách và nền tảng An
ninh Bảo mật thống nhất, toàn diện và chặt chẽ.
Chủ đề về An ninh Bảo mật cũng đã trở thành điểm nổi bật, xuyên suốt trong các sự kiện Vietnam
ICT in Finance những năm gần đây. Các chuyên gia tư vấn, các tập đoàn hàng đầu thế giới đem
những giải pháp và công nghệ An ninh Bảo mật tiên tiến nhất đến trưng bày, triển lãm và thuyết
trình.
 Cơ sở dữ liệu và các giải pháp phân tích thông tin
www.ictfinance.vn
2
Xây dựng các kho dữ liệu phục vụ quản lý, điều hành và phân tích dự báo là nền tảng cho vệc hỗ
trợ kinh doanh và đảm bảo tính liên tục trong hoạt động của ngành Tài chính, trong đó bao gồm
việc xây dựng các kênh nghiệp vụ và kỹ thuật cùng các cơ chế thu thập dữ liệu, thông tin từ các
ứng dụng nghiệp vụ, các đơn vị chuyên ngành, tổ chức sắp xếp khai thác và phân tích hỗ trợ đưa
ra các dự báo chiến lược phục vụ cho công tác quản lý điều hành.
“Thực tế triển khai xây dựng CSDL tài chính quốc gia cho ngành tài chính và những yêu cầu đặt
ra” chính là một trong những chủ đề trọng tâm của Vietnam ICT in Finance 2008 với phần trình
bày của Ông Phạm Công Minh - Phó Cục trưởng, Cục Tin học và Thống kê tài chính, Bộ Tài
Chính.
 Thiết kế và triển khai quy trình bảo đảm an toàn và tính liên tục cho hoạt động
kinh doanh

Một trong những chủ đề được bàn thảo xuyên suốt các hội thảo về CNTT gần đây là Quản lý Rủi
ro và Đảm bảo tính liên tục trong kinh doanh. Trong bối cảnh các tổ chức tài chính đang phát triển
mạnh mẽ và ngày càng mở rộng ảnh hưởng, tầm hoạt động tới mọi tầng lớp xã hội, hệ thống
CNTT của các tổ chức này càng phải đối mặt với nhiều thách thức lớn. Những sự cố, trục trặc gần
đây trong hệ thống CNTT của các tổ chức tài chính như thất thoát tài khoản ATM, sập sàn chứng
khoán, gián đoạn sàn giao dịch vàng đều gây ra những thiệt hại đáng kể về cả vật chất và niềm tin
của xã hội.
Sự kiện Vietnam ICT in Finance 2008 sẽ đem đến những bài học kinh nghiệm từ các quốc gia tiên
tiên trên thế giới, những giải pháp và công nghệ mới nhất nhằm giúp các tổ chức và doanh nghiệp
nhận thức và đầu tư cho công tác Đảm bảo Tính liên tục trong kinh doanh.
Đặc biệt trong chương trình, phần Tọa đàm “CNTT giúp hoạch định chính sách và đưa ra quyết
sách” là diến đàn mở để các nhà quản lý, các tổ chức, các doanh nghiệp trực tiếp đặt câu hỏi,
chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn, tìm ra những ứng dụng hợp lý nhất cho việc phát triển các ứng
dụng CNTT trong ngành.
Triển lãm bên lề Hội thảo sẽ là không gian dành cho các doanh nghiệp, các nhà cung cấp trong
và ngoài nước trưng bày các sản phẩm, giới thiệu giải pháp, mô hình nhằm đưa ra những xu
hướng phát triển và kinh nghiệm ứng dụng CNTT-TT trong ngành tài chính.
Ban Tổ chức dự kiến sự kiện sẽ thu hút 900 khách tham gia hội thảo và hơn 2.000 lượt khách
tham quan triển lãm.
Sự kiện Vietnam ICT in Finance 2008 hứa hẹn mở ra nhiều cơ hội và hướng đi mới cho việc ứng
dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác nghiệp vụ tài chính, nhằm đổi mới và tăng cường sức
mạnh của hệ thống tài chính Việt Nam, từng bước hội nhập kinh tế quốc tế.
BAN TỔ CHỨC
Cục Tin học và Thống kê tài chính, Bộ Tài chính (DFIS)
Cục Tin học và Thống kê tài chính được thành lập theo quyết định số 117/2003/QĐ-BTC ngày
29/7/2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Cục Tin học và Thống kê tài chính là tổ chức thuộc bộ máy
quản lý Nhà nước của Bộ Tài chính, có chức năng giúp Bộ trưởng Bộ Tài chính thống nhất quản lý
hoạt động, phát triển và ứng dụng công nghệ tin học; quản lý công tác thống kê trong toàn ngành;
thực hiện công tác thống kê tài chính và xây dựng, vận hành Cơ sở dữ liệu tài chính Quốc gia; tổ
chức tập huấn nghiệp vụ tin học, thống kê tài chính, cập nhật kiến thức mới và chuyển giao các

ứng dụng công nghệ tin học chuyên ngành cho các đối tượng sử dụng theo kế hoạch và chương
trình được duyệt; Đề xuất ý kiến và thực hiện các nội dung hợp tác quốc tế trong lĩnh vực phát
triển, ứng dụng công nghệ tin học và thống kê tài chính theo phân công của Bộ; Tổ chức nghiên
www.ictfinance.vn
3
cứu khoa học hoặc hợp tác nghiên cứu khoa học với các đơn vị trong và ngoài ngành theo kế
hoạch và nội dung đề tài được duyệt.
Cục Tin học và Thống kê tài chính chịu trách nhiệm tổ chức trang thông tin điện tử của Bộ Tài
chính trên Internet (Website của Bộ Tài chính) có địa chỉ http:// www .mof.gov.vn .
Cục Tin học và Thống kê tài chính đã xuất bản Tạp chí Tin học Tài chính - Tạp chí duy nhất và là
cơ quan ngôn luận của Bộ Tài chính chuyên đề về CNTT. Tạp chí Tin học Tài chính ra số đầu tiên
từ tháng 1/2003, phát hành trong toàn hệ thống ngành tài chính và trên hệ thống phát hành báo
chí của cả nước. Từ tháng 1/2008, Tạp chí Tin học tài chính đã cho ra mắt Website eFinance (Tài
chính điện tử) có địa chỉ http://www.efinance.vn, http://www.tinhoctaichinh.vn với mục tiêu trở
thành tờ báo online, cập nhật thông tin tới bạn đọc trong và ngoài nước về lĩnh vực CNTT và tài
chính; cơ quan ngôn luận của Cục Tin học và Thống kê tài chính, của Hội Tin học tài chính.
Tập đoàn Dữ liệu Quốc tế (IDG)
Thành lập năm 1964, Tập đoàn Dữ liệu quốc tế (IDG) là tập đoàn hàng đầu thế giới về truyền
thông, nghiên cứu và tổ chức sự kiện trong lĩnh vực CNTT-TT. IDG xuất bản hơn 300 báo và tạp
chí chuyên về CNTT-TT tại 85 quốc gia như CIO, CSO, Computerworld, GamePro, InfoWorld,
Macworld, Network World, PC World. IDG hiện sở hữu một mạng lưới lớn nhất thế giới bao gồm
hơn 450 trang thông tin điện tử trong các lĩnh vực công nghệ kinh doanh, công nghệ quản lý
khách hàng, giải trí và trò chơi số. IDG là công ty hàng đầu trong tổ chức các sự kiện về công
nghệ thông tin, với hơn 750 sự kiện như LinuxWorld Conference & Expo®, Macworld Conference
& Expo®, DEMO®, IDC Directions. IDC - nhánh chuyên nghiên cứu và tư vấn về thị trường CNTT-
TT – Với hơn 850 nhà phân tích từ 50 quốc gia.
IDG Việt Nam, thành viên của IDG, được thành lập chính thức vào năm 2003 với tư cách là công
ty trách nhiệm hữu hạn 100% vốn nước ngoài. Hoạt động của IDG Việt Nam luôn gắn liền và song
hành với hoạt động của IDG toàn cầu trên cả bốn lĩnh vực: Đầu tư mạo hiểm (IDG Venture); Xuất
bản và phát hành báo chí như tờ Thế giới Vi tính (PC World), Thời báo vi tính Sài gòn (Computer

World); Nghiên cứu thị trường (IDC); Tổ chức các hội nghị và hội thảo chuyên đề mang cấp Quốc
tế và Quốc gia như Vietnam Computerworld Expo, Banking Vietnam, eGovernment, Vietnam ICT
in Finance, ComNet Vietnam ICT in Education, CIO Awards.
Thông tin chi tiết về Tập đoàn dữ liệu quốc tế (IDG) và IDG Việt Nam được cung cấp tại
http://www.idg.com, http://www.idg.com.vn
Thông tin về Hội thảo – Triển lãm được cập nhật tại: www.ictfinance.vn và www.efinance.vn
Mọi thông tin về Vietnam ICT in Finance 2007 dành cho báo chí, xin liên hệ:
Phạm Ngọc Trâm Anh
Phụ trách truyền thông
IDG Việt Nam
Phòng 306, tòa nhà HANESC
152 Thụy Khuê, Quận Tây Hồ, Hà Nội.
ĐT: 84-4-728 0180 ext 15
Fax: 84-4-266 0515
Mobile: 098 384 3112
Email: anh_pham@idg.com.vn
Web: www.idg.com.vn
Tiểu ban tuyên truyền quảng bá:
1. Bà Đinh Bạch Hường,– Phó Tổng biên tập Tạp chí
Tin học Tài chính, Website eFinance - Cục Tin học và
Thống kê tài chính
2. Ông Hà Kim Tuấn, cán bộ Cục Tin học và Thống kê
tài chính
Tòa nhà Bộ Tài chính 28 Trần Hưng Đạo, phòng 2.19
ĐT: 84-4-2202828/2071, 2078
Fax: 84-4-2208091
Email: dinhbachhuong@mof.gov.vn
hakimtuan@mof.gov.vn
www.ictfinance.vn
4

Xem Thêm

×